Aantrekkelijke woonlening voor comfortabeler wonen

1

Den Helder – De gemeente Den Helder nodigt inwoners met een eigen woning uit om met een aantrekkelijke lening van de gemeente hun woning te verbeteren. Met deze woonlening kan de woning energiezuiniger worden gemaakt of zodanig worden aangepast dat mensen langer in de eigen woning kunnen blijven wonen (levensloopgeschikt maken). Te denken valt aan dak-, vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen. Of bijvoorbeeld het aanpassen of verplaatsen van de badkamer.

Er is een budget beschikbaar van 1 miljoen euro. Er kan een lening worden afgesloten voor minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- tegen een aantrekkelijke rente (tussen de 0,5% en 1,4%). Een extra stimulans voor huiseigenaren om duurzame bouwaanpassingen uit te voeren is de korting op legeskosten die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstelt. Korting op leges kan men bijvoorbeeld krijgen wanneer dak- en/of gevelisolatie aan bepaalde isolatiewaarden voldoet. De gemeenteraad neemt op 3 februari een besluit over dit voorstel.

Waarom een goede regeling?
Wethouder Keur: “wij verwachten grote belangstelling voor onze leningen en hebben daarom een aanzienlijk budget gereserveerd. Het mooie is dat we mensen de mogelijkheid geven op een comfortabele en duurzame manier in hun eigen woning te kunnen blijven wonen en dat de energielasten ook nog eens dalen. In veel gevallen zijn de kosten van de woonlening (rente en aflossing) zo terug te verdienen. Wij hopen dat zoveel mogelijk woningeigenaren aan de slag gaan, want alleen samen met onze inwoners gaat het ons lukken onze ambitie van een energieneutraal Den Helder waar te maken.”

Niet alleen voor woningeigenaren is dit een goede regeling. Bouw- en installatiebedrijven profiteren mee door een groei in de opdrachtenportefeuille. In februari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bouw- en installatiebedrijven om de woonleningen toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden.

Aanvragen
De gemeente heeft een lijst opgesteld van kleine tot grotere maatregelen waarvoor de lening kan worden gebruikt. Die is te vinden op www.denhelder.nl/woonlening. Via die website kan men ook de aanvraag voor een woonlening indienen. Het Duurzaam Bouwloket toetst of aanvragen in aanmerking komen voor een lening. Als dat zo is kan men de lening vervolgens aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

1 REACTIE

  1. Eindelijk mn hut verbouwen op kosten van de gemeenschap
    Terugbetalen doet ik niet aan, legio voorbeelden in deze stad dat dat gewoon kan

Comments are closed.