Kadernota: Ambitieuze plannen voor Den Helder

41

Den Helder – Burgemeester en wethouders hebben woensdag de Kadernota 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze Kadernota staan de concrete plannen van het college voor het komende jaar, met een doorkijk tot 2023. De ambitie van Den Helder is ook om de financiën op orde te hebben. De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit Den Helder tot stand gekomen.

De Kadernota 2020-2023 bevat een vertaling van de belangrijkste prioriteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Het college wil graag investeren in een meer vitale, leefbare en zorgzame gemeente. Het bevorderen van de werkgelegenheid, versterken van het stadshart en het verbeteren van de haven zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. We maken keuzes en als het nodig is stellen we geld beschikbaar.

Er komt geld vrij voor de verplaatsing van het Vogelasiel naar De Helderse Vallei. De schouwburg krijgt 100.000 euro extra en de huur wordt 150.000 euro gekort, een totaal jaarlijks voordeel dus van 250.000 euro. Ander structureel geld gaat onder meer naar de volkstuinen, een erfgoedstichting (900.000 euro) en Stichting De Nollen (20.000 euro). Zeestad blijft bestaan en krijgt volgend jaar ruim vier ton extra voor het stadshart. In de jaren na 2020 loopt dit bedrag verder op.

Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Kees Visser, wethouder Financiën: “We blijven investeren in de toekomst van onze stad. Zo gaan we verder met de renovatie van het stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. Daarbij stimuleren we de werkgelegenheid en verstevigen we de positie van de haven. Ook het ondersteunen van kwetsbare jongeren is een speerpunt voor de komende jaren. En we investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Kortom: ambitieuze én realistische plannen die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helder.”

Gemeenteraad
De gemeenteraad besluit of de voorstellen in de Kadernota daadwerkelijk uitgevoerd worden. “Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad, in juli 2019, gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. In 2020 starten we met de uitvoering van de diverse voorstellen.”

De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.

41 REACTIES

 1. Even de kadernota doorgenomen maar wat betreft de korting van de huur van € 150.000,00 zit die niet toevallig verwerkt in de boekhouding van Willemsoord B.V. want dat betekent wel dat die weer minder inkomsten krijgt aan Huur als verbonden partij of blijft de subsidie gelijk incl. extra € 100.000,00 voor onderhoudt die de Gemeente elk jaar verstrekt aan de Kampanje zo maar een gedachte maar het komt raar over in mijn ogen. Goochelen met cijfers is leuk maar je moet er wel door heen kunnen kijken.

  • ach komt allemaal goed als de gemeente huur gaat betalen voor gebouw 72 (die nu al leeg is dus snel verhuurd zal worden? ) en 66 wat waarschijnlijk direct na historisch weekend wel verhuurd zal gaan worden…. Willemsoord zal binnen lopen….

  • Weer 250.000,- structureel naar de Kampanje…… Op hoeveel zitten we intussen????

   • Ja, de kramp(agne) Krijgt nu 250.000 extra. Hoeveel krijgen ze al per jaar ? en dan dit er nog bij ? Begint er aardig op te lijken , dat de andere huurders en vooral de nieuwe die daar onlangs naar toe gehaald zijn, worden gebruikt als melkkoe om de schouwburg overeind te houden. De Gemeente , heeft de schouwburg er doorgedrukt en de bevolking en de huurders op Willemsoord mogen nu de financiele (debacle) vruchten van dit doordram beleid “”plukken.”” Straks gaat de burger en de huurders ook weer “”bloeden “” als de bouw van het stadhuis ook in de rode cijfers beland. Dank u Gemeente , U verkoopt op papier een verrotte beschimmelde fruitschaal als vers.

  • Dus als ik hetgoed begrijp: Ik huur mijn huis van de woningstichtig.Ik heb een fikse huurschuld.Dan verlagen ze de huur voor komend jaar met de helft.En daarbovenop krijg ik nog een hele forse zak geld als huursubsidie .

 2. Even de kadernota door gescrold, en de gemeenteraad gaat verdacht weinig over essentiële zaken …
  Het gaat al meteen goed fout, vanaf de eerste pagina is er een er een stijgende lijn van vertrouwen in het gemeentebestuur. Die opwaartse lijn zou dalend moeten zijn, want het wordt steeds erger in Den Helder.
  Er is ook geen enkel risicoprofiel opgenomen in de kadernota, terwijl iedereen weet dat er meerdere rechtszaken lopen met meerdere burgers, bedrijven en instellingen. Waarbij al zeker is dat er 2,5 miljoen moet worden betaald aan een onkruidbestrijder. Andere oplopende tegenvallers als juridische kosten, mislukken van aanbestedingen en projecten worden niet genoemd.
  Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze kadernota, dan zijn ze echt geen knip voor de neus waard. Als er binnen een bedrijf zo omgaan wordt met geld, kunnen ze na een jaar het faillissement aanvragen.
  Valt het de rest ook op dat ze eerder vandaag met allerlei “fantastisch” nieuws komen om te laten zien dat ze zo goed zijn, om daarna met een stuk te komen, wat om te janken is… De marketing afdeling van de gemeente kan beter een ander baantje zoeken, want we trappen er niet meer in….

