Stoppen Lijn5 raakt ook Den Helder

1

Den Helder – Stichting Lijn5, landelijke aanbieder van jeugdhulp voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), gaat stoppen met het leveren van jeugdhulp. Dat raakt ook Den Helder.

Het was reeds langer bekend dat Lijn5 kampte met structurele financiële problemen. De financiële tekorten speelden minder in Noord-Holland dan in de andere regio’s in het land. De moederorganisatie van Lijn5 – Stichting De Opbouw – vulde de afgelopen jaren de tekorten aan uit de middelen van de overige zorgorganisaties van De Opbouw (ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg). De Raad van Bestuur van De Opbouw heeft moeten constateren dat het langer financieren van Lijn5 vanuit de andere zorgorganisaties de benodigde investeringen in deze organisaties in gevaar brengen en heeft derhalve besloten de tekorten niet langer te dragen.

Lijn5 heeft van Stichting De Opbouw de tijd gekregen om de zorgcontinuïteit van hun cliënten te borgen en werkgeverschap voor hun personeel te regelen. Er lopen op dit moment twee sporen:
1. Lijn5 gaat als geheel over naar een andere, landelijke aanbieder.
2. Lijn5 wordt opgeknipt per regio en gaat over naar een of meerdere aanbieder(s) in die regio.

Keuze
De directie geeft aan dat beide paden veelbelovend zijn en er nog deze maand een keuze wordt gemaakt. Vóór 1 oktober 2019 moet duidelijk worden welke partijen de zorg overnemen. Lijn5 streeft ernaar om vóór 1 januari 2020 de concrete overdracht van zorg en medewerkers te realiseren. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 moet de overdracht van Lijn5 zijn afgerond.

In Den Helder gaat het op dit moment om 13 cliënten, laat de gemeente weten.

1 REACTIE

  1. En zo worden de jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), gaat weerom van het kastje naar de muur gestuurd en dit allemaal doordat we zon”n ,,fijne” sociale regeringen hebben gehad en nog hebben.
    Maar o wee als je commentaar levert op de geld-smijterij richting Kon Huis betreffende onderhoud inboedel en dergelijke dan ben je een zeikerd!Maar een gestructureerde buslijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), gaat te duur kosten,dus t.z.t. wordt deze helemaal opgeheven,daar kun je op wachten.

Comments are closed.