Een App in plaats van een referendum

18

Den Helder – De Stadspartij wil maandagavond tijdens de raadsvergadering een motie indienen voor de invoering van een ‘participatie-app’. Dat moet het de gemeente makkelijker maken om snel de mening van de inwoners te horen. Het kan referenda voorkomen, zo staat in de motie te lezen.

De partij geeft de volgende argumenten: Participatie in de gemeente is erg belangrijk, maar op buurt-/wijkbijeenkomsten is de opkomst geregeld te laag, te politiek gekleurd of te veel gestuurd. Het wordt steeds moeilijker inwoners te laten participeren oftewel te bereiken met vraagstellingen over ontwikkelingen in de gemeente Den Helder. Er is veel ontevredenheid bij inwoners over gehoord worden en inspraak bij gemeentelijke vraagstellingen of ontwikkelingen. Meerdere participatiebijeenkomsten lieten niet altijd een gewenste opkomst en tenslotte is de “Makkelijk melden” app een groot succes is.

“We moeten willen weten wat er bij de inwoners speelt en hen vooral het gevoel geven dat zij hun mening mogen uiten en gehoord worden”, stelt de Stadspartij in de motie. “Inwoners willen wel meedoen, maar dat moet dan wel snel en doeltreffend gebeuren.” De app kan ertoe bijdragen dat iedereen op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen in de gemeente, de app kan bovendien een prachtig middel zijn om inwoners dichterbij elkaar te brengen. en deze “participatie app” kan referenda voorkomen.” Volgens de partij past het verder prima in de tijdsgeest, maar draagt zij ook bij aan het bewustzijn van de gemeente en haar inwoners. “Gebruikers worden via de app op de hoogte gehouden over de voortgang van de vraag, door middel van updates, herinneringen of besluiten.”

Als het aan de Stadspartij ligt draagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders dan ook op “te onderzoeken of een participatie app ingevoerd kan worden en welke kosten hiermee gemoeid gaan.”

18 REACTIES

 1. Inderdaad is zoals de stadspartij stelt worden de gespreksgroepen door de gemeente georganiseerd zeer minimaal bezocht. Hierdoor heb je geen of weinig wisselwerking tussen ambtenaren en inwoners. Ook omdat de voorlichting minimaal of gestuurd is. Een app zou in deze gevallen een oplossing kunnen zijn. Wat mij betreft doen. Zeker als je datgene wat in de kadernota staat betreffende burgerparticipatie wil uitvoeren.

 2. Klinkt mooi, maar ik betwijfel of we dit moeten willen. Het is namelijk heel makkelijk om vragen zo op te stellen dat de kudde een bepaalde kant op gedirigeerd wordt. En wanneer gaat deze app wel en wanneer niet gebruikt worden?

  • Weet u nog , Ja,Ja,Ja, destijds met oude postkantoor ?? Dat er ook mensen tegen waren , konden ze niet gebruiken. Dus werd de mogelijkheid om nee te stemmen gemakshalve maar even overgeslagen. Over sturen gesproken.

   • Precies, en zoiets kan je dan ook verwachten van deze app, gewoon niet vragen naar antwoorden die je niet wil hebben. Maar wel willen zeggen van ‘ja maar ja maar, we hebben het toch gevraagd, zeg nou niet dat je niet mocht participeren’.

 3. Gewoon het referenda weer invoeren zoals gewoonlijk is in een Democratie, en niet een platform gebruiken wat makkelijk te hacken is

 4. Is het referendum dan afgeschaft geweest ??? Nee, een aanvraag daarvoor, wordt hier gewoon van tafel geveegd.

 5. Even de feiten: de Stadspartij veegde samen met de coalitie een referendumverzoek van twee partijen, GroenLinks en D66, van tafel. Terwijl de raad alleen moet controleren of er aan de voorwaarden van de verordening is voldaan, en daarna de ruimte geven ervoor. Daarna veegde de Stadspartij ook een tweede verzoek om een referendum van tafel met de coalitie, dit keer van meer dan 600 bewoners. Bovendien paste ze op geen enkele manier de inspraakverordening toe. Op 141 bezwaarschriften, ook van Visbuurtbelangen en Julianadorp, worden kennelijk als zeer beperkte signalen gezien. En dan met een App komen? Hypocriet, de partij negeert de talrijke signalen van burgers gewoon, en is alleen maar bang voor de uitslag van een referendum, net als de hele coalitie.

 6. Niet te geloven: de Stadspartij die alle inspraak en twee referendumverzoeken rond het plan stadhuis van tafel heeft geveegd, samen met de coalitie, uit angst voor de echte uitslag, wil nu als schijnbeweging zogenaamd echte inspraak bevorderen. En “een referendum moet voorkomen worden”, inderdaad tot elke prijs. Hoe hypocriet, schaamteloos en doorzichtig. Nee, de inspraakverordening en de referendumverordening zijn rechten van de burger, die toepast horen te worden; notabene unaniem in het verleden door de raad gegund aan de burger. Maar nu even niet, want het komt ze niet uit.

 7. “Dat moet het de gemeente makkelijker maken om snel de mening van de inwoners te horen”
  .
  om er daarna voor de gemeente zoals gewoonlijk in tokkie town hier niets mee te doen en gewoon de eigen plannen doordrammen ……

 8. De gemeente hoeft alleen maar hier op dha te lezen welke azijnpissers overal tegen zijn.Gelukkig zijn jullie niet representatief voor de hele bevolking.
  Snel naar Wilmsoord voor Bier en Popcorn.
  Brand maar weer los……………
  Ik geef het op : dha is weer voor de drammers

 9. en zo wordt de democratie verder en verder uitgehold . Als partijen zich houden aan hun beloftes weten mensen waar ze , door midel van hun stem , op rekenen kunnen . Maar in een bestel waar regeren belangrijker is als visie of ideaal , hoef je zo maar even te kijken waar het sentiment ligt om je voorstel zo in te kleden dat het de meeste stemmen trekt . Het digitale appje als overtreffende trap van een politiek ideaal . Hoe krom wil je het hebben ……
  Als je waarde hecht aan democratie houd je jezelf aan gedane beloften . Democratie ruil je niet in voor een digitale hype , goud is waardevaster als een bitcoin .

 10. Ik heb een vraag voor de ,,Stadspartij,, welk status wilt U deze APP geven??
  A:uitsluitend participatie
  B:raadgevend
  C:bindend
  Hoe wilt U de vraagstelling invullen??
  Een onderwerp en/of gekoppeld aan meerdere onderwerpen.
  Een onderwerp gekoppeld aan antwoorden
  Voor,Tegen,Weet het niet.
  IK zou het zeer waarderen indien U deze vragen rechtstreeks beantwoordt op deze Site!!

  • Als het voorstel van Harry van Dongen afkomstig is , dan kan Ferry het antwoord hierop wel op zijn buik schrijven . Deze man , lanceert veel , maar op vragen antwoord hij stomweg niet . Überhaupt, de stadspartij zal dat ook niet doen.

 11. Tja e,ik begin te vrezen dat Uw voor uitziende blik op de STADSPARTIJ de waarheid is.
  Het waren/zijn en blijven sjacheraars,die STADSPARTIJ.

Comments are closed.