Inloopspreekuur Visbuurt van start

14

Den Helder – De Maranathakerk is vanaf vandaag (4 juni) de plek voor het inloopspreekuur Visbuurt. Gemeente en verschillende maatschappelijke partners organiseren dit samen voor inwoners van de Visbuurt.

“Met het spreekuur halen we vraagstukken op, weten we waar zorgmijders zijn en welke overlast er speelt in de Visbuurt”, aldus een woordvoerster van de gemeente. “Met behulp van deze input vergroten we samen de leefbaarheid in de Visbuurt. Door samenwerking tussen gemeente en diverse partners wordt meer maatwerk mogelijk. Het spreekuur kan zonder afspraak iedere dinsdag worden bezocht van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie en thee staan klaar.”

Inwoners kunnen op het spreekuur terecht met diverse en uiteenlopende vragen. Zoals: heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet meer uit? Maakt u zich zorgen om uw buren? Maakt uw gezondheid het lastig in uw huis te blijven wonen? Ervaart u overlast en weet u niet waar of bij wie u dit kan melden? Is uw kind verslaafd aan de computer? Heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten? Is uw administratie niet op orde? Bent u eenzaam? Of wilt u gewoon een praatje maken? Inwoners vinden hier een luisterend oor.

Professionals
Er zijn tenminste drie professionals aanwezig. De samenstelling is wekelijks wisselend. Het is altijd mogelijk om een afspraak met de juiste professional te maken. Aan het spreekuur doen medewerkers mee van de wijkverpleging de Omring, Humanitas (o.a. financiële administratie), Stichting MEE & de Wering (opbouwwerk en informatiewinkel), de wijkagent, ervaringsdeskundige RCO De Hoofdzaak, Vangnet en Advies, Leger des Heils, team Zorg en de wijkconciërge. In de Maranathakerk is een aparte ruimte voor vertrouwelijke gesprekken, privacy is immers belangrijk.
Het spreekuur is een vervulling van de wens die naar voren kwam uit gesprekken met bewoners over gebiedsgerichte aanpak.

Inwoners uit de Visbuurt wordt gevraagd een passende naam te bedenken voor het spreekuur. De beste inzending wordt beloond met een diner voor twee. Inzenden kan tot 27 juni met een mail naar e.van.der.plaat@denhelder.nl. Het inloopspreekuur is open op elke dinsdag in de Maranathakerk, Vijzelstraat 73 (behalve tijdens de Visbuurtweek).

14 REACTIES

 1. pffff. mensen werken nogal eens vaak op die uren.
  moet je nu een dag vrij nemen om je mening en/of opmerkingen te ventileren ?
  lekker geregeld… die tijd 🙁

 2. er zijn toch ook nog 2 belangenverenigingen actief in de Visbuurt, vreemd dat die niet zijn uitgenodigd door de gemeente……

 3. Tis vandaag 5 juni zie dit bericht nu pas. Knudde had hier wel wat aan gehad. Helaas.

 4. Visserslatijn ….. of mogen niet-visbuurters niet meedenken over de naam?

 5. Ron Bregman, ik lees dat de inloop elke dinsdag is. Dus je hoeft gelukkig niet heel lang te wachten op een nieuwe mogelijkheid.
  Is er zo’n inloop in alle wijken, of alleen in de Visbuurt?

 6. Mooie naam voor dit inloopspreekuur in de Visbuurt: “De Biechtstoel”. Heeft het toch nog een kerkje tintje voor dit voormalig godshuis de Maranathakerk.

 7. Misschien qua naamgeving iets zinspelen op de grondlegger van dit gebouw in de Vijzelstraat t.w. de broodbakker en evangelist Cornelis Breet. Heb er in juli 1982 onderstaand verhaal over geschreven. Een foto van Cornelis Breet kan ik eventueel ook nog wel verstrekken.