   • Ja, verdomd stil. Achter de schermen zijn ze ergens mee bezig om de zaken glad te strijken heb ik het idee. Als Tuin/vd Wal het Stadhuis gaan bouwen dan word het duidelijk voor mij. Maar er zal geen vinger opgelegd kunnen worden vrees ik.

 3. 20.ooo voor de Nollen, ik zie daar ooit iets nieuws e blijf het zonde vinden van de betonnen blokkendozen en de “kunst” in zo’n mooi stukje natuur.
  Weer geld naar de schouwburg voor de zoveelste keer, als je je eigen broek niet kan ophouden als cafe, restaurant, ga je failliet, de schouwburg krijgt er gewoon geld bij ieder jaar.
  En is de huurverlaging niet oneerlijk tegenover de andere zaken op Willemoord?
  Geld wat je ook kunt besteden aan bv de zorg, daar gaat het nog steeds niet goed.

 4. € 900.000,00 ‘structureel’ per jaar die onder het Beheer komt van zoals het vermeldt staat in de Kadernota: “De Oprichting van de Erfgoedorganisatie” uit deze regel maak ik op dat er een hele nieuwe stichting c.q. organisatie komt. Wie worden daar weer de Bestuurders van en wat wordt hun Beleid. Toch vreemd naar mijn weten is er al een ‘Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed Den Helder’ die zou deze gelden toch ook kunnen beheren of is dit een stomme vraag van mijn zijde!

  • Stichting Stelling Den Helder en Willemsoord BV en Sichting tot behoud van cultureel erfgoed gaan samen denk ik.
   Dat wordt dan de nieuwe Erfgoedorganisatie( vermoedelijk met nog een andere club ?)
   En Broekmeulen wordt de baas met een riant salaris.
   Dan zit alles onder een dak,altijd handig want kunnen ze alles onder controle houden.

  • Volgens mij gaat WO een erfgoedorganisatie oprichten en daar dan structureel 9 ton voor ontvangt. Zie blz. 37 van de nota.

  • e.e.a. is ook te lezen in de begroting 2019 in de paragrafen onder4.2 risico’s.

 5. wat wil je met een wethouder van feest zaken en finacien in het gemeente bestuur en een ex prins carnaval als wethouder en dan die p…..ekoek van belachelijk bestuur die al zijn principes overboord heeft gelazerd niet gehinderd door enige kennis van zaken en maar met geld smijten wat ze niet hebben en volgend jaar de ozb weer verhogen

 6. Zo Ambitieuze plannen zijn dit ook niet in een document uit 2010 ‘Uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed, Projectenoverzicht 2010’ was al veel beschreven. Krijg een idee dat dit weer van stal is gehaald na 9 jaar. Ook staan er namen in vermeldt uit het heden en verleden maar die uit het heden vallen mij het meeste op. Worden dit soms de nieuwe bestuursleden van deze nieuwe organisatie waarbij de andere Stichtingen te biecht moeten wanneer zij geld nodig hebben.

 7. Wat er niet staat: “We halen 30 miljoen uit de algemene middelen voor de totale kosten stadhuis Willemsoord, en gebruiken daarbij miljoenen die bestemd waren voor het sociaal domein, en we bezuinigen hard op armoedebeleid en de kwetsbaren.” De algemene reservepot, die er moet zijn, is dan leeg. En als ze extra geld uitgeven aan de schouwburg, dan zeggen ze dat openlijk, maar de financiële boeken van de verhuizing schouwburg houdt Zeestad potdicht. Weg met Zeestad dus, democratisch niveau nul.

 8. Henk van Kuijk. Prima dat er nog iemand is die de luis in de pels is van Zeestad (Het zal mij niet in dank afgenomen worden) maar zoals het er naar uit ziet gezien de Kadernota zal Zeestad nog in lengte van jaren de regie voeren als projectorganisatie in Den Helder en er elk jaar meer geld bij gaat krijgen. Het enigste wat men kan doen (speciaal voor de Raadsleden en maakt mij niet uit van welke Partij) is zeer gerichte vragen stellen in de Raad over de budgetten waarover ze gaan en een duidelijke Financiële onderbouwing en uitleg hierover.

