CDA pleit voor verbod op kamerverhuur in kwetsbare wijken

52

Den Helder – Het CDA pleit voor een verbod op kamerverhuur in bepaalde wijken in Den Helder. Aanleiding is de toenemende problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en het verhuren van kamers. Harmen Krul (CDA): “De leefbaarheid van wijken komt in het geding en anderzijds hebben wij als gemeenschap de plicht om mensen kwalitatief goed te huisvesten, het gaat uiteindelijk om mensen”. Het CDA oppert een verbod op kamerverhuur in wijken als Kruiszwin, Doorzwin en de Visbuurt.

“Met name in de praktische sectoren zijn we steeds meer afhankelijk van arbeidsmigranten, dat is in heel Nederland het geval. Hierdoor is er een toenemende vraag voor huisvesting, die nu voornamelijk door de markt ingevuld wordt””, aldus fractievoorzitter Krul. Hiermee doelt de CDA’er op huisjesmelkers die woningen opkopen en omzetten naar kamerverhuurpanden. “Ondernemers zoeken zoveel mogelijk vierkante meters voor zo min mogelijk euro’s. Feit is dat men in Noord-Holland dan gauw bij Den Helder uitkomt, te weten in de vaak kwetsbare wijken. Deze wijken zijn niet ingericht voor een impuls van mensen. Een eengezinswoning in de Visbuurt is geen hotel. Niet alleen arbeiders, maar ook mensen met sociale problematiek zijn de dupe van de huisjesmelkers. Voor 80% van hun inkomen leven in één kamer met een matras. Het is uitbuiting.”

Julianadorp
Krul: “In Julianadorp is een grote vraag naar woningen. De jonge dorpers die graag in Julianadorp willen blijven moeten nu noodgedwongen het dorp uit omdat er geen woningen zijn. En dat terwijl steeds meer woningen omgezet worden naar kamerverhuur. Dat is de omgekeerde wereld. Uitzendbureaus bemiddelen en zoeken goedkope huisvesting, afstand is daarbij geen probleem. Juist doordat dit probleem een regionaal karakter heeft is het goed dat de gemeente deze gesprekken regionaal voert. We zijn blij dat dit nu op de bestuurlijke agenda staat en we zijn blij dat het college het gesprek aangaat met die ondernemers, uitzendbureaus en de wijken om tot nieuw beleid te komen>”

In beantwoording op schriftelijke vragen van het CDA geeft de gemeente aan een toename van illegaal kamerverhuur te constateren. “De gemeente is druk bezig met het invoeren van registratiebeleid. Nu weten we vaak niet eens wie of waar deze gevallen zitten. Dat is ook gewoon woonfraude. Als mensen vermoedens hebben van dit soort praktijken kunnen ze dat bij ons melden via MeldhetCDA@hotmail.com. Alleen door samen de krachten te bundelen kunnen we dit probleem aanpakken”, besluit Krul. Maandag 20 mei spreekt de raad voor het eerst over dit onderwerp op een informatieavond over kamerverhuur.

52 REACTIES

 1. Elke wijk is kwetsbaar wanneer er meerdere arbeidsmigranten in een woning komen te wonen dus niet alleen die specifiek genoemde wijken in dit artikel en een verbod gaat wel erg ver in mijn ogen. Het lijkt mij eerder op de plaats om huisregels en normen en waarden op papier te zetten in de talen (o.a. Pools gezien er veel arbeidsmigranten uit dit land komen) hoe men zich moet gedragen in dit land.

  • Het gaat met name om goedkope woningen. Die zijn nu eenmaal meer te vinden in genoemde wijken. Daarom kwetsbaar genoemd. Geen kans dat een huisjesmelker een woning in de Zwanenbalg koopt. Het opstellen van huisregels helpt niet omdat deze niet gehandhaaft kunnen worden. Politie wordt nu ook al regelmatig gebeld. Bovendien is het niet verboden om bv. je auto te parkeren bij je huis. Dat betekent soms zes autos. Ook wisselen de bewoners snel. Daarom is het moeilijk contact te leggen en op basis daarvan afspraken te maken. Dit is een probleem waar goed over nagedacht moet worden. Daarom veel wijsheid aan onze bestuurders gewenst.

