Actie tegen stadhuis gaat door

79

Den Helder – De handtekeningenactie tegen de locatie voor het stadhuis op Willemsoord is in volle gang. Komende maandagavond staat het referendum op de agenda voor de gemeenteraad en zoals het er nu naar uitziet stemt een meerderheid van de raad tegen dat referendum. Dat weerhoudt de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed, ondersteund door Groen Links en D66 Den Helder, er niet van om verder actie te voeren inzake deze zaak.

Het verzamelen van handtekeningen gaat dus gewoon door, maar op zaterdag 4 mei zullen alle activiteiten door de SBCE, alsmede door Groen links en D66, worden stilgelegd uit eerbied en herdenking voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. “Op deze dagen horen wij allen één te zijn en mogen politieke en culturele verschillen niet prevaleren”, stelt Frans Klut. “Daarna zullen vanaf maandag 6 mei weer alle activiteiten, zoals het verzamelen van steunbetuigingen, worden voortgezet en kunnen de lijsten met ondersteuningen weer worden ingevuld.”

Dat kan op zaterdagen van 09:00 tot 12:00 uur in het schipperscafé en na 12:00 uur in de stad op de markt en in Julianadorp bij de Riepel. De handtekeningen zullen worden ingezet als ondersteuning van een eventueel nieuw in te dienen referendumaanvraag en/of ten behoeve van de verdere ondersteuning van de bezwaarschriften. Verder voor nog te voeren juridische procedures tegen de locatie ORW voor de plaatsing van een stadhuis.

Geef inwoners een stem!
“Het gaat er niet om elkaar onheus te bejegenen, maar om een verschil van mening betreffende dit dossier, waarbij respect voor elkaars mening een basis moet vormen”, aldus Klut. “Dit voor een goed debat met aandacht voor de publieke opinie. Want onze inwoners hebben tijdens de verkiezingscampagnes dit onzalige plan in geen enkel verkiezingsprogramma kunnen lezen, hetgeen voor ons een goede reden is om te blijven aandringen op acties tegen dit plan. Geef onze inwoners in dit dossier een stem, want zij betalen dit ook allemaal.”

Kopieën van lege lijsten zijn opvraagbaar bij fc.klut@quicknet.nl en kunnen later ingevuld worden ingezonden naar sbce@xs4all.nl.

79 REACTIES

 1. Kansarm tot zeker hoogte ga ik daarin mee,maar hoe meer gegevens er over deze oligarchie verzameld worden hoe beter.er bestaan ook andere legitieme middelen om van deze figuren af te komen.
  Er komt een moment dat ook de (hogere bestuurs organen) in dit land er niet meer onderuit komen om deze oligarchie te blokkeren

 2. Tegen deze actie heb ik geen bezwaar. Maar ik vraag me af wie deze handtekeningen in ontvangst neemt bij de gemeente Den Helder. Mocht het aangeboden worden aan burgemeester K Schuiling dan kan je er een Kilo naast zeten. Zoals deze burgermeester vorige week al zij is dat het gemeentehuis op Willemsoord er komt , en alle 141 bezwaarschriften zo van tafel te vegen. Met deze gaan van zaken kan de Gemeente Den Helder een hoop rechtzaken verwachten. Het wordt hoog tijd dat de provincie N-Holland ingrijp en de gemeente onder toezicht stelt.

 3. Een prima actie! Te hopen is dat D66 en GroenLinks (en andere partijen) van de burgemeester eisen dat het agendapunt van de vorige raadsvergadering “referendumverzoek” (van henzelf) heropend wordt. Bij een verzoek van de bewoners stemt de raad, bij een verzoek uit de raad zelf hoeft dat niet, namelijk. Maar de burgemeester was er als de kippen bij om het verzoek in stemming te brengen, keurige dienstverlening aan de coalitie, die zo het verzoek van tafel mocht vegen. De burgemeester toonde zich weer eens geen meester van de burger, maar alleen meester van het college en coalitie. Verder wordt het hoog tijd dat dhr Assorgia aftreedt, en niet dhr Gorter en dhr Vermooten, vanwege belangenverstrengeling. Absurd dat hij mag spreken namens de Seniorenpartij, grote minachting voor de kiezer, en geen integere politiek, ook niet van wethouder Duijnker..

 4. Commissieleden Dirk Gorter en Marinus Vermooten door kritiek op beleid Seniorenpartij voor verdere bijdrage politieke beschouwingen aan de Bijlweg monddood gemaakt en gedoemd slechts op de tribune of huiskamer de vergaderingen bij te wonen. Heb overigens nog steeds geen telefoontje of email ontvangen die de verwijdering van de lijst bevestigd. Op straat, in winkels zijn mensen via de krant in kennis gesteld.maar van de fractie en wethouder taal noch teken ontvangen. Een bedankje voor bewezen diensten honderden uren vrijwilligerswerk voor de Seniorenpartij zal ik sowieso kunnen vergeten. Heb er in dit stadium feitelijk ook geen behoefte meer aan. Neem vanavond maar een borrel en laat het me verder achter me. .

  • Het is vreemd dat kritiek op de koers van het coalitieakkoord van doorslag gevende reden is geweest voor de breuk met de commissieleden. Dit zou je alleen verwachten als een commissielid zich niet aan het partijprogramma zou houden.
   Het lijkt er op dat deelname aan de gemeenteraad van Den Helder alleen kan als je precies doet wat de Burgemeester wil. Zo niet, dan kun je vertrekken. Zonder last en ruggespraak deelnemen is onmogelijk gemaakt.
   En in de krant stond dat niet de wethouder, maar de fractie het besluit heeft genomen over het vertrek van de commissieleden. Waarom zou Raadslid Ilse Kootkar haar dierenvriend Vermooten wegsturen?

