DHA deugt niet!

59

Je hoort wel eens dat je het in de politiek nooit goed kunt doen, maar sluit de journalistiek niet uit. Ook daarover heeft iedereen tegenwoordig een mening die ze ook direct in het openbaar moeten verkondigen. Zelfs in het altijd zo lieflijke Den Helder, waar een ieder doorgaans vriendelijk en aardig met elkaar omgaat, roepen sommige lieden om het hardst dat de media niet deugt. Vandaag is Den Helder Actueel de lul, morgen de Helderse Courant en volgende week het Weekblad. Meestal zijn het dezelfde mensen die commentaar leveren, want sommige inwoners van onze prachtstad hebben nu eenmaal al vele jaren de wijsheid in pacht.

Deze week kwam het ‘nieuws’ naar buiten dat de heren Dirk Gorter en Marinus Vermooten het veld moeten ruimen bij de Seniorenpartij. DHA heeft daar tot op heden (tot grote frustratie van sommige lezers) nog niets over gemeld en dat is fout, heel erg fout zelfs. Niet objectief, we beschermen mensen, we maken deel uit van het complot, et cetera. Nodig natuurlijk, want DHA bestaat nu bijna 11 jaar en dat slechts dankzij de tonnen die raads- en collegeleden elke keer overmaken om de site in de lucht te houden…

Het is natuurlijk te gek voor woorden dat ik me openbaar verantwoord, maar ik heb toch niks beters te doen, dus waarom ook niet. Eerst maar even duidelijkheid scheppen over hoe het ‘nieuws’ over de heren naar buiten kwam. Als er nieuwe agendapunten aan een raads- of commissievergadering worden toegevoegd, krijgen betrokkenen (inclusief de lokale pers) daarover een mailtje van de griffie. Dat gebeurde dus gewoon (zoals zo vaak) afgelopen dinsdagochtend vroeg en betrof: “Voorstel tot het ontslaan van de heren D. Gorter en M. Vermooten als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.” De pers krijgt dit meestal na de raads- en commissieleden zelf, dus de heren hadden het kunnen (moeten?) weten.

Niets bijzonders
Dit gebeurt overigens meerdere keren per jaar, commissieleden komen en gaan en dat is niets bijzonders. Commissieleden zijn niet door het volk gekozen en kunnen dus ook niet het ontslag weigeren en op eigen titel in de commissie gaan zitten, hoe graag sommige zelfbenoemde deskundigen dat ook willen. Juist omdat het met regelmaat gebeurt dat commissieleden stoppen en vervangen worden (en echt niet altijd op eigen wens) sloeg ik er niet direct op aan. Ik vond het geen nieuws en kon me er zelfs van alles bij voorstellen dat de Seniorenpartij gedag zei tegen de heren. Ze maken deel uit van een partij die zich heeft aangesloten bij een coalitie en dus heeft moeten geven en nemen, maar het is wel gebruikelijk dat je het totaalpakket dan steunt. Als een medewerker van een willekeurig bedrijf de firma (openlijk of intern) afkraakt en continue kritiek uit op het beleid, krijgt hij/zij ook geen promotie.

Dat andere media wel meteen moord en brand schreeuwen is niet mijn verantwoording. Dat Gorter en Vermooten zich voor het karretje laten sparren om de partij en coalitie te beschadigen is hun eigen (niet zo slimme, maar dat is mijn mening) keuze en geeft al aan waar het belang precies ligt. Dat sommige lieden in een kramp schieten omdat nu blijkbaar Carlo Assorgia het woord gaat voeren namens de Seniorenpartij (waarover Ilse Kootkar zegt: “Elk raadslid kan het woord voeren, dus ook Carla en ik. Het enige verschil is het fractievoorzitterschap dat OOK buiten de raad aan de orde is. En daar gaat het over”) vind ik lachwekkend. Hij (of een andere fractievoorzitter van een coalitiepartij) zou dat vaker moeten doen en het liefst namens de hele coalitie, dat maakt zo’n raadsvergadering een stuk aangenamer en korter. Te vaak willen alle partijen het woord voeren, terwijl de coalitie toch hetzelfde denkt en stemt en dus door elk coalitielid dat het woord voert min of meer hetzelfde verhaaltje wordt afgestoken. En dat Behoorlijk Bestuur nu ‘to the rescue’ komt is hun eigen keuze, maar als zij Vermooten en/of Gorter onderdak bieden in hun commissies, wie moet er dan bij hun weg?

