Weer minder WW-uitkeringen in Den Helder

3

Den Helder – Het aantal WW- uitkeringen nam in juni verder af. In de Noord-Holland Noordse regio’s was de daling in Noord-Holland Noord met 4,8% en in Zaanstreek/Waterland met 3,4% aanzienlijk sterker dan landelijk (-2,1%). In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling met -1,1% minder sterk dan in Nederland.

Het aandeel banen kan in de verschillende regio’s per sector sterk verschillen. Een sector waarvoor dat geldt is landbouw, groenvoorziening en visserij. Landelijk is dit, met ongeveer 1,3% van alle werkgelegenheid, een zeer kleine sector. In Noord-Holland Noord is dit aandeel met 4,4% echter aanzienlijk groter; ongeveer 11.500 mensen zijn werkzaam in deze sector. Voor Zaanstreek Waterland (0,8%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (0,6%) geldt dat het aandeel kleiner is dan landelijk.

Den Helder
De daling in Den Helder bedroeg 8,7 procent. Vergeleken met een jaar geleden is het zelfs 20,2 procent. Ook in de regio Noordkop viel een daling waar te nemen. Op Texel was die met 16,6 procent het grootst, in Hollands Kroon was de daling 6,5 procent en in Schagen drie procent.

3 REACTIES

    • kijk daar hebben we de schoffelaar met altijd die goede inhoudelijke reacties…..

Comments are closed.