 2. Wat doet het C.D.A. aan het nijpend woning tekort, volgens mij helemaal niets.

 3. Burger, Er zijn in andere wijken in Den Helder relatief veel woningen te koop tussen de € 119.000,00 en € 140.000,00 euro en ook zeer interessant voor Huisjesmelkers om hier arbeidsmigranten in te huisvesten. Een verbod voor de door U genoemde wijken zal alleen maar beteken dat alles zich gaat verplaatsen en daar schiet ook niemand mee op. Goed een Huisjesmelker zal nooit ( je kan het niet uitsluiten) een huis kopen in Zwanenbalg of Huisduinen maar in de andere wijken in Den Helder is nog genoeg te vinden voor deze wat zal ik zeggen ondernemers!

  • Niet zo moeilijk hoor ! In het koopcontract laten opnemen, dat de woning alleen beschikbaar is voor bewoning door de koper zelf. Ben je er zeker van dat de koper er alleen zelf mag wonen. Wordt deze clausule geweigerd, dan weet je als verkoper dat het waarschijnlijk een huisjesmelker betreft die met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk uit de woning wil halen.

    • Nou toppie hoor ! …., laat in het contract ook opnemen, dat de nieuwe eigenaar iedere dag de nationale driekleur en een oranje-wimpel moet hijsen, dan hebben we straks een hele fleurige gemeente …. 😛

   • dan moet je dus alle verkopers dit gaan vragen, denk dat je dan niet veel medewerking krijgt, er zijn er veel die allang lij zijn dat ze hun huis (eindelijk) kunnen verkopen…..

 4. Beste Harmen Krul,
  Kamerverhuur verbieden omdat het een ‘kwetsbare wijk’ betreft, kan volgens mij helemaal niet, omdat de wettelijke grondslag ontbreekt.
  Gemeentebestuur verbieden wegens wanbestuur kan om de zelfde reden helaas ook niet ….

  • Kan wel ! Je moet namelijk ingeschreven staan als kamerverhuurder. Daar zijn regels aan verbonden. Dan kan je denken aan het aantal personen in de woning , brandveiligheid , openbare orde , etc etc . En dan kan de inschrijving of verleend dan wel geweigerd worden. Met die inschrijving , bereik je , dat de gemeente de touwtjes in houden houd en weet wie of wat , waar zit.

 5. Beste Harmen Krul.
  Kamerverhuur verbieden omdat het een ‘kwetsbare wijk’ betreft, kan volgens mij helemaal niet, omdat de wettelijke grondslag ontbreekt.
  Gemeentebestuur verbieden wegens wanbestuur kan om de zelfde helaas ook niet ….

  • Bovenstaande van at 11:14 – welke at 10:56 was – heb ik aangepast met toevoeging van het woordje “reden”.
   Uw DHA bewerkingsprogramma werkt dus blijkbaar (nog steeds) niet naar behoren, want ik gebruik steeds gewoon de knop “Klik om te bewerken” en daarna “Bewaar”.
   at 11:14 – met omwisseling van de tijd – had er dus helemaal niet moeten staan.

 6. Zit Krul hier nou een open deur in te trappen? Van de site van de gemeente:
  ‘dat er per buurt niet meer dan 1% van het woningaantal mag worden gewijzigd in kamerverhuurpanden.’
  Dat betekent dat er in de Visbuurt maximaal 13 van de 1266 huizen mogen worden gebruikt voor kamerverhuur, in Kruiszwin 11 van de 1084 en in Doorzwin 9 van de 897.
  En bij overlast kan de vergunning zo worden ingetrokken.
  https://www.denhelder.nl/inwoner/product/verhuur-van-een-kamer

  • vergeet niet dat deze kleine groep verhuurders gehaaid zijn, dit zijn namelijk niet de kleine particuliere verhuurders, deze laatste groep heeft het over het algemeen goed voor elkaar, het zijn de echte melkers, en als kamerverhuur niet meer mag ivm deze 1% regeling dan “maken” ze er op papier appartementen van, gemeente is zoals gewoonlijk blind en keurt de aanvragen gewoon weer goed en dan zie je ineens 8 brievenbussen naast de voordeur en vallen ze meteen weer buiten deze regelingen…..

