Wildopvang definitief naar De Helderse Vallei

0

Den Helder – Het besluit is genomen… het Helderse gemeentebestuur heeft besloten dat er een nieuwe wildopvanglocatie komt bij De Helderse Vallei.

Al jaren kampt Vogelasiel De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg in Den Helder met diverse problemen, zowel op financieel als op huisvestingsvlak. De opvang van wilde dieren in het sterk verouderde en vervallen gebouw lukte de afgelopen jaren alleen door de bijna onbegrensde inzet van medewerkers en vrijwilligers en belangeloze donaties van betrokken burgers en bedrijven.

Daarom traden het bestuur van het Vogelasiel en De Helderse Vallei in de zomer van 2017 met elkaar in gesprek over de mogelijkheid tot het integreren van het vogelasiel in Stichting De Helderse Vallei. De toegevoegde waarde voor de stad Den Helder werd onderkend: een professionele organisatie, die educatie over de leefomgeving van wilde dieren kan koppelen aan maatschappelijke betrokkenheid en die daarnaast kansen kan bieden aan onderwijs, recreatie en duurzaam bouwen. Deze meerwaarde werd ook door het gemeentebestuur gezien. Begin 2018 ondertekenden de drie partijen een intentieverklaring over het plan en begin 2019 werd de financiële dekking daarvan opgenomen in de kaderbegroting van de gemeente Den Helder.

Plan goedgekeurd
Na vele overleggen, het oplossen van diverse vraagstukken en het afstemmen van de randvoorwaarden, heeft het college van B&W op dinsdag 17 december het plan goedgekeurd om nieuwbouw voor de opvang te realiseren op het terrein van De Helderse Vallei.

De Helderse Vallei is trots op het vertrouwen van het bestuur van vogelasiel de Paddestoel en de gemeente Den Helder dat met dit besluit tot uiting komt. De komende periode zal het team van het duurzaamheidscentrum hard werken om de opvang van zieke en gewonde wilde vogels en zoogdieren in de gemeente Den Helder te gaan realiseren.