VVD wil lagere belasting voor sportclubs en dorpshuizen

13

Den Helder – De onroerendezaakbelasting voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere ‘instellingen van sociaal belang’ moet omlaag. Dat vindt de Helderse VVD, die hier maandag tijdens de komende raadsvergadering een voorstel voor indient.

“Nu worden de gebouwen van dergelijke organisaties en instellingen voor de OZB nog beschouwd als niet-woningen (lees: bedrijven)”, zegt raadslid Rogier Bruin. “Daardoor betalen ze wel twee tot drie keer zoveel belasting als dat voor woningen moet worden betaald.” De VVD Den Helder wil dat de gemeente de gebouwen van sportverenigingen, dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties voortaan voor de OZB beschouwt als woningen. Dat kan bij een grote sportclub duizenden euro’s schelen.

“Deze mogelijkheid bestaat pas sinds dit jaar”, licht Bruin het voorstel toe. “Door een wetswijziging die 1 januari 2019 in werking trad kunnen gemeenten voor de OZB ‘tariefdifferentiatie’ toepassen. Deze wijziging van de gemeentewet maakt deel uit van het Belastingplan 2019 en geldt voor alle verenigingen, stichtingen en sociaal belang behartigende instellingen die één of meerdere gebouwen voor niet-commerciële doeleinden in gebruik hebben en daarvoor OZB-belasting betalen.”

Geen winstoogmerk
Het gaat om organisaties van vrijwilligers die een belangrijke maatschappelijke en sociale functie hebben. Ze hebben per definitie geen winstoogmerk en daarom vindt de VVD het ongepast dat ze voor de OZB hetzelfde tarief moeten betalen als bedrijven. “Door de dalende ledenaantallen staat de begroting van veel clubs en verenigingen al behoorlijk onder druk en stijgen de contributies. Lastenverlichting in de vorm van minder OZB-belasting is daarom erg belangrijk, onder meer om het lidmaatschap van sportclubs niet te duur te maken.”

De VVD gaat het college maandag vragen of deze zogenoemde ‘tariefdifferentiatie’ kan worden ingevoerd in Den Helder. Daarvoor moet de OZB-Verordening worden aangepast.

13 REACTIES

 1. en dan om de inkomsten voor de “gat in hand gemeente” op peil te houden de OZB voor de burgers maar weer omhoog zeker…… VVD het clubje van de leugenachtige uitzuigers

 2. Wat zou dit opleveren VVD? Want de grote vraag is dan, heeft gemeente genoeg financiële draagkracht? Dat burgers een contributie betalen aan een sportvereniging is normaal, want zij maken ook gebruik van deze voorzieningen. De buurthuizen en wijkhuizen zijn inderdaad de huiskamers van de wijk. Maar daar heeft gemeente toch een subsidie pot voor? Wat een omslachtige oplossing. Verhoog dan de subsidie als u dat nodig acht. Ook vanuit het sociaal domein zou meer geld naar dit soort voorzieningen kunnen. Pas het armoedebeleid aan, zodat ook de mensen met een minimum inkomen gebruik kunnen blijven maken van dit soort voorzieningen. Zodat zij ook de sportkleding en andere sportartikelen kunnen betalen. Desnoods in de vorm van bonnen, verstrekt door de sportverenigingen zelf. Dan stijgt zeer waarschijnlijk het ledental ook.

  • Een lager belastingtarief is een enkele maatregel die geen extra geld kost bij het verwerken, je bent een sociale organisatie en valt daarom in een andere belastinggroep, de medewerker die nu je belasting berekent hoeft alleen een ander tarief te hanteren, voor de rest blijft alles hetzelfde. De subsidie verhogen, het armoedebeleid aanpassen, bonnetjes drukken, dat kost allemaal wel extra geld want je moet bij iedere aanvraag uitzoeken wie er voor wat in aanmerking komt.

   • Mijn vraag stelde ik aan VVD. En ook de oplossing is bedoelt om mee te geven aan de VVD. Bovendien ben ik het niet eens met uw zienswijze. En weet ik niet of u ook tot de VVD behoort. Als dit niet zo is dan heeft het al helemaal geen nut om in te gaan op uw schrijven.

    • Nee ik ben niet van de VVD, ik vertel u alleen dat uw ‘oplossing’ handen vol met extra geld kost terwijl een lager belastingtarief geen cent extra kost.

     • O, nee? Gemeente loopt dan toch echt belasting mis. Als men gewoon de potten gebruikt waar ze voor bedoeld zijn is toch echt het beste. Deze subsidies vanuit Den Haag komen de burger toe. Als men het belastingtarief aan gaat passen is men alleen maar aan het schuiven met geld. Er is en blijft een gat. Omdat men de gelden van de verstrekte subsidies vanuit Den Haag afroomt en voor ander doeleinden heeft gebruikt. Maar dat is een discussie die ook totaal geen zoden aan de dijk zet. Gemeente kan gewoon niet goed met overheidsgeld omgaan. Per inwoner krijgt gemeente een bijdrage. Het oog is in Den Helder groter dan de maag. Er wordt heel wat geld verspilt of aan andere doeleinden besteed. En nu denkt VVD Den Helder weer het ei van Columbus te hebben uitgevonden. Analyseren is niet hun sterkste punt. En ook dat van u niet.

