Gemeente deels garant voor investeringen Noordwest Ziekenhuisgroep

25

Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep investeert 230 miljoen euro in haar ziekenhuislocaties in Den Helder en Alkmaar. Daarvoor zijn leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank en BNG Bank.

Het investeringsprogramma is onder meer bedoeld voor de verbouw van de locatie Den Helder. De raad van bestuur van Noordwest en het college van Den Helder roemen de samenwerking die al lang onderhouden wordt voor het belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland. Met deze investeringen kan onder meer concreet invulling worden gegeven aan het huisvestingsplan voor de locatie Den Helder, daarmee is Den Helder de toekomstgerichte locatie met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingerichte zorg.

Het maatschappelijk belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland, dat met deze investeringen in de locatie Den Helder wordt geborgd, en de termijn waarmee dit in meer optimale vorm kan worden gerealiseerd hebben het college van Den Helder doen besluiten akkoord te gaan met de voorwaarden van de garantstelling. Het aangaan van dit financieringsarrangement brengt een wijziging met zich mee voor wat betreft de zekerheden die de gemeente Den Helder heeft verkregen bij het aangaan van de garantstelling voor de lening van 6.000.000 euro in 2014.

Overleg
Over de finesses en het voorstel van Noordwest voor een versnelde afbouw van de garantstelling gaat de gemeente op zeer korte termijn in gesprek met de Raad van Bestuur van Noordwest. De voorwaarden dat tenminste tweemaal per jaar bestuurlijk overleg wordt gevoerd, waarbij onder andere inzicht wordt gegeven in de jaarstukken van Noordwest, blijven ongewijzigd. Deze investeringen zijn een concrete stap voor de toekomstbestendigheid van goede gezondheidszorg voor de Kop van Noord-Holland.

Volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep is het risico voor de gemeente Den Helder beperkt en zelfs minder dan in de voorbije jaren. Zie voor details bijlage 1 en bijlage 2.

25 REACTIES

 1. Er ligt grond ter waarde van 6 miljoen euro naast het Azc, in bezit van de NWZiekenhuisgroep, waar ze al een aantal jaren flinke rente over betalen. Met een garantstelling voor vele miljoenen speelt de Gemeente bankje, een ongewenste ontwikkeling. Welk bedrijf krijgt dat? Zie ook het bedrijfje spelen met Willemsoord, dat er toe leidt dat de mening van burgers niet telt. En inzage in de boeken? B.v. Zeestad blokkeerde elke inzage in de (overschreden) bestedingen betreffende de verhuizing van het stadhuis. Droevig genoeg mocht dat zelfs van de rechter. Democratische verantwoording geblokkeerd. In feite oefent NWZ druk uit op de Raad: geef garantie, anders wordt het ziekenhuis uitgekleed.

 2. Nu wordt met deze garantstelling de rente betaald van die grond. Ik snap niet , dat het NWZ die grond niet verkoopt. Dan hebben zij die garantstelling niet nodig. Als eigenaar van een stuk grond ter waarde van 6 miljoen , hebben zij geen garantstelling nodig . Die grond , kan al als garantstelling fungeren.

 3. Ja Henk van Kuijk, welk bedrijf krijgt dat:
  https://www.skipr.nl/actueel/id34805-noordwest-ziekenhuisgroep-krijgt-a-rating-van-kredietbeoordelaar.html

  Vorig jaar moest NWZ nog € 2,77 miljoen schadevergoeding aan gemeente Heerhugowaard betalen, wegens het afblazen van de bouwplannen aldaar.
  Voor de aankoop van VERVUILDE grond bij een project ontwikkelaar dus € 2,77 miljoen, ook liet die gemeente deze vervuilde grond tbv die bouw voor € 1,8 miljoen saneren (rekening HHW-se burgers).

  Uiteindelijk bleken de bouwplannen te HHW, gewoon een chantagemiddel, om de gemeente Alkmaar er toe te bewegen, garant te gaan staan voor – op dit moment – € 60 miljoen, om het ziekenhuis met bouw- en RENOVATIEplannen voor die gemeente te behouden.

  Je kunt er op wachten, dat in Alkmaar de bouw- / renovatiekosten gaan worden overschreden en de vorig jaar van Fitch verkregen A+ rating weer komt te vervallen en de burgers van Alkmaar voor de schade gaan opdraaien.

