Geen cameratoezicht op begraafplaats

3

Den Helder – Het door de raad gewenste cameratoezicht op de Algemene Begraafplaats blijft achterwege. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. Andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat diefstal en vernieling tot een minimum wordt beperkt.

De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen hebben op 16 september het college verzocht te inventariseren wat het aanbrengen van een viertal camera’s kost op de locatie algemene begraafplaats. Reden waren vernielingen, diefstal van knuffels van kindergraven en de constatering dat regelmatig scherpe spijkers en dergelijke werden aangebracht om bezoekers en verzorgers van de graven letsel toe te brengen.

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. “Dat wil zeggen dat het doel niet op een andere manier bereikt kan worden”, licht het college toe. “De basisvraag daarbij is: is er geen andere mogelijkheid die minder ingrijpend is voor de privacy? Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen. Daarbij is het belangrijk dat wij, als gemeente, kunnen aantonen dat de openbare orde op de algemene begraafplaats regelmatig wordt verstoord.”

Feitelijke situatie
De impact van incidenten op de begraafplaats is groot. Het wegnemen van bloemen van een graf, het vernielen van grafonderdelen en het verdonkeremanen van knuffels van kindergraven is verschrikkelijk. “Doch, dit gegeven is niet genoeg om het noodzakelijkheidscriterium van het plaatsen van camera’s te kunnen staven. Om het noodzakelijkheidscriterium te behalen zal er meer dan regelmatig vernielingen, diefstal van bloemen en/of wegnemen van knuffels moeten plaatsvinden over een langere tijd. Dat is niet het geval. De politie heeft in 2019 tot op heden zes incidenten op de begraafplaats geregistreerd. Het aantal incidenten op de algemene begraafplaats is in objectieve zin klein.”

De inzet van politie, handhaving en de aanstelling van een vaste beheerder van de begraafplaats treft doel, zo schrijft het college. “Handhavers nemen de begraafplaats stelselmatig mee in de toezichtronde. Personen, die zich zonder doel of noodzaak op de begraafplaats ophouden worden aangesproken en (als nodig) weggestuurd. Wel is er overlast geweest op de begraafplaats, vermoedelijk veroorzaakt door dak/thuislozen en/of verslaafden. De nieuwe beheerder van de begraafplaats houdt toezicht op de begraafplaats gedurende kantooruren.”

Handhaving
De handhavers openbare ruimte worden sinds midden november 2019 op project basis ingezet om de overlast op de begraafplaats weg te nemen door controles. Dak- en thuislozen en verslaafden worden in deze aanpak verwezen/begeleid naar het sociaal team. De dader van een aantal diefstallen is opgepakt door de politie. Daarna is zichtbaar geworden dat het aantal incidenten op de algemene begraafplaats afgenomen. Het huidige beeld is dat daardoor de overlast op de algemene begraafplaats is geminimaliseerd.

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft zeer specifieke richtlijnen gegeven met betrekking tot het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte. Met name op bijzondere plaatsen, zoals begraafplaatsen, geldt dat extra richtlijnen gegeven door de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens het plaatsen van camera’s nagenoeg onmogelijk is.

Camera toezicht op de algemene begraafplaats is op basis van de huidige overlast situatie niet nodig gebleken. Wel is extra aandacht nodig om overlast te voorkomen en/of aan te pakken als deze optreedt. De huidige aandacht van de vaste beheerder, handhaving en politie voldoet om de overlast te beperken en daders te kunnen oppakken lijkt te voldoen.

3 REACTIES

  1. ik kan het goed begrijpen van 1 kant dat er geen camera,s hangen,maar als er gestolen wordt lijkt het me geen overbodige luxe,of inzet boa,s die zonder uniform de boel in de gaten houden,weet niet of het nog steeds gebeurd maar bij het kinder gedeelte ook weer gestolen triest hoor om spulletjes van een ander mee te nemen

  2. Kom er dagelijks,twee keer handhavers gezien.
    En een keer liepen ze mensen lastig te vallen over hun (verkeerd ?) geparkeerde auto’s.
    Terwijl er plek genoeg was.

Comments are closed.