 7. Arbeidsmigranten praten vaak met een zeker dedain over hun werk- en leefomgeving, ergens is dat wel begrijpelijk. Je zit als arbeidsmigrant in een vreemd land waar je geen snars begrijpt van de sociale structuur, laat staan de nationale ziel en bovendien heeft vrijwel elk gesprek of nieuwsonderwerp dat je om je heen hoort, na wat oppervlakkige plichtplegingen, al snel dezelfde scherprechter, namelijk ´slappe was´.
  Maar ja, wanneer je zélf voor diezelfde pegulanten een eenzaam bestaan in een vreemd land voor lief neemt (matras, werk, eten, kamer, matras) heb je toch nauwelijks recht van spreken, je moet het geld immers nu eenmaal daar gaan halen waar het rolt.
  Prettig woord trouwens ´arbeidsmigranten´, dat zal nog wel enige decennia beklijven en dan vooral omdat het nauwelijks te bevuilen is natuurlijk, er zit iets rechtmatigs in, een beetje zoals ´forens´: wél je geld halen in de stad maar dan zo snel mogelijk weer terug naar de rust en de schone lucht rond je huis in een lommerrijke buitenwijk.
  Om de eenzaamheid van het immer monotone ´geld verdienen´ wat te verlichten maken de arbeidsmigranten trouwens soms ook wel eens een tochtje in de omgeving en ja, tijdens zo’n tochtje kom je in de avondschemer vanzelfsprekend wel eens wat tegen dat er mooi en verleidelijk uitziet, soms zelfs te mooi om zomaar te laten staan.
  Een tijdje terug stond er enige tijd een auto met een ´arbeidsmigrantennummerbord´ (heerlijk ´bekkend´ Hollands woord toch ook weer) voor mijn huis geparkeerd, een man uit de buurt die zijn hond rond dat tijdstip uitliet wees me daarop.
  Korte tijd later bleek dat er een prijzig attribuut met een zeer lange levensduur van mijn huis verwijderd was, keurig losgeschroefd trouwens, er was geen enkele schade.
  Of dat nu eigenlijk kwam uit liefde en compassie voor het te vervreemden attribuut of nu juist vanwege de wens om vooral zo min mogelijk lawaai te maken weet ik niet.
  De verzekering heeft twee dagen na mijn melding overigens wel met onmiddellijke ingang ´de voorwaarden´ aangepast, het wegnemen van een gelijksoortig attribuut wordt in Nederland door haar vanaf nu niet én nooit meer gedekt, zo gaat dat bij verzekeringsmaatschappijen.
  En voor wat betreft die gemeentelijke voorwaarden en verboden, ja, ook die bestaan nu eenmaal slechts om de schade ontstaan door onze praktische afhankelijkheid te beperken, dat vindt meneer Krul tenminste. Enigszins opportunistisch wellicht?

 8. geeft zo en zo overlast, zo en zo neemt de parkeerdruk toe, oplossing is 1 parkeervergunning per kadestraal pand. heb je opgesplitst in meerdere eenheden heb je pech.
  En dan een vaste parkeerplaats bij de vergunning.
  Kijken welke panden tot nu toe illegaal zijn verbouwd of worden verhuurd en per direct sluiten.
  De gemeentes en het rijk hebben zitten slapen met het probleem van huisvesting arbeidsmigranten.
  Daarnaast is een hotel, motel B&B verplicht een x aantal parkeerplaatsen te hebben bij een x aantal kamers en een eigenaar mag zijn pand splitsen in x aantal kamers zonder dat er naar de parkeermogelijkheden wordt gekeken.

