Nederlandse Defensie Academie hijst regenboogvlag

10

Den Helder – De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) hijst vrijdag 11 oktober op alle locaties in Breda, Den Helder en Den Haag de Regenboogvlag hijsen. Niet alleen vanwege internationale coming-out-day, maar om aandacht te vragen voor inclusiviteit en diversiteit binnen en buiten Defensie. De NLDA werkt hierin samen met het Team Diversiteit & Inclusiviteit Defensie en Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht.

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) vormt en bekwaamt officieren en managers van de toekomst. Leiders die straks binnen en buiten Defensie bepalende posities in zullen nemen. “Als NLDA geloven wij dat een toekomstbestendige organisatie een inclusieve organisatie is, waarin ieders individuele kwaliteiten, talenten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan”, zegt generaal-majoor Nico Geerts, commandant NLDA.

“Aandacht voor diversiteit in de teams en op de werkvloer en onderling respect zijn cruciaal en ook onze kracht: verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven en verhoogt onze operationele effectiviteit. Zo worden wij een organisatie waar medewerkers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wat zij bijdragen aan de organisatie. Een inclusieve organisatie draagt bij aan een sociaal veilige werk- en leefomgeving, maar ook aan het behalen van onze opdracht: leiders van de toekomst toerusten om zich in te zetten voor vrede en veiligheid. Werken aan inclusie is werken aan de missie van Defensie.”

Inclusiviteit
De komende periode zullen NLDA’ers met elkaar in gesprek gaan over onder meer inclusiviteit en diversiteit middels diverse vormen van onderwijs (lesmateriaal,workshops en symposia). Daarbij zetten NLDA-medewerkers zich al geruime tijd i nvoor dit onderwerp binnen onder meer het ambassadeursnetwerk Diversiteit & Inclusiviteit en voor LHBTI-gemeenschap middels de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht.

10 REACTIES

 1. Een schoolvoorbeeld van een organisatie die van de rails is gelopen. Dit inclusiviteit verhaal is niets anders dan een wereld waarin ik en mijn generaties in plachten te leven en te opereren. Het ware beter wanneer de krijgsmacht en dus ook de marine weer terug keert naar een bestaan gebaseerd oo onafhankelijk wetenschappelijk denken. Dat dat moeilijk is in de huidige postmodernistische wereld moge duidelijk zijn. Maar het is, wil de krijgsmacht overleven en door haar bazen ( = het volk) geaccepteerd blijven, hoogst noodzakelijk.

 2. Daarnaast de illusie dat de krijgsmacht in ons gefragmenteerde land via inclusiviteit een eenduidige organisatie met eenduidige cultuur kan zijn.

 3. wat een enorme flauwekul met die achterlijke vlag, ze willen niet anders gezien worden dan de rest maar wel een eigen vlag, sneu volk met hun hokjes denken

 4. Ik adviseer om de brief van de minister defensie Diversiteit en Inclusiviteit te lezen. Het lijkt mij dat het streven nasr diversiteit en inclusiviteit de leidinggevenden vogelvrij verklaart. Mijn adviesis om bij een andere organisatie te gaan werken. En gepolitiseerde krijgsmacht verwordt tot een verschrikking.

 5. Inclusiviteit, het (mode)woord alleen al. Denk dat dit het woord van het jaar wordt.

 6. Inclusiviteit is de illusie dat de moslim wereld en onze wereld samen door één deur kunnen

  • jawel, en met 7 toiletten op een rij….. dit land is toch echt wel naar de klote….. er zou maar oorlog komen, wat gaan ze dan doen? gaan de militairen en soldaten dan handtasjes naar elkaar werpen…..

 7. De vijand lacht zich een ongeluk, als ze onze roze vloot zien aankomen.
  Ons leger hoeft ook al niet meer te vechten, want onze militairen, uiteraard
  in roze uniform, hebben er voor gezorgd dat de vijand zich letterlijk heeft
  doodgelachen.
  Ophouden met die onzin.
  Wat hier aan de gang is, is de ballen van de krijgsmacht af te hakken.
  Zorgelijke ontwikkeling.

  GT

Comments are closed.