  • Hoe kan het trouwens dat de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder, alias de pizzabakker kan spreken namens de seniorenpartij? Er vind geen fusie plaats, en ze gaan ook niet als één fractie door?
   Een politieke partij heeft zijn eigen mening, die een andere partij niet kan verwoorden… De politiek wordt hier ongeloofwaardig van….
   De huidige Fractievoorzitter zou ziek thuis zitten, maar er is ook een 2e raadslid Ilse Kootkar. Die zou dus het woord kunnen voeren namens de seniorenpartij. Kan of durft zij dat niet, dan moet ze aftreden en het stokje doorgeven aan iemand van de seniorenpartij die dat wel kan… Je geeft niet je mening weg aan een andere partij, die sinds de verkiezingen ongeloofwaardig is geworden en het tegenovergestelde doet dan het partijprogramma beloofde.
   (opmerking aan redactie, waarom heeft u niet over dit onderwerp gepubliceerd)

  • Wat bedoel je precies met ‘verwijdering van de lijst’ Marinus?! Als je de kieslijst bedoeld dat kan dus niet, daar gaat de partij niet over alleen jijzelf. Je hebt de voorkeurdrempel gehaald, net als 3 andere partijgenoten die nu in raad of college zitten en dus de eerste opvolger op de lijst. Of je nu lid bent van de Seniorenpartij of niet. Je zou dan de raad inkomen op persoonlijke titel.

 5. Als ik dhr Gorter of dhr Vermooten was, dan zou ik juist niet opstappen. Er is geen basis voor ontslag, er is geen bestuur, er is geen ledenvergadering, er zijn geen statuten. Als je wil opkomen voor de werkelijke belangen van de burgers, met name die wat betreft een volstrekt doorgedrukt plan zonder draagvlak, dan blijf je zitten. Je hebt je eigen mandaat, vanuit de kiezer. Het is nog steeds onduidelijk of de fractie verantwoordelijk is voor de ingreep, maar als dat zo is, dan moet de fractie opstappen, omdat ze een akkoord heeft gesloten dat tegen de wens van de kiezer ingaat. Dat dhr Gorter en dhr Vermooten zich niet daaraan wensen te conformeren, is alleen maar te prijzen.

 6. voor of tegen, het zal mij persoonlijk jeuken. wat ik wel heel erg vindt is dat niemand een knoop durft door te hakken. in het bedrijfsleven waren deze leiders al 10 keer ontslagen. referendum is belachelijk. een (gekozen) leider moet knopen durven hakken en niet om de hete brei heen dansen en zeggen dat hij het aan andere gaat vragen. Durf te beslissen of geef het stokje door aan iemand die de leiders capaciteiten wel heeft.

  • Leve KIM !!! Leve de Dictatuur !! We leven hier echter in een DEMOCRATIE !! Dat schijn je te vergeten ! Beslissingen , nemen we in een democratie gezamenlijk., en laten we niet aan “”De Grote leider”” over.

   • Ik heb op school geleerd dat een gemeenteraad gekozen wordt. En ben heel veel zaken die behandeld zijn tijdens mij studie niet vergeten. Het gaat me iets te ver om uit te gaan leggen hoe politiek werkt maar er zijn cursussen politicologie waar ze u dat haarfijn uit kunnen leggen. Daar behandelen zo ook het stukje waar het verschil tussen een dictator en een gekozen minister in een constitutionele monarchie ligt.

    • In Den Helder leven we in een dictatuur. Met een dictator die zich Koen Schuiling noemt.
     Bij een gekozen minister in een constitutionele monarchie blijft de monarch de dictator.
     Den Helder kent al jaren geen parlementaire democratie meer. Sinds 2010 is Den Helder overgeleverd aan een dictator die samen met zijn zakenvriendjes hun eigen zakken vullen.
     En iedereen die hen tegen spreekt uit de zogenaamde parlementaire democratie wordt hardhandig de mond gesnoerd.
     De burger is niet meer belangrijk…
     En het stadhuis verhaal, plak een bordje op het gebouw Woningstichting met “stadhuis” alle beslissingen worden daar toch al genomen.

 7. En wie zie je op de foto? Allemaal azijnzeikers van 70+. Want waar ook een stadhuis zou komen, deze doelgroep maakt er een levensmissie van elke vorm van nieuwbouw te boycotten. Helemaal geobsedeerd door de ambtenaren. Ik ken werkelijk geen enkele gemeente waar zulke verzuurde mensen wonen en die zoveel willen bepalen in een stad. Ik zou zeggen, geef jongere generaties in de stad eens een kans op een stem. Het draait niet alleen om de babyboomers.

  • Heb je toch het èèn en ander gemist !! De door jou genoemde groep ( hoe weet jij de leeftijd eigenlijk ) heeft wel degelijk aangegeven , dat zij mee willen gaan in nieuwbouw. Zij hebben zelfs aangegeven , waar !! dat eventueel mogelijk zou kunnen zijn . ( Centraal gelegen en ruimte genoeg ) bovendien goed voor iedereen te bereiken met eigen en openbaar vervoer. Maar daar willen de Dames/Heren pluche zitters niet aan . Zij verkrachten liever een historisch erfgoed aan de rand van de stad , dan naar de bevolking te luisteren.

 8. Besluitvorming in bedrijfsleven vergelijken met politieke besluitvorming is ridicuul. Het laatste heet namelijk democratie en gelukkig hebben we dat nog in Nederland (al lijkt het in DH soms alleen in naam nog te bestaan).

  @redactie DHA: Zoals hierboven al is aangestipt heb ook ik in de berichtgeving van DHA de kwestie Vermooten/Gorter gemist? Ik verneem het pas in de redacties hier, terwijl het ander onderwerp betreft.
  Normaal blij met uw nieuwsgaring en verslaggeving hiervan.

  • Democratie? 23 van de 31 door de bevolking gekozen raadsleden hebben een besluit genomen. Slechts 8 van de 31 raadsleden stemden voor een raadsvoorstel om een referendum uit te schrijven en ook nog om oneigenlijke redenen. Ik heb weinig begrip voor politieke partijen die democratische processen verstoren als de raad in meerderheid een raadsbesluit neemt. Groen Links en D’66 plaatsen zichzelf buiten de politiek discussie.
   Een raadslid dat handtekeningen ophaalt om bezwaar te maken tegen een raadsbesluit valt bestuursrechtelijk niet eens uit te leggen.

 9. Wel beste Jascha Celie , ik zou zeggen richt zo snel mogelijk en Helders jongerenpartij op zodat ook de jongeren in Den Helder een stem krijgen alhier.
  Het is nu nog niet te laat om dit voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen te realiseren!!!