 4. Beste Henk,
  Hoezo: “anders wordt het ziekenhuis uitgekleed”?!?
  De locatie Den Helder van NWZ wordt immers al vele jaren lang structureel en systematisch uitgekleed.
  Het is een sluipmoord. Daarom merkt bijna niemand er iets van en is iedereen tevreden.
  Maar voor deze sluipmoord op het voormalige Gemini Ziekenhuis bestaat keihard bewijs.
  Alleen willen het college van B & W en de gemeenteraad van Den Helder daar tot nu toe kennelijk géén kennis van nemen. Het is héél simpel.
  Vóór de invoering van de diagnose-behandelcombinaties (DBC’s, later DOT’s) werden alle ziekenhuizen in Nederland gefinancierd op basis van de zogenaamde “klassieke productieparameters”.
  Voor elk jaar werd in elk ziekenhuis bijgehouden:
  # Aantal eerste polikliniekbezoeken
  # Aantal opnames
  # Aantal dagopnames
  # Aantal ligdagen
  Ondanks het verlies van hun oude financieringsfunctie worden bovengenoemde gegevens nog tot op de dag van vandaag door elk ziekenhuis in Nederland nauwkeurig geregistreerd en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat deze cijfers niet ook bekend zijn bij de zorgverzekeraars, bij het ministerie van VWS en bij de IGJ.
  De vraag, of de locatie Den Helder nu wèl of niet langzaam maar zeker wordt “uitgekleed” is in principe dus heel simpel te beantwoorden.
  Leg bovengenoemde cijfers over de afgelopen 6 à 10 jaar eens naast elkaar voor de locatie Alkmaar en voor de locatie Den Helder van NWZ. In één oogopslag zal dan duidelijk worden, dat deze cijfers (die desgewenst ook naar elk afzonderlijk specialisme zijn uit te splitsen) voor beide locaties een totaal andere trend vertonen. En de raad van bestuur van NWZ zal niet in staat blijken voor deze verschillen een acceptabele verklaring te geven. Zelfs zònder het verloop van de operatieve productie op beide locaties nader te beschouwen zal zonneklaar zijn, dat jaarlijks vele honderden (zo niet: duizenden) patiënten uit het verzorgingsgebied van het voormalige Gemini Ziekenhuis volstrekt onnodig (d.w.z.: zonder valide MEDISCHE noodzaak) in Alkmaar worden behandeld en in Alkmaar worden opgenomen. Waarom? Voornamelijk voor het gemak van de dames en heren medisch specialisten, die er geen trek in hebben zich op twee locaties te laten inroosteren voor avond-, nacht- en weekenddiensten (en in het NWZ kennelijk de dienst uitmaken). Vanuit hun optiek misschien nog wel begrijpelijk ook (het zijn soms net mensen…). Maar verkoop dan ook geen leuterpraat over “de patiënt centraal” stellen en over het leveren van zorg “dichtbij als het kan en verder weg als het moet”!
  Benieuwd naar die cijfers? Nou, ik ook! Alleen worden die door de raad van bestuur van NWZ natuurlijk zorgvuldig geheim gehouden. Dat doe je volgens mij alleen als je iets te verbergen hebt. Want als er echt niets aan de hand is, zou niemand van openbaarmaking iets hebben te vrezen. Dat de raad van bestuur van NWZ de vergelijkende cijfers niet graag wil vrij geven begrijp ik dus wel.
  Maar wat ik dus niet begrijp is, dat bij het Helderse college van B & W en bij de Helderse gemeenteraad kennelijk de wil ontbreekt om deze cijfers boven water te krijgen en men gewoon doorgaat met het afgeven van financiële garanties aan NWZ alsof er niets aan de hand is. Naar verluidt heeft burgemeester Koen Schuiling (die ooit beweerde zich voor ons ziekenhuis zo nodig dood te zullen vechten) er persoonlijk een stokje voor gestoken toen een wethouder in het vorige college van B & W van plan leek de productieparameters voor beide locaties over een aantal jaren op te vragen….Men staat erbij en kijkt ernaar.

  • Aan zo een coherente reactie als deze van u Sigmund, voelt men dat er onmogelijk iets aan valt af te dingen.

 5. Sigmund, ik denk dat veel van wat je zegt klopt. Kernpunt is in ieder geval dat er geen transparantie van relevante gegevens is. Niet van NZW en niet van het gemeentebestuur. Feit is bijvoorbeeld ook dat de gemeente helemaal geen geld heeft voor garantstelling van miljoenen. Onlangs werden ze voor de begroting die niet afdoende was op het matje geroepen door de Provincie. De Raad kreeg 7 ton slechts voor nieuw beleid. En nu haalt men 30 miljoen voor een nieuw stadhuis uit de Algemene Middelen (reserves voor probleemzaken, en een deel voor het sociaal domein), en nu is het geld gewoon op.

 6. Sigmund, Helemaal mee eens. Keiharde bewijzen zijn er zeker, als je bedenkt wat er allemaal verdwenen is de laatste jaren (longoperaties, vaatoperaties, grote (rug) operaties, grotere urologische operaties, Intensive Care wordt medium Care met minder bedden enz. enz. ).
  Het aantal operaties is volgens bronnen met tientallen procenten verminderd en het lagere percentage zou nog hoger uitvallen als orthopeden uit Alkmaar niet hun patiënten in Den Helder zouden opereren. Capaciteitsproblemen op de operatiekamer in Alkmaar (te veel spoed operaties en personeelsgebrek) zorgen er voor dat de benutting van de operatiekamers in Den Helder nog enigszins meevallen.
  Mijn idee is dat zodra de problemen in Alkmaar zijn opgelost (nieuw-verbouw), Den Helder zal worden gereduceerd tot een polikliniek.

