Gemeente tekent tijdelijk huurcontract voor Kerkgracht 1

15

Den Helder – Na ruim 31 jaar keert een gedeelte van de gemeentelijke organisatie tijdelijk terug aan de Kerkgracht 1. Tijdelijk, want de gemeente Den Helder huurt het vroegere stadhuis tot uiterlijk 1 juli 2023 van Helder Vastgoed BV, onderdeel van Woningstichting. Dat gebeurt in afwachting van de realisering van een permanent stadhuis op Willemsoord.

Gemeentesecretaris Robert Reus en algemeen directeur Robbert Waltmann van Woningstichting tekenden vandaag aan de Kerkgracht het huurcontract. Dat gebeurde in de vergaderzaal, waar decennia lang gemeenteraad, burgemeester en wethouders bijeen kwamen. Directeur Robbert Waltmann is blij met de terugkeer van de gemeente op historische grond: “Kerkgracht 1 heeft altijd zijn stijl en allure behouden en is daarmee een uitstekend visitekaartje voor de gemeentelijke organisatie.”

Gemeentesecretaris Robert Reus: ”Dit is een prachtige locatie voor onze dienstverlening aan de inwoners. Ook de gemeenteraad, commissies en raadsfracties zullen van hieruit werken. Vanaf 2 januari is het zover, dan kan iedereen terecht bij de publieksbalies aan de Kerkgracht.” Hij laat weten dat ook het college verheugd is dat binnen de tijdelijke oplossing dit historische pand aan de Kerkgracht, dat zo’n prominente rol heeft gespeeld in het bestuur van Den Helder, weer even beschikbaar is voor de publieksfuncties.

Voor trouwlustigen is er ook goed nieuws: het wordt weer mogelijk om hier te trouwen. Het grootste deel van de ambtelijke organisatie blijft, totdat het gemeentehuis op Willemsoord klaar is, gehuisvest in het kantoor op Kooypunt (pand Rabobank). De gemeente huurt vanaf 1 augustus voor maximaal vier jaar het gebouw aan de Kerkgracht, dat bereikbaar is via buslijn 31. Vanaf augustus worden de benodigde aanpassingen en modernisering van het interieur uitgevoerd.

Rijksmonument
Het rijksmonument aan de Kerkgracht 1 werd in 1851 gebouwd als weeshuis. Vanaf 1926 diende het als gemeentehuis van Den Helder. In 1987-1988 verhuisden stadsbestuur en ambtelijke organisatie naar het voormalige zorgcentrum Zuyder-Horn aan de Drs, F. Bijlweg. Kerkgracht 1 was lange tijd voorbestemd om door projectontwikkelaars te worden ingericht met appartementen, maar die plannen zijn nimmer uitgevoerd. Helder Vastgoed BV nam het gebouw in 2018 over en onderzoekt de komende jaren welke bestemming het gebouw vanaf 2023 kan krijgen, als de gemeente Kerkgracht 1 heeft verlaten.

15 REACTIES

 1. Een gemeenteraad die unaniem een referendumverordening aanneemt, heeft niet het recht om, als een referendumverzoek aan de basisvoorwaarden voldoet, dat in meerderheid af te stemmen. Dan stemmen ze het recht van de burger weer af, fopspeengedrag. En tonen zich autoritaire regenten. Zo van: alleen als het ons te pas komt. Regenten die alleen eentweetjes spelen met Woningstichting, Zeestad, en politicus/ondernemer met belangen op B.V. Gemeente Willemsoord. En belangengroepen dreigen met intrekking subsidie. Daar is een hitteschild voor nodig.

 2. Ja, ze zitten steeds met twee op de publieke tribune, zoals afgelopen maandag, en hebben geen enkele empathie met de basisrechten van de burgers en draagvlak voor besluiten. Ze letten er alleen op of ze het stadhuis aan de Bijlweg zo snel mogelijk kunnen omzetten in dure koopappartementen (weg lekkages en asbestproblemen, weg term bejaardenhuis), en of ze de Kerkgracht 1 snel kunnen gaan verhuren. Winst winst, net als dhr Assorgia. Nee, van Huib Broeke wilde de Gemeente nooit huren, zoals het voormalig belastingkantoor en kantoor stadsontwikkeling. Nee van WS en Rabo (CDA-link, waarbij we niet mogen weten wat de gemeente hen betaalt). Van een sociale stichting is WS verworden tot een vastgoedontwikkelaar en bouwer. Inderdaad, wethouder Waltmann zit in het college. Net als wethouder Vreugdenhill. Inclusief doofpot van financiën (verhuizing schouwburg).

