Helderse ambassadeurs zetten aan tot nadenken én actie

2

Den Helder – Met een sterk groeiend bedrijfsleven, een toenemend aantal vacatures in meerdere sectoren en het aanboren van nieuwe markten door de energietransitie verandert Den Helder van een krimp- naar een groeigemeente. Een positieve ontwikkeling die de nodige uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren.

Om die groei te ondersteunen hebben de gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en de Koninklijke Marine het voortouw genomen om het verhaal van Den Helder te vertellen: het Helders Perspectief. Onlangs is een campagne van start gegaan om hier aandacht voor te vragen.

De afgelopen maanden zijn benut om op te halen waar de perspectieven liggen. Begin oktober wordt het plan gepresenteerd met de opbrengsten, een toekomstverhaal, ideeën voor een campagne en concrete activiteiten die ‘het merk’ Den Helder versterken. “Met dit programma verleiden we mensen om hier te komen wonen en werken”, vertelt Michael van Alderwegen. “Woont u hier al, maar werkt u nog buiten de regio, dan zullen we ook u aanspreken en bewust maken van de mogelijkheden om dichter bij huis een baan te vinden.”

Effect
“We gaan van krimp naar groei om de levensstandaard van iedereen te verbeteren. Door de in Den Helder gevestigde bedrijven te helpen met het vullen van vacatures houden we de economische standaard ten minste gelijk, met een perspectief op groei. Door die eventuele groei en de komst van nieuwe inwoners kunnen we vervolgens de sociale welvaart bestendigen en waar mogelijk vergroten.”

Met zoveel mogelijk betrokken stakeholders wordt samengewerkt aan het Helders Perspectief. “Wanneer wij er zelf in geloven, kunnen we het verhaal pas goed aan anderen vertellen”, aldus Van Alderwegen. “Daarom is een abri-campagne gestart waarin Helderse ambassadeurs en vooruitdenkers vertellen wat zij uniek vinden aan deze stad en wat Den Helder een stad vol kansen maakt.”

Met persoonlijke boodschappen als ‘Sinds jaar en dag de thuishaven voor werkgelegenheid en veiligheid’ (Rob Kramer, Admiraal Koninklijke Marine), ‘Met lef en durf. Nuanceren kan altijd nog’ (Reinier de Voogd, voorzitter van het college van bestuur van Scholen aan Zee) en ‘Hier wil je wél zijn’ (Pieter Kos, gemeente Den Helder) zetten de ‘campagneduwers’ aan tot actie.

Idee
Ideeën of wensen voor deze opgave? Melden kan via www.heldersperspectief.nl.

2 REACTIES

 1. De reactie van de marine sinds jaar en dag is begrijpelijk, is een feit ook gezien het het huidige politieke klimaat dar er meer geld naar defensie gaat.
  Vraagt om mede daarom voor meer gespecificeerd personeel om dit te kunnen gaan realiseren.
  De realisatie van een rapport uit de jaren 90 van de vorige eeuw, betreffende de energie transitie welke zonder enige inspraak van bewoners tot stand is gekomen.
  Heeft nauwelijks iets bij gedragen aan de werk gelegenheid op lokaal niveau, behalve de bouwdrift van het lokale bestuur,wat vermoedelijk de gerealiseerde grootsheids waanzin heeft aangewakkert.
  Evenals de reactie van scholen aan zee is de reactie begrijpelijk gezien de magere keuze mogelijkheden om hier lokaal verder te studeren.
  Met als resultaat na jaren van krimp inwoners een groei van 300 personen, die naar ik vrees niet over de benodigde kwalificaties beschikken om de genoemde vacature,s marine en/of toe genomen bedrijfs activiteiten te vervullen.
  Met alle respect voor de mensen die er naar ik hoop voor gekozen hebben om zich in deze gemeente te vestigen.
  De cijfers van het toegenomen forensen verkeer vanuit den helder spreken betreffende toegenomen aantallen elkaar in boven genoemde zaken en overdreven optimisme dhr Kos al aardig tegen.
  Heb ik nog een vraag aan dhr Kos weet U inmiddels nu wat het verfrissende nieuwe gemeente logo in totaal heeft gekost in concreto graag.
  Daar heeft U nog geen antwoord op gegeven ondanks het verzoek uit de raad.

Comments are closed.