  • Heeft zij bijvoorbaat al verloren. Als zij alleen al op basis van een foto beslist , dat alle 70+ azijnzeikers zijn , dan heb je in de politiek niets te zoeken .

 10. Gemeenteraad legt ook petities naast zich neer. Burgers worden behandelt als onmondige onvolwassene kinderen. Hoe zit het dan met burgerparticipatie waar men de mond zo vol over heeft. Geldt deze in dit geval niet? Den Helder is een gemeente aan het worden waar pracht en praal naar de buitenwereld toe wordt getoond. Maar waar achter de voordeur steeds meer armoede is. Het lijkt mij dat het welzijn van onze burgers voorop hoort te staan. Dat hoort normaal te zijn. En niet zoals nu al jaren aan de gang is maar allerlei te dure onderzoeken en gebouwen klakkeloos plaatsen. Den Helder heeft geen grote reserves die aangesproken kunnen worden. Als budgetten voor de bouw flink overschreden worden dan verarmd men het welzijn van onze burgers nog meer. En steelt men van de burger. Want de subsidies vanuit Den Haag worden niet helemaal gebruikt voor hetgeen waarvoor ze bestemd zijn. Men roomt een steeds groter gedeelte van elke pot af. Dat kan niet veel langer zo door gaan. Dit gaat spaak lopen. En brengt nog veel meer kosten met zich mee. Maar dat overziet de raad niet. Want die hebben niet het vermogen om het geheel te overzien lijkt het wel. We zijn er maar weer mooi klaar mee in Den Helder. En dat mag u letterlijk nemen.

  Ps. Mijn icoontje is veranderd omdat ik een ander e-mail adres heb. Mijn vorige is door een golddigger gehackt. Die wou in bitcoins betaalt worden. Helaas pech voor hem of haar maar deze heb ik niet en ook nooit gehad.

 11. Op basis van jarenlange berichtgevingen over ageren tegen nieuwbouw van stadhuis of nieuwbouw in de stad kwamen stelselmatig bezwaren van mensen die hun uitzicht zagen ‘verpesten’. Doorgaans wonen in de betonnen (lees ivoren) torens uit de jaren ’60 de oudere Heldernaar uit de tijd dat er nog onbeperkt blokkendozen gebouwd mochten worden. Heden ten dage mag er bijna niks gebouwd worden en zeker niet als het wellicht boven het maaiveld uitkomt. Er had een prachtig gebouw kunnen staan op de stationslocatie als niet een bepaalde groep de boel heeft weten te boycotten door stelselmatig te demonstreren, gesteund door suggestieve berichtgeving in de kranten. Dat is zo jammer.

  Het feit dat gemeente en woningstichting zogenaamd doordouwen maakt dat we eindelijk een mooie Beatrixstraat krijgen bijvoorbeeld.

  • Zoek eens uit , waar jij de boot gemist hebt. Tussen mooi en functioneel zit een wereld van verschil. En zolang je dat niet ziet …… Beatrixstraat , Mooi??? is die straat functioneel ? Ga eens kijken , hoe die straat functioneert. En waar haal jij vandaan , dat iedereen tegen nieuwbouw is ?? Maar…. is die nieuwbouw , betaalbaar voor de beginnende bewoners ! Antwoord , kan deze bijna 70 jarige azijnzeiker jou wel geven . Nee die nieuwbouw , is voor de beginner niet te betalen. Sociale woningbouw ( onder de 700 euro pm , is een must voor de op de woningmarkt startende jongeren. ( en juist die , door jou genoemd,slopen ze hier weg ) Zolang er woningen gebouwd worden , met huren en koopprijzen die voor jongeren niet op te brengen zijn, is het logisch dat er mensen tegen zijn .( boven de 710 euro huur krijg je geen huur subsidie meer) En een hypotheek voor nieuwbouw , kan je als jongere zonder eigen geld en minimumsalaris wel vergeten.

  • Beste Jascha, ik ben zo vrij geweest om je naam even te Googlen en volgens mij behoor je tot de jongere generatie inwoners van Den Helder. Het siert je dat je zo in de bres springt voor de veranderingen die momenteel plaatsvinden in de binnenstad van Den Helder. Afgezien over de persoonlijke smaak of iets “mooi” is. Waar je alleen niet voorbij aan kunt gaan is de democratie die hoog in het vaandel staat in Nederland. Juist het doordouwen van de Gemeente, Woningstichting en Zeestad druist tegen de democratische waarden in. Er zijn volksvertegenwoordigers gekozen op basis van een programma van hun partijen of wat ook kan op basis van het in hun persoonlijk gestelde vertrouwen. En hier gaat het nou juist mis, de burger voelt zich misleid en belazerd. Normen en waarden worden overschreden en dat is iets waar de veelal wat oudere bewoner zich ernstig aan stoort. Verdiep je iets meer in de historie en de feiten en wellicht beinvloed dit je zienswijze. En in plaats van andere weg te zetten als azijnzeikers zou je deze mensen ook kunnen betitelen als nauw betrokken bewoners van Den Helder die zich zorgen maken over de toekomst van hun zo geliefde stad.

   • Beste JB, ik ben weer van een iets oudere generatie (50) dan Jascha. Ik vind dat Jascha wel degelijk een punt heeft en ben het niet met u eens. U kunt zelf lezen hoe een aantal zonder enige vorm van respect reageren op dit platform naar andere personen. Voortgang moet je niet tegenhouden, paard en wagen hebben plaatsgemaakt voor asfalt, de vast telefoon voor een mobieltje en ga zo maar door….. En ik begrijp heel goed dat het lastig is voor sommige ouderen om veranderingen te omarmen, maar laat Den Helder geen Kodak worden. Accepteer dat deze raad is gekozen door inwoners uit Den Helder, het zou waanzin zijn als voor elk besluit een referendum moet worden gehouden. Een mening hebben mag, maar accepteer dat andere die ook hebben. Ik vind ook net als Jascha dat een aantal personen hier stelselmatig negatief reageren. Jammer, een stad als Den Helder heeft zoveel te bieden. Gun deze, zoals u aangeeft geliefde stad een nieuwe jas.