  Gelijke monniken gelijk kappen zou ik zeggen, voldoe je niet aan deze voorwaarde pand sluiten voor verhuur
  En inderdaad koopcontract bepaalde voorwaarden opnemen.

 9. Is het niet merkwaardig dat er buitenandse arbeidskrachten worden ingehuurd terwijl er zoveel Nederlandse werklozen zijn ? Het verbieden van kamer verhuur in bepaalde wijken is onzinnig. Het betekent impliciet dat de huisjes melkerij inandere wijken akkoord is. Een intelligent politiek besluit bestaat uit het inzetten van Nederlanders, het terugdringen vanbuitenlandse arbeid en het bestrihden van de huisjes melkerij.

 10. Als bewoner van Kruiszwin 53 hebben wij 5 huizen links en 5 huizen rechts van ons arbeidsmigranten wonen.
  De woningen waarover het gaat staan allemaal te boek als eengezinswoning. In de ruim 28 jaar dat wij nu op Kruiszwin wonen is er heel wat veranderd. Neergezet als koopwoningen kwam er geen loop in. In twee jaar werden er slechts 6 van de 58 verkocht waarna besloten werd om de resterende woningen te gaan verhuren. Om in aanmerking te komen om te huren moest je wel aan een bepaald inkomen voldoen. De wijk ging vanaf toen met sprongen vooruit en werd bevolkt door meestal jonge gezinnen met 1 of 2 kinderen. Parkeeroverlast was er niet mede door de 1.2 parkeerplaats per woning. Maar ja kinderen worden groot en gaan hun rijbewijs halen en zo bleek de norm van 1.2 al gauw veel te kort. Ook kwamen er steeds meer bedrijfswagens in de wijk zodat het parkeerprobleem zienderogen alleen maar groter werd. De arbeidsmigranten bewonen de huizen middels een uitzendburo en dit buro levert auto’s aan om van en naar hun werk (vaak is dat Agriport langs de A7) te komen. Naast hun eigen auto’s vormen de leaseauto’s dus voor extra parkeeroverlast. Naast de parkeeroverlast ondervinden wij verder geen last van de migranten of het moet al het feit zijn dat de tuinen slecht onderhouden worden en dat de afvalbakken voor het huis worden geplaatst en vaak uitpuilen. Maar let wel hierin zijn zij vaak niet anders dan menig “Hollander”. Volgens de Media is er voor een aantal woningen vergunning verleend om wonen om te zetten in kamerverhuur. Ook zijn er aanvragen ingediend om dakkapellen te plaatsen op de migrantenwoningen. Wat dat uiteindelijk voor gevolgen zal hebben laat zich gemakkelijk raden!

  • U bedoeld waarschijnlijk 2 panden (men kan het rap verkeerd begrijpen) en alleen een parkeer-probleem waar een oplossing voor zou moeten komen ?

  • Kies wijs as donderdag en we zien wel hoe en wat of t nu Polen of Spaanse o andere nationaliteiten .ze zijn nodig omdat we te weinig jongeren hebben die laagbetaald werk willen doen en geef ze eens ongelijk

   • welke partij heeft de jongeren heropvoeden in het programma? of bollenpellen promoten in de kinderopvang waar ieder kond tegenwoordig opgevoed wordt…. dan weet ik wat te kiezen donderdag a.s.

 11. Het is toch van de zotte dat wij zoveel werkloze hebben die makkelijk kunnen werken maar het verdomme.dat er mensen zijn uit andere landen die hier komen werken.hup werkloze verplicht aan de bak anders houden we je uitkering in .is dit hard? Nee het is de realiteit .want die arbeida migranten gaan weer terug en krijgen een flinke uitkering mee ..het is krom in dit land

  • Ik durf niet te zeggen of het nog zo is , Maar ik mocht beneden mijn opleidingsniveau niet solliciteren op lagere functie’s. Dus daarom , komen de arbeidsmigranten hier bollen pellen en aardbeien plukken.

