Vergunning voor verplaatsing coffeeshop naar Industrieweg

26

Den Helder – De gemeente heeft vorige week de omgevingsvergunning afgegeven aan de eigenaar van coffeeshop Aktama, voor verplaatsing van zijn bedrijf naar de Industrieweg. Met deze vergunning kan worden begonnen met het wijzigen van de voorgevel, het herindelen van het pand, het plaatsen van reclame en het toevoegen van een horecafunctie in de bestaande bedrijfswoning aan de lndustrieweg 1B.

Naast een omgevingsvergunning is ook een exploitatievergunning vereist. Deze vergunning, waaraan voorwaarden zullen zijn verbonden om eventuele overlast beperken, is nog niet verstrekt.

De verhuizing past binnen het lokaal beleid om de coffeeshops uit de Koningstraat te halen. Bedrijven in de omgeving van de nieuwe locatie zijn verre van gelukkig met de komst van de coffeeshop en hebben eerder aangegeven alles aan te grijpen, inclusief een stap naar de rechter, om dit te voorkomen.

Onveiliger
Ondernemers en omwonenden zijn bang dat het onveiliger wordt in de omgeving. Gevreesd wordt voor hangjongeren, rotzooi en meer hardrijdende auto’s in de directe omgeving van de coffeeshop. De gemeente stelt te zullen toezien op de verkeersveiligheid van het gebied en heeft de ondernemers op voorhand laten weten dat onmiddellijk verkeersmaatregelen worden getroffen indien de situatie daarom vraagt. “Hoewel wij verwachten dat met een beperkte toename van het autogebruik het treffen van verkeersmaatregelen niet nodig zal blijken te zijn, wordt nu wel al onderzocht of de aanleg van verkeersdrempels de verkeersveiligheid kan bevorderen”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

Van de realisatie van een eerder geplande rookruimte in het pand zal door onderneemster, mede na bezwaren van ondernemers en omwonenden -doch ook ten gevolge van gewijzigde regelgeving- worden
afgezien.

Tsjakka
Coffeeshop Tops verhuist zeer waarschijnlijk naar het Koningsplein. Voor Tsjakka is nog geen nieuwe locatie bekend. De gemeente heeft de onderneemster een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen de beoogde verplaatsing voortvarend ter hand te nemen. “Bovendien hebben wij haar laten weten dat zij niet zonder meer hoeft te rekenen op verlenging van haar exploitatievergunning. De beëindingsdatum van deze vergunning ligt echter na het moment -in september 2021- dat wij de Koningstraat coffeeshopvrij willen hebben.”

26 REACTIES

 1. dit gaat oorlog worden…. dit gaan ze niet pikken.
  en terecht, als daar door de “buurt” gaat worden opgetreden.

  • Wat denkt u zelf ? :het enige optreden in Den Helder bestaat uit bla bla op deze site.
   Steevast door een man of 10
   De ander 54.467 inwoners zal het worst wezen.
   Die lezen de commentaren hier slechts “ter lering ende vermaak”

 2. ik neem m’n vorige reactie meteen weer terug na het lezen over het goedkeuren van dit meest stupide plan

 3. Een trieste mededeling voor gemeente Den Helder….. Een vergunning weigeren omdat Woningstichting Den Helder de coffeeshop niet als buren wil hebben zal bij geen enkele rechter stand houden. Als de coffeeshop zich aan de bepalingen in de huidige vergunning houd, kan een gemeente de vergunning niet weigeren als de ondernemer niet wil verhuizen…. Een wijziging van het bestemmingsplan geeft een gemeente ook geen recht om de huidig zittende ondernemers verplicht te laten verplaatsen.

  • Dat kan je niet met zekerheid zeggen Andrea, daar je niet weet op welke gronden en eisen/voorwaarden de huidige vergunning van de shops zijn afgegeven.

   • In een vergunning mag je niet de eis stellen dat een bedrijf zich verplaatst, horecavergunningen zijn plaatsgebonden. (coffeeshops hebben een horecavergunning met extra eisenpakket) Dus dat kan ik wel degelijk met zekerheid zeggen.Gewoon basis bestuursrecht.

    • Coffeeshops hebben een gedoogvergunning. En daar staan wel degelijk voorwaarden in .Coffeeshop Jamaica heeft dat de kop gekost.

     • Een gedoogvergunning bestaat al lange tijd niet meer, dit is overgegaan in een horecavergunning. (uiteraard worden coffeeshops via deze horecavergunning gedoogd omdat handel in drugs nog steeds illegaal is).