Aandacht
Niet eerder dan komende maandag wordt het ontslag van de commissieleden officieel, maar waarom zou hun vertrek nu opeens zoveel meer aandacht moeten krijgen dan het vertrek van al die andere commissieleden? Omdat de tegenstanders van een stadhuis op Willemsoord er reden in zien om twee commissieleden voor hun strijdwagentje te binden? Omdat sommige mensen in Den Helder menen dat alles wat zij vinden het enige juiste is en een ieder die een andere mening heeft het niet snapt? Omdat sommigen nu eenmaal alles aanpakken om bepaalde partijen in een negatief daglicht te zetten (want dat is objectief?)?

Het ontslag van een commissielid is gewoon geen groot nieuws (indien wel: waar zijn al die lange stukken over eerder ontslagen commissieleden?) en soms ook gewoon terecht. Dat niet alle media dan vervolgens hijgerig meehuilen met de wolven betekent niet dat die media niet deugen, niet objectief zijn of iemand ‘in bescherming nemen’. Het betekent slechts dat niet alle media bij elk onderwerp dezelfde keuzes maken.

Komt u maar, dan ga ik ondertussen weer wat nuttigs doen.

59 REACTIES

   • Kleine correctie Jacques van Velzen,
    Het is Carla van Driesten.
    En ik bijna zeker dat Carla aan deze affaire part nog deel heeft gehad,zij heeft momenteel wel wat anders aan haar hoofd

 1. Jammer dat dhr Boutkan toch enkele zeer relevante vragen laat liggen: 1. Wie heeft ze ontslagen? 2. Waarom? 3. Wat zegt de fractie hierover? 4. Wat vindt dhr Duijnker hiervan? 5. Vraag aan dhr Assorgia: vindt u dat normaal, een fractievoorzitterschap overnemen? 6. Vraag aan mevr. Kootkar: u wordt toch voor de functie betaald, waarom doet u het werk dan niet? 7. Wie worden de nieuwe commissieleden voor de Seniorenpartij, of zijn er geen kandidaten meer? 8. Wordt de partij niet met krukken overeind gehouden (kruk BvDH), ten behoeve van de coalitie? Er is dus nog journalistiek werk te doen, wat feiten boven tafel halen, want dat er een barst zit in het bastion van de coalitie, door de pressie van het toch actuele stadshuisplan en referendumverzoek, dat punt heeft de redactie echt gemist. Het is niet toevallig dat dit ontslag komt pal voor een vergadering over een referendum. Commissieleden zijn op tijd uitgeschakeld, zeer opmerkelijk, ook journalistiek interessant. En “zelfbenoemde deskundigen” is wat neerbuigende taal, want reacties worden toch altijd verwelkomd?

  • volgens mij kun je aan RB gewoon vragen of er nog een plekje vrij is op de redactie…..
   (kan niet wachten op je eerste verslag)

 2. Zucht … het zou voor Den Helder beter zijn als iedereen een andere kant op zou gaan en nieuwe gezichten plaatsnemen. Iedereen heeft kritiek op elkaar en met dit volk, niemand uitgezonderd, valt geen land te bezeilen! En doorgaans is oordelen over een ander makkelijker dan naar jezelf kijken … toch? Manmanman wat een puberaal gedrag van volwassen mensen die blijkbaar niks beters te doen hebben.

  En Ronald.. vooral niet verlagen tot dat niveau!
  Het zijn keer op keer dezelfde zeikerds.

 3. Zeer vreemd dat u nu wel in een Column tekst en uitleg geeft heer Boutkan. Het was prettiger voor uw lezers geweest als u met uw weten al in een eerder stadium een artikel of Column had geplaatst. Nu valt u lezers aan in uw Column. En probeert hen belachelijk en dom over te laten komen. Dat is zeker niet netjes. Normaal gesproken staat u voorop met het nieuws of volgt in ieder geval het Noord- Hollands dagblad. Maar nu het een medewerker van de LOS betreft laat u het in uw Column overkomen alsof het niet interessant genoeg is. U laat zelfs uw medewerker de heer Vermooten in het ongewisse. Had even met die man gepraat toen u het bericht kreeg van het aanstaande ontslag van hem. Dat was wel zo zuiver en netjes geweest naar hem toe. U maakt niet uw lezer belachelijk maar uzelf door op deze manier te handelen en te schrijven. Dit toont van geen respect.

