Aantal WW-uitkeringen blijft dit jaar nog dalen

3

Den Helder – De Noord-Hollandse regio’s telden eind juli 16.724 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal uitkeringen met 16% ten opzichte van januari. Ook in juli nam het aantal WW-uitkeringen verder af. De daling in Noord-Holland Noord kwam uit op 3,3%. Het totaal aantal WW-uitkeringen bedroeg eind juli landelijk 233.934.

Ten opzichte van januari daalde het aantal lopende WW-uitkeringen procentueel het sterkst in Noord-Holland Noord (-18%). In de drie Noord-Hollandse regio’s deed de sterkste daling zich in deze periode voor bij de agrarische beroepen (-32%) en bij dienstverlenende beroepen (-15%). Onder dienstverlenende beroepen vallen onder andere horecamedewerkers en schoonmakers. De instroom van nieuwe WW-uitkeringen daalde in vrijwel alle sectoren.

De verwachting is dat aan het eind van 2019 het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord verder daalt naar ruim 16.400. Eind 2020 stijgt het aantal WW-uitkeringen vermoedelijk iets, naar ruim 16.700. De verwachte stijging komt onder andere doordat het aantal banen minder snel toeneemt. Omdat de werkgelegenheidsgroei wat trager verloopt vindt niet iedereen die zich aanbiedt op de arbeidsmarkt (meteen) een baan. Werkzoekenden zullen gemiddeld iets langer WW ontvangen, waardoor het totaal aantal WW-gerechtigden licht toeneemt.

Den Helder
In Den Helder was de afname afgelopen maand 4,6 procent. De grootste groep met een WW-uitkering is 50 jaar of ouder. De daling in Hollands Kroon bedroeg 1,7 procent, op Texel was dit 19 procent en in Schagen 6,2 procent.

Ondanks de verwachte toename van het aantal WW-uitkeringen in 2020 groeit de werkgelegenheid nog steeds. Voor 2019 verwacht UWV een werkgelegenheidsgroei van 1,5% in Noord-Holland Noord.

3 REACTIES

  1. maar ondertussen loopt er in DH een hele groeiende kudde van dat volk dat tot het einde der dagen bijstand binnen harkt.
    we kennen ze wel…. die zullen ook nooit in aanmerking komen voor WW. daar moet je eerst voor gewerkt hebben.

  2. ben altijd geïnteresseerd naar de relatie tot de sociale uitkeringen, die cijfers zetten ze er nooit bij dus zal wel dramatisch zijn……

Comments are closed.