   • de arbeidsmigranten zijn gewoon veel goedkoper door lagere af te dragen premies (A1 verklaringen is een mooi voorbeeld)

   • Dit is onzin je mag en sterker nog moet solliciteren op elke baan die voorhanden is dit is hautain gedrag van u e

    • Lezen nachtburgemeester !! Ik zei namelijk, ik mocht dat destijds niet ! Ik liep destijds bij het GAK. Ik mocht toen niet beneden mijn opleidingsnivau soliciteren.. Deed ik dat toch ,buiten het GAK om, dan moest ik tekenen, dat ik mijn papieren niet zou gebruiken om binnen dat bedrijf hogerop te komen. Dat is geen hautain gedrag , dat is een feit. Let wel ik spreek van meer dan 25 jaar terug. Daarom , zeg ik ook , Ik durf het niet te zeggen , dat het nog zo is . Uit uw reactie , blijkt dat het waarschijnlijk veranderd is.

  • Dat is wel heel erg simplistisch gesteld. Van de mensen in de bijstand kan of wil pakweg de helft niet (fulltime) werken, daarvan ruim twee derde omdat ze ziek/arbeidsongeschikt zijn, bijna 10 percent is te oud of bezig met een opleiding en nog eens 10 percent heeft de zorg voor een gezin. Die ‘verdommen’ het dus niet, ze kunnen dat werk echt niet doen. En van de mensen die het werk wel zouden kunnen doen, hoeveel ervan wonen op een redelijke afstand? Zo’n buitenlandse seizoensarbeider hoeft voor en na het werk geen gezin te verzorgen. Of wou u complete gezinnen ontwortelen voor seizoenswerk?

   • hij heeft het niet over bijstand ….. hij heeft het over werkelozen (mensen met WW uitkering) waar we in DH er ongeveer 1000 hebben en ik ben het ermee eens dat die eerst aan een baan geholpen horen te worden, daarna heb je de nieuwe Nederlanders van wie er ook nog 94% werkeloos thuis zitten en als al die mensen aan het werk zijn maar eens vragen of de Oost EU arbeidsmigranten deze kant op willen komen

    • Mensen in de bijstand worden ook werkloos genoemd. En in Den Helder waren er in maart 2019 (laatste bericht met echte cijfers ipv percentages) 781 mensen met een WW-uitkering, waarvan 353 ouder dan 50 jaar. Een groot gedeelte van de WW-ers blijkt in de medische sector te werken, thuiszorg en dergelijke, die vinden dus snel genoeg werk in hun eigen vak. die verplichten om bij Agriport te werken is te zot voor woorden.

     • waarom niet overbruggen, lekker bij de boer bezig terwijl je wacht op een baan in je eigen sector? waarom honderden buitenlanders hier halen en 781 Nederlanders werkeloos thuis laten zitten? waarom Agriport, er zijn zat agrariers in de buurt te vinden, en die nieuwe Nederlanders dan? waarom die niet? nog enkele honderden die duimen zitten te draaien?

     • Ja daar heeft de boer wat aan, nooit weten of zijn werknemers morgen ook komen of ondertussen werk hebben gevonden in de eigen sector. Het spul dat geoogst moet worden kan gewoon wachten dan, of er morgen wel iemand is om het te plukken.

     • als er 700 mensen beschikbaar is er altijd wel iemand die kan, trouwens als je ergens aangenomen wordt dan kun je echt niet morgen beginnen, u haalt ieder excuus van stal om de mensen maar het handje op te laten houden, ook de nieuwe Nederlanders heeft u geen enkele suggestie voor, laat die lekker werken voor de uitkering? zelf vast ook een eeuwige student of iets van die geitenwollensokken trend die altijd maar anderen voor hun inkomen laten werken

     • Een boer wil aan het begin van het seizoen graag de zekerheid dat er iedere dag een x aantal personen is om zijn spullen te oogsten. Aan ‘er is vast wel iemand’ heeft die niets, want mocht er niemand zijn verrot zijn oogst.

     • heeft u ooit wel eens bij een boer gewerkt?
      vast niet (ik hoor de smoesjes al komen…) want dan zou u niet zulk soort onzin uitkramen
      .
      trouwens nieuwe Nederlanders?

