Woontij en Woningstichting blijven onder maximale huurverhoging

6

Den Helder – De gemiddelde huurverhoging bij Woningstichting is dit jaar 2,1 procent. Bij Woontij ligt dit percentage op 1,6. De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli van dit jaar.

“Woontij voert niet de maximale toegestane huurverhoging door, maar wij hanteren een inflatievolgend huurbeleid”, licht directeur Jan van Andel toe. “Dit houdt in dat de huren in 2019 gemiddeld met 1,6% worden verhoogd. Woontij mag gemiddeld een huurverhoging van 2,6% doorvoeren, maar dat doen we dus niet.”

Er is wel sprake van een differentiatie, laat Van Andel weten. “Met de huurdersorganisaties op Texel en in Den Helder is afgesproken om de huren van de woningen met een relatief hoge huurprijs per woningwaarderingspunt te verlagen. De huren van de woningen met een relatief lage huurprijs per punt worden extra verhoogd. Gemiddeld komt dat dus uit op 1,6%. De huurverhoging varieert van een huurverlaging van 4,2% tot een huurstijging van 4,1%. Hierdoor ontstaat er meer evenwicht in de prijs/kwaliteits-verhoudingen van onze huurwoningen.”

Maximaal
De huur van een huis mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. De stijging hangt af van het inkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. De maximale verhoging van 4,1 procent geldt alleen voor huurders met een huishoudinkomen tot € 42.436,-. Ligt het inkomen hoger, dan mag zelfs een verhoging tot 5,6 procent worden doorgevoerd. De hogere huurverhoging geldt niet voor huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging en ook niet voor huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit vier of meer personen. Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 4,1% omhoog.

6 REACTIES

  1. Welke volstrekt asociale regering bepaalt er nou dat de huren van sociale huurwoningen keer op keer met zo ongeveer 3x meer dan de inflatie verhoogd mogen worden?? De gewone man, die het water financieel al aan de lippen staat, wordt zo langzaam gaar gekookt. Asociale bedrijven zoals Woningstichting, die niet in hun huurders, maar alleen in machtsspelletjes geinteresseerd zijn, kunnen dan ook nog eens juichberichten uitsturen, dat ze de huren minder verhoogd hebben dan is toegestaan. Terwijl hun huurverhogingen boven de inflatie liggen….

    • Volledig mee eens, heer Berts! En de Woningstichting maar goede sier maken met prestigieuze projecten in het stadshart. Op kosten van de huurder, die de volle mep mag betalen voor een woning die vaak aan huurpenningen al enkele malen de feitelijke waarde heeft opgebracht. Het zou geen kwaad kunnen als de bestuurders van de WS in salaris worden verlaagd en verplicht worden om een woning van de stichting te betrekken… Denk dat de huurverhogingen dan wel aan banden worden gelegd!

  2. Nu nog de lonen verhogen zodat mensen eens aan de bak willen gaan. Nee hoo maar huurverhoging dit verhoging dat verhoging ben benieuwd wanneer de overheid eens denkt aan de belangen van de burgers. Ze mogen zich schamen.

    • Volgens Mark “Pinocchio” Rutte gaan we er allemaal wel degelijk op vooruit……

  3. Al zeg ik het zelf; Er is geen speld tussen mijn verhaal te krijgen. Wooncompagnie uit Hoorn bijvoorbeeld is wel sociaal. Daar voerde men zelfs een reorganisatie door om de huren te kunnen verlagen. Het is te gek voor woorden dat geen enkel raadslid hier ooit op aanslaat. Zelfs de ‘volksvertegenwoordigers’ niet, die zich hebben laten kiezen met het verhaal dat ze het zogenaamd voor de gewone man zouden gaan opnemen. Weet u waarom niet? Woningstichting en Zeestad, dat is het centrum van de macht in Den Helder en dat val je niet aan, nee, daar wil je bij horen…Het Nieuwediep is totaal verrot. Ik ben blij dat ik er niet meer woon.

Comments are closed.