Themabijeenkomst over jeugdzorg

0

Den Helder – PvdA Den Helder organiseert 23 januari een openbare themabijeenkomst over de jeugdzorg in Den Helder. Tijdens deze bijeenkomst geeft het Team Jeugd en Gezin een uiteenzetting over het huidige en toekomstige gemeentelijk jeugdbeleid.

Daarnaast heeft de Helderse PvdA Peter Dijkshoorn uitgenodigd om te komen spreken over zijn visie over de huidige stand van de jeugdzorg en hoe dit te versterken. Dijkshoorn is kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder van Accare (Accare biedt specialistische jeugdzorg op bijna dertig locaties in Noord- en Midden-Nederland). Daarnaast is hij actief als expert effectieve jeugdhulp voor het Zorglandschap Jeugd en bestuurslid van GGZ-Nederland. Hij is actief in het landelijk debat, denkt mee en werkt mee aan versterken hulp aan jeugd, van preventie en wijkteam t/m weinig voorkomende specialistische hulp aan jeugdigen.

De bijeenkomst vindt plaats in MFC ’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5. Aanvang 19.30 uur. De inloop start 19.00 uur.