Vragen over hoog tarief parkeerplaats voor gehandicapten

31

Den Helder – De afspraak was dat er deze raadsperiode zo min mogelijk bezuinigd werd op kwetsbare groepen, maar de tarieven voor een gehandicaptenparkeerplaats zijn fors verhoogd. “Waarom?”, vraagt GroenLinks zich af. De fractie heeft vragen aan het college gesteld.

De prijs voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is verhoogd tot 480 euro. “Waarom deze enorme tariefsverhoging voor een doorgaans niet zo koopkrachtige groep?”, wil GL weten. Overigens is dezelfde dienst op Texel en in Schagen gratis en bedragen de kosten in Hollands Kroon 161,74 euro. Den Helder loopt hiermee dus behoorlijk uit de pas.

Het beleid is dat voor voorzieningen uitgegaan wordt van de kostprijs. “Het plaatsen van een paal met kentekenbord er op en de bijbehorende administratieve afhandeling is weinig werk”, stelt de fractie. “Wij verzoeken u ons een gespecificeerde calculatie aan te leveren van hoe dit nieuwe tarief tot stand is gekomen.”

Participatie
“Iemand die goed ter been is, kan ervoor kiezen om zijn auto verderop te parkeren en wat langer te lopen. Een invalide heeft die keuze niet. Daarbij komt dat vaak extra ruimte nodig is voor het in- en uitladen van een rolstoel. Juist daarom zijn de gehandicaptenparkeerkaart en de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ingesteld. Is het college het met ons eens dat deze prijsverhoging leidt tot minder participatie, tot ontmoediging en tot een aanslag op hun koopkracht? Zo nee, waarom niet?” Door deze en andere maatregelen werkt de gemeente groeiende armoede in Den Helder in de hand, schrijft raadslid Marije Boessenkool.

31 REACTIES

 1. Ach, ze moeten toch ergens het geld voor Willemsoord vandaan krijgen en niet te vergeten het stadshuis..
  Zo dichten we dan weer gewoon de begroting van Den Helder;)

 2. Portefeuille

  Wmo
  Wijkgericht werken
  Gebiedsgerichte aanpak
  Volksgezondheid
  Integratie
  Wijkwethouder Stad binnen de linie
  Dit is de portefeuille van Tjitske Biersteker.
  Als er toch1 persoon in dit College zit welke het toch zeer aan het hart moet gaan is het denk ik Tjitske.
  Er is een gezegde:
  Een koe moet NOOIT vergeten dat zij kalf geweest is.Ik maak Tjitske ABSOLUUT NIET uit voor koe.Zo is het gezegde nu eenmaal.Of zou Tjitske alle beloften van de plaatselijke C.U. vergeten zijn nu zij op het pluche zit?
  Tjitske,ik roep je op ondanks het reces en de Visbuurt feestweek om te reageren op dit a.sociale beleid van onze plaatselijke regering waar jij dus medeverantwoordelijk voor bent,helaas.TREEDT AFals dit a sociale beleid doorgaat.
  Dit beleid is jou ONWAARDIG!! En gaat naar mijn mening geheel in tegen jou principes.
  Met vriendelijke groet uit de Pilo.

  • Beste heer A H , beseft u wel dat mvr Biersteker persoonlijk natuurlijk niet verantwoordelijk is voor dit beleid. Mvr is een integer en goed persoon,ondanks dat u haar niet voor koe uitmaakt vind ik u zeer beledigend en vrouwonvriendelijk in uw commentaar.

   • mevrouw Biersteker gaat nu met alle winden mee nu ze eindelijk haar wethouders positie met riante vergoeding heeft gekregen, daar kun je nu niets meer van verwachten, ze heeft wat ze wilde

   • Beste Roan,
    Ook Tjitske is medeverantwoordelijk voor het beleid wat wordt gevoerd door dit waardeloze college.
    En zij heeft die portefeuille nu eenmaal dus zij moet hier tegenin gaan.
    En waar staat iets dat vrouwonvriendelijk is?
    Ik blijf er gewoon bij wat ik heb geschreven.
    Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind,daar moet je dan tegen kunnen als je in de politiek gaat.
    Kijk gewoon even bij spreekwoorden.nl en lees het dan in iets andere context.
    PS. ik heb Tjitske ook hoog staan heb er meerdere malen op deze reactiemogelijkheid (vergeef mij de uitdrukking)de hemel in geprezen maar ik ben bang dat ze een beetje ondergesneeuwd raakt door de rest van het college welke ik ABSOLUUT NIET HOOG HEB ZITTEN!!

   • Pardon, Mevrouw Biersteker, is als uitvoerend wethouder van dit beleid, er wel zeker verantwoordelijk voor. Zeker in politieke zin. Als Mevrouw Biersteker zich in persoonlijk zin , zich niet verantwoordelijk voelt voor dit beleid , dan moet zij aftreden. Anton , heeft in die zin gelijk.