    • Beste rdevisser, misschien ben ik niet geheel duidelijk geweest. Ik schrijf niet dat ik tegen veranderingen ben, sterker nog ik ben een voorstander van ontwikkeling. Maar de wijze waarop hier in Den Helder beleid wordt gevoerd stuit mij sterk tegen de borst.Er zijn vele voorbeelden te noemen die de schoonheidsprijs niet verdienen. En als de gekozen leden van de raad woord zouden houden en hun voorgehouden partijprogramma nastreven dan zou er geen referendum nodig zijn. En dat is waar ik op gestemd heb, niet op de manier hoe er nu uitvoering wordt gegeven. Dat overige medeburgers hier zonder enige vorm van respect reageren is bij mij ook een doorn in het oog, echter zij hebben niet dezelfde voorbeeldfunctie die de leden van de raad en B&W hebben. Ik probeer zaken gescheiden te houden, ontwikkeling of vooruitgang en hoe dat vorm moet krijgen kan over gediscussieerd worden. Over het hanteren van normen en waarden mijn inziens niet. En v.w.b. dat laatste denk ik dat bestuurlijk Den Helder wel eens in de spiegel zou mogen kijken. En doet Jascha door een groep “azijnzeikers van 70+” te noemen eigenlijk niet hetzelfde in het kader van respectloos reageren ?

     • Beste JB,

      Mbt. “azijnzeikers” heeft Jascha natuurlijk wel een beetje gelijk en volgens mij met een knipoog, ik kan dit wel waarderen.
      Waar het nu al reeds 20 jaar om gaat is gewoon een gebouw waar mensen werken wat toevallig een gemeentehuis is. Waar je dit gebouw ook neer zet, het zal het nooit goed zijn, dit zie je aan de eindeloze discussies hieronder.
      Met een stad als Den Helder volop in transitie, met nautisch DNA, is het dan zo’n ramp als deze op Willemsoord wordt gesitueerd? Dit college toont in mijn optiek wel leiderschap door daadwerkelijk beslissingen te nemen. En ja; niet iedereen zal dit wel of niet waarderen. Maar ja of nee is ook een antwoord.

      En dan nu aan de slag met de echte problemen; de bereikbaarheid van de Noordkop waaronder Den Helder, hier maak ik mij meer zorgen over en zou alle effort en energie in gestoken moeten worden.

      Een niet inwoner van Den Helder, maar wel binding heeft met de stad.
      René

    • rdevisser, eigenlijk heeft Jascha iets geschreven wat mij ook al opviel.
     Mogelijk generaliserend maar zeker treffend. Ik kan mij er ook wel in vinden.

  • Waar mensen zoals ik, gehandicapt, leef onder armoede grens, de tol voor betalen. Kan bijna geen gebruik meer maken van goede gezondheidszorg. Alleen huisarts zit nog in het basispakket. Er zijn allerlei voorzieningen geschrapt uit het armoedebeleid. Omdat men de begroting niet rond kreeg. Heb ook geen toegang tot winkels in de Beatrixstraat omdat er geen invaliden parkeerplaatsen zijn. De afstand van de parkeerterreinen rondom zijn voor mij te groot. Bovendien kan ik door alle bezuinigingen en verhogingen van belastingen niet eens meer iets gebruiken in één van de restaurantjes die uit de grond gestampt worden. De toeristen gaan voor de eigen burger. Dit geldt niet alleen voor mij maar ook voor anderen met beperkingen en vele ouderen. Pure discriminatie. Volgens artikel 1. wordt het de overheid verboden om te discrimineren. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt “ Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Daaronder valt ook het geldelijke vermogen en handicap. Als ik nog verder gekort ga worden doordat er zo nodig een oud gebouw omgebouwd moet worden tot gemeentehuis. Dan ga ik aangifte doen tegen gemeente wegens discriminatie. Want nieuwbouw is vele malen goedkoper. Ik ben niet bereid om nog meer in te leveren. Het water staat mij nu al aan de lippen toe. En vele raadsleden weten dit, want ik heb mijn verhaal al lang aan hen gedaan. Maar men kijkt weg. Of zitten bij de pizza bakker op Willemsoord zich vol te schransen. Terwijl mijn koelkast bijna niet gevuld is. Ik ben de schaamte voorbij en zeg dit in alle openbaarheid. De raad en B&W dienen zich te schamen dat zij het welzijn en de gezondheid van burgers in gevaar brengen.

 12. Zucht … uiteindelijk willen we allemaal het beste voor Den Helder … toch? (of heeft eigenbelang de overhand?) En al die lokale ‘helden’ achter hun toetsenbord met teveel vrijetijd … sta op en steek je nek uit in de praktijk … of zwijg!

  • De “”Helden”” die dat deden, worden door de plaatselijke politiek de mond gesnoerd. Dus of je nu via het toetsenbord je mening/kritiek geeft of je gaat bij de politiek op schoot zitten , als je een afwijkende mening hebt , ben je hier de sjaak.

 13. Jascha, K. en Ron, als je plannen ontwikkelt in samenwerking met de bevolking, dan krijg je betere plannen. Nee, je geeft niet iedereen zijn of haar zin, maar zo’n 70% hoort er wel achter te staan. Daar zitten jullie ook vaak bij, dus is het ook goed voor jullie. Een ondernemer doet er ook goed aan om innovaties te plegen in samenspraak met zijn of haar personeel. Inclusief bonussen bij grote winst. Zo krijg je een beter bedrijf. Voorbeelden genoeg. Het huidige college verzint plotseling een plan en drukt het met allerlei manipulaties door, het gaat al zo ver dat commissieleden worden geprest om op te stappen, een autoritair regentenbeleid, waar ook het eigenbelang als ondernemer van dhr Assorgia een rol speelt. En dat van wethouder Duijnker. En het eigen belang van de b.v. Gemeente, dhr Broekmeulen. p.s. De kano- en fietsroute ligt er door inbreng van burgers, het is hun idee. Idem, de Noorderhaaks. Idem, Dorperweerth.