  • “Maakt mij niet uit van welke partij” Ed Schotman? We kunnen dus concluderen dat het bij de stadspartij niet aan de orde zal komen? En dat de raadsleden van de Stadspartij er eigenlijk alleen maar zitten om de wethouder in het zadel te houden?
   Is er überhaupt nog een partij die zelf kan nadenken???

   • Andrea, Spreek namens mijzelf. Niets meer en Niets Minder. Het nadenken laat ik aan de Raadsleden over misschien dat mijn reactie enigszins helpt!

    • Lukt het je niet om binnen de stadspartij je mening te geven , zodat je nu opeens jou mening hier , via de sociale media gaat ventileren?

     • ‘e’ Spreek namens mijzelf en niet voor de Partij zoals ik al kenbaar heb gemaakt naar Andrea in mijn eerdere reactie en gezien je niet op mijn Facebook zit had je deze reactie ook niet geplaatst en wat is er mis met mijn mening mag ik die niet plaatsen van u!

  • Ja daar heeft U volkomen gelijk in,echter ik heb enige antwoorden mogen inzien van de wethouder financien,die zijn fantasie is gespecialiseerd in ontwijkende antwoorden geven.
   M.A.W. het betreffende commissie lid zou denk ik een jaar verder zijn met doordrammen voor correcte antwoord(en)
   Zolang de huidige constructie ,,ZEESTAD,, blijft voortbestaan zal de democratie met garantie niet volwaardig kunnen functioneren.
   Met de huidige vriendjes politiek BETER V. DEN HELDER/VVD/CDA/P v.d.A zal deze huidige oligarchie gewoon voort blijven produceren.
   En de overige partijen staan aan de zijlijn,en mogen toekijken.

 9. tja meneer Schotman zo gaat dat hier.Op dit forum worden geluiden die niet stroken met de opvattingen van een kleine groep mensen niet gewaarderd.De grootste schreeuwers staan niet bepaald open voor andermans mening.Maar wel altijd ” de bek vol” over de vrijheid van meningsuiting en “hun rechten”.
  In en in triest…………….

  • Ik stelde Ed alleen de vraag. Nergens zeg ik , dat hij zijn mening niet mag geven. Ed kennende , doet hij dat toch wel . Maar het viel mij gewoon op , dat hij altijd verdedigend was op dit forum , en nu ineens hier zijn mening openlijk en niet binnen de partij ventileert. Ja ik heb de mond ( Geen Bek) vol over het recht van vrije meningsuiting en rechten, en ik beperk niemand daarin , zeker Ed niet en u ook niet .

 10. Ok,luid en duidelijk .Laten we elkaar niet aanvallen verder.Ten eerste is dat tijd en energie verspilling.Ten tweede de gemeente( bestuur//ploitiek) spint natuurlijk garen bij verdeeltheid van de burgers.Verdeel en heers is natuurlijk een politiek spelletje .Velen zien dat het gewoon niet ok is wat er gebeurd.En daar moet wat aan gedaan worden.Ik bedoel : is er geen orgaan wat controle uit oefend op een gemeente bestuur ? Kunnen wij als inwoners niet ergens aan de bel trekkken ?.

 11. Even in de cijfers gedoken van de Schouwburg maar het begint een beetje een rommeltje te worden. Jaarlijks krijgt de Schouwburg een subsidie bedrag van € 1.7 miljoen (als het goed is) + een extra bijdrage ook in 2018 en voor 2019 van € 300.000 om de exploitatie rond te kunnen krijgen. Gezien de Kadernota komt er in 2020 en de jaren daarna € 100.000 euro erbij wordt een Huur vermindering gegeven van € 150.000 die weer in de boekhouding van Willemsoord wordt verwerkt en krijg een vermoeide dat er nog ergens een garantie is gegeven. Mijn vraag zou wezen aan de Wethouder van Financiën zou zijn: “Kunt U mij vertellen wat de Schouwburg ons jaarlijks kost c.q. aan dit Theater wordt uitgegeven door de Gemeente Den Helder gezien het overzicht niet meer is te volgen en bent U niet van mening dat het nu de spuigaten gaat uitlopen want het kan wel de mooiste Schouwburg zijn maar het moet natuurlijk niet het duurste van het Nederland worden?”

  • Er is meen ik al een verplichte half jaarlijkse tussenbalans van de schouwburg aan de raad,is ook met wat vertraging binnen gekomen.
   Er zijn al door een commissie lid vragen over gesteld,en er is al een Donald Duck op geproduceerd,wordt dus ook weer doordrammen voor het betr. commissielid.
   Wordt dus ook weer een langdurige kwestie,en dan zijn de feiten alweer achterhaald.
   Dat is de tacktiek en werkt op die manier altijd,dat moet U toch wel bekend zijn mijnheer eschotman,of zit ik nu wat nieuws voor te schrijven????????????

