Den Helder ideale uitvalsbasis voor onderhoud windparken

14

Den Helder – Het komend decennium zijn drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee gepland. Vanwege deze verwachte ontwikkelingen heeft Port of Den Helder samen met acht stakeholders aan ECN part of TNO gevraagd onderzoek te doen naar de kansen die dit biedt voor de haven van Den Helder en de omliggende regio. Uit het onderzoek blijkt dat de voorziene groei van offshore wind op de Noordzee veel kansen biedt aan de haven van Den Helder.

In het rapport worden de geografische ligging van de haven, de goede infrastructuur en de nabijheid van een vliegveld genoemd als belangrijke elementen die Den Helder tot een ideale locatie maken voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Gelegen tussen de andere havens Amsterdam (IJmuiden) en Eemshaven heeft Den Helder goede papieren. Den Helder kan hierdoor een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de geplande windparken.

Onderhoud optimaliseren
Voor het onderzoek maakte TNO gebruik van modellen voor operations & maintenance (O&M) van windparken die in eerdere projecten zijn ontwikkeld. Hierin is alles vastgelegd dat voor onderhoud van de windturbines en windpark infrastructuur van belang is. Daarnaast zijn locatie van toekomstige windparken en hun afstand tot de haven van Den Helder van belang. Het onderzoek wijst uit dat Den Helder de ideale uitvalsbasis is voor toekomstig onderhoud van de offshore windparken op de Noordzee.

Omdat de offshore windparken in de toekomst, na 2030, tijdelijk meer energie kunnen produceren dan het Nederlands elektriciteitsnetwerk nodig heeft, is ook onderzocht of de Port of Den Helder in de oplossing daarvan een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door de productie van groene waterstof. Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met de elektriciteit opgewekt door de offshore windparken. Den Helder heeft ook hier een goede uitgangspositie, gezien de aanwezige infrastructuur, zoals drie belangrijke gaspijpleidingen voor het transport van, nu nog aardgas vanaf de Noordzee. Deze pijpleidingen zijn, met aanpassingen, ook te gebruiken voor transport van waterstof.

Waterstof
Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht om een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en via dezelfde leidingen is terug te pompen naar lege gasvelden. Om actief deel te nemen aan de energietransitie heeft Den Helder de ambitie om een waterstoftanksysteem aan te leggen in de haven zodat schepen die de haven van Den Helder aandoen, waterstof kunnen tanken in plaats van olie. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marine hebben aangegeven voor een deel van hun vloot waterstof als brandstof te willen gaan gebruiken.

Een sterk voordeel voor de Port of Den Helder is de aanwezigheid van Den Helder Airport. Dat geeft de mogelijkheid om onderhoudspersoneel snel naar windparken te brengen ook onder weerscondities die met schepen niet mogelijk zijn.

Toenemende activiteiten
Het is voorzien dat de activiteiten in de Port of Den Helder substantieel zullen toenemen omdat de windenergie activiteiten sneller opstarten dan dat de olie & gas activiteiten zullen afnemen. In het rapport is op basis van de optimale O&M strategie een schatting gemaakt van de toename van de te verwachten werkgelegenheid, tot 2030 betreft dat circa 145FTE en tot 2050 gaat het om circa 500 à 600 FTE. Het rapport onderschrijft dan ook de voorbereidingen die de Port of Den Helder wil gaan treffen om te voorzien in de faciliteiten die nodig zijn voor de verdere ontwikkelingen op zee. Uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om goed en tijdig voorbereid te zijn en de sterke positie te behouden en versterken.

14 REACTIES

 1. Zorg dan eerst maar eens dat je van het Texel verkeer afkomt Den Helder, niet alleen verstopt Willemsoord maar ook de toevoer haven. Kleinigheidje zeker.