 4. Sorry Ronald maar je slaat de “journalistiche” plank kompleet mis. En je laat bijna doorschemeren dat je het overnemen van een partij best wel goed en normaal vindt. En hiermee schoffeer je het democratisch grondprincipe. Want je zegt met andere woorden als er een coalitie is moet je als partijen van de coalitie op alles ja en amen zeggen. En het woord laten voeren door 1 persoon. Het principe in de raad van Dualisme kan men nu wel afschaven in de volgende raadsvergadering Maar laat maar ik ga wat nuttigs doen https://nl.wikipedia.org/wiki/Dualisme_(politiek)

 5. Hey Ronald geef ze maar van jetje. Zijn bijna altijd de zelfde zeikerds die beneden peil zijn..

 6. Prima stuk Ronald. Daar is niets aan toe voegen. Ik zie het als verduidelijking niet als verantwoording. Hopelijk is het voor nu en altijd over met die azijnpisserij en bemoeizucht van je weet wel “die beste stuurlui” .

  • Oh ! Dus Marietje vind het correct , dat de democratie hier in Den Helder met voeten getreden wordt. U , bent dus èèn van de wolven die in het bos mee huilen. U ziet alles als azijnpissen, het komt niet bij u op , dat het ook wel eens gezonde kritiek kan zijn . Als er geen kritiek gegeven meer mag worden , is het hek van de dam. Dan denken ze gelijk dat ze alles maar mogen . Maar ja , dat ziet u als meelopertje natuurlijk niet . Zo zijn er in het verleden meer geweest ( gaat u maar lekker slapen ) .

   • Ik heb wat moeite met deze reactie. Vol met invullingen en aannames. De weg der interpretatie wordt bewandeld… Ik denk dat een ieder de waarde van een critical friend snapt. Blijf dat ook vooral, wederzijds, zijn. Echter, het verschil tussen kritisch zijn en het beeld van Statler en Waldorf (wat ik in ieder geval zo langzamerhand heb op dit forum (en dat beeld wil ik niet)) is positiviteit. Door je regelmatig positief, constructief uit te laten, wordt je als critical friend serieuzer genomen. Daar geloof ik in!

    • Zo is het. Stom genoeg heb ik mij door alle negativiteit op deze site weer laten verleiden een reactie te plaatsen. Haha, goede metafoor. Ik zie ze zo voor me op het balkon. De XX je’s,, Anoniempjes en andere criticicasters van dit forum.

 7. U schrijft dat het dom is om krietiek te geven want anders krijg je geen promotie .Beste man het is maar goed dat er mensen zijn die wel kreties durven te zijn . Bijvoorbeeld kijk marine chroom 6 .

 8. Hoewel ik heb besloten verder niet langer op de uitzetting etc, te reageren. Er staan vandaag in de HC al voldoende kritische kanttekeningen mijnerzijds over de gang van zaken en een goed bewoord commentaar van Delano, wil ik er nogmaals op wijzen dat ik niet eerder dan dinsdagmorgen via de HC van de gang van zaken in kennis werd gesteld. Mijn computer lag er sinds maandagavond laat uit en is pas in de loop van dinsdagmiddag hersteld. Maar afgezien van dit computerprobleem had men het gewoon, voor het gepubliceerd werd, uit goed fatsoen aan mij moeten doorgeven, zodat ik ook naar de redenen had kunnen vragen, die overigens nu wel duidelijk zijn, en in open vizier de zaak met Dirk Gorter en mij kunnen bespreken. Dat is in feite vijf dagen later nog niet rechtstreeks gebeurd. Het stadhuis stond niet in het verkiezingsprogramma van de SP en het geitelijk verkiezingsprogramma van de Senioren, waaraan ik heb meegewerkt had wel degelijk mijn instemming. . Hier laat ik het bij,

  • Dank u wel heer Vermooten. Helder en duidelijk. Ik zal uw commentaar in de Helderse krant even lezen. En het commentaar van Delano. Met SP bedoelt u de Senioren partij neem ik maar aan. Ik wens u veel sterkte en wijsheid toe voor de komende periode.

