Bootjes mogen niet te lang in de kanoroute

3

Den Helder – Met enige regelmaat treft gemeente Den Helder in het water van de kanoroute bootjes aan die er al enige tijd onbeheerd en ongebruikt liggen. Een groot gedeelte van de route gaat door natuurgebied. De gemeente wil niet dat dit op allerlei plekken bootjes liggen. Het zijn bovendien geen officieel aangewezen ligplaatsen. Daarom gaat ze de eigenaren met enige dwang vragen ze daar weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zorgt de gemeente daarvoor. Op kosten van de eigenaren.

Wanneer de handhavers een bootje onbeheerd in openbaar water aantreffen en constateren dat het daar drie dagen later nog ligt, dan ‘plakken’ zij daar een zogenaamde lastgeving op. Daarin staat dat de gemeente de eigenaar verzoekt het vaartuig binnen drie dagen uit het water te halen en te stallen. Gebeurt dat niet, dan laat de gemeente dit doen.

Het bootje blijft dan maximaal drie maanden bewaard op het erf van de gemeente. De eigenaar heeft gedurende die tijd de gelegenheid het daar op te halen. Hij of zij krijgt dan wel de rekening voor gemaakte kosten gepresenteerd. De gemeente laat de vaartuigen die niet op tijd worden opgehaald, afvoeren en vernietigen.

3 REACTIES

  1. Twee keer in de week de kanoroute langs. Begrijpelijk dat die handhavers elders geen tijd hebben.

  2. Dit is weer storm in een glas water. Begin is in de grachten met een grote schoonmaak, daar knapt de stad van op. Die 2-3 bootjes die op de kano route liggen heeft niemand last van.

    Gemeente Den Helder. Hoe mooi zou het zijn als er in dat bedrijf mensen werken die weten waar ze over praten?

Comments are closed.