  • Je hebt het door Henk,en daarmee heeft menig bestuurder van deze stad een enorme staat van dienst opgebouwd.
   Op papier he,en zonder enige draagkracht vanuit de bevolking.

 3. Kijk nou, hoe oud de locatie ook is er gaat een buslijn langs, wordt eens wakker.

 4. Is iedereen ziende blind ? We kijken naar de oplossing voor een probleem , sterker nog , ze staan er middenin , maar herkennen het niet . Het stadhuis , ons nieuwe stadhuis , staat er al jaren , compleet met bordes , glas in lood ramen , brede statige trappen en mooie tegelvloeren , allure rondom . Oude glorie in combinatie met moderne digitale informatie-technologie , waardoor dit pand juist bijzonder geschikt is om een tweede leven als gemeentehuis te beginnen . Zet ambtenaren die niet direct nodig zijn voor persoonlijke dienstverlening op locatie , behoud de optimale efficiency en service naar het publiek zoals die nu bestaat in het afspraken-volg systeem , en laat bruidsparen , indien gewenst , voor de fotograaf poseren op de trappen voor de ingang . Een win-win situatie voor heel veel mensen , niet in de laatste plaats voor iedereen die Willemsoord en met name gebouw 66 een warm hart toedraagt .

  • Jammer voor u pieterDaens, bij het pijltjes gooien binnen de gemeentegrenzen, kwam men uit op Willemsoord.
   Daar waren weliswaar 286 gooibeurten voor nodig, maar uiteindelijk lukte het toch om op deze manier het lot te laten bepalen.

   De totale statistiek: Kaartgrootte 3,25 m2; Gooiafstand 2 meter; 8 deelnemers ; 179 darts misten de kaart; 43 darts buiten de gemeente grens; 36 darts raakten Julianadorp; 19 darts troffen De Schooten e.o.; 1 dart belandde te Huisduinen; 8 darts binnen de Linie en na het invliegen van Barnie werd uiteindelijk het beoogde doel getroffen, onder auspiciën van een willekeurige plaatselijke notaris, die er op toe zag dat één en ander wel eerlijk en volgens de regels zou verlopen.

   Maar er zijn natuurlijk altijd

 5. Keer op keer constateer ik dat men het met de historie, ook wat betreft het (voormalig) gemeentehuis, niet zo nauw neemt en dat zelfs de wethouders niet de moeite nemen dossiers door te laten nemen. Afgelopen maandag vernam ik uit de mond van raadslid H. van Dongen (Stadspartij) dat we in een voormalig bejaardenhuis bevinden. Klinkklare onzin, in een van mij een en twintig boeken staat een heel ander verhaal. Ook wat het voormalig stadhuis aan de Kerkgracht betreft smijt men gemakshalve met jaartallen en gegevens.. Zo lezen we dat het voormalig weeshuis in 1926 in gebruik werd genomen. Zie ter correctie onderstand verhaal dat ik vanochtend voor de vroede vaderen en vrouwen maar na mijn ochtendontbijt heb opgetekend..
  Tot voor enkele jaren was er het hoofdkwartier van Holland Advertising gevestigd, het reclamebedrijf dat
  na een heftige groei en bloei over de kop ging om vervolgens te verwelken tot een nu al
  bijna vergeten bedrijfsgeschiedenis. Voordien deed het beeldbepalende gebouw aan de
  Kerkgracht dienst als stadhuis. Doch destijds, dat wil zeggen in de negentiende eeuw, is
  het massieve bouwwerk opgetrokken als weeshuis. Op 29 juli 1852 werd het geopend als
  vervanging van het oude weeshuis aan de Artilleriestraat. Het nieuwe onderkomen van de
  ouderloze kinderen had ruime kamers en een grote binnenplaats. Het weeshuis stond onder
  toezicht van een door het gemeentebestuur ingesteld college van regenten. De dagelijkse
  leiding was in handen van een weesmoeder en weesvader. De eersten waren de
  heer en mevrouw Schuurman. Zij bekleedden deze functie tot en met 1867. Daarna fungeerde
  het echtpaar Tegel als zodanig. Het was geen makkelijk werk, wat er ook de verklaring
  voor is dat weesvaders en -moeders elkaar in rap tempo opvolgden. Zo nam het
  echtpaar Tegel al na enkele jaren ontslag. De vader en moeder konden rekenen op de
  hulp van een inwonende onderwijzer en een Suppoost. Het leven in een weeshuis was
  geen vetpot, maar helemaal vergeten werden de kinderen nu ook weer niet. Ging er bijvoorbeeld
  iemand uit de betere kringen trouwen, of vierde een echtpaar een zilveren bruiloft,
  dan was het gewoonte om ook de weeskinderen te trakteren. En met Pasen en op
  Kerstmis was er eveneens wat extra’s. En de kermisexploitanten boden elk. jaar een feestmiddag
  aan. Een hoogtepunt was poffertjes eten bij Van der Kam die zijn poffertjeskraam
  een hele middag sloot om op eigen kosten de bewoners van het weeshuis te onthalen op
  lekkers. Begin jaren twintig besloot men tot invoering van het opnemen van wezen in een
  gezin, waardoor het gebouw aan de Kerkgracht zijn bestemming verloor. Enerzijds vond
  men opname in een gezin beter dan een opvoeding in een gesticht. Maar het was ook
  goedkoper, zo wezen berekeningen uit. In 1927 werd het weeshuis aan de Kerkgracht als
  gemeentehuis in gebruik genomen.

