DHA-A leader
DHA-A leader

Winst Woningstichting naar stadsvernieuwing

Den Helder – Woningstichting Den Helder boekte in 2018 een positief resultaat van 1,432 miljoen euro. In 2017 was er nog een verlies van 1.062 miljoen euro. Het geld wordt geïnvesteerd in de stadsvernieuwing.

Het jaar 2018 gaat voor Woningstichting de boeken in als een jaar met een ‘Touch of Gold’. Na meer dan vier jaar onzekerheid over de door de overheid verplichte scheiding van activiteiten, is Woningstichting per 1 januari 2018 daadwerkelijk gesplitst in een klassieke woningcorporatie en een commercieel-maatschappelijk deel, Helder Vastgoed BV.

Door deze splitsing kan Woningstichting, naast het aanbieden van betaalbare huurwoningen, ook de meeste van de overige activiteiten binnen de wettelijke regels voortzetten. Het gaat met name om het opknappen van het stadshart en het aanbieden van zogeheten middenhuur-woningen.

Stadsvernieuwing
De stadsvernieuwing werpt inmiddels haar vruchten af. De stad is op weg om een aantrekkelijke vestigingsplaats te worden, mede als gevolg van de positieve ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine. Maar er is nog een lange weg te gaan. Algemeen directeur Robbert Waltmann: “De uitdrukking ‘Samen de schouders er onder´ is daarbij de sleutel. Gemeente, Zeestad, Woningstichting/Helder Vastgoed, ondernemers, het onderwijs, maatschappelijke partijen en zorginstanties werken met elkaar samen. Zij zetten zich in voor werkgelegenheid, een levendig stadshart, sfeer, voorzieningen, vitale wijken, veiligheid en aantrekkelijke woningen. Kortom, alles wat Den Helder nodig heeft om duurzaam te groeien.”

Naast de aandacht voor stadsvernieuwing ligt het accent ook op verduurzaming van de woningvoorraad. Het regeringsbeleid stuurt aan op het gasloos maken van alle woningen in 2050. Financieel directeur Peter Kramer: “Wij bereiden ons bezit stapsgewijs voor op gasloos. In 2018 intensiveerde Woningstichting/Helder Vastgoed haar verduurzamingsactiviteiten, in het bijzonder door woningen te isoleren. Dit brengt onze huurders lagere woonlasten en meer wooncomfort. En we bereiden zo ons bezit voor op zogeheten laagtemperatuur-verwarming.”

Zonnepanelen
“In de wijk De Schooten vernieuwden we tientallen daken. In de Van Galenstraat, Cronjéstraat en de De Wetstraat gingen we nog een flinke stap verder. Hier werden niet alleen de daken vernieuwd, maar ook de gevels. Bovendien gaven we de woningen hun oorspronkelijke, fraaie uiterlijk weer terug. Behalve in isolatie investeren we ook in zonnepanelen: 4000 woningen krijgen elk zes panelen. De eerste 500 woningen zijn al voorzien en in 2019 staan de volgende 1000 woningen op de lijst. De huurders betalen hiervoor per saldo geen extra bijdrage.”

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: