Alcoholgebruik onder jongvolwassenen in Noord-Holland Noord neemt af

10

Den Helder – Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol heeft gedronken is afgenomen van 87% in 2017 naar 85% in 2019; het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol dronk daalde van 83% naar 81%. Dat blijkt uit de Jongvolwassenenmonitor 2019, een grootschalig online onderzoek dat GGD Hollands Noorden tussen april en juli 2019 uitvoerde onder 4.664 jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio.

Met name de 16- en 17-jarigen dronken minder vaak alcohol. Ook het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige zoon of dochter goedkeurt daalde in de afgelopen twee jaar van 61% naar 57%. Het percentage minderjarigen dat alcohol kreeg van zijn of haar ouders daalde: in 2017 kreeg de helft van alcoholgebruikers onder de 18 nog alcohol van zijn of haar ouders; in 2019 is dat gedaald tot 42%. De verschillen in alcoholgebruik tussen 2019 en 2017 zijn significant en berusten niet op toeval; mogelijk spelen de uitgevoerde interventies gericht op alcoholpreventie hierin een rol.

De deelnemers aan het onderzoek vulden vragen in over hun lichamelijke en psychische gezondheid, welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Meedoen aan het onderzoek was anoniem. In 2017 is een soortgelijk onderzoek voor het eerst uitgevoerd onder deze doelgroep.

Alcohol
Hoewel het totale percentage alcoholgebruikers is gedaald, wordt door jongvolwassenen veel alcohol gedronken. Tweederde (64%) van alle jongvolwassenen is een binge drinker, dat wil zeggen dat zij afgelopen maand minstens vijf drankjes bij 1 gelegenheid hebben gedronken; 17,4% is minimaal vijf keer per maand een bingedrinker. Twee van de drie jongvolwassenen (63%) zijn de afgelopen maand dronken geweest. Van de jongvolwassenen die alcohol drinken, drinkt 15% meestal meer dan tien glazen alcohol bij het uitgaan of met vrienden.

15% van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord gebruikte afgelopen maand softdrugs, 10% gebruikte harddrugs en 6% lachgas. Het gebruik van zowel softdrugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte van 2017. XTC is de meest gebruikte harddrugs; 7% van de jongvolwassen gebruikte afgelopen maand XTC, in 2017 was dit 5%. De meerderheid van de jongvolwassenen (65%) is van mening dat het heel makkelijk is om aan (party)drugs te komen.

Psychische gezondheid
De psychische gezondheid van jongvolwassenen blijkt in het algemeen ongunstiger te zijn dan in 2017. Een derde van de jongvolwassenen (33%) in de regio loopt een matig tot hoog risico op psychische ongezondheid; in 2017 was dit nog 28%. Veel meer jonge vrouwen dan mannen hebben een verhoogd risico, namelijk 41% van de vrouwen versus 24% van de mannen. Eén op de vijf jongvolwassenen (20%) had het afgelopen jaar een psychische aandoening zoals depressie, angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit percentage 17%.

Het percentage jongvolwassenen dat vaak, meestal of voortduren stress ervaart is met 33% hoger dan in 2017 (29%). Van de jonge vrouwen ervaart zelfs 45% veelvuldig stress. Deze stress uit zich veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slecht slapen; van alle jongvolwassenen heeft 29% deze klachten als gevolg van stress.

10 REACTIES

 1. Onder de leeftijd van 18 jaar nog wel geeft men aan in dit onderzoek dat het alcohol gebruik afneemt onder jongvolwassen maar zo gauw de jongeren de respectabele! leeftijd van 18 jaar hebben bereikt kom er een heel ander verhaal naar voren gezien het ‘kopje’ onder bovenstaande tekst: “Alcohol” uit het onderzoek want dan gaat men er op los zuipen en wijzigen de percentage’s in een snel tempo.

 2. en het gebruik van drugs is weer eens gestegen, omdat het te makkelijk verkrijgbaar is, nog meer coffeeshops in de gemeente plaatsen, dan hou je in ieder geval voldoende werk in de (G)GZ…..

  • Hoor ik daar een biervat knallen? Haah nee het is R.B. met zijn eeuwig door zeurende wiet verhaal. Zullen we is op pad gaan dagje ggz, kijken waar de meeste problemen vandaan komen? Nou dat is niet cannabis. Dagje politiebureau, kijken wat de meeste verkeers slachtoffers vraagt. Nou je raadt het vast al. Het is de harddrugs die u zo omarmt. Alcohol. Zet is wat thee met wat cannabis erin. Je zal er vast van opknappen.

   • Inderdaad MB Alcohol staat op de harddrugs lijst. Maar het is ook een ontsmettingsmiddel voor medische doel einden. . Net als Heroine. Heroine werdt in de eerste wereldoorlog gebruikt als verdovingsmiddel bij amputaties. Toen de patienten er bijwerkingen van kregen die het leven in een zonniger perspectief stelde, werd het èèn van de meest verslavende drugs, met alle gevolgen van dien. Resumerend, kan je wel stellen , dat de verslavende middellen die men heden ten dagen voor handen heeft , uit de medische wereld afkomstig zijn . Laatst nog de waarschuwingen over het middel oxicodon, ook zo’n lekker zwevertje waar men aan verslaafd kan worden.

   • dit zijn geen feiten maar meer M.B.’s hersenspinsels, er is namelijk (nog) niet bekend hoeveel verkeersslachtoffers er door drugsgebruik vallen,op SWOV zijn er wel interessante cijfers te vinden, waar ik van opkeek is dat er “maar” 1,4% verkeersdeelnemers met alcohol op rijd tegen 4% verkeersdeelnemers die met verdovende middelen achter het stuur gaan zitten, dan zullen de ongelukken wel in de buurt van deze percentages kunnen liggen?
    .
    “zullen we is op pad gaan”?

  • Nee Rb , er worden niet meer coffeeshops in de gemeente toegestaan. Sterker nog , mocht om welke reden dan ook , een shop het loodje leggen (waar ik persoonlijk geen enkel probleem mee zou hebben) dan vervalt die gedoog vergunning. ( zie het vervallen van de vergunning Jamaica)

   • Ook al komen er geen coffeeshops bij, De handel groeit en bloeit in Den Helder. Zie met regelmaat straathandelaars. Ook op klaarlichte dag. En dan de handel nog vanuit huis en in de kroegen. Al zou er geen coffeeshop-uitbater meer zijn dan nog gaat de handel door.

    • Dat is al sinds jaar en dag bekend, alleen van de bewering van de kroegen, die u doet , trek ik in twijfel. Namelijk de eerste de beste uitbater van een cafe ,die die handel toestaat dan wel zelf doet , kan zijn horeca vergunning aan de wilgen hangen. Ik denk niet , dat zij dat risico willen nemen.

     • De uitbaters staan het ook niet toe, maar het gebeurd wel. Je kan niet overal ogen en oren hebben. Ook rondom de kroegen gebeurd het. En wat het overmatig drank gebruik betreft, men zou de leeftijd dat geschonken mag worden kunnen verhogen naar 21 jaar. Net als in Amerika, Canada en andere landen. Dan zijn de hersenen ook beter ( maar zelfs nog niet helemaal) ontwikkeld en treed er in ieder geval minder schade op. Bovendien is men dan wat verstandiger. https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/waarom-is-alcohol-extra-slecht-voor-jongeren/. Een happy hour draagt eraan bij dat jongeren nog meer gaan drinken.

Comments are closed.