 9. Marinus Vermooten, u schept nu nog meer verwarring!
  DE SP is HEEL wat anders dan de seniorenpartij of niet?
  Of is de Seniorenpartij een ondergeschoven kindje van de enige echte SP?
  Ik snap het ven niet meer.

 10. Heer Vermooten, nog steeds zeer vreemd dat u hier niet even antwoordt, dit is toch ook een krant? Niet iedereen heeft het NHD. Na 79 en 22 reacties over het onderwerp……. Dus u bent eruit gegooid vanwege het standpunt over het stadhuis en vanwege het “lekken” naar mij over de Provinciale bemoeienis met dat plan, door uw wethouder en de fractie? Andere standpunten zijn niet toegestaan? En vindt u een overstap naar Behoorlijk Bestuur kosher, gezien het feit dat de kiezers van die partij u niet hebben gekozen? Voegt u zich nu opeens naar het verkiezingsprogramma van Behoorlijk Bestuur? Immers, u verwijst naar verkiezingsprogramma-loyaliteit.

  • Beste Henk, het is nog niet een voldongen feit dat de heer Vermooten de overstap maakt naar BB. De heer Vermooten is benaderd door BB en niet andersom. En al zou hij die overstap maken dan nog is dit zijn eigen weloverwogen keus. Want één ding is zeker ook BB is tegen de bouw van een gemeentehuis op WO. Maar dit zal niet het enigste programmapunt zijn waarom de heer Vermooten eventueel een overstap zou maken. Het is gewoon afwachten en ligt bij hem.

  • Ben er niet uitgeknikkerd vanwege een bericht naar jou toe over provincie en stadhuis dat jij zo nodig tegen onze afspraak in wereldkundig moest maken.. Dit laatste had ik een tijd geleden al in goed overleg met Remco Duijnker afgesloten en staat los van de breuk.. Inzake dit laatste moet ik Remco Duijnker in bescherming nemen. Ik vind je verhalen in jouw boekwerkje best amusant. maar ga verder geen acht meer slaan op vervolg bovenstaande opmerking. Ga me nu voor de komende week voorbereiden voor het schrijven van mijn boeken, interviews en andere historische verkenningen. Wanneer komt je volgend boekwerkje uit? Wens je nog een fijn weekend waar mijn persoonlijke gedachten vanavond en morgen grotendeels uitgaan naar de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. waar ik zondag in Nostalgia ook enige aandacht aan zal besteden. Zoals een Radiodocumentaire met als thema ‘Het verzet Rijkswerfpersoneel gedurende de tweede wereldoorlog’ en een overzicht van de Amerikaanse top 20 van mei 1945..

   • Ah, dus de boodschapper van de waarheid is nu de boosdoener. Het was onjuist van jou om mij wel op te bellen, te spreken over ondemocratische inmenging door de Provincie, en tegelijkertijd niet te willen dat je naam werd genoemd. Dat zijn nu de achterkamertjes waar Albertha op doelt. Nu doe ik jouw kamertje open, naar de kiezer. Ik prik elke hypocrisie door, en daar is er veel van, in de niet integere Helderse politiek. Een belangenverstrengelaar die de dienst uit maakt, kwalijk. En iedereen houdt hem de hand boven het hoofd, zelfs heer Schuiling, die naar het Wijkhuis de regeltjes opeens wel kent. Inclusief een valse aanval op mij door mevr. List, met haar protocol. Natuurlijk speelde dhr Duijnker een rol in jullie afserveren. “Weg met die dissidenten, lastposten.” Jullie hebben niet de moed om gewoon te blijven zitten. Dan steun je burgers die inspraak en referendum eisen, niet met partyhoppen voor je ego. Er is geen enkele grond om jullie te ontslaan, je zegt het zelf al: het stadhuisplan stond in geen enkel verkiezingsprogramma. En neerbuigende opmerkingen over mijn “boekje”, let op -je, zijn ver beneden peil. Dat doe ik over jouw boeken ook niet. Zeer oncollegiaal en vals.

