De archeologie van de Noordkop

4

Den Helder – De geschiedenis van Den Helder gaat vele eeuwen terug. Gerard Alders is als archeoloog betrokken geweest bij onderzoek en opgravingen in De Schooten. Dinsdagavond 21 mei vertelt hij in School 7 over de archeologie van de Noordkop en het Torp. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Helderse Historische Vereniging.

Sinds mensenheugenis lag ten zuidoosten van Den Helder een verhoging in de weilanden van polder Het Koegras. Op oude kaarten stond dit aangegeven als Torp of ’t Dorp. Op een kaart uit 1563 tekende Christiaan Sgrooten daar een kerk met een toren. Op latere kaarten werd op die plek een enkel huisje getekend. Daarna bleef in het landschap kennelijk alleen nog een heuvel over.

Slechts een enkeling vermoedde dat er met die heuvel meer aan de hand kon zijn. Pas toen door de aanleg van de nieuwe stadswijk De Schooten deze heuvel geheel van de kaart dreigde te verdwijnen, kregen de verzoeken om onderzoek gehoor. In de jaren 60 zijn diverse proefopgravingen uitgevoerd, maar daar is vrij weinig over gepubliceerd. Bij graafwerkzaamheden in 1997, toen de woningen aan de Statenhoff werden gebouwd, kwamen er menselijke beenderen tevoorschijn. De gemeente wist toen niets beter te doen dan te zorgen voor een snelle herbegrafenis op de begraafplaats in Huisduinen. Dat nieuws lekte echter uit en bereikte de pers. De skeletvondsten bleken overigens niet van belang voor het archeologisch onderzoek.

Uit de onderzoeken uit de jaren 60 en 1997 bleek dat het om een omvangrijke terp gaat, met een oppervlakte van ongeveer 9 hectare en een hoogte variërend van 2,60 tot 2,80 meter boven NAP. Uit belangrijke aardewerkvondsten werd geconcludeerd dat de ‘nabij Den Helder opgegraven nederzetting Torp’ al vanaf de Merovingische tijd bestond, ofwel van de vijfde tot de achtste eeuw.

Archeologielezing in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder op dinsdag 21 mei aanvang 19.30 uur, toegang € 4,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.

4 REACTIES

  1. Een herinnering. Een vriend van mij die in de Schooten pas was komen wonen (helaas al weer een geruimde tijd overleden) was eind in de jaren zestig daar aan het spelen en heeft toen een gouden ring gevonden. Een van de personen die daar aan het werk was i.v.m. de proef opgravingen heeft die ring toen van hem afgepakt en in beslag genomen. Vraag mij nog wel eens af waar die ring is gebleven gezien dit wel eens van zeer historische waarde zou kunnen zijn.

  2. U gaat in vijf zinnen wel héél snel door de geschiedenis Henk, waardoor uw waarheid ook niet veel voorstelt.
    Ik stel voor dat u nog maar even in de boeken duikt, voordat u zich aan meldt voor de lezing.

  3. Terpen zijn effectief om bebouwing voor de gevolgen van wassend water te behoeden, dat zouden we nu weer moeten doen i.v.m. stijging van de zeespiegel.

    • Als de dijken het hier begeven, dan heb je aan een terp ook niet veel. Zelfs de slapersdijken die we hier her en der hebben , komen geheel onderwater te staan. Dan ligt Amsterdam of nog verder opeens aan zee

Comments are closed.