  • daar hebben we die verschrikkelijk handige Kooijhaven toch voor….
   oh nee daar was de diepgang niet toereikend en kunnen de schepen de zee straks niet op omdat de sluis een paar jaar in onderhoud gaat…..
   en die honderden FTE-s moet ik ook eerst nog maar eens zien of DH daar vruchten van plukt, worden vast weer Oost Europeanen zoals in veel maritieme sector nu ook al

 2. En daar is weer een luchtballon voor het dekken van de miljoenen die Port off DH elk jaar te kort komt

  • Die Fata morgana van de VVD horen we nu al 20 jaar en nooit is er bij dat schip van bijleg werkgelegenheid naar onze gemeente gekomen
   Wie trapt er nu nog in?

 3. Kansen, regel dat en haal die worst eens binnen. Of hebben we aandelen in luchtkastelen

 4. Dit hele stukje nieuws is een herhaling van rapport Deetman/Mans over de geweldige energie transitie en de kansen voor Den Helder hiervoor.
  In de jaren 90 vorige eeuw zonder enige inzage voor de inwoners van Den helder gepresenteerd.
  Hierop is de hele stoelendans van gebouwen gerealiseerd ,het ontstaan van Zeestad in de huidige constructie,mevr de TETTERAAR van het havenbedrijf geinstalleerd,duizenden banen zou het gaan opleveren.
  Dat is in dit stukje al aardig bijgesteld naar beneden.
  Waterstof productie zou dan ook op bescheiden schaal toepasbaar worden.
  Inwoner aantal zal dan weer toenemen,denk hierbij aan HBO en Universitair niveau.
  Zelfs het verplaatsen van de havenmond wordt er in overwogen incl de kosten hiervan.
  Slechts een ding zijn ze vergeten de geplande windmolen parken zijn van zelfstandig opererende bedrijven,indien deze gerealiseerd worden,bepalen deze bedrijven waar en hoe het onderhoud plaats vind.
  Nieuw erbij is gekomen transport van waterstof in bestaand buizensysteem.
  De enige die er fin. baat van hebben zijn de grootaandeel houders oa de kopwerkt,en talloze ambtenaren.
  van deze Jules Verne achtige taferelen.
  Inmiddels al honderden miljoenen weggegooid belasting geld heeft het gekost.
  Met als resultaat praktisch nul.

 5. gaan we weer. de zoveelste luchtballon die al geknapt is voor hij de lucht in gaat.
  slap kulverhaal om alle ellende weg te “poetsen” met weer een mooi leeg verhaal.
  er zou ook zo’n “project” op die kooyhaven losbarsten.
  de enige “beweging” op dat gat van bijleggen is een verdwaalde hondenbezitter die z’n viervoeter in alle vrijheid en RUST op ieder punt ongestoord kan laten kakken.
  dat hele “haven-zootje” is een grote muppetshow met zoveel leugens en onzin dat ze zichzelf zowat gaan geloven.
  wat een armoe………

 6. Teneinde H2 in volfoende hoeveelheid aan boord van een schip op te slaan is een druk van zo’n 700 bar benodigd. Lijkt mij interessant wanneer betrokken oorlogsschip getroffen wordt. H2 moet de redfing van de tot mislukken gedoemde energietransitie worden. Ik vermoed dat de presentatie voor de raadscommissie aan de eigenschappen van H2 en de energiebalans om H2 te profuceren is voorbij gegaan. Dat natuurlijk om het economisch drama van H2 productie met windmolens niet bekend te maken.

 7. Ik adviseer u om de serken van Cees LePair en Fred Udo mbt de energietransitie te lezen. Verhelderend.

 8. Die Foto….. Waar doet mij dat ook alweer aan denken , wie vocht daar ook weer tegen ? Bekend is , dat bij de VVD hun jasje waait zoals de wind waait. Don Q, is weg en stoeit nu met de boeren. Dus houden we hier alleen een windbuil van een haven baron over . Allebei VVD ers, Toeval??

Comments are closed.