Scholen aan Zee blij met percentage geslaagde leerlingen

12

Den Helder – Afgelopen woensdag 12 juni was het dan zover. In de ochtend werden de normeringstermen van het eerste tijdvak bekend, waardoor later die dag alle examenleerlingen na een spannende periode de uitslag kregen: gezakt, geslaagd of een herkansing.

Bij Beroepsonderwijs aan Zee is 94% van de vmbo bb-leerlingen nu al geslaagd en 97% van de vmbo kb-leerlingen. Na herkansing kan dit zelfs leiden tot 100% geslaagden. Een geweldig resultaat als kers op de taart van een succesjaar, waarin de school van een inspectieoordeel ‘zeer zwak’ naar een ‘voldoende’ wist te komen. De teamleiders van de school prijzen dan ook de inzet en betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.

Bij Lyceum aan Zee kan op dit moment bij 79% van de vwo-leerlingen de vlag uit, zij zijn al geslaagd. Als de herkansers ook slagen kan het percentage uitkomen op 91%. Bij de havo ligt het aantal geslaagden nu nog op 72%, maar dit kan na herkansing nog 82% worden. Beide afdelingen scoren hiermee hoger dan vorig jaar. Deze stijgende lijn in examenresultaten moet voor de leerlingen en de school een opsteker zijn in de roerige tijd waarin het lyceum verkeert.

Leerlingen en docenten van Mavo aan Zee vierden woensdag ook al een feestje. Het percentage geslaagden lag hoger dan de afgelopen jaren: 87% van de examenleerlingen is nu al zeker van het diploma, maar na de herkansing kan dit mogelijk 95% worden. De school werkt al jaren aan verbetering van de leskwaliteit en leerlingbegeleiding en de resultaten hiervan worden nu zichtbaar.

12 REACTIES

  1. Alle geslaagden, van harte gefeliciteerd en succes met jullie eventuele vervolgopleiding.

  2. Beste docenten; van harte gefeliciteerd met het prachtig behaalde resultaat. Uiteindelijk zijn deze cijfers waar het om gaat. Erg goed gedaan! En uiteraard ook aan alle geslaagden; van harte gefeliciteerd en veel succes toegewenst in jullie vervolgstappen.

  3. Kan iemand mij uitleggen waarom het recente inspectierapport de kwalificatie “zeer zwak” aan de school gaf? En waarom de PvdA daar vragen over stelt?

    • Dat kan ik wel hoor. Recent is hier niet echt van toepassing, in voorgaande jaren 2015/2017 was het oordeel ZWAK. vorig jaar volgens rapport april 2018 onvoldoende (dus een verbetering). Beoordelingen van de inspectie zijn absoluut geen eenmalig meetmoment. Maar helaas worden signalen die erop wijzen dat onderwijsdoelstellingen niet gehaald worden of kunnen worden te vaak niet vroegtijdig door bepaalde bestuurders onderkent. Zoals vaak schrikt er wel eens een bestuurder wakker van maar nu was hier ook een soort van “vertraging” merkbaar bij de PVDA (uitgaande van 2015/2017) en wellicht ook bij menig ander. Toch maar wat vaker de jaarlijkse rapporten lezen dan wachten op een artikel in de media bestuurders!!!!. Belangrijkste is dat scholen duidelijk de handschoen hebben opgenomen en het verbetertraject vol zijn ingegaan en zij, waar mogelijk, met een vorm van interne kwaliteitscontrole en evaluatie het onderwijs op een hoger niveau hebben kunnen brengen. Het succes van dit traject vertaald zich in het aantal geslaagden en dat is, met vermelde percentages van dit afgelopen schooljaar t.o.v voorgaande jaren, duidelijk gelukt. Onderwijs is een instelling welke continu in de steigers moet staan , daar wordt aan gebouwd en verbouwd zodat het “product” wat wordt afgeleverd aan onze maatschappij kan meebouwen aan onze maatschappij die ook de hunne wordt. Mocht je geïnteresseerd zijn in de verslagen van de inspectie dan is hier een linkje. (copy/paste) https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/11123

      • tsja,dus als ik je goed begrijp Ronald,werd het rapport(en) 2015/2017 onderwijsinspectie door de P.V.D.A. pas in voorjaar 2019 actueel.
        Op zich begrijp ik dat wel,er komt natuurlijk zoveel informatie als politicus op je af,o.a.,,zeestad,,woningstichting,en alle bedrijven die daar onder hangen,advocaten,rechtbank verslagen,plannen die weer bijgesteld worden,nieuw projecten,er blijft gewoon geen tijd meer over.
        De meeste tijd besteden we aan ja knikken,en vriendschaps banden intensiveren met collega,s en belanghebbenden.
        Dus ja,wordt het toch nog logisch allemaal!!!!!

    • @ Henk van Kuijk, dat ging om Lyceum aan Zee. Waarderingen gaan per onderdeel van het scholenverbond.

  4. Dat dit resultaat alleen te danken is aan de school zelf vind ik te betwijfelen. Denk dat leerlingen en ouders alle zeilen zelf hebben moeten bijzetten in bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, examentrainingen en hulp vanuit de omgeving, Waarbij kosten en moeite niet zijn gespaard. En vergeet de inzet van de leerlingen zelf ook niet.

    • Dit resultaat is alleen te danken aan de leerlingen. Zij hebben hun examen weten te behalen, ondanks het slechte onderwijs.
      Op enkele uitzonderingen na, is het de school die er voor heeft gezorgd dat er toch nog een hoop mensen niet hebben kunnen slagen, omdat de school niet capabel genoeg blijkt te zijn.

      De grootste boosdoener blijft toch de overheid, en dan met name de gemeenteraad van Den Helder. Die heeft er mee ingestemd dat wij nog maar 1 middelbare school in Den Helder hebben. Er is geen concurrentie meer, dus scholen hoeven niet meer te knokken om genoeg leerlingen te krijgen.

      Den Helder bedankt!
      We moeten zo nodig de mooiste bibliotheek en schouwburg hebben en de schoonste stad.
      Maar fatsoenlijk onderwijs is er niet bij. Want je kunt in een leerling je naam niet graveren en dat is het enigste wat voor de Helderse bestuurders belangrijk is.

      • Uiteraard is het de leerling die het resultaat moet neerzetten. Maar de school heeft de hoofdtaak de competenties die gehaald moeten worden duidelijk middels lesmethodiek en onderwijsleerplan invulling te geven. Mijn wederopmerking kan dan ook zijn, hoeveel ouders stellen de vraag “wat wordt er van mijn zoon/dochter verwacht om met goed resultaat de eindstreep te halen”. Goede interactie met de school en op tijd signaleren voorkomt een hoop vragen, frustratie en aanverwante zaken. Ja huiswerkbegeleiding, bijles etc etc zijn allemaal instrumenten om de leerling op het juiste niveau te krijgen. Oh ja, ze moeten het ook echt zelf willen, motivatie is het startpunt voor alle partijen en van de leerling in het bijzonder.

Comments are closed.