 14. Volksvertegenwoordigers (raadsleden) hebben de verplichting zich inderdaad daadwerkelijk hun nek uit te steken. Men ontvangt hier een zeer ruime vergoeding voor maar zwijgen is helaas ook al bij veel lokale politici aan de orde van de dag. Dus als er mensen zijn die via een toetsenbord of anderzijds kritiek leveren, of men veel of weinig vrije tijd heeft doet er niet toe, het is simpel gezegd gewoon een vorm van democratie. Overigens zonder zucht…ondanks wanneer ik naar buiten kijk een grijze lucht. Maar we krijgen vast nog heel wat fraaier zonovergoten dagen dus dat lucht weer op?.

 15. Dus Marinus, mag ik via het toetsenbord even vragen: Jullie blijven toch wel gewoon zitten, hè? En je mond open doen? Voor een nautisch, maritiem Willemsoord? Hebben jullie nu officieel wat gehoord, en van wie? En van wie krijgt dhr Assorgia de volmacht van spreken namens de Seniorenpartij? Graag helderheid in Den Helder, dus.

 16. Was even op pad voor een interview. Vandaar de wat late reactie. Heb van de fractie Seniorenpartij nog steeds geen officiële bevestiging gehad, noch telefonisch noch op schrift. Maar je kent de uitdrukking wie zwijgt stemt toe en welke kant het uiteindelijk opdraait is via de berichten media wel enigszins voorspelbaar. Het is jammer dat volwassen mensen zo met elkaar omgaan, zeker gezien de afgelopen jaren dat ik mij met name financieel voor het dierenwelzijn in Den Helder heb aangetrokken. Sorry ik word er heel verdrietig van, dat mag je best weten. Heb het er een paar dagen heel moeilijk mee gehad. Maar voel mij reuze trots dat ik het voor de dieren heb gedaan.

 17. Hallo Henk in de krant heeft gestaan dat het besluit in feite achter de schermen is gebeurd en kan hier in dit stadium al helemaal niets over vertellen. Wie de volmacht van Assorgia heeft gegeven weet ik niet, hoe voorspelbaar het ook zou kunnen zijn. Het is en blijft te gek voor woorden dat ook een halve raadsfractie niet in staat wordt gesteld op schrift een mening kenbaar te maken. Ik zie het al gebeuren dat men in de Tweede Kamer het beleid van de VVD laat vertolken door bijvoorbeeld het CDA. De hel zal losbarsten, maar in Den Helder is het kennelijk mogelijk. Er zaten/zitten mensen bij de Senioren Partij met voldoende scholing die best een goed stuk kunnen schrijvend en het aan een raadslid kunnen overdragen, zodat de bevolking van Den Helder hier uit de mond van de betrokken partij (raadslid) kan vernemen hoe de partij hier over denkt.. Daar hoef je toch niet moeilijk over te doen. Raadsleden zijn gekozen om goed te communiceren naar de bevolking. Daar zal wethouder communicatiezaken Remco Duijnker voldoende over kunnen weten gezien de krantenverhalen en het beruchte televisieoptreden van Remco die door Koen Schuiling zeker niet in dank waren afgenomen en volgens vele critici een behoorlijke smet op het imago van Den Helder wierpen waar men tot in alle uithoeken van Nederland kennis van kon nemen..

   • Enkele jaren geleden uitgezonden,. ben de naam van het telervisie programma helaas vergeten waar Remco ongenadig veel kritiek op het functioneren van Koen Schuiling leverde waar de honden geen brood van aten Hij heeft dit menig keer ook elders herhaald in niet mis te verstane bewoordingen die ik niet zal herhalen om de privacy in bescherming te nemen. Hij was overigens binnen de toenmalige oppositie niet de enige die zo te keer ging met dergelijke uitspraken die zelfs bij mij soms de haren deed rijzen. Desondanks heb ik hem als fractie assistent van mijn fractie niet de wacht aangezegd en kon hij zich ondanks de niet malse kritiek op dhr. Schuiling zijn werk als fractie assistent (dat hij voorbeeldig uitvoerde!)blijven functioneren.

    • Landelijk programma of regionaal? Ben wel benieuwd wat voor programma dat gaat en waar het over ging.
     Het is natuurlijk een apart verhaal dat hij flink uithaalt naar een burgemeester en nu 2 commissieleden uit zijn partij schopt omdat die zelfde burgemeester geen tegenspraak wenst.

     • Ik vraag mij af of het een TV-programma was, maar op de site van het Rob Scholte Museum, kunt u in ieder geval veel info over Remco Duijnker (in 2014 nog nummer 6 op de lijst van Helder Onafhankelijk) vinden, onder de trefwoorden: Remco Duijnker

 18. Marinus, je wordt bedankt voor bewezen diensten. Maar je ventileert openlijk een mening , die niet de mening is van het college , jouw collega’s of oud collega’s en daarvoor wordt je genadeloos afgeschoten. . Wat je in het verleden hebt gepresteerd of waar jij je ook voor ingezet hebt , is geen garantie voor de toekomst gebleken.

  • Bedankt voor bewezen diensten, zelfs dat zit er niet in.Vind ik ook niet echt nodig want bloemen en geraniums ontbreken in mijn woning en een reischeque schenk ik door, want ik zit toch, als de mussen dood van het dak vallen, merendeels met korte hemdsmouwen in de archieven van Alkmaar of Den Haag.

 19. Dag Marinus, je bedoelt dus: Ilse Kootkar vindt niet dat ze in staat is de mening van de fractie te vertolken? Als dat zo is, dan moet ze natuurlijk opstappen. Wel je vergoeding innen, en niet je werk doen, dat kan niet. En al helemaal niet dat je belangenverstrengelaar dhr Assorgia een extra kans geeft om referendum en inspraak steeds weer van tafel te vegen, samen met de burgemeester (die hij zou wegsturen). Dan kan je de partij wel opheffen. Nee, jullie schuiven dan door naar de twee raadszetels en vragen ook een referendum aan, dat is de weg. Blijf dus zitten. De fractie heeft helemaal het recht niet om jullie weg te sturen.

 20. Op weg naar BB, en dus mij niet antwoorden, Marinus, en de anderen wel? Is een foute weg, kiezersbedrog zou het zijn. Het zoveelste in deze periode.