    • Sorry Henk, maar je hebt het onjuist wat betreft mijn uitspraak over achterkamertjes politiek. Want jij bent toch geen politicus? Hoe zou de heer Vermooten dan met jou achterkamertjes politiek kunnen bedrijven? Als je wat met de heer Vermooten hebt wil je mij hier dan wel buiten houden. Want ik ben niet eens op de hoogte van wat er besproken is tussen jullie beiden. En was daar ook niet bij aanwezig.

     • Ik bedrijf geen achterkamertjespolitiek, dhr Vermooten deed dat door mij over een ernstige, foute zaak in te lichten als politicus, en dan te vragen om vooral zijn naam niet te noemen. Zo van: ik gebruik jou als journalist om iets te openbaren, maar hou mij er vooral buiten, want anders wordt mijn wethouder boos. Overigens, de geheime manipulatie door de Provincie staat inmiddels in de 141 bezwaarschriften. Opvallend wel, hoe snel ook jij je kop intrekt. Ik heb niets met dhr Vermooten, ik wens als kiezer en journalist slechts zuiver politiek handelen. En het is een zootje. De burger telt nul mee, alleen eigen belangen. Uitzonderingen: GroenLinks, D66 en de PVV. P.s. Ik ben zowel door Beter van de Den Helder als door de Seniorenpartij van Vermooten als kandidaat gevraagd voor de afgelopen verkiezingen. Ik heb het niet gedaan, zag verschillende beren op de weg, en die zijn er volop.

    • Sorry Henk ook dat heb je mis, ik trek niet mijn kop in. Ik vindt het idee van een gemeentehuis op Willemsoord nog steeds niet kunnen. Ik zeg de dingen misschien op een andere manier dan jou, maar dat maakt mij nog niet gelijk jouw vijand. Ook de heer Vermooten heeft op zijn manier geprobeerd om het tegen te houden. Waarom nu al die vijandigheid? Daar heeft niemand ook maar iets aan. Jij zelf het allerminst. Wees blij dat je niet verzeild bent geraakt in de perikelen van de partijen die jou hadden gevraagd. Een fijne dag toegewenst.

     • Niemand is mijn vijand. Maar je beticht mij onjuist van achterkamertjespolitiek. En dhr Vermooten beticht mij van breken van een belofte. Maar in het NHD stelt dhr Vermooten vandaag dat hij wenst dat meer raadsleden zichtbaar zouden zijn als volksvertegenwoordiger. Nou, juist toen hij zichtbaar kon zijn als echte volksvertegenwoordiger bij vaststelling van ondemocratische inmenging door de Provincie in de stadhuiskwestie, verzocht hij mij met klem om niet te melden wie dat mij had verteld, hijzelf. Hypocriet dus, om dan anderen de maat te nemen. Maar ik zal jouw naam niet meer bij mijn commentaar betrekken. Overigens, het NHD zegt hetzelfde als ik: de Seniorenpartij heeft zich nu voor drie jaar buitenspel gezet, en uitgeleverd aan Beter voor Den Helder. En wel aan een niet integere fractievoorzitter, alleen dat durft het NHD niet te zeggen, en DenHelderActueel ook niet. Hoog tijd om de partij op te heffen. De kiezer is bedrogen.

    • Sorry Henk , ik heb jou nooit beticht van achterkamertjes politiek. Jij betrekt een uitspraak van mij zelf op de heer Vermooten en jou. Zie mijn schrijven van 10:53 uur. Ik spreek daar alleen over politieke partijen die achterkamertjes politiek bedrijven. En heb met geen woord over jou gerept. Zo ontstaan er misverstanden. En worden mijn woorden uit zijn verband getrokken.

     • Even je eigen woorden lezen, Albertha: “Sorry Henk, maar je hebt het onjuist wat betreft mijn uitspraak over achterkamertjes politiek. Want jij bent toch geen politicus? Hoe zou de heer Vermooten dan met jou achterkamertjes politiek kunnen bedrijven?” Terwijl ik stelde dat dhr Vermooten achterkamertjespolitiek bedreef, door wel mij te bellen over een ernstige zaak, maar buiten beeld te willen blijven. M.a.w. de journalist mag zijn nek uitsteken, maar ik blijf buiten schot.

