Pleidooi voor herinvoering schooltandarts

18

De fractie van Behoorlijk Bestuur meent dat herinvoeren van de schooltandarts in Den Helder wenselijk is. Sinds augustus 1980 is de schooltandarts voorziening wegens bezuiniging en een zichtbare/meetbare verbetering van het mondverzorgingspeil in onze regio opgeheven.

“Vroeger bestond de schooltandarts”, begint Sylvia Hamerslag haar verhaal. “Dit was bedoeld om kinderen uit gezinnen die niet naar de tandarts gaan te bereiken. Laatst was landelijk in het nieuws dat het aantal kinderen dat momenteel daadwerkelijk naar de tandarts gaat steeds verder aan het dalen is. Nu wordt ingezet om, via een brief van de zorgverzekeraar aan ouders van deze kinderen, kenbaar te maken dat hun kind(eren) recht hebben op gratis mondzorg. Dit met als doel de ouders te motiveren hun kind(eren) alsnog mee naar de tandarts te nemen.”

Voor Behoorlijk Bestuur gaat dit niet ver genoeg. “Er wordt een te positief effect aan deze brief gekoppeld. Een dergelijke brief wil volgens ons niet direct zeggen dat ouders deze brief ter harte nemen en actie ondernemen.” Behoorlijk Bestuur ziet het als een taak van de gemeente om kinderen van jongs af aan te begeleiden in een goede mondverzorging. “Het herinvoeren van de schooltandarts zou hierin dan ook wenselijk zijn.”

Opties
BB wil dat twee opties worden onderzocht. Optie 1: Een (aantal) lokale tandartsen op scholen uitnodigen om tijdens schooltijd controles uit te voeren, behandelplan op te laten stellen en hierop verder actie(s) te ondernemen richting de ouders. Dit kan puur informeren zijn, maar ook een lijst van beschikbare tandartsen te leveren. Optie 2 gaat uit van het ieder half jaar op school laten komen van een ‘Dental Car’.

De fractie wil onderzocht hebben welke kosten dit alles met zich meebrengt voor de gemeente, school en verzekeraars. De kosten van personeel, vervoer en inzet voertuig kan via het sociaal domein bij de gemeente worden neergelegd, of bij de scholen zelf. De uit te voeren verrichtingen / behandelingen vallen onder de zorgverzekering.

Behoorlijk Bestuur is voornemens hierover in de gemeenteraad van 7 oktober 2019 een motie in te dienen.

18 REACTIES

 1. tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren. Gelukkig zijn er gemeenten die de schooltandartsendienst in een of andere vorm niet hebben wegbezuinigd. Het belang van het kind moet voorop staan. 39 procent van de gebitten verkeren onder de jeugd in erbarmelijke toestand en is de laatste jaren sterk toegenomen met alle nare gevolgen vandoen. Verplichte halfjaarlijkse controle op school waar helaas veel ouders kennelijk het belang onderschatten is helaas noodzaak. Vandaar dat de landelijke media waaronder het jeugdjournaal hier aandacht aan hebben besteed.

 2. Heeft raadslid Hamerslag niet zelf iets met Care Force te maken. Voor kinderen zijn er geen kosten bij de tandarts. Voor kinderen die niet heen gaan moet er meer voorlichting komen maar de doelgroep.

 3. Welja, leg het kostenplaatje maar weer bij de gemeente, terwijl het via de zorgverzekering van de ouders gratis is. Is het niet gewoon zo dat ouders, net als bij zwemles, niet meer de tijd willen nemen om met hun kinderen naar de tandarts te gaan?
  Moeten we dit niet zien als de verantwoordelijkheid van de ouders?
  Moeten de scholen dit, terwijl de werkdruk al enorm is, ook nog op hun schouders nemen?
  Ik vind het een onzinnig plan.

 4. Van de vreselijke verhalen over barbaarse schooltandartsen van vroeger zoals sommigen suggereren blijft wetenschappelijk geen spaan heel. De schooltandarts bestaat in een gemeente als Amsterdam nog steeds. Hij neemt zelfs een heel belangrijke rol in bij het controleren en behandelen van kinderen, maar werkt tegenwoordig in basisscholen. Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam behandelt op 220 van de 240 basisscholen in de stad. Het pleidooi zoals mevrouw Hamerslag heeft verwoord heeft geen commerciële achtergrond. Ik heb er zelf een aantal jaren geleden een hoofdartikel aan gewijd (geplaatst in het Helders Weekblad) na gedegen onderzoek. Toevallig bereikte mij veel verontruste berichten in de media (onder andere via het Jeugdjournaal) van de zeer sterke stijging van het aantal slechte gebitten onder de (school) jeugd. Als burger heb ik dit onderwerp bij Behoorlijk Bestuur aangekaart, mede omdat er ook onder de associatie van tandartsen in Nederland de alarmbellen zijn gingen rinkelen door de zeer sterke toename van slechte gebitten die uiteindelijk de mensen op extra kosten kan jagen. Een halfjaarlijkse schoolarts controle is dat teveel gevraagd? Ik dacht van niet. En over de kosten zijn vragen gesteld. Laten we wel aan het financiële aspect niet te veel drukte maken zolang er sowieso door de gemeente al te veel gemeenschapsgeld voor werkelijk onzinnige zaken over de balk zijn gesmeten. Het gezondheidsaspect voor de bewoners is en blijft een prioriteit.