     • Wel bij een bollenboer, maar dat is net even anders dan een boer waarbij de oogst op tijd binnen gehaald moet worden. Ik heb eerder de indruk dat u dat verschil niet kent.

     • maakt geen verschil voor de werkzoekenden,
      .
      en hoe nu met de nieuwe Nederlanders die u heel goed ontwijkt, knuffeltante

   • Monique_K, u slaat zo langzamerhand volledig door. Ik citeer; “complete gezinnen ontwortelen voor seizoenswerk” ??? U heeft enorm last van het Ja maar dilemma. U knuffelt en pampert echt (overigens staat dat per definitie ontwikkeling in de weg). Ik citeer; “mensen die het werk wel zouden kunnen doen, hoeveel ervan wonen op een redelijke afstand?”. Tjongejonge, volgens mij een stuk dichter bij dan de Polen. Ja maar, Ja maar, Ja maar, Ja maar, ja maar, ja maar. 13-, 14-, 15 (etc.) jarige jongeren horen in het seizoen te werken! Ik citeer; “Van de mensen in de bijstand kan of WIL pakweg de helft niet (fulltime) werken”??? Als je niet kunt; we hebben in dit land prima regelingen en subsidies voor bedrijven die mensen in dienst nemen met een (eventuele) arbeidsbeperking. Als je niet wilt…. vul ‘m in.

    • Want die Polen reizen iedere avond terug naar Polen? Nee, die zitten in de buurt op kamers, en hebben geen zorg voor een gezin/kinderen die verzorgt moeten worden.
     Voor de rest zit zo’n boer nou echt te springen om mensen met een beperking in dienst te nemen, heb je drie mensen nodig die het werk van een Pool moeten doen, kunnen ze elkaar lekker in de weg zitten bij het tomaten knippen .. logisch nadenken is echt niet jullie sterkste kant denk ik.

 12. De agricenters en bloemenwerkcenters zoeken helemaal niet in de kaartenbakken van de WW/Bijstand, ze weten wel goedkopere wegen. Al jaren. En maar roepen dat Nederlanders het werk niet willen doen. Met goedkeuring van VVD, CDA, D66, CU en PvdA.

  • De gemeenten zouden het bij tijdelijk werk (minder dan 26 weken) vanuit de bijstand in ieder geval al een stuk makkelijker kunnen maken om terug te stromen in de bijstand, als je in het seizoen 5 maanden gewerkt hebt en daarnaar minimaal twee maanden moet wachten op een uitkering schiet het natuurlijk ook niet op.

   • en daarom promoot u het thuis blijven zitten van uitkeringsgerechtigden en het binnenhalen van arbeidsmigranten ?

 13. Denk dat als er geen financieel vangnet was, er veel meer mensen die nu niet “kunnen” werken het wel zouden kunnen. Dat zie je in andere delen van de wereld. Misbruik maakt de sociale zekerheid onbetaalbaar in Nederland. En de werkende belastingbetaler betaalt het gelag……

 14. Als werkgever specifiek op L.B.O. niveau werknemers zoekt al of niet seizoen gebonden is niet van belang.
  Contracten voor onbepaalde tijd bestaan praktisch niet meer,is het verdomd interessant om mensen te detacheren uit een EU land.
  Er wordt al jaren gesproken om dat gat te dichten,resultaat 0.
  Hulp verlening is in dit land een giga industrie geworden,incl. het beroemde fin. vangnet het geeft duizenden ambtenaren goed betaald werk.
  Alleen al het beoordelen van uitkering, de hoogte ervan, kost deze mensen bloed zweet en tranen.
  Ik verwacht dan ook dat deze inmiddels uitgegroeide Keizerrijken tot in lengte der jaren zullen expanderen.
  Blijft U zich inmiddels druk maken over mensen die niet kunnen/willen of om welke reden dan ook niet werken,de Keizerrijken varen er wel bij,en U en ik betalen hoe dan ook.

Comments are closed.