Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99)

0

Den Helder – Rijkswaterstaat voert in de nacht van 21 op 22 augustus onderhoud uit aan de Kooybrug en in de nacht van 22 op 23 augustus aan de Balgzandbrug (N99). Zowel de Kooybrug als de Balgzandbrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder.

Rijkswaterstaat laat het zogeheten brugmeubilair schoonmaken, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. De draaiende delen van de brug worden gesmeerd en visuele inspecties aan het brugmeubilair en brugklep uitgevoerd. Daarnaast vinden er maaiwerkzaamheden plaats.

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 21 augustus 23.59 uur tot donderdag 22 augustus 05.00 uur. Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de A7 richting Den Oever. Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Kooybrug
De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van donderdag 22 augustus 23.00 uur tot vrijdag 23 augustus 05.00 uur. Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de N9 richting Den Helder. Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken
Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen ze de werkzaamheden in één stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is. Daardoor kunnen de bruggen steeds vóór de ochtendspits weer open voor verkeer.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van www.rws.nl/werkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.