  • Vergeet niet de verkapte subsidies in de vorm van sponsoring ander Gemeentelijke diensten als Port of Den Helder enz. Daarnaast wordt nog een subsidie verstrekt voor de cultuurmakelaar die een dubbele pet op heeft.

 12. eschotman, wat er moet veranderen in de Helderse politiek is dit: 1. Zeestad b.v. weg ( geen inzage financiën), en doordrammen 2. dhr Assorgia weg, wegens dubbelrol=zakelijk belang dienen via gemeente 3. burgemeester weg, wegens partijdigheid en behandeling van Scholte (er komt een enorme schadeclaim) 4. Geen zaken met Tuin zolang ze geen deugdelijk zwembad leveren, zonder extra kosten 5. Partijen die peilen bij het volk en daarmee rekening houden. Dat zijn er heel weinig nu: GroenLinks en PVV. En dat is heel triest. Elke nieuwe, eerlijke inspraakpartij zal gigantisch gaan winnen.

  • Personeel van Woningstichting , zit gewoon in zeestad. Dus het is een verweven kliek.

  • Henk van Kuijk. Er zal maar een ding moeten veranderen in mijn ogen en dat er meer personen in Raden van Bestuur moeten komen die nu afhankelijk zijn van subsidie van de Gemeente die onafhankelijk zijn van de Politiek en die onpartijdig hun onderdeel kunnen geven dus geen enkele binding hebben met enige Partij. Dat is voor mij de enigste eerlijke manier. Een ander oplossing zou ik U zo niet kunnen geven.

  • Je hebt volkomen gelijk Henk,hoe in en intriest wordt er in deze stad politiek bedreven,iedere vorm van inspraak wordt bij voorbaat de kop ingedrukt, ieder voorstel van B&W wordt door een monsterlijke coalitie een gelopen race.
   Openlijke belangen verstrengelingen zijn de normaalste gang van zaken geworden.
   Financiele debacle,s zijn idem de normaalste gang van zaken geworden.
   Raadsleden en commissie leden die nog oppositie proberen te voeren worden als oud vuil behandeld,vragen worden met ontwijking/retorisch beantwoord incl rekken en trekken.
   Het idee om een democratische partij op te richten is geen onaantrekkelijke gedachte,met een verkiezings programma dat notarieel is vast gelegd,waarbij het alleen mogelijk is bij 2/3 meerderheid punt(en) te veranderen cq te herzien,bij het niet nakomen hiervan volgt automatisch uitsluiting stem bevoegdheid, en uitsluiting.
   Een burger werkgroep rond de wethouder bij belangrijke/ingrijpende veranderingen structueel/financieel vooraf indiening raad.
   Bindend referendum recht.
   Ik denk dat dit de enige manier is om bij een volgende verkiezing deze huidige oligarchie te elinimeren is,mits bij voldoende zetels uiteraard.

   • Stel ze hoofdelijk aansprakelijk. Kijken ze wel uit met het doen van uitgaven als zij er zelf verantwoordelijk voor zijn Kan Wouters b.v zijn Pontjesbrug zelf dokken.

 13. Mijn stem hebben ze ,maar hoe krijg je de rest van de stemmers nog naar de stembus ? Door al het bedrog is het animo om te gaan stemmen niet echt hoog meer.

 14. Daar snij je een goed punt aan. De nu zittende partijen , hebben het bij de kiezer verbruikt . Door in het verkiezingsprogramma dingen te beloven , die na dat ze zijn verkozen nog sneller overboord gegooid zijn als dat ze het hebben beloofd. Zij wisten niet hoe snel zij bij de coalitie op schoot moesten klimmen. Voorbeelden , van welke partijen dit deden zijn hier genoeg genoemd. De kiezer was het vertrouwen in de grote politieke partijen verloren. Door op de kleine opkomende partijen te stemmen , probeerden zij het vertrouwen in de politiek terug te krijgen , mede ook door de mooie beloften die er door deze partijen gedaan werden. Hoe bedrogen kwamen zij uit , toen bleek dat eenmaal op het pluche gekozen , deze kleine door de verkiezing groot geworden partijen , op schoot klommen bij de grote partijen en zo een grote coalitie vormde met de grote partijen die de verkiezingen hadden verloren. Met andere woorden , zij pleegden verraad aan de kiezer. Dus nogmaals , je hebt hier een goed punt, hoe krijg je het vertrouwen bij de kiezer terug.

Comments are closed.