    • Ik stop nu. Want wat ik ook zeg u blijft mijn woorden verdraaien.

 11. Wat wel heel duidelijk is na het bekend worden van het aanstaande ontslag van de heer Gorter en Vermooten is, dat men in Den Helder achterkamertjes politiek bedrijft. Er is geen transparantie naar de burger toe. Wethouder Wouters, van Behoorlijk Bestuur maar nu optredend als wethouder van BvDH heeft de touwtjes stevig in handen. Zelfs de Ouderenpartij laat zich overrulen door deze wethouder. Want de Senioren partij laat nu het woord voeren door BvDH. Wethouder Duijnker heeft zich nu ook geschaard, of verschuilt het is maar net hoe je het bekijkt, achter deze partij. Heeft men zelf nog wel door wat er gebeurd? Of laat men zich graag manipuleren? Wat wel duidelijk is, is dat de burger, die tegen de bouw van een gemeentehuis op Willemsoord is, deze partijen straks weg wil/gaat stemmen. De burgerparticipatie en inspraak is ver te zoeken wat dit onderwerp betreft. Wethouder Wouters maakt zichzelf hierdoor niet geliefd. En wethouder Duijnker evenmin.

  • Hoeveel burgers zijn tegen? Van de 50.000? 450? Ik ben burger en zeker niet tegen dus spreek voor uzelf en niet voor “de burger”

   • Beste burger, dat er in een paar uur tijd 450 handtekeningen gezet zijn in het Schipperscafé betekent niet dat er maar 450 mensen tegen het stadhuis op Willemsoord zijn. Op de voorpagina staat ook een poll waaraan meer dan 1.000 mensen hebben deelgenomen, bij een bevolking van pakweg 45.000 volwassenen is dat aantal groot genoeg voor een betrouwbare steekproef met een foutmarge van minder dan 3%. Oftewel, pakweg twee derde van de volwassen burgers in Den Helder willen geen stadhuis op Willemsoord, u behoort bij de 26% die het wel een goede keuze vindt!

    • Even voor de duidelijkheid een vraag. Op de voor pagina waarvan? Waar staan deze cijfers?

    • Sorry, maar als ik op de link klik kom ik heel ergens anders op uit. En niet op een Poll.

     • Misschien heeft u hier iets aan (Home) 😉 :

      Stadhuis op Willemsoord?

      Foute keuze (67%, 770 stemmen)
      Goede keuze (26%, 303 stemmen)
      Maakt me niets uit (7%, 75 stemmen)
      Aantal stemmers: 1.148

     • @ Albertha Postma, dan komt u op de voorpagina, en in het blok in het midden staat de poll, onder ‘volg of e-mail ons’ en ‘Populaire berichten’, rechts naast het blok met stadsnieuws en links naast het blok ‘U reageerde:’

    • Dank u wel Judge X. Maar dan moet er nog wel een referendum gehouden kunnen worden. Met een behoorlijke opkomst van tenminste een derde van de stemgerechtigden. Ik ben bang dat het te laat is omdat het niet meer gaat om een voorgenomen besluit maar om een genomen besluit. De enige mogelijkheid om de bouw tegen te houden is denk ik als iemand echt gegronde bezwaren heeft of als er fouten zijn gemaakt door gemeente bij het nemen van het besluit.

    • Beste Monique, Statistiek is een onderschat vak. Een poll en een steekproef zijn twee totaal verschillende begrippen. Er is hier geen sprake van een steekproef. Bijna alle regels hierover binnen Statistiek, bijvoorbeeld qua bepalen doelgroep, controles en foutmarges vervallen hiermee in deze poll. Er is hier geen sprake van een valide en betrouwbaar onderzoek. Er is simpelweg te veel ruimte geweest voor sentiment. Een referendum zou meer betrouwbaar en valide zijn. Nota bene; hier ben ik net zo’n groot voorstander van als dat ik tegen het gemeentehuis ben op Willemsoord.

