Steeds meer Nederlanders maken gebruik van de cloud

0

Tussen 14 en 25 juni 2019 heeft Strato in samenwerking met forsa en Norstat meer dan 1000 mensen gevraagd naar hun ervaringen met de cloud. De groep respondenten van het onderzoek van Strato bestaat uit Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar oud, die privé gebruikmaken van internet. 

Van de mensen die deel hebben genomen aan de enquête maakt 59 procent al gebruik van de cloud, de meerderheid dus. Een groot deel van deze groep bestaat uit jongeren. Het onderzoek toont namelijk aan dat van de deelnemers in de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar 82 procent gebruik maakt van de cloud. De andere leeftijdsgroepen maken zonder meer minder gebruik van een online opslag. Met name in de leeftijdsgroep van 60 tot 75 wordt dit weinig gedaan, slechts 44 procent van deze mensen zijn in bezit van een storage in de cloud. Er is bovendien een groot verschil tussen de hoger en de lager opgeleiden. De participanten met een hogere opleidingen maken veel meer gebruik (68%) van de cloud dan de lager opgeleide deelnemers (44%).

41 procent van de ondervraagde Nederlanders is dus (nog) niet in bezit van een online storage. Toch geeft 43 procent van hen aan dat hier in de toekomst mogelijk verandering in gaat komen. Ze hebben meerdere redenen om geen gebruik te maken van de cloud. Een deel van de niet-gebruikers gebruikt liever fysieke opslagmedia, zoals USB-sticks en externe hard drives. Daarnaast is de groep ook niet overtuigd van de veiligheid van hun data als ze het in de cloud plaatsen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat hackers, geheime diensten en andere onbevoegde derden toegang kunnen krijgen tot de opslag.

Het grote merendeel van de mensen die wel gebruik maken van de cloud slaan er foto’s op. Daarnaast worden gegevens als documenten en video’s vaak genoemd door de gebruikers van een online opslag. Bovendien plaatsen ze vaak muziek en hun agenda op de cloud. Daarentegen gebruikt minder dan de helft van de Nederlanders een storage op de cloud voor het opslaan van gegevens die beslist veilig moeten blijven. 49 procent van de gebruikers bewaart wachtwoorden op de cloud. Nog minder mensen slaan er hun financiële en medische gegevens op, respectievelijk 48 procent en 46 procent. Er wordt wel verwacht dat dit in de toekomst gaan toenemen.