Meer natuurvriendelijke oevers

0

Den Helder – In de stad en op Kooypunt komen meer natuur- en visvriendelijke oevers. De grondvoorbereidingen zijn op een aantal plekken al begonnen, zo meldt de gemeente. “Zo verbeteren we de waterkwaliteit en vergroten de ecologische, recreatieve en belevingswaarde van deze wateren. Tot eind van het jaar zijn we bezig met het grondwerk.”

Komend voorjaar worden speciale bloemenmengsels ingezaaid. Uitgangspunt is een afwisselende plantengroei waardoor het volgroeien van oevers met riet niet mogelijk is. De gemeente wil natuurvriendelijke oevers aanleggen langs/rond/in:

– Cornelis Jacobsz Mooijstraat
– Jan Jocobsz Quastplantsoen
– Ravelijnweg
– omgeving Takelaarsweg
– omgeving Schrijnwerkersweg
– Ambachtsweg
– Mercuriusweg/N250
– Torplaan
– Doggersvaart / Duinpark