 21. Ik weet niet wat je met bovenstaande bedoeld. ik ben door de fractie buiten spel gezet en heb niet zelf dit besluit genomen. Als ik een woning wordt uitgezet en er zijn mensen die mij gastvrij onderdak willen bieden kan je van verkiezingsbedrog niet spreken. Door Ilse en Carla ben ik aan de kant gezet, Dat is de realiteit. Ik kan er niet meer van maken. Hoe mijn toekomst er verder uit zal zien weet ik niet, behalve dat ik de komende jaren me verder ga verdiepen in de historie van mijn geboortestad en ben een standaardwerk aan het schrijven over dierenwelzijn in onze gemeente tussen 1900-2020, waarvan de opbrengst na aftrek kosten geschonken gaat worden aan een diervriendelijke instelling in Den Helder. Misschien is Remco Duijnker tegen die tijd als wethouder dierenwelzijn bereid het eerste exemplaar in ontvangst te nemen, want hoe men het onze politieke verstandhouding bekijkt men moet politiek en vrijetijdbesteding gescheiden kunnen houden. Zo ook de keuken van Assorgio die ik persoonlijk klasse vind en er graag eten bestel, maar daar wordt dan ook niet met mij over politiek gesproken. Ik sta ook beslist niet achter mindere positieve opmerkingen over zijn keuken en uitstekende bezorging van het personeel. Dat staat totaal los van de politiek..

  • Wat ik niet helemaal snap heer Vermooten is waarom u hier uw frustraties uit. Het bovenstaande artikel gaat over een handtekeningenactie. In verband met het nieuwe gemeentehuis wat men wil realiseren in gebouw 66 en 72 op WO.

   Als ik in uw schoenen zou staan dan zou ik met de fractie gaan praten. Inplaats van hier medestanders te zoeken. Waarom afwachten en naar een krant stappen? En hoe komt in één keer Behoorlijk Bestuur in beeld. Terwijl er nog helemaal niets officieel is. Rare gang van zaken allemaal.

   • De krant had mij begin deze week over mijn positie commissielid SP benaderd. Ik heb de krant zelf nimmer benaderd maar gewoon antwoorden gegeven nadat de journalist mij telefonisch mededelingen over ontslag had doorgespeeld.. Ik heb mijn standpunt stadhuis Willemsoord al naar voren gebracht en dat is ook Albertha Postma bekend. Hier valt weinig aan toe te voegen. Overigens ik waardeer dat
    jij je voor- en achternaam bekend maakt,. Dat zouden ook overige inzenders moeten doen. Heb niets te verbergen en mochten er vertrouwelijke gesprekken plaats vinden met vriend of anderen, ik hou mij aan vertrouwelijke inhoud. Dat doe/deed ik vanaf april 1982 voor de radio en Helders weekblad interviews afneem en strikt vertrouwelijke onderwerpen besproken worden.

    • Het is heel vreemd dat u benaderd wordt door een journalist over een ontslag waar u zelf nog niet van op de hoogte bent. Wie speelt dit soort informatie door? Er heeft iemand, waarschijnlijk uit uw partij, gigantisch zijn of haar mond voorbij gepraat. In plaats van met u te praten. Wordt er over u gepraat. Als dit uit uw eigen partij komt dan is het wel heel triest hoe ze omgaan met de integriteit. Door dit soort acties ondermijnen ze hun eigen betrouwbaarheid. En zoals ik al zei, ik zou niets afwachten en een gesprek aangaan. Want dit is niet correct. U heeft het uit de tweede hand vernomen. Ga ze met open vizier tegemoet. Ik persoonlijk vindt dat degene die zo loslippig is maar naar voren moet komen en op moet stappen. En niet u. En de journalist die dit heeft overgebriefd aan u is ook geen klap voor de neus waard. Die zou ik nooit meer te woord staan.

     • Journalist valt niets te verwijten. die deed zijn werk wat van hem gevraagd wordt.

    • Reageren met Voor Achternaam heeft geen toegevoegde waarde Marinus.
     Als ik reageer met Carlo, Ilse, Remco of wie dan ook, zegt dat niet dat zij dat zijn.

     • Sorry, maar mijn naam is wel degelijk Albertha Postma. Ik hoef en wil mij niet verschuilen achter een fake naam. Voor de heer Vermooten en mij heeft het wel een toegevoegde waarde. Ik heb net als de heer Vermooten niets te verbergen. En durf mijn mening wel openbaar te geven. Niks mis mee. Ik weet dat er heel veel mensen meelezen. Nou en? Van mij mogen ze.

     • Excuus Albertha. Durf ook niet te beweren dat U niet met de juiste naam reageert. Maar het is net zo makkelijk dat een ander ook onder uw naam reageert. Zelfs al heeft de beheerder email en ip adres, want ook dat is te omzeilen. Er zijn meerdere op deze pagina die met verschillende accounts werken. Ik reageer ook alleen maar op de reactie waardering van Marinus.

     • Excuses aanvaard. Maar kennen wij elkaar? Want u spreekt mij met alleen mijn voornaam aan. En dat er mensen zijn die onder meerdere accounts hier reageren is bij mij allang bekent. Want zelfs in de manier van schrijven herkent men iemand zijn handtekening. Maar laat die personen dit toch vooral lekker doen. Het boeit mij niet. Er zijn zelfs mensen uit de politiek die niet onder hun eigen naam durven te reageren en wel commentaar hebben overal op. Tussen de regels doorlezen is ook een kunst. Ze geven zich wel heel erg bloot en hebben geen ruggengraat. En dat moet ik de heer Vermooten nageven, hij wel.

  • Beste Marinus,de meeste vergelijkingen lopen mank.je huis uitgezet worden is iemand zijn eerste levens behoefte ontnemen,iemand buiten spel zetten van zijn ideaal,in dit geval verwijdering uit de senioren partij is geestelijke moord.
   Indien de lokale ,,Sarde,, namens de senioren partij het woord gaat voeren is er wel een voordeel bij nl de volgende verkiezing, totale liquidatie van zijn eigen en de senioren partij.
   Ik zal er niet rouwig om zijn,zijn politieke toegevoegde waarde is tot vandaag 0,0
   Ook al ben ik het vaak (op afstand) niet met je eens,aan inzet en daadkracht ontbreekt je het niet.
   Ik hoop dat je veel plezier aan je hobby,s zult ondervinden,en nog vele jaren in het restaurant van jouw keuze gaat eten.
   Marinus salute.

