Fonds voor mensen in problematische schuldensituaties

4

Den Helder – De gemeente stelt een Doorbraakfonds in, bedoeld om snel te kunnen handelen in problematische schuldensituaties waarbij mensen in een impasse verkeren. “Door een verstrekking uit het fonds wordt een doorbraak geforceerd en ontstaat een nieuwe situatie van stabilisatie, regelmaat, rust en perspectief”, aldus de gemeente. “Zo kan er naar een structurele oplossing gezocht worden waardoor de Helderse inwoner weer verder kan met diens leven. Het tegengaan van armoede is een belangrijk onderwerp van het college.”

Peter de Vrij, wethouder minimabeleid: “Den Helder laat haar sociale gezicht zien met een innovatieve oplossing als het Doorbraakfonds. We verwachten hiervan dat dit de maatschappelijke samenleving in Den Helder ten goede komt.” De verstrekking uit het Doorbraakfonds is een lening. En staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een schuldhulpverleningstraject om tot een schuldregeling te komen. Het college van B&W heeft de onderliggende beleidsregel vastgesteld op 28 mei, hierin staan de voorwaarden en spelregels.

Armoede is veel meer dan de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Ook wanneer je geen mogelijkheden hebt, als je iets dringends nodig hebt of als je niet kunt meedoen in de samenleving valt dit onder armoede. Armoede is dus meer dan alleen het ontbreken van geld. De gemeente ondersteunt en helpt inwoners met schuldproblemen. Het team Schuldhulpverlening is dagelijks bezig om inwoners met schulden te helpen om hier van af te komen. Dit wordt gedaan in samenwerking met woningcorporaties en andere ketenpartners. Belangrijk is dat in een vroeg stadium hulp geboden wordt om erger te voorkomen.

Minder geld naar bureaucratie
Het Doorbraakfonds is onderdeel van het in oktober 2017 door de raad vastgestelde beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021. Het vervangt het Noodfonds schuldhulpverlening. “Wij hebben als uitgangspunt dat we zo min mogelijk geld in het sociaal domein uitgeven aan bureaucratie en systemen, maar het geld bij de mensen voor wie we dit doen terecht laten komen”, licht wethouder Pieter Kos toe. “Vandaar bijvoorbeeld het anders inrichten van het indiceren voor de voedselbank. Zo maken we het systeem goedkoper, zonder dat er iets wijzigt voor mensen zelf. Daar tegenover kunnen we dat bespaarde geld dan inzetten voor mensen, bijvoorbeeld met dit doorbraakfonds.”

“We maken 50 duizend per jaar vrij in dit fonds waarmee onze schuldhulpregisseur mensen die niet meer voor of achteruit kunnen door hun schuldensituatie direct kan helpen. We sluiten een deal met de schuldeisers, betalen dat en gaan een lening aan met de klant. Zo ontstaat er rust en stabiliteit en kan er weer gebouwd worden.” De gemeente neemt dus bestaande leningen over in ruil voor 1 lening. De 50.000 euro lijkt echter niet heel veel. Kos: “We zien vaak dat het vervelende kleine bedragen zijn die snel hoger kunnen worden wegens opkopende incasso’s, soms samen met een beperkte aflossingscapaciteit. Als we dan snel kunnen ingrijpen voorkomen we erger. Mocht de bodem van dit bedrag in zicht zijn omdat het goed loopt, kijken we wat er eventueel verder nodig is.”

4 REACTIES

  1. Wat zo jammer is, dat er wel (veel geld) geïnvesteerd wordt in mensen die al schulden hebben, maar juist bezuinigd wordt in het voorkomen van schulden. De afgelopen jaren waren er regelingen in Den Helder, bv. tegemoetkoming voor de minima die hun volledige eigen risico hadden gebruikt, de Meedoenregeling etc.
    Zo jammer dat al het werk dat voorgaande wethouders hieraan gedaan hebben, nu in één klap teniet is gedaan terwijl meneer de Vrij van alles beloofde vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

  2. 50.000 per jaar is een druppel op een hele gloeiende plaat. Overheidsinstanties en incassobedrijven (die o.a. achulden opkopen) zijn de grootste boeven als het om opeenstapeling van schulden gaat. Iedereen weet dat je van een kale kip niet kunt plukken, maar toch onmiddelijke betaling eisen en anders hopen de schulden zich op door rente en bijkomende incassokosten. Degenen die dit uitvoeren weten dat er niet betaald kan worden maar gaan gewoon door. Totale waanzin!

  3. Het indiceren voor de Voedselbank wordt niet anders ingericht, maar wegbezuinigd.

  4. Dit is bureaucratie omdat de wethouders, donders goed weten dat dit niet helpt,allen arme mensen nemen in de maling.Dit is nog een bewijs, dat ambtenaren komen me dome ideeën om werk van ze zelf te kreieren anders hebben niks te doen en de burgers betalen hun salaries.
    De oplossing is, gemeente Den Helder neemt de leningen van lage inkomens en uitkering rechtende over, de schuldenaars de leningen betalen zonder rente terug aan de gemeente zonder verplichtingen,automatische inhouding op uitkerin of salarissen, en daarnaast wet moet kom dat lage inkomen en uitkering rechtende mogen niet lenen.Wie ontslagen woord moet bedrijf betalen voor lening van werknemer omdat hun garant staan van de lening anders moet kwijtgescholden worden.

Comments are closed.