Geen huisuitzettingen door huurschuld

2

Den Helder – Woningstichting noch Helder Vastgoed hebben in 2019 huurders uit hun woning gezet op grond van huurschuld. Om dit resultaat te bereiken hebben de medewerkers van Helder Vastgoed BV samen met medewerkers van de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Den Helder alles op alles gezet om voor huurders met betalingsproblemen maatwerkoplossingen te vinden.

Toch bleef het aantal uitzettingen spijtig genoeg niet bij nul. Eén huurder verloor z’n woning op grond van overlast en vier huurders maakten zich schuldig aan het telen van hennep, al of niet in combinatie met druggerelateerde criminaliteit.

In geval van druggerelateerde criminaliteit in of vanuit de woning is Woningstichting / Helder Vastgoed onverbiddelijk en volgt ontbinding van het huurcontract.

2 REACTIES

  1. Vreemd dat dealertje uit doorzwin kan nog steeds verkopen,terwijl dat toch algemeen bekend is.
    Politie doet ook niets er aan.

  2. Ze vertellen er niet bij hoeveel mensen worden gedwongen of geadviseerd om de woning op zeggen vanwege een huurschuld.

Comments are closed.