 3. Nou dat loopt allemaal nog zo’n vaart niet,ik heb al gesproken met mijn begeleider/ contact persoon van werk en welzijn.Het wordt gewoon betaald uit de pot bijzondere bijstand.En jullie kijken altijd naar de gemeentes waar het goedkoper is.Er zijn steden waar het veel duurder is.

   • tsja RB . . .dat soort mensen raken er aan gewend “stoer” te doen met andermans (gratis verkregen) centen.

  • Fijne respectvolle uitspraak van Uw coach,behalve voor die invalide die het wel volgens die normen kan bealen en dus in zijn besteedbaar inkomen wordt aangetast,en fijn voor U dat uw beroep op de bijz.bijstand mede wordt aangetast door deze verhoging van de waanzin.
   Daar het budget eerder op is.
   Nog afgezien van het feit wat de bestemming is van deze makkelijk verkregen geldklopperij wordt/is.

 4. Dat heet een sociaal vangnet .Hebben we zo afgesproken in Nederland.
  Zodat mensen die niet mee kunnen komen in deze maatschappij toch niet
  helemaal ” buiten de boot ” vallen.Ooit wel eens gehoord van “naasten liefde “.
  Volgens mij wordt hierover in de bijbel al gesproken.Misschien moet u die maar eens aandachtig lezen.

  • die hele bijbel en andere boeken met fictieve figuren maken me geen zier uit, en eerst bent u van de commode gevallen en nu buiten de boot, u valt nogal wat, kijk maar uit bij bruggetjes op Willemsoord…. wat mij behoorlijk irriteert is dat het hier dus duurder is dan de omringende gemeenten en dat dat u niet uitmaakt omdat u het toch wel gratis en voor niets vergoed krijgt, maar dit raakt mij en de andere bewoners van DH dus wel omdat ik dus in de gemeente den helder meer belasting moet betalen voor uw sociale leven dan bijvoorbeeld de inwoners van Anna Paulowna

 5. Ik begrijp iets niet. Volgens onderstaande bron bestaat de kentekenregistratie op een gehandicaptenparkeerkaart (GPK’s) niet eens. Er vindt in het komend najaar een pilot plaats in een aantal gemeentes. Het betreft vooral de koppeling van het kenteken aan de parkeerkaart en de uitwisseling binnen gemeentes.

  https://www.rdw.nl/particulier/nieuws/2019/gehandicaptenparkeerkaart-op-kenteken-beperkt-fraude

  Hoe kun je dan verhogen (ten opzichte van welk eerder product)? En het vergelijken met andere gemeentes? Uit het artikel blijkt verder, en ik citeer:” Deze nieuwe mogelijkheid vergroot de service aan gehandicapten, verkleint de kans op fraude met GPK’s en vereenvoudigt de parkeerhandhaving”.

  Ik hoop, vanuit de media en/of via reacties, op meer info.

 6. Nu doet u net alsof ik in uw geldbuidel loop te graaien.
  Als ik me zo ergerde als u aan de gemeente Den Helder wat u keer op keer kenbaar maakt ( tot vervelens toe ) dan was ik allang verhuisd naar Anna Paulowna.U bent volgens mij niet verplicht om hier te wonen.

  • begrijpend lezen is ook niet uw sterkste punt…
   ik erger me aan mensen die het niet uit maakt wat nu bijvoorbeeld het parkeer tarief is omdat ze het toch wel van de gemeenschap krijgen, als u niet zo verwend was om alles voor niets te krijgen had u misschien wat meer begrip voor het door de overheid uitknijpen van de hardwerkende burgers om uw verwennerijen maar te bekostigen….

   • Mooie perceptie van jouw werkelijkheid. Als ik al jouw berichten kort samenvat. Is de enige bevolkingsgroep die een beetje deugd. De hardwerkende Nederlander. Liefst ontdaan van elke vluchteling gelukszoeker, minder bedeelde, En beperkte. Ze eten allemaal het kaas van jouw brood.

     • het is helaas weer heel selectief met het doorlaten van berichten.
      maar je hebt gelijk RB… die zg “vangnet” figuren zijn zo gewend om de boel kado te krijgen dat het voor hun steeds makkelijker is om de gemeenschap op te laten draaien voor iets waarvan ze denken dat het “normaal” is.
      ze maken van het zg vangnet direct een hangmat.
      en helaas “hangen” er veel te veel van dit soort (import) figuren te slingeren van (ook mijn) zuur verdiende geld.
      de tijd dat dit soort geld terecht kwam bij diegene die het ook echt nodig had (en verdient) is al lang voorbij. zolang links de pot maar weer leeg smijt en uitgeeft aan volk dat echt te beroerd is om maar 1 poot te bewegen voor de maatschappij, of hier binnen kruipt met de hand al opgehouden en al helemaal geen bijdrage hebben geleverd, dan…….