  • Marinus, u maakt er weer een heel verhaal van. Wat heeft Den Helder te maken met wat in Amsterdam gebeurt?
   En natuurlijk is het financiële aspect wel belangrijk. Het Sociaal Domein heeft al enorm moeten bezuinigen, waar moeten ze dat geld voor een schooltandarts vandaan halen?
   Ik lees in uw verhaal nergens iets over de verantwoordelijkheid van de ouders, waarom zouden we die bij de school moeten leggen?

  • vreemde redenatie van dhr Vermooten over het financiële aspect, omdat de gemeente al geld over de balk heeft gesmeten kan er wel nog een grote kostenpost bij? ben benieruwd hoe het huishoudpotje er bij fam Vermooten uitziet…. aahhhh de koelkast is kapot gegaan, laten we een nieuwe bestellen en ook een nieuw bankstel want we moeten meer uitgeven dan verstandig….

 5. Financieel. potje van Vermooten is uiterst bescheiden. Kan er door uiterst zuinig beleid mee rondkomen en wat ik overhoud gaat naar sociaal vrijwilligerswerk enz. Geld maakt mij niet gelukkig, wel mijn gezondheid. Uiteraard zijn ouders verantwoordelijk voor de gezondheid van hun opgroeide kroost. Zo is dat al eeuwen maar soms moet de gemeenschap bijspringen als het op bepaalde terreinen in de gezondheidzorg of opvoeding of ander terrein fout gaat. Zo was het en zo zal het hopelijk ook in de toekomst blijven. Het nieuws over de uiterst kritische situatie van het gebit bij veel jongeren, breed uitgemeten in de media en ook nog eens door de tandartsenorganisatie naar voren gebracht, heeft mij tot de vragen gesteld wat in het verhaal van Sylvia zijn verwerkt.

 6. Optie 3: gedegen onderzoek doen naar de reden(en) waarom mensen (en hun kinderen) niet de weg weten naar gratis mondzorg. Is het:
  onwetendheid (taal?);
  ouders die hun kinderen lichamelijk verwaarlozen;
  niet gewenst (geloofsovertuiging?);
  etc.

  Als je de oorzaken niet kent, heeft het geen zin om een tandartsbus op het schoolplein neer te zetten. Een overtreffende trap van gratis is er niet. Dus daar zal het niet aan liggen.

 7. Tandartszorg is gratis tot 18 jaar. Zorg voor betere (landelijke) voorlichting en zorg er op deze wijze voor dat drempels voor ouders worden weggenomen. Als ouders niet naar de tandarts gaan omdat ze het zich niet kunnen veroorloven, zullen ze ook minder snel met hun kinderen een periodiek bezoek brengen (ook al is het voor de kinderen gratis). Zou het geen goed idee zijn om deze ouders te ondersteunen, zodat zijzelf – en de kinderen – goede tandzorg krijgen? Als de ouders vervolgens het goede voorbeeld geven, zorgen de kinderen ook beter voor hun gebit. Dat kan een halfjaarlijks schooltandartsbezoek niet goed maken. Kost ook wat, is waar, maar als je wat wil doen aan de slechte staat van de gebitten van kinderen denk ik dat je het hele plaatje moet meenemen. Anders houdt het na de lagere school alsnog op.
  Overigens vind ik dat tandzorg terug moet in de basisverzekering zodat iedereen weer toegang heeft tot deze zorg.

 8. Aub geen herhaling meer van de gruwel schooltandarts.

  De oplossing is vrij simpel: maak reclame op TV en leg mensen uit dat kinderen tot 18 gratis naar de tandarts kunnen, zonder dat er eigen risico moet worden betaald.

  Ik ben tandarts en verbaas me er over dat zoveel mensen denken dat het eigen risico bij de ta darts van toepassing is.

  Nogmaals: geen schooltandarts. Hele generaties lopen nog steeds angstig rond door de goedbedoelde, maar afgestompte collega’s. (Vind je het gek, als je alleen maar kinderen behandelt!)

   • Als u goed gelezen had, had u kunnen zien dat Remy zegt dat het de ouders niets kost, dat is dus het punt waar het hier om draait.
    Maar ja, u wilt waarschijnlijk toch weer wat te zeuren hebben.

    • dan ha hij/zij het woord gratis niet moeten gebruiken en anders moeten formuleren, als er gratis staat dan gaan bij mij de nekharen weer omhoog omdat gratis betekend dat ik er voor mag opdraaien, zoals die club van Hamerslag die fijn trots verteld gratis zorg te verlenen op de AZC’s, kan tenminste weer de premie voor de werkenden omhoog…..

     • U vergeet dat wij allen ook aan uw zorgkosten etc. meebetalen. Solidariteit heet dat.
      Sorry hoor, maar u komt nu wel erg sneu over met uw gezochte opmerkingen.

     • ?? rekenwonder? groen links knuffelaar?
      u betaalt allen mee aan de opvreters, niet aan mij, daar betaal ik zelf voor naast wat ik afdraag aan opvreters

 9. Mee eens Remy, ik heb ook geen blijde herinnering aan de schooltandarts brr, was een onaardige man. Eerst maar eens betere voorlichting naar de ouders toe.

Comments are closed.