     • Nooit gehoord van een aselecte steekproef, oftewel opiniepeiling, oftewel poll? Bij een aselecte steekproef is geen sprake van een doelgroep, het zijn willekeurige mensen uit de totale populatie die hun mening geven. Daardoor is het de enige steekproef waarbij je wel kan extrapoleren naar de totale populatie ipv alleen een bepaalde doelgroep.

     • Beste Monique, u zit echt fout. het is een handtekeningen actie op een forum van gekleurde mensen. Verdiep u alstublieft in de Statistiek. In een steekproef worden (volgens de Statistiek regels) willekeurige mensen gekozen en benaderd om hun mening te geven. Dat is heel wat anders als bijvoorbeeld: Vindt u dat Willem II de beker moet winnen? ‘
      0 ja
      0 nee
      0 maakt me niets uit

     • Als het hier gekleurd zou zijn zou je helemaal geen tegenstemmen hebben, niet waar? Er komen hier mensen van allerlei pluimage, met diverse meningen die ook uitgesproken worden, het is geen fansite van Willem II om dan maar van uw analogie gebruik te maken.

    • Als er gèèn koningsdag festiviteit op Willemsoord was die dag, dan vraag ik mij af , hadden al die 450 ondertekenaars dan ook de moeite genomen om naar het schipperscafè te komen? Of namen ze dit effe snel mee . omdat ze er nu toch waren? Ik denk zelf van niet .Dus een referendum , zou een veel beter beeld geven. Maar dat is door de Burgemeester al bij voorbaat de grond in geboord bij die kudde makke schapen die zich gemeenteraad noemen. Blaten voor 1400 euro in de maand ( om met Vermooten te spreken), is makkelijk verdiend.

     • Koningsdag viel nota bene op een zaterdag in de mei vakantie. De bereikbaarheid van het Schipperscafe in de schaduw van het nieuw te bouwen stadhuis was geen probleem?

 12. Een partij die zelf niet het woord voert in debatten in de raad, is niet meer capabel, en moet zichzelf opheffen. In de raad dien je je eigen kiezers te vertegenwoordigen, dat is je belofte, en daarvoor word je betaald. En niet de kiezers van een andere partij. Die andere partij hoort dat ook helemaal niet te doen. Er is ook al geen onafhankelijk bestuur en geen ledenbestand. Een niet functionerende politieke partij, dus.

 13. Let wel op wat jullie hier allemaal schrijven, straks leest Marietje het nog en klikt ze het met naam en toenaam door naar Schuiling.

  • Och, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Want die beste man kan zelf dit ook lezen. Want deze media is openbaar. Daar is Marietje, of hoe hij of zij ook heet niet voor nodig.

 14. Als simpele ziel zie ik het zo : ik heb ( als 60+ ) gestemd op de Senoiren partij.
  En nu blijkt men stem dus in principe naar Carlo Assagoiatis gegaan te zijn.
  Iets wat ik absoluut niet wilde anders had ik wel direkt op hem gestemd.
  Na Den Haag die me genaaid heeft met mijn pensioen nu weer genaaid in Den Helder. Lang leve de DEMOCRATIE !
  En Bedenkt !

  • Ik heb op Behoorlijk Bestuur gestemd, oftewel Wouters. Die bleek ineens heel onbehoorlijk te zijn, die zet gewoon een andere pet op en is nu wethouder voor de ‘andere kant’. Het is gewoon in en in triest hoe de kiezer voor de derde keer op rij een oor aangenaaid wordt door partijen die na de verkiezing ineens het tegenovergestelde doen van hetgeen er in hun programma staat. Een beetje water bij de wijn is normaal, zo werkt het in een democratie, maar deze wijn is zo verdund dat je er niets van terug kan vinden in al dat water.

 15. @ Bodelo , De ondertekenaars van het refendum aanvraag, waren waarschijnlijk op het terrein om Koningsdag te vieren. En hebben de gang naar het schipperscafè gelijk even meegenomen om een handtekening te zetten .. Daar om , zeg ik , dat een refendum een heel ander beeld gegeven zou hebben , dan wat er nu aan handtekeningen is opgehaald, omdat bij een referendum , de mensen persoonlijk per oproep worden uitgenodigd om te stemmen.

Comments are closed.