Staatssecretaris bij herdenking Koninklijke Marine

0

Den Helder – Bij het monument “Voor hen die vielen”, op de rotonde aan de Middenweg, vond zaterdagochtend de jaarlijkse 4-mei herdenking plaats. De Koninklijke Marine organiseert deze herdenking elk jaar ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Een groot aantal belangstellenden was naar de rotonde gekomen om de herdenking bij te wonen. Onder hen ook staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en burgemeester Koen Schuiling. Visser plaatste een krans namens het ministerie van Defensie, Schuiling namens de gemeente. In totaal werden overigens 28 kransen geplaatst bij het monument, onder meer vertegenwoordigers van de Belgische Marine, de Onafhankelijke Defensiebond, de Haven- en scheepvaartvereniging, de Nederlandse Krijgsmacht en de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.

De herdenking vond dit jaar plaats onder koude en winderige omstandigheden en halverwege de plechtigheid viel er zelfs een beetje hagel. Klokslag 11.00 uur werd begonnen met het halfstok hijsen van de vlag, waarna vlootaalmoezenier Van Schalkwijk het woord nam. Over 4 en 5 mei zei hij: “Twee dagen om stil te staan bij dat wat ons zo dierbaar is: vrede en vrijheid. Veel mensen zijn zich niet meer bewust van het feit dat onze vrijheid zwaarbevochten is.” Ook noemde hij de impact van oorlog vernietigend. “Als je dat eenmaal hebt meegemaakt is het verlangen naar vrede en vrijheid des te groter”. Tot slot benadrukte hij dat we het cadeau van vrede en vrijheid moeten koesteren en behouden.

Na zijn toespraak klonk het signaal taptoe, werd twee minuten stilte gehouden en werd het Wilhelmus gespeeld. Daarna werd het merendeel van de kransen gelegd.

Foto’s: DHFOTO.