 7. Zorg, Energie en Verzekeringen moeten weer terug naar de staat; premies terug naar de bron en niet op het voetbalshirt.

  • nota bene; ik heb het niet eens over salarissen en zelfverrijking (direct en/of indirect).

 8. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig geworden van de specifieke behoeftes van de bewoners kop van Noord-Holland.
  Zijn die verschillend met de rest van Nederland?
  Vermoed dat aan deze uitspraak al een zeer commerciele gedachte aan ten grondslag ligt!!!
  Commercie en zorg de krankzinnigste combinatie doe ooit is doorgedramd. Hoogervorst.
  Sta er niet raar van te kijken,dat er in de nabije toekomst met het verschuiven van een paar komma,s en wat toevoegingen van woorden in de wet,de dekking van Texel gehandhaafd blijft.
  Zodat het ziekenhuis Den Helder een polikliniek met A-Status wordt,een nieuwe term en een ander woord voor zakken vullen.

 9. Het Helders college bestuurt niet. Het zwicht voortdurend en de burger betaalt de rekening.

 10. Vanuit de helikopterview is het volgende gaande; De zorg is in handen gevallen van commerciele marktpartijen die de winsten willen privatiseren, maar de risico’s op de maatschappij willen afwentelen. Daarbij wordt grove chantage toegepast. Als jullie niet garant staan, verdwijnt het ziekenhuis uit Den Helder. Men heeft deze afgrijselijk gemene truc bij de banken afgekeken. De bonussen exploderen daar, maar om de haverklap moeten banken met publiek geld gered worden, anders vallen ze om en stort de maatschappij in. Dat laatste gaat toch gebeuren hoor. Dit is het Romeinse rijk vlak voor de val. De boel is zo rot, dat hij niet meer te redden is. Hopelijk bouwen we na de mega klap wat mooiers op….Negatief? Helaas realistisch!

 11. Wat, als de zaak klapt en de gemeente wordt aangesproken op de afgegeven garanties. Heeft de gemeente daar het geld voor op de plank liggen ? Of zijn ze in èèn klap failliet.

  • De gemeente vindt dat u het geld daarvoor op de plank moet hebben liggen, want als ze de plank misslaan, verdubbelen ze de gemeentelijke belastingen.

  • Ze hebben geen stuiver, in één klap failliet, maar…. dat was de schouwburg ook, de belastingbetaler spijkert weer bij, en de Raad, volgzame schapen. En de doofpot van Zeestad maakt het mogelijk dat de Raad buitenspel blijft. Is de truc.

   • Hoe , is het mogelijk , dat de gemeente garant gaat staan met gelden die zij niet hebben . Dat is toch je kop in een lus steken? Er hoeft maar iets te gebeuren en je hangt.

    • Gaat ook geheid een keer gebeuren,deze financiering constructie is door B&W genomen,de raad is tot vanmiddag hiervan niet eens in kennis van gesteld.
     Niet dat dit in Den Helder iets van betekenis is,maar er komen toch een paar vragen van commissie leden uit voort.
     Dat maakt voor het college ook niet zoveel uit,de vragen zullen ontwijkend/retorisch volgens vast recept beantwoordt worden.
     En hop hop naar het volgende debacle ,,Scholten,,

 12. De E.I.B. en de B.N.G. zijn in dit geval de geldverstrekkers,want met maar ongeveer 800,00 euro liggeld p. bedje belastingvrij excl. de dokter kun je natuurlijk niks aan over houden.
  Maar beide geldverstrekkers kunnen wel de schuldpapieren aan de E.C.B. verkopen,die drukt daar weer nieuwe euro,s van ,en vervolgens worden deze euro,s tegen nu 0,0% aan Europese banken uitgeleend.
  Systeem he,kan niet stuk,ga zo meteen nog even stemmen voor het E.P. !!!!!
  U ook ?????

 13. Wat een negatief gelul. De meeste bankgebouwen zijn 100 keer mooier dan de gebouwen van onze ziekenhuizen.

 14. Hebben jullie wel eens een ziekenhuis bezocht? Menig ziekenhuis is verouderd, en bij nieuwe ziekenhuizen zie je soms ongestuct beton, door het krappe budget kan er niet eens een verfje van af. Bankgebouwen zijn vele male mooier dan ziekenuizen. Bovendien is het prettig voor de patient en de mensen die er werken als het er netjes uitziet (en dat hoeft geen vermogen te kosten). Dat kan wel eens goedkoper zijn op de lange duur.

Comments are closed.