      Ik ken de exacte geschiedenis van Jamaica niet. Het enigste wat bekend is dat de uitbater een sluitingsmaatregel kreeg van de toenmalig burgemeester (2008/2009) van 3 weken. De verhuurder heeft vervolgens de huur opgezegd van de uitbater. door het uitstervingsbeleid in 2008 / 2010 kan deze ondernemer zich nergens anders vestigen.

      Coffeeshop Tjakka houd zich aan alle voorschriften. Ze zijn ook eigenaar van het pand in de Koningstraat. Zolang ze zich netjes aan de voorwaarden van hun vergunning houden is het niet verlengen van de vergunning zou een onrechtmatige daad van de gemeente Den Helder zijn.

      Ook het wijzigen van het bestemmingsplan, is geen reden om Tjakka verplicht te doen verplaatsen. Het bedrijf is op deze locatie gevestigd, ten tijde van een bestemmingsplan wat dit ook toeliet. Zolang de huidige eigenaren eigenaar blijven, blijft voor hun het oude bestemmingsplan van kracht. Alleen verkoop van het bedrijf zou een mogelijkheid geven om de vergunning op die locatie in te trekken. Maar ook hier zit weer een “maar” aan vast. Er zijn namelijk manieren om het bedrijf over te dragen aan nieuwe eigenaren zonder dat problemen zou opleveren voor de huidige exploitatie.

      Alleen een vrijwillige verplaatsing van de coffeeshop is haalbaar. Als de huidige eigenaren niet vrijwillig willen verplaatsen wordt het bijna onmogelijk om deze coffeeshop hier weg te krijgen. Uiteraard als ze zich netjes aan regelgeving houden..

 4. Maar de gemeente , speelt hier weer een riskant spelletje, door maar de helft van de vergunning aftegeven. Stel dat de rechter het hele gebeuren afwijst , dan krijgt de gemeente een fikse eis tot schade vergoeding van de shop eigenaar. Wèèr een typisch gevalletje van voor de muziek uitlopen.

  • @ Anders, er bestaat altijd nog zoiets , als uitkopen/ onteigening. Als de Gemeente/Woningstichting , goede en steekhoudende redenen kan aanvoeren bij een rechtbank, dan denk ik dat de coffeeshop zijn langste tijd wel gehad heeft. Het gevolg daarvan voor de shop daarvan is , dat die bijna nergens meer een vergunning kan krijgen. Halsstarrigheid in deze , kan de eigenaar van de shop nog wel eens de kop kosten. Een gemeente , kan ten alle tijden beslissen , of zij een coffeeshop op hun grondgebied toestaan of niet. Dat hier een prijskaartje aanhangt is niet meer dan logisch. Maar dat hadden zij zich moeten bedenken toen zij de vergunningen verleenden. Ik persoonlijk denk , dat het de kant op gaat , dat de gemeente een bod doet op het pand en de grond . Bij weigering van dat bod , overgaat tot de onteigeningsprocedure.

   • Woningstichting zal vast al een bod hebben gedaan op het pand van Tjakka. Deze zal te laag zijn geweest omdat de eigenaar nog steeds niet heeft verkocht.
    Een onteigening is mogelijk als het het algemeen belang dient. Een juppenwijk, wat Woningstichting van deze straat wil maken is niet in algemeen belang, maar puur in het belang van woningstichting die deze woningen wil verkopen. Er komen namelijk geen sociale huurwoningen.

    Naast de coffeeshop zijn er ook 2 shoarma zaken die op dit moment geen andere locatie willen betrekken, omdat Zeestad de deur heeft gesloten op Willemsoord. Onteigening zou dan al bij 3 zaken moeten zijn. En dan hebben we nog 2 horecazaken die mogelijk niet willen vertrekken.

    Vijf bedrijven onteigenen gaat heel veel geld kosten en zal dit termijn van de huidige Wethouder niet meer lukken. En ik kan me niet voorstellen dat wij inwoners nog ooit op deze man zullen gaan stemmen. Want het is gewoon een verrader van zijn kiezers. Net als andere partijen die A zeggen en B doen.

    • De alom bekende woningnood of het nu koop is of huur sociaal of zo als jij het zegt “”juppenwijk”. is al reden genoeg om bij de rechter onteigening te vragen.. Ook in de duurdere huur sector is woningnood. Deze woningen , worden echt niet allemaal neergezet voor de verkoop. ( hoewel verkoop van onroerend goed ) ook onder economische groei valt . En zoals het er nu uitziet, is het aanhouden van de coffeeshops in de binnenstad ,de economische ontwikkeling van het gebied en waarschijnlijk de stad in de weg.

