Gemeente en Woningstichting pakken woonfraude aan

17

Den Helder – Woningstichting/Helder Vastgoed BV en de gemeente Den Helder ondertekenen woensdag 22 mei een convenant voor het uitwisselen van noodzakelijke (persoons)gegevens, om woon- en adresfraude sneller en succesvoller te kunnen aanpakken. Het uiteindelijke doel is alle vormen van onrechtmatige bewoning, verhuur, gebruik en ‘overbewoning’ van een woning tegen te gaan.

Op grond van het convenant kunnen Woningstichting en de gemeente gegevens met elkaar uitwisselen, uiteraard binnen wettelijke kaders zoals de Algemene Verordening Gegevensverstrekking. Ook de wijze van uitwisseling van gegevens tussen gemeente en politie en andere partners staan beschreven. De partijen kunnen hierdoor vormen van woninggerelateerde fraude sneller en gemakkelijker bestrijden.

Het belang van een verhuurder is dat zijn woning gebruikt wordt als hoofdverblijf van de huurder en niet illegaal wordt onder- of doorverhuurd. Iedere andere wijze van gebruik is in strijd met de regelgeving. Dat kan om illegaal gebruik gaan, zoals hennepteelt, drugs- en/of wapenopslag of prostitutie. Dat gaat meestal gepaard met overlast. Er zijn ook mensen die een onjuist woonadres opgeven om een uitkering, huurtoeslag of subsidie te krijgen waarop zij geen recht hebben. Woningstichting, de gemeente en de politie werken al sinds 2016 samen om de woon- en adresfraude aan te pakken.

Burgemeester Koen Schuiling licht toe: ”Onze inwoners mogen van ons verwachten we misbruik aanpakken. De afgelopen jaren is gebleken dat een gezamenlijk aanpak efficiënter en effectiever is. Door gericht adressen te controleren en – waar mogelijk in verband met de privacy -, informatie te delen, krijgen we een beter beeld van hoe de zaken er voor staan. We willen woon- en adresfraude tegengaan, maar uiteindelijk ook voorkomen. Daarom bieden we, waar nodig, ook hulp of zorg. Harde aanpak waar het moet, maar zachte aanpak waar het kan.”

Lastig herkennen
“We willen in Den Helder allemaal veilig en prettig wonen. Daarnaast moeten de sociale huurwoningen eerlijk worden verdeeld. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels voor het huren en verhuren van een woning. Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen die een woning zoeken. Een gezamenlijke en gerichte bestrijding van woonfraude helpt daarbij”, zegt directeur Woningstichting Robbert Waltmann.

“Deze problematiek levert ons bovendien jaarlijks een fikse schade op. Woonfraude vindt plaats achter de façade van de voordeur en is daardoor lastig te herkennen. Het vergelijken van onze huurdersbestanden met de bestanden van de gemeente geeft ons inzicht in de omvang van de problematiek. Daarnaast stelt het ons in staat woonfraude eerder aan het licht te brengen. Natuurlijk helpen ook signalen van onze medewerkers in de wijk en van alerte burgers.”

Oproep melden woonfraude
Soms merken omwonenden niets van de fraude. Maar er kunnen ook signalen zijn, zoals: altijd dichte gordijnen of afgeplakte, vochtige of beslagen ramen. Buren zien nooit iemand in de woning of horen geen of juist vreemde geluiden (bijvoorbeeld gebrom van een ventilator). Er lopen steeds andere mensen in en uit, men sjouwt vaak met grote verhuisdozen of vuilniszakken. De gemeente vraagt daarom signalen of vermoedens van fraude te melden via het meldingsformulier ‘woon- of adresfraude melden’ op de website www.denhelder.nl. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wie dat prettiger vindt, kan de melding ook anoniem doen.

17 REACTIES

 1. Begint verdacht veel op Oost Duitsland te lijken.Vooral goed opletten en alles melden.De “stasi” weer terug.Straks nog een beloning voor als je iemand hebt verraden.Walgelijke praktijken van weleer heden ten dage in Den Helder.
  Politie,handhavers,wijkconcierge,buurtregiseurs,camera toezicht,whatsapp groepen,oproepen om je medemens verdacht te maken en te verraden.
  Ik vraag me af waar onze burgerlijke vrijheden zijn gebleven die zo zwaar zijn bevochten in een aantal oorlogen.We worden gewoon bang gemaakt door de overheden.Maar ik zeg u: ze zijn bang voor het volk dat steeds meer uitgeknepen wordt en steeds meer onteverden wordt.Vandaar deze maatregelen om ons onder de duim te houden.Wakker worden mensen,voor het telaat is.

 2. U wil wel naast buren wonen die een wietkwekerij op zolder hebben Piet? Met alle mogelijke gevolgen van dien. En u vindt het niet erg als uw kinderen of kleinkinderen niet aan een woning kunnen komen, omdat er illegaal onderverhuurd wordt? En dan ook niet roepen over “mijn belastingcenten” als er gefraudeerd wordt en de gemeente doet daar niets aan!

