Den Helder moet verduurzamen, maar hoe wordt dat bekostigd?

0

Langzaam maar zeker worden in Nederland de eerste stappen op het gebied van de veelbesproken energietransitie gezet. Ook in Den Helder zullen er de komende decennia steeds meer duurzame oplossingen gerealiseerd worden. Sommigen van die oplossingen, zoals daken vol zonnepanelen, zijn goed zichtbaar. Maar ook onzichtbare oplossingen in de vorm van betere isolatie gaan een belangrijke rol in het geheel spelen.

 

Overheidshulp om aanpassingen betaalbaar te maken

Welke maatregelen er de komende jaren op het vlak van lokale duurzaamheid ook genomen zullen worden, ze vereisen uiteindelijk bij elkaar opgeteld forse investeringen. In het geval van de verduurzaming van openbare ruimten zal de overheid daar de portemonnee voor trekken. Huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden draaien wat dat betreft de komende jaren echter zelf voor de kosten op. Het geld dat voor het uitvoeren van dit soort duurzaamheidsaanpassingen nodig is ligt bij menigeen niet zomaar op de plank. Vandaar dat de overheid direct en indirect op nationaal, regionaal en lokaal niveau te hulp schiet.

 

Verschillende financieringsvormen

Die hulp wordt in Den Helder op dit moment overigens niet in de vorm van subsidies verstrekt. De enige mogelijkheid die de lokale bevolking voor het verduurzamingsproces wordt geboden is keuze uit twee speciale financieringen. Het gaat in dat geval om Energiebespaarleningen van het Nationaal Energiebespaarfonds en leningen van het BNG Duurzaamheidsfonds.

 

Lenen via het Nationaal Energiebespaarfonds

Particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen voor duurzaamheidsprojecten een lening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Het maximaal te lenen bedrag voor reguliere huishoudens bedraagt € 25.000, terwijl een ieder die voor een zogenoemd ‘Nul op de Meter’ oplossing kiest zelfs tot € 65.000 bij het fonds kan lenen. Afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag en de gewenste looptijd varieert de rente op Energiebespaarleningen tussen de 1,41 en 2,12 procent. Boetevrij eerder aflossen is altijd mogelijk. Een belangrijke regel bij deze vorm van financiering is, dat het geleende bedrag voor niet meer dan 75 procent aan zonnepanelen besteed mag worden. Tenminste 25 procent moet dus verplicht in een of meer andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals dakisolatie of een warmtepomp te worden geïnvesteerd.

 

Zakelijke financiering via het BNG Duurzaamheidsfonds

Bedrijven die graag hun steentje bijdragen aan een duurzamer Nederland, maar voor het nemen van die stap niet over voldoende eigen kapitaal beschikken, kunnen tot een limiet van €2.500.000 een lening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds. De doelstellingen van dit fonds zijn aanmerkelijk ruimer dan het hierboven beschreven particuliere alternatief. Er kunnen namelijk financieringsprojecten op het vlak van ecologisch, sociaal-cultureel en economisch verduurzamen worden ingediend. Elk goedgekeurd project wordt via het fonds tot maximaal 80 procent gefinancierd middels een annuïtaire of lineaire lening een maximale looptijd van 15 jaar. De rente voor dit soort zakelijke leningen varieert tussen de 3 en 5 procent en is afhankelijk van de looptijd van de financiering en het risicoprofiel van het project.