 7. RB piept wel anders als hij straks kwijlend met zijn broek vol op de stoep staat van eenof ander verzorgings tehuis.Ik hoop dat er dan verpleegend(slecht betaald) personeel is wat zich over hem gaat ontfermen.Dan weet hij eindelijk ook wat het woord “naasten liefede ” inhoud.
  En wat betreft zijn geld,zijn zuur verdiende centen : R B in je laatste hemd zitten geen zakken !,

 8. Op de vraag aan mevr. Biersteker waarom ze tegen alle verkiezingsbeloften in akkoord ging met de draconische bezuinigingen op de WMO, was haar antwoord: als ik niet tekende kon ik geen wethouder worden. I rest my case!

 9. Wethouder Biersteker heeft als voormalig fractievoorzitter van de christen-Unie altijd gestreden voor de belangen van de zwakkeren in de samenleving, welk beoogd beleid ook sterk aanwezig was/is in de beginselen van haar partij.
  Bij het aanvaarden van haar functie als wethouder had ik het volste vertrouwen dat een andere wind zou gaan waaien in het College. Maar wat schetst mijn verbazing toen ik direct na de benoeming van haar wethouderschap in de pers las dat 3.5 miljoen euro op het sociaal beleid moest worden bezuinigd waar zij gewoon mee heeft ingestemd.. In het openbaar heb ik direct aan haar gevraagd waarom deze bezuiniging werd gedaan en waarom er dan geen forse bezuinigingen op alle megalomane plannen van nieuw stadhuis etc. waren genomen. Het antwoord was: er kan makkelijk op het sociaal beleid worden bezuinigd,maar ik kreeg geen antwoord op mijn vraag over bezuinigingen bij andere projecten. Bovendien stond in het verkiezingsprogramma van de CU dat absoluut niet bezuinigd zou worden op het sociaal domein.
  Hoe kan zodanig persoon met gemak en zonder gewetenswroeging dit hanteren!! Het is mij in ieder geval een compleet raadsel dit door te voeren geheel in strijd met genoemde beginselen uitsluitend en alleen om op het pluche te zitten.
  Het zou een groot ethisch gebaar zijn geweest wanneer zij haar geweten zou volgen en niet als een mak schaap met het huidige college zou mee lopen, maar om haar eigen conclusie te trekken,
  Mij valt dit gedrag enorm tegen, had nooit verwacht dat zij dit zou kunnen. Het zou een ware morele overwinning op zichzelf geweest zijn wanneer ze haar zetel ter beschikking had gesteld en was afgetreden. Maar ja… het pluche heeft gelonkt…en dan vervagen al snel de mooie principes die eens deel waren van haar beleid.
  Is er eigenlijk nog een politieke partij die voor gemeenteraadsverkiezingen richting A. kiest en later bij een wethoudersverkiezing ook RICHTING A. kiest en niet 100% draait? Welke belangen spelen allemaal een rol bij zulke kwalijke ontwikkelingen in de politiek.?
  In deze is naar mijn mening dan duidelijk sprake van ongeloofwaardig en willekeurig beleid waardoor het geloof en vertrouwen in de politiek tot een nulpunt daalt.

  • het interesseert ze geen zier meer zodra ze het honorarium veilig gesteld hebben…..
   it’s all about the money

  • Geheim van dit soort gedrag bij de christelijke partijen (zie Harmen Krul eens schijnen), schuilt waarschijnlijk in de drie weesgegroetjes.
   Het behalen van haar wethouderschap, beschouwd ze voorwaar…. als voorbode van haar zaligheid.
   Nee, het blijft bij de weesgegroetjes en een aantrekkelijk vierjarig inkomen, martelaarschap zit er denkelijk niet in. 😀
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_weesgegroetjes

  • tsja… net zoals landelijk… die CU hangt van pluche-ge*le meelopers aan elkaar.
   daarbij verraden ze alles wat los-en-vast zit.
   zal wel in de CU genen zitten….

 10. Afspiegeling van de landelijke politiek : veel beloven weinig geven doet het volk in vreugde leven.En verder je uiterste best doen om zo lang mogelijk op het pluche te zitten en zo veel mogelijk voor je zelf binnen te harken.En meteen je toekomst veilig te stellen.Mooie baantjes voor als je straks per ongluk nog eens aan het werk moet.Weg met de politieke elite.De macht moet terug naar het volk.

 11. Om hoeveel aanvragen gaat het eigenlijk op jaarbasis? Volgens mij kun je dat op een paar handen tellen. Waar gaat het over. Moet de gemeente het hebben van die paar centen. Reken gewoon een tarief als Hollands Kroon. Ik vermoed dat dit rond de kostprijs ligt. Daar hebben alle partijen vrede mee.

 12. een uiterst comfortabele coalitie,evenals de vorige coalitie der monologen,met een fabuleuze neus voor gedram en zich zelf constant tegen sprekend.
  Een ongekend gezwalk ten toon spreidend,miljoenen euro,s over de balk smijtend,om de oligarchie in stand te houden.
  Parasiterend op de immuniteit.

 13. Ze hebben € roebels nodig voor de verplaatsing van dat ouwe stuk hout in dat aquarium op Wllimsoord

Comments are closed.