 22. Met het bovenstaande bedoel ik dat jij via stemmen op de Seniorenpartij commissielid bent geworden voor die partij. Stemmen van kiezers. Die moet je respecteren en niet opeens gaan party-hoppen naar een andere partij, waarvoor je niet bent gekozen. Dat is opportunisme van de kouwe grond, Behoorlijk Bestuur hoort dit zogenaamde “onderdak” ook helemaal niet te bieden. Je hebt notabene meegewerkt aan een foute coalitie, in strijd met de wens van de kiezer. En nu weer overstappen in een ander bootje?? Je moet je gewoon vanuit je kiezersmandaat niet laten wegsturen, slappe knieën is dat. Je bevestigt zo het slechte imago van de Helderse politiek. Zijn er nog zuivere politici van niveau en integriteit? Eet lekker je pizza van de belangenverstrengelaar, ik niet meer.

  • Ik vind je laatste zin een heel flauwe opmerking. .Het staat mij vrij een pizza te bestellen in een restaurant dat een goede keuken is met bekwaam keukenpersoneel die hun vak verstaan en een prima bediening is. Dit staat totaal los van je politieke opmerking waarover ik geen uitspraak doe. Ik heb ook je boek gekocht. Net over de lijn terwijl we in het verleden ook nog eens in de clinch lagen Overigens het boek ziet er verzorgd uit en ook hier wil ik een compliment over geven. Zodra je in de binnenstad bent en het aan mij doorgeef ontvang je nog 15 euro van mij want dit bedrag heb je voor dit boek nog van mij tegoed.

   • ik hoor dat het restaurant van Don Giancarlo toch wel een beetje achteruit gaat met de kwaliteit, misschien te druk met zichzelf ipv de klanten? ik verneem betere reacties over die “nieuwe” Italiaan op de Beatrixstraat

   • Even over “flauw”, Marinus: klopt het dat de partij waar jij voor gekozen bent, het woordvoerderschap overgeeft aan dhr Assorgia? Als dat zo is, dan is de belangenverstrengeling, zakelijk, van de pizzeria, nog sterker geworden. En hou jij je dan maar lekker zogenaamd neutraal in deze, zogenaamd principieel. En ga voort om de politiek als kapstok te gebruiken voor verkoop van je boeken, ook belangenverstrengeling. Onbehoorlijk bestuur. Daar zit wel een boek in: 2010-2020 Helderse Politieke Kroniek, je zit er zelf in.

 23. Nou gemeenteraad en wethouders, de wijzen hebben hierboven gesproken. Al wat duidelijker? Ik zou lekker een knoop doorhakken. Mocht het later wat anders uitpakken dan kan je altijd bijsturen. Bijsturen is beter dan met je handen in de lucht te gaan zitten. Stel je voor dat rutte zo acteert, zou een mooi rommeltje worden in Nederland. Kijk naar het verhogen van de energie kosten, later blijkt dat er ruimte is voor bijsturing,.. dus wordt dat gedaan. Deze actie getuigd wel van leiderschap.

  • Waar slaat dit op. Bijsturen nadat er veel schade is berokkend? U bent zeker de wijste niet.

  • bijsturen van energie kosten, op welke wolk leeft u, het is namelijk gezegd dat dat dit jaar niet meer kan, het verhogen is er snel doorheen gedrukt maar voor het terugdraaien c.q bijsturen was het te laat, kan pas volgend jaar, en gij geleuv da? Prutte hoopt nu dat iedereen het vergeet en dan wordt het weer stil, wacht maar af, kwartje van Kok vergeten?

   • RB, eindelijk dat je is inhoudelijk gaat reageren, en ik ben het ook nog is met je eens.
    Dat kwartje van Kok ben ik niet vergeten, net zoals die 1000,- die Prutte naar ons zou overmaken.
    En geleuve gij ook dat de gehele VVD, een criminele organisatie is?

 24. Marinus Vermooten, Waarom doe je een persbericht naar NHD over je mogelijke overstap naar BB? En geef je niet een interview hier op Den Helder Actueel?

 25. De LOS microfoon, gebruik ik uitsluitend voor historische onderwerpen veelal ouder dan 20 jaar. Ik onthoud mij volgens afspraak in mijn programma nostalgia van actuele politieke uitspraken tenzij mij voor een actualiteitenprogramma vragen uitnodigt..Hier is momenteel geen sprake van. Ga me nu aan een jubileum artikel wijden over Gezinsvervangend Tehuis De Zeemeeuw in De Schooten ter voorbereiding van een interview morgenavond en voor het boek Den Helder jaren negentig deel 2 om daarna van mijn nachtrust te genieten. Mijn katten liggen al aan het voeteneind .Die zijn volgens mij met heel wat andere gedachten bezig.

  • Je antwoord niet, en wat heeft de LOS hier mee te maken……. Waarom geef je een intervieuw aan NHD en niet aan Den Helder Actueel? Dat is de vraag, niet meer en niet minder….

   • Dirk Gorter en ik hebben niet de krant bezocht. We zijn dinsdagmorgen benaderd door de Helderse Courant die ons het nieuws meedeelde. We wisten van niets. Het heeft mij emotioneel diep geraakt..We hebben de vragen van de journalist beantwoord. Ieder stond/staat vrij mij hierover te benaderen, Er is van een of andere bescherming zoals hierboven wordt gesuggereerd dan ook totaal geen sprake, Sluit voor vandaag de verdere discussie over dit onderwerp na drie vrijwel slapeloze nachten. Moet ook aan mijn lichaam denken. Ga me nu ook met andere zaken bezighouden dan politiek. Uiteindelijk is het, althans voor mij vrijwilligerswerk, en er zijn momenteel heel wat leuke onderwerpen die even mijn aandacht vragen.