     • Dus ze moeten het eerst innen, in de vorm van belasting, en daarna moet een kleine kudde ambtenaren gaan uitrekenen welk gedeelte ervan bij wie terecht komt, of als subsidie, of als extra uitkering onder de noemer van armoedebestrijding of als bonnetjes die de sportclub gaat uitdelen. Over schuiven met geld gesproken, alsof het allemaal niets kost. Bij een lager belastingtarief kan de contributie omlaag, en heb je geen aanvragen nodig die verwerkt moeten worden etc etc ..

     • Nee gemeente int geld per hoofd van de bevolking uit Den Haag. Maar besteed dit geld niet allemaal waar het voor bedoeld is. Dat geklooi met belastinggeld is niet nodig. Tekort voor Campagne bijvoorbeeld is afgeroomd van het geld wat bedoeld is voor het sociaal domein. En dat is nog maar één blunder van gemeente die recht gebreid is. Er is gesneden in het armoede beleid. Dat heeft zijn weerslag op buurthuizen en bij sportverenigingen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Want dit had de politiek zelf ook kunnen bedenken.

     • Het klopt dat de gemeente geld krijgt van de overheid op basis van haar samenstelling, maar het is (helaas) niet zo dat het ontvangen geld ook ‘bedoeld’ is voor een of andere groep, de gemeente mag helemaal zelf bepalen waaraan dat geld uit wordt gegeven, ze moet alleen verantwoordelijkheid afleggen bij de gemeenteraad. Uiteraard bestaan er wettelijke regelingen waaraan een gemeente zich moet houden, zoals de hoogte van een bijstandsuitkering, maar anders dan dat zijn ze vrij om te doen wat ze willen met het geld.
      Trouwens, het ‘geklooi’ met belastinggeld, onder voorbehoud dat het überhaupt mag op die manier, is op meerdere manieren positief, het verlaagd niet alleen de uitgaven van de clubs/dorpshuizen, waardoor de contributies omlaag kunnen, het verlaagd ook de belastinginkomsten van de gemeente waardoor er kans is op een hogere bijdrage van het rijk (hoe lager de belastinginkomsten des te hoger de bijdrage van het rijk).

     • Dus volgens u mag gemeente helemaal zelf bepalen waar het overheidsgeld aan besteed wordt. En controleert alleen de raad dit. U heeft en paar regeltjes gepakt en gaat mij even vertellen hoe het systeem in elkaar zit. Gemeente mag niet maar naar believen met overheidsgeld omspringen. Dit geld moet wel degelijk ten goede komen aan de burger. Het welzijn van de burger staat daarbij voorop. Als gemeente steken laat vallen bijvoorbeeld door grote tekorten voor de jeugdzorg op te bouwen dan wordt men echt wel op de vingers getikt vanuit Den Haag. Het systeem zoals het nu is, is beslist niet ideaal. Want sinds gemeentes zelf het beheer over het geld voor welzijn en zorg hebben gekregen is het niet verbeterd. Er zijn sindsdien ontzettend veel tussenpersonen opgestaan die mee profiteren vanuit de gemeente pot. Van elke euro is bij voorbaat al minimaal 30% of nog meer verdwenen aan salarissen en onkosten aan heel veel onnodige beroepskrachten met allemaal hun eigen kantoortjes. Die worden ook betaald van dit geld wat bedoeld is voor de burger. Alles wordt steeds meer opgesplitst en opgedeeld. Eerst was er bijvoorbeeld maar één thuiszorgorganisatie en dat zijn er inmiddels al wel een stuk of 5 á 6. Met allemaal een eigen directeur, bestuur en noem maar op. Daar gaat het helemaal fout. Maar laat ik er maar over ophouden want men luistert en ziet dit niet eens. En laat het gebeuren.

     • En wat denkt u VVD nu te bereiken met het verlagen van belastingen van de WOZ waarde van buurthuizen en sportaccomodaties? Meer geld van de overheid ontvangen? Sorry VVD dat bedrag is maar een druppel op de gloeiende plaat. En zal het grote gat niet op kunnen vullen wat gemeente de laatste jaren gemaakt heeft. Anders en spaarzamer met overheidsgelden omgaan daarin tegen wel. We zaten nog midden in de crisis toen u begon met de vernieuwing van het Stadshart. En nu is het bijna 2020 en zal het klaar moeten zijn. Maar nee u komt ook nog eens met een gemeentehuis op Willemsoord aanzetten. En alles wat daar nog meer bij komt kijken. Nu probeert u via een trucje overheidsgeld binnen te slepen. Dit extra geld gaat u zeker te weten niet gebruiken voor de minima of voor jeugd en ouderen die gebruik.maken van de buurtcentra’s en sportverenigingen.

 3. VVD en ook de andere partijen, als u het netjes wilt doen dan zorgt u ervoor dat de buurthuizen en sportaccomodatie’s meer subsidie krijgen. Want ook zij zijn getroffen door alle belastingverhogingen. Zoals op stookkosten en boodschappen.

  En als u dan ook nog werkelijk zorgt dat het geld, wat het oplevert om de WOZ waarde van de gebouwen te verlagen door ze als woning aan te merken, terecht komt bij de minima en ouderen. Dan verdient u mijn respect. Maar als ook dit geld verdwijnt in de pot stadsvernieuwing dan hoop ik dat uw partij nog kleiner wordt en veel minder zeggenschap krijgt binnen onze gemeente.

  Ik wens u veel succes toe met uw voorstel.

  • Ik bedoel natuurlijk de OZB. Excuses voor dit foutje van mijn kant.

Comments are closed.