Zwemles kan ten koste gaan van andere sporten

6

Den Helder – De zwemles die de Jac. P. Thijsseschool komend schooljaar aanbiedt kan ten koste gaan van andere sporten die kinderen willen doen. Dat meldt het college in antwoord op vragen van de Stadspartij.

De Dr. Jac. P. Thijsseschool maakt het mogelijk om onder schooltijd naar de ‘natte gymles’ te gaan en met je A-diploma het schooljaar afsluiten. Interim-directeur van de Thijsseschool Maarten Tromp is blij dat zijn initiatief gelukt is. “We zitten met onze school op loopafstand van De Dolfijn en hoeven dus geen bussen te huren.” De financiering was wel een probleem. Vanuit de gemeente of de onderwijsinstelling kon geen steun gegeven worden. In deze constructie betalen de ouders de lessen zelf, diegene die het niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op het Jeugd Sportfonds.

“Op zich vinden wij dit natuurlijk een prima initiatief, maar tegelijkertijd maken wij ons grote zorgen over de kinderen die afhankelijk zijn van het jeugd sport fonds”, aldus de Stadspartij. Aan het college vroeg de fractie: “Bent u het met ons eens dat het jeugd sport fonds (JSF) bedoeld is voor jongeren die zonder subsidie geen lid kunnen worden van een vereniging/club om zo een sport te kunnen beoefenen en daardoor een sociaal isolement voorkomen kan worden of juist uit een isolement kunnen komen omdat het sociaal belang net zo groot is als de sport zelf.”

“Het Jeugdfonds Sport Den Helder is inderdaad bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen”, reageert het college. “Door middel van een tegemoetkoming uit het fonds wordt het kind in staat gesteld om te sporten en/of om sportkleding aan te schaffen. De keuze van sport en sportkleding is vrij. Door te kunnen sporten wordt de participatie bevorderd.”

Eigen sport
“Bent u het met ons eens dat indien de subsidie van het JSF gebruikt wordt voor zwemlessen tijdens schooltijd een jongere de keuze op een eigen sport ontnomen wordt.” College: “Een tegemoetkoming uit het fonds kan 1 keer per jaar toegekend worden via een intermediair. Voor welke sport de tegemoetkoming is bedoeld doet niet ter zake. Dit is een eigen keuze van de inwoner en het kind.”

“Het initiatief van de Jac.P.Thijsseschool gaat over zwemles tijdens schooluren. De vraag is of het volgen van zwemlessen een eigen keuze van het kind ( of de ouder) is of dat het een verplichtend karakter heeft. Als dit zo is en de kosten zijn voor eigen rekening en voor deze kosten moet een beroep op het JSF gedaan worden dan wordt inderdaad de keuze vrijheid op een eigen sport ontnomen. Hier wringt het initiatief van de school met de doelstelling van het JSF. Het JSF vergoedt zwemlessen voor kinderen vanaf 6 jaar. De ouder en zijn kind die gebruik maakt van het JSF heeft zelf gekozen voor zwemlessen. Een groot aantal kinderen maakt gebruik van deze mogelijkheid.”

“Als een kind met gebruikmaking van het JSF al op een sport zit en het initiatief van de school heeft een verplichtend karakter dat zelf betaald moet worden, dan dreigt een onwenselijke situatie te ontstaan. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn van het initiatief. Het initiatief van de school moet een probleem oplossen en niet een ander probleem creëren”, zo schrijft het college. Tromp laat weten dat het vrije keuze is van de ouders. De zwemles is niet verplicht.

6 REACTIES

  1. zit er iemand bij de stadspartij die een hekel aan de dolfijn heeft dat ze zo’n goed initiatief zo afbranden?

  2. Als kinderen zelf mogen beslissen welke sport ze gaan beoefenen dan zal er een groot gedeelte van de kinderen niet leren zwemmen. Ik persoonlijk vindt het initiatief van de Dr. Jac. P. Thijsseschool geweldig. En wel om de volgende reden, er vinden steeds meer verdrinkingen plaats juist door het feit dat het schoolzwemmen is wegbezuinigd door gemeenten. Het college en de Stadspartij draaien het nu zo alsof de Dr. Jac. P. Thijsseschool een probleem creëert. Terwijl gemeente zelf een probleem heeft gecreëerd door het schoolzwemmen weg te bezuinigen. Hoe zit het met de veiligheid van de kinderen vraag ik mij af. De Dr.Jac.P. Thijsseschool ziet dit belang wel. Hopelijk gaat gemeente dit ook inzien. En komt met een oplossing voor de kinderen die anders buiten de boot vallen omdat hun ouders geen twee sporten kunnen betalen. Naar mijn idee is een zwemdiploma halen trouwens geen sport maar een noodzaak in verband met hun veiligheid. Gemeente heeft een zorgplicht ook voor de veiligheid van de kinderen. Het kan en mag niet zo zijn dat door het niet investeren in deze veiligheid er kinderen komen te verdrinken. De Stadspartij stelt de verkeerde vragen. De vraag had moeten zijn, hoe zorgen we dat alle kinderen in Den Helder weer kunnen deelnemen aan het schoolzwemmen. Zodat er geen kind meer hoeft te verdrinken.

  3. Persoonlijk vind ik dat schoolzwemmen voor alle leerlingen van alle basisscholen terug zou moeten komen.
    Vind het vreemd dat het als sport wordt bekeken. als je dan een kind “les” wilt geven c.q. iets mee wilt geven waar hij/zij de rest van het leven iets aan heeft dan is het wel zwemmen. het is meer een stukje basisveiligheid wat iedereen zou moeten leren.

  4. Vanuit de gemeente kon geen steun gegeven worden. Waarom niet? Het excuus dat er geen budget voor beschikbaar is zeker? Als de gemeente het budget voor het verplaatsen van de Pinas nou investeren in dit project, dan is iedereen geholpen. Als we namelijk denken aan het belang van Den Helder is het leren zwemmen van de kinderen, vooral bij families die financieel afhankelijk zijn van subsidies en fondsen, een stuk belangrijker dan een extra doorgang te creëren voor de horeca op Willemsoord. Sinds het “afschaffen” van de verplichte zwemles op de basisscholen wegens bezuinigingen zijn er veel meer verdrinkingen, wellicht pure toeval dat het nu zo opvalt maar ik geloof niet in toeval. We hebben het hier over de veiligheid van kinderen, zéker als stad aan de zee en waar scheepvaart in elke vorm (visserij, marine of zelfs de Teso) onze trots is (was?).

  5. Heeft de stadspartij wel eens gehoord van het JOC? Jeugd Onderwijs Cultuurfonds? Daar worden dingen van bekostigd als school uitjes/kampen en ik denk dat dit daar ook onder valt….?

Comments are closed.