Het Kindpakket komt er weer aan

0

Den Helder – Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangen kinderen, in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, waardebonnen tot een bedrag van €180. De waardebonnen zijn te besteden bij Helderse winkeliers die hieraan deelnemen. De voorwaarde is dat deze kinderen deel uitmaken van gezinnen waarbij het inkomen niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm en die een bescheiden vermogen hebben dat niet meer bedraagt dan de vermogensgrens van artikel 34 Participatiewet.

Met de waardebonnen kunnen de volgende producten worden aangeschaft: schoolspullen, gymkleren, kleding, schoenen, baby-artikelen, een fiets, onderdelen van een fiets en/of fietsonderhoud. Sportkleding en -schoenen zijn uitgesloten, daarin voorziet een ander fonds, namelijk het Jeugdsportfonds (JSF). Kinderen uit de doelgroep, die voor het eerst de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kunnen ook eenmalig een extra waardebon aanvragen van €150 voor aanschaf van een fiets, voor fietsonderhoud of -reparatie.

Het Kindpakket, dat in 2017 voor het eerst is verstrekt, is bedoeld om het meedoen van deze kinderen te bevorderen. Het helpt om een achterstandspositie te voorkomen. Want ook kinderen uit arme gezinnen moeten hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Automatisch
De inwoners die tot de doelgroep minima behoren en bij de teams Participatie of Zorg van de gemeente Den Helder bekend zijn, krijgen de Kindpakket-waardebonnen automatisch opgestuurd door de gemeente. Dit zal gebeuren in week 25 van 2019.

Geen waardebonnen ontvangen en toch in aanmerking komen? Als inwoners geen waardebonnen hebben ontvangen, maar er wel recht op denken te hebben, is het nodig om te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
– Inwoner van de gemeente Den Helder
– Een inkomen tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
– Een bescheiden vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens van artikel 34 van de Participatiewet (voor een gezin met kinderen is dat €12.240)
– Vanwege schulden in een WSNP- of MSNP-traject waardoor het besteedbaar inkomen op of onder de 100% van de toepasselijke bijstandsnorm ligt
– Heeft een of meer ten laste komende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.