    • Je sluit de discussie hier, Marinus. Maar een echte discussie kan pas plaatsvinden als de feiten er liggen. Simpele antwoorden op logische vragen, aan jou en Dirk Gorter: 1. Wie heeft jullie de wacht aan gezegd? 2. Hoe? 3. Welke reden wordt aangevoerd? 4. Hebben ze dat juridische recht? 5. Stappen jullie in een andere partij? 6. Waarom blijven jullie niet zitten? 7. Waarom wordt het woordvoerderschap aan een andere partij gegeven, terwijl er een betaald raadslid functioneert? Objectieve vragen die in de lucht hangen. En ook de kranten kunnen en moeten stellen. Duidelijk is wel dat er barsten komen in het bastion van de coalitie. Onder druk van de tegenwind in de stadhuiskwestie. Feit is in ieder geval dat jij mij terecht informatie gaf over de onjuiste bemoeienis door de Provincie met het stadhuisplan, wat dhr Duijnker heel vervelend vond.

     • Henk, hopelijk is de heer Vermooten morgen wat uitgerust en geeft antwoord op al deze vragen. Tenminste als hij dit zelf kan. En als dit niet zo is, zou het netjes, behoorlijk en transparant naar de beide heren en de burgers toe zijn als Seniorenpartij Den Helder duidelijkheid verschaft.

 26. Wel uiterst merkwaardig dat DenHelderActueel aan deze coup en partyhop geen enkel bericht wijdt. Info nul, nog los van kritische vragen. Hoe actueel ben je dan nog? Een onafhankelijke krant is broodnodig in deze stad, evenals een zuiver bestuur.

  • Den Helder Actueel is iemand aan het beschermen lijkt het wel Henk. En ik kan wel raden wie. Ook op de LOS staat niets over dit hele gebeuren. Want ja, stel je voor dat de kritische burger commentaar gaat geven.

 27. Zou het ook zo kunnen zijn geachte Albertha Postma dat Den Helder Actueel nog steeds geen officieel bevestiging van de Ouderen Partij binnen heeft net zo min als de heren Vermooten en Gorter?
  En dat om die reden de redactie hier nog niets over wil melden?
  Er zijn n.l al loze roddels genoeg in dit dorp.Eerst FEITEN en dan pas een artikel schrijven,lijkt mij heel logisch.

  • Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn heer Hagen. Maar het vreemde aan dit hele gebeuren is dat de heer Vermooten al benaderd is door fractie voorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur, terwijl de heer Vermooten en de heer Gorter zelf nog niet eens persoonlijk zijn ingelicht door de fractie van de Seniorenpartij Den Helder. Hoe zit dat dan? Of zijn dat ook alleen maar roddels? Ik denk het niet. Want Sylvia Hamerslag heeft het artikel “ Bij grof vuil gezette Marinus Vermooten ( Seniorenpartij Den Helder) politiek onderdak bij Behoorlijk Bestuur” uit het Noordhollandsdagblad.nl geretweet. Er is toenadering gezocht. Dat is een feit. Dus naar mijn idee is dit gebeuren alleen al een artikel waard op Den Helder Actueel. Of de heer Vermooten ingaat op dit aanbod kan beter aan hem zelf gevraagd worden. Anders komen er inderdaad vreemde roddels de wereld in.

  • Anton, zie de column van dhr Boutkan, die bevestiging heeft DenHelderActueel al lang: De redactie zag het zeer officiële ontslagvoorstel op de agenda van de gemeenteraad van 6 mei, en dat konden dhr Gorter en dhr Vermooten ook lezen, dus ze kregen het bericht niet van de krant. Dat roept natuurlijk interessante journalistieke vragen op, aan betrokkenen. Maar zou misschien het feit dat dhr Vermooten zeer gewaardeerd medewerker van de LOS is en dhr Boutkan voorzitter van de LOS een rol kunnen spelen bij het feit dat Actueel stil is, en zelfs via een column mensen die daar terecht kritiek op hebben nog even de maat neemt? De Wereld Op Zaterdag wordt node gemist. Daar waren betrokkenen echt wel uitgenodigd morgen, had het programma nog bestaan. Zonder column, maar met feitelijke vragen.

   • Ik ben geen voorzitter (en al was ik dat, dan heeft het bestuur nog geen zeggenschap over programmering of inhoud) en het programma heette De Week op Zaterdag. Verder zou het dus juist reden zijn om er wel aandacht aan te geven, immers in jouw waarheid zou ik dan juist op moeten komen voor een gewaardeerd medewerker van de LOS. Verder zie column.

    • Nou nee, dat zeg ik allerminst. Van een hoofdredacteur van de LOS (correctie, heel juist) en van DenHelderActueel verwacht ik, de lezer, en de luisteraar simpelweg dat hij voor niemand opkomt, maar de juiste vragen stelt aan betrokkenen in een actuele, opvallende politieke kwestie. En niet stil blijft, en zeker niet wegduikt in een column die anderen de maat neemt. Vreemd is ook de opmerking dat de ontslagenen de partij proberen te beschadigen, terwijl zij toch vooral zelf worden beschadigd en geen eigen politieke mening binnen de partij mogen hebben, en dat het geen nieuws is dat commissieleden weg moeten. Raar, in de huidige politieke context. P.s. ik was eens eindredacteur van een succesvol politiek programma, live, van de LOS.

    • Zeer vreemd dat u nu wel in een Column tekst en uitleg geeft heer Boutkan. Het was prettiger voor uw lezers geweest als u met uw weten al in een eerder stadium een artikel of column had geplaatst. Nu valt u lezers aan in uw column. En probeert hen belachelijk en dom over te laten komen. Dat is zeker niet netjes. Normaal gesproken staat u voorop met het nieuws of volgt in ieder geval het Noord-Hollands dagblad. Maar nu het een medewerker van de LOS betreft laat u het in uw column overkomen alsof het niet interessant genoeg is. U laat zelfs uw medewerker de heer Vermooten in het ongewisse. Had even met die man gepraat toen u het bericht kreeg van het aanstaande ontslag van hem. Dat was wel zo zuiver en netjes geweest naar hem toe. U maakt niet uw lezer belachelijk maar u zelf door op deze manier te handelen en te schrijven. Dit toont van geen respect.

Comments are closed.