 3. Het venijnige aan de controledrang die ons al enkele decennia teistert @Piet is dat die drang een geleidelijk proces is dat onweerlegbaar de potentie heeft om eigenmachtig voort te bestaan of zelfs te gaan woekeren en bovendien bewijst het verleden ons dat wat eenmaal aan vrijheid verloren is gegaan of ooit, wellicht ongezien, opgegeven is, ons vanuit een soort van vanzelfsprekendheid (zonder strijd) niet snel meer opnieuw zal toekomen.
  Uw oproep doet me daarom sympathiek aan, ja, raakt me zelfs, het is goed dat U hem doet.
  ´Geleidelijkheid´ (elke nieuwe maatregel behoeft een zachte landing weet de politicus) werkt op een uiterst degelijke manier voor een rustig dagelijks bestuur net als het gebruik van valse argumenten overigens.
  Wanneer iemand tegensputtert gedurende een discussie (binnen óf buiten het bewind) krijgt hij als vals argument al snel de gebruikelijke ´kruiwagen aan criminaliteit´ over zich heen gekiepert, ´Of hij dát misschien wil?´ en evenzeer heeft niemand op het moment dat een dergelijke discussie plaats vindt natuurlijk de echte cijfers paraat.
  Die cijfers kunnen vanzelfsprekend meevallen of tegenvallen en vervolgens naar believen worden ingezet, ziedaar een metafoor voor politiek bedrijven.
  Uiteindelijk blijft elke volkse gedachtenwisseling dan voor het bestuur slechts een ongevaarlijke bijzaak omdat de ´controle trein´ (het spreekwoordelijke monster) tegelijkertijd ongezien en ongehinderd voort blijft denderen.
  Een samenspanning is het in mijn ogen zeker niet @Piet, meer een onuitgesproken consensus die wanneer je hem maar volgt automatisch leidt tot het behoud van de eigen functie, de bestaande structuren en dus de macht.
  Die eerdergenoemde trein rijdt binnen een democratisch kader natuurlijk, net zoals haar ´vracht´ democratisch wordt vervoerd, echter de kiezer is en wordt voortdurend afgeleid: hij kift met de buren gedurende verkiezingstijd, is dermate druk met het gewone bestaan dat hij nauwelijks nog tijd heeft om zich goed in te lezen, kijkt vaker naar de politieke persoon dan naar zijn verhaal, heeft vanwege de enorme informatiestroom die dagelijks op hem af komt nauwelijks nog een politiek geheugen en wil uiteindelijk toch slechts rust (veiligheid) en tenminste voldoende geld om van te leven.
  Bovendien levert de controlebehoefte ons allen ook iets op namelijk: rust, reinheid en regelmaat en zeer waarschijnlijk daardoor (tot mijn eigen grote verbazing overigens) een ongekend hoog aantal gelukkige Nederlanders …
  Dit effect van controle (zowel binnen totalitaire als democratische structuren) is nooit anders geweest en aldus worden die parameters voor ongestoord besturen tot in de eeuwigheid en binnen elk denkbaar model verschaft want de intelligentie onder de bevolking is nu eenmaal anders verdeeld dan die onder het bestuur, een bestuur dat natuurlijk altijd bestaat uit strikt geselecteerde deelnemers.
  @Piet, we kunnen, als burger én als bestuurder, slechts ´afremmen´, soms een beetje met de linkervoet, dan weer wat met de rechter en natuurlijk ook zo nu en dan een keer treffend vanuit de heup schieten, zoals U deed in Uw reactie.

 4. Skriks. Uw reactie naar ‘Piet’ toe i.v.m. dit artikel over Fraude en hoe hij dit ziet is prachtig verwoord: “Zo treffend!”. Precies de juiste snaar raken.

 5. @ t kan erger : natuurlijk wil ik niet in gevaar komen door een brandgevaarlijke kwekerij bij mijn buren op zolder.Maar ik spreek hem daar eerst over aan en wijs hem op de gevaren en geef hem vervolgens de kans om de boel rustig te ontmantelen.. Mijn kennis van zijn handelen is voldoende om hem eieren voor zijn geld te doen kiezen.Lukt dit niet ,dan ga ik pas eens praten met de wijkagent.
  Ik bedoel : ingesprek gaan met iemand is beter dan iemand meteen aan tegeven/ verraden.Het gevaar schuild nl ook in het volgende : ik heb een hekel aan u.Dus ik ga lekker anoniem van allerlei flauwe kul over u in de ronte strooien.Bij de gemeente ,handhaving ,meld misdaad anoniem etc.Dan staat opeens op een zeer ongelegen moment de politie op de stoep.Ieder idioot met zijn mobieltje slaat meteen aan het filmen..Morgen staat alles in de krant ,op fakeboek en joetjoep.
  U heeft voor de rest van u leven een stempeltje waar u niet meer vanaf komt.

