Voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep vertrekt

0

Den Helder – Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, heeft aangegeven in juni 2020 afscheid te nemen van Noordwest Ziekenhuisgroep in verband met het dan bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Joop is sinds maart 2015 verbonden aan Noordwest, eerst als lid van de raad van bestuur en sinds april 2016 als voorzitter.

Tijdens zijn voorzitterschap zijn onder meer de plannen voor de vernieuwbouw van de locaties Alkmaar en Den Helder tot stand gekomen, zijn de beschikbaarheidsgelden voor de locatie Den Helder veilig gesteld en is een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem in gebruik genomen. De raad van toezicht is hem voor zijn grote inzet voor ons ziekenhuis in de afgelopen jaren zeer erkentelijk.

Door het nu bekend maken is er gelegenheid om op tijd in de opvolging te voorzien en kan een zorgvuldige procedure worden doorlopen. Inmiddels is de raad van toezicht de opvolgingsprocedure gestart. Tot die tijd blijft Joop Hendriks zich volledig inzetten voor Noordwest Ziekenhuisgroep.