  De op 27 oktober 1835 in Den Helder geboren Cornelis Breet behoorde gedurende de periode 1865-1916 tot de bekendste stedelingen. Ruim vijftig jaar arbeidde hij aan en ijverde voor de geestelijke en materiële verheffing van velen. Bakker Breet voelde zich geroepen tot evangelisatie, doordat zijn woning en bedrijf zich in de omgeving van de “rosse buurt” stonden, die zich in de tijd dat de koopvaardij nog op onze stad was aangewezen was, van een deel van de visbuurt had meester gemaakt. In 1864 begon hij op de zolder van zijn bakkerij een zondagsschool, die de naam “Het Mosterdzaadje” verwierf. Dit werk werd met geestelijke vrucht gezegend en bracht blijkens zijn in 1894 verschenen boek “De Hand des Heeren” een groot aantal mensen tot bezinning. Zo kwam hij in contact met tientallen kinderen, hun ouders en soms met vrouwen uit de “vrolijke buurt”. De groeiende belangstelling deed het verlangen opkomen naar een ruimer lokaal waar men het getuigen beter kon doorgeven. Deze wens ging op 4 maart 1871, bij de ingebruikname van een bewaarschool, in vervulling. Hoewel de meesten zijn standpunt niet konden delen, genoot hij aller achting en maakte de prediker door zijn krachtige persoonlijkheid een gezaghebbende indruk. Een figuur dus, die respect afdwong. Kwam je als bezoeker rond etenstijd bij hem thuis dan kon het gebeuren dat men een heel gezelschap aan tafel vond, omdat behalve de huisgenoten ook een aantal zwervers, van straat opgepikt, aan de maaltijd deelnamen. De evangelist werd door de wijkbewoners welwillend behandeld en in alle goedmoedigheid vaak genoemd bij een van zijn bijnamen. Een daarvan was “Zalige Breet”, een predicaat dat geen nadere toelichting behoeft. De bijnaam “Mik Mattheus” had hij te danken aan het feit, dat bij hem in de etalage tussen de “mikken” (broden) een bijbel lag. Vermoedelijk zal “De Schrift” ooit wel eens opengeslagen zijn bij het evangelie van Mattheus, waarop een grappenmaker de toespeling Mik Mattheus maakte. De aan de Vijzelstraat gelegen bakkerij had een goede naam en was landelijk beroemd door de taaitaai die rond Sint Nicolaas zijn weg vond naar tal van afnemers. Ondanks deze bekendheid behoorde Breet zeker niet tot de rijkere stand. Veel schonk hij weg en bovendien moest een flink deel van zijn inkomen aan het kinderrijk gezin worden besteed. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Maartje Haazemaker, die hem zes nakomelingen schonk, hertrouwde hij met de 28 jaar jongere Margriet Visser. Uit dat huwelijk kwamen nog eens dertien kinderen. Op 20 juli 1879 kwam het evangelisatielokaal in gebruik , het latere onderkomen is van de Stichting Visbuurtbelangen. Iedere zondagochtend en donderdagavond waren vrijwel alle plaatsen bezet. Op overige dagen werd het pand benut als bewaarschool. Na de dood van Cornelis Breet, op 24 februari 1916, was er geen opvolger in het predikerswerk aan de Vijzelstraat, omdat er nooit enige vorm van organisatie had bestaan. De evangelist was ervan overtuigd dat hij een persoonlijke opdracht van “Boven” moest uitvoeren, die geheel onder zijn verantwoordelijkheid lag. In de jaren dertig werd op initiatief van enkele verontruste leden van de gereformeerde kerk in Den Helder een driedaagse Maranathaconferentie gehouden. Bij die gelegenheid kreeg Hendrik Kraak de innerlijke opdracht het werk van Breet voort te zetten. Zijn gedachten gingen uit naar het oude gebouw dat op dat moment eigendom was van brandstofhandelaar Kikkert. Na afloop werd met vereende krachten van vrienden en geestverwanten het pand herschapen in een bruikbare lokaliteit die ruim 200 bezoekers kon ontvangen. De officiële opening was op 20 oktober 1932. Aanvankelijk gingen alle activiteiten uit van de inmiddels gestichte vereniging “Zaait aan alle Wateren”, waarvan C. van de Haagen secretaris was, maar H. Kraak wenste (a la Breet) persoonlijk werk en kreeg dat uiteindelijk voor elkaar. Het gevolg was wel dat betrekkelijk spoedig na zijn overlijden, in december 1970, dit evangelisatiewerk definitief ophield te bestaan.

  Marinus Vermooten juli 1982 (Terugblik Helders Weekblad).

  • Heeft u het niet Breet, kom op de koffie in onze Keet.
   Dus welkom in de “Breet Keet”.
   Maar nadat ik het interessante verhaal heb gelezen, is “Zalig Breet” misschien beter.

   “De evangelist was ervan overtuigd dat hij een persoonlijke opdracht van “Boven” moest uitvoeren, die geheel onder zijn verantwoordelijkheid lag” (M. Vermooten).
   Nou, in die opdracht is hij met de verwekking van – voor zover wij nu weten – 19 kinderen, duidelijk in geslaagd ! 😉

 8. Uit twee huwelijken 19 nakomelingen!! Warme bakker, die Breet!
  “Gaat heen en vermenigvuldigt u!” Met zo’n gezin alleen al kan je ’n bakkerij draaiende houden.

 9. Tja zo komen er weinig klachten of problemen opduiken als je het overdag doet als de meeste moeten werken….
  Problemen?
  Vuil dumpen bij de bovengrondse containers dus dat gaat wat worden straks.
  In de avonduren de bekende parkeerproblemen waar al jaren niets aan wordt gedaan.

  Wel een goed initiatief maar helaas voor velen denk ik een onmogelijke tijd.

 10. Mijne heren,

  één van de volgende namen mag U graag als naam voor het inloopspreekuur in het voormalig godshuis gebruiken, het zou me een eer zijn.

  Ik hoop U met dit lijstje van dienst geweest te zijn!

  Namen:
  Tharamañanakerk.
  De Viszegen.
  De Strandgapper.
  ´t Huilhossie.
  De Plompeboet.
  De Heilige hut.
  Clerus aan het water.
  Het Pilofielodok of Piloërs dok.
  Waai es in. (naar het nieuw te vormen stadspark: het ´Waaiers Wigpark´ tegenover het station)
  De Zeurskuur.
  Koekiebakkie.

  Met vriendelijke groet!

  Skriks.

  © Skriks.

Comments are closed.