  • Piet, u kunt al jaren gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem en het is al jaren mogelijk om iemand op internet zwart te maken. Dat heeft niets te maken met dit nieuwe convenant van de gemeente.
   Het gaat hier om ernstige misdragingen, als we de samenleving een beetje beter kunnen en willen maken, moeten we daar dan niet aan meewerken?
   En gaan praten met die buren die illegale praktijken uitvoeren? Klinkt toch een beetje naïef hoor. We hebben het hier niet over een boom die te dicht op de erfgrens staat of een schutting die scheef staat.

 6. Als ze bij mensen op de stoep staan, is er al meer dan `èèn klacht geweest en zijn die klachten al op de achtergrond onderzocht. Het is niet zo , van nu zal ik mijn buren even laten pakken door de sterke arm ,, zo gaat dat niet in zijn werk .

  • u leeft duidelijk in een andere wereld,slaap lekker verder.Maar och wat geeft het : u heeft toch niets te verbergen……….
   WELTERUSTEN !!!

  • Ik zal u even uit de droom helpen,als ik met drie verschillend prepaid telefoons bij drie verschillende instanties u verdacht maak,komen ze echt wel ff kijken.En ik verzeker u dat het een raar gezicht is wanneer ze in de nachtkastjes van u en uw partner gaan zitten neuzen.En niet te hopen dat u kinderen stiekum een pilletje of een jointje in hun kamertje hebben verstopt.En dan heeft u ook nog een rolex liggen ? en lekker stiekum op porno sites heeft gekeken.Maar goed na veel gezeik blijkt het een misverstand.En dan ? dan heeft iedereen al op fakeboek gelezen wat er aan de hand is.Misschien wel de krant ? Dat blijft gerust aan u plakken ,waar rook is,is vuur ,toch ? en uw werkgever wil ook wel wat uitleg ?
   En denk u nou zelf dat uw naam verwijdert gaat worden uit het politie registratie systeem ? of bij de woningbouw vereniging ?

 7. Van de oproep om ‘altijd dichte gordijnen’ bij je buren te melden, ben ik wel een beetje geschrokken. Zelf heb ik mijn gordijnen altijd dicht, maar geen strafblad. Dat komt volgens de gemeente natuurlijk door die dichte gordijnen…

  • U trekt het nogal uit zijn verband Dick. U weet ook wel dat het om een combinatie gaat van factoren zoals in de laatste alinea staat.
   Ik vind het prima dat de gemeente samen met de woningstichting actie gaat ondernemen, het gaat hier namelijk om nogal ernstige feiten.
   De mensen in Den Helder hebben vaak hun mond vol over wat de gemeente allemaal niet doet, maar nu is het weer niet goed.
   Ach ja, iets van de beste stuurlui ……..

   • Natuurlijk is het bittere noodzaak om woonfraude aan te pakken! Alleen vertrouw ik de gemeente Den Helder en de Woningstichting niet en daar heb ik goeie redenen voor. Bovendien zou het verstandig zijn geweest, om wat evenwichtiger te communiceren over dit onderwerp. Want niet alleen woonfraude is een groot probleem, maar ook dat deze maatschappij mensen dwingt om de vorm van eenheidsworst aan te nemen. Alleen al de onnozele opmerking dat je niet van voetbal houdt, is al voldoende om je tot een rare afwijkende vent te bestempelen…

 8. Hmm, dichte gordijnen, die mensen ken ik wel, bedankt voor de tip, ik ga gelijk bellen! Nog even en het warme weer komt eraan ik zal het nog druk krijgen met het melden van gebrom van ventilatoren.

 9. Ach het is veel erger dan we beseffen.Alles wat we doen wordt in de gaten gehouden.De overheid betaald gewoon zgn informanten,burgers die wel eens wat doorspelen,gebeurd al jaren.Ik ben niet tegen orde en gezag ,integendeel.
  Maar we worden steeds meer in de gaten gehouden en verliezen steeds meer van onze pirvacy.Onder het mom van veiligheid worden we steeds meer beknot.
  En om nu burgers op te roepen om te gaan opletten en aangeven ?
  Dat is mij weer een stap in de verkeerde richting.

 10. Ik lees in het artikel iets over huizen die als wapenopslag worden gebruikt.
  Hoeveel van dat soort opslagplaatsen zijn er de afgelopen jaren dan gevonden ?
  Behalve Johanna K & Co ,maar dat waren over enthousiaste verzamelaars.
  Wat een giller : de buren hebbe de gordijnen dicht daus ik moet maar ff hallo met anoniem bellen : ze zullen wel een wapenopslagplaats hebben.

 11. Op elkaar letten was altijd heel gewoon ,je lette op de kinderen en ouderen id buurt en die lette ook op jouw dat is sociale controle en heel normaal in elk dorp waar ik vandaan kom. Mensen die teveel opletten en dat roddelend aan elkaar doorgeven ,leuke hobby vd buren,je kon alles te weten komen in het dorpscafe cq buurthuis

Comments are closed.