 5. als er jonge asielzoekers bij pizzaraadsleden in de straat gepland worden willen ze dat niet en kopen ze snel het huis op, maar als het lekker ver weg is van hun voordeur is het een ander z’n probleem en interesseert het ze geen zier meer, dit soort figuren regeren de stad, waanzin

 6. deze is ook zo leuk en eigenlijk weer totaal nietszeggend
  .
  “laten weten dat onmiddellijk verkeersmaatregelen worden getroffen indien de situatie daarom vraagt”. .
  .
  WAT zijn dan de maatregelen ??? als je daar verkeers vertragende o.i.d. handelingen gaat verrichten dupeer je de ondernemers dus. die werkschuwe peukenslurper haalt (ik heb gelukkig geen idee hoe vaak precies) een paar keer per week z’n “ik blijf lekker niksdoenpeuk” op terwijl ondernemers daar honderden keren per dag bezoekers, klanten, relaties etc moet ontvangen.
  typisch geval van wederom geleuter in de ruimte van deze corrupte gemeenteclub en lekker vooruitschuiven.
  zal, als er zo’n stupide maatregel moet komen, wel weer één of andere zeestadjesvriend / specialist worden ingeschakeld die voor enkele tonnen een stuk papier in gaat leveren met een onhaalbaar plan. daar zit maanden van besluitvorming en uren durend slap gedreutel van de zeestadf-trekpoppen aan vast met het gevolg dat er uiteindelijk geen moer van terecht komt omdat het geld er niet is. dat heeft de “tekenaar” helaas al in z’n knip zitten.
  .
  als ik daar een bedrijf/woning zou bezitten zou dit lachertje een kort leven beschoren zijn. zou zelf de oplossing wel aandragen en/of uitvoeren.

  • Dat laatste zinnetje van U:daar gaat volgens mij wat dreigends van uit.
   Iets wat overigens ook strafbaar is.Hopenlijk voor U ,zet dit niemand aan tot daden.
   100% zeker te weten dat U de eerste bent die dan de aandacht van de politie heeft in het onderzoek.

   • heb echt even mijn best gedaan… maar ben niet onder de indruk van deze aanname.
    wat ik bedoel is geheel mijn zaak en als dat dreigend over komt is dat je eigen interpretatie..
    wat jij er zelf van denkt te maken laat ik geheel aan eigen fantasie over.

 7. Als de coffeeshop op het industrie terrein dezelfde openings tijden mag aanhouden, dan betekend dat , dat daar tot twaalf uur s,nachts wazige figuren rondlopen Dat wordt voor de bedrijven aldaar bewaking aanstellen.

  • wat dacht u van bijvoorbeeld arsenaal, daar zal de rokende overlast enorm toenemen lekker droog in de hofjes,

 8. Je mag in Nederland geen wiet telen, maar je mag het wel verkopen. Roken is verboden in alle horeca in Nederland, behalve in coffeeshops. Roken is heel slecht voor je gezondheid, maar het roken van joints moet gewoon kunnen. Wie het nog snapt , mag het mij uitleggen……..

 9. Eenvoudig Dirk. De regering heeft een fout gemaakt. Wiet , is namelijk geen Tabak. En alleen het roken van Tabak valt onder de tabakswet, en dus onder het verbod. Wiet mag alleen gerookt worden in de shop zelf of in huiselijke kring , niet in openbare ruimtes of op straat . Ze moeten wiet ook onder de tabaks wet laten vallen, dan valt die rotzooi ook onder het verbod. Maar Dirk , Shag en sigaretten/sigaren . mogen ook en nog wel openbaar verkocht worden, hoewel het verbod op gebruik daarvan steeds meer wordt uitgebreid.

 10. Waar de eerzame burgers zich allemaal niet druk om maken………………………………….
  Relax man

  • wees dat er nog eenzame burgers zijn die zich druk maken over dit soort zaken en we niet allemaal zo afgestompt zijn geworden

   • wees blij dat er nog eenzame burgers zijn die zich druk maken over dit soort zaken en we niet allemaal zo afgestompt zijn geworden

    • Beste Heer RB met uw doorgaans van hokjesgeest en kortzichtigheid doordrenkte commentaren op dit forum betwijfel ik ten zeerste of ik u tot de “eerzame”burgers mag rekenen

 11. als ik jou reactie taalkundig bekijk zou ik zeggen dat je net een grote ‘Bonga” hebt gesmookt

Comments are closed.