  En aan raadslid Van Dongen: we spreken in deze tijd toch niet over bejaardentehuis. Gebruik in dit verband verzorgingstehuis voor ouderen of senioren. Klinkt heel wat vriendelijker naar de doelgroep bewoners die je bedoeld, maar afgezien daarvan het heeft met huidig gebouw aan de Drs. F. Bijlweg geen enkele relatie met wat je bedoeld. Gewoon de dossiers doornemen om zo onze bevolking correct te informeren.

  • Harry van Dongen gaat al jaren (2002) voor zijn raadswerk naar een bejaardentehuis ….
   Binnenkort gaat Harry als raadslid naar een weeshuis ….
   Daar verheugt Harry zich dan, tot hij over 4 jaar ‘zijn werk’ kan voortzetten in een oude mastenloods van een scheepswerf ….

   Gezien Harry’s gedragingen als raadslid, gaat zijn zeteltje waarschijnlijk niet naar Willemsoord.
   Een normaal verloop van het rijtje is trouwens niet: bejaardentehuis – weeshuis – mastenloods – verpleeginrichting, maar: weeshuis – mastenloods – bejaardentehuis – verpleeginrichting.
   De laatste zal er voor Harry niet zijn, hij blijft gedwongen thuis, omdat zijn verpleeggeld in een oude mastenloods is gestoken …. 😉
   https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508464

   • Nee je vergist Judge,Harry geniet van zijn immuniteit,en gezien zijn opgebouwde pensioen en Aow en misschien nog een spaarpot van onbekende herkomst.
    Krijgt Harry een eenpersoons kamer in het verpleeghuis.
    Gezellig …….. voor Harry,en zo leefde Harry nog lang en gelukkig ruimelijk voorzien van topkwaliteit medicijnen,waarschijnlijk betaald uit het spaarpotje.

  • Marinus
   Het huidige gemeentehuis is gebouwd als service flat, waar de gemeente ondanks waarschuwingen dat het niet haalbaar zou zijn financieel garant voor stond.Het stadhuis aan de Kerkgracht werd ruim 30 jaar terug te klein en daarom waren er verbouw en uitbreidingstekeningen gemaakt .Dat kon toen niet doorgaan omdat ze met een financiele strop van die seviceflat zaten.Besloten is toen om het gebouw grotendeels als gemeentehuis in te richten, waar een van de wethouders opmerkte dat het centraal en zowel met auto als openbaar vervoer goed bereikbaar was.

 6. Ach, Marinus er moet jou toch ook zijn opgevallen dat de meeste partijen die voor renovatie van de Bijlweg waren na alle sabotage en stoppen van aanbestedingen, na toetreden tot het huidige college nu ineens voor de O.R.W. zijn (schijn optie)? Alles voor de O.R.W, zelfs financiële broekzak vestzak constructies!

 7. Medewerkers en bezoekers kunnen hun auto parkeren in een van de omliggende straten . Of nog beter: kom met de bus of pak de elektrische (snor) fiets.

Comments are closed.