Voedselbos als middel tegen eenzaamheid?

2

Huisduinen – In september van het afgelopen jaar is bewonersvereniging Huisduinerbelang gestart met het project “Thuisduinen2050”. Het is een initiatief waarbij, met de bewoners van dit unieke dorp, wordt gekeken hoe zij ”kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving.”

Jack Duineveld is aangetrokken als projectleider en woont zelf niet op Huisduinen. André Schutte is de tweede kartrekker die wel bewoner is. Om de visie van de jonge generatie in het project te betrekken is een bijzondere samenwerking aangegaan met 26 studenten van Hogeschool Inholland en negen studenten van ROC Kop van Noord-Holland. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kenniswerkplaats. Dit is een nieuwe vorm van onderwijs, waarbij de studenten samen met docenten, bedrijven en bewoners met elk hun eigen visie oplossingen zoeken voor diverse vraagstukken.

ROC docente, Rita van Kleef, onderschrijft het grote voordeel voor alle partijen. Voor studenten is het werken in de echte wereld in plaats van uit een boekje. Voor de bewoners is het frisse bruikbare inzichten van de jeugd. Bij de start zijn een aantal thema’s vastgesteld. Zo wordt gewerkt aan: Samenwerking en Communicatie, Voeding en Gezondheid, Energie en Duurzaamheid, Transport en Infrastructuur en Zorg en Welzijn.

Brainstorm
Dinsdagavond is door een aantal bewoners weer een brainstormsessie gehouden waarin verder werd ingezoomd op de verschillende thema’s. André spreekt de wens uit dat de thema’s uiteindelijk in elkaar overvloeien en dat de betrokkenheid van de bewoners zich als een olievlek over het dorp zal uitbreiden. Op tafel lag een aantal formulieren met punten die elk aandacht behoeven. Jack vroeg de aanwezige bewoners om met elkaar te kijken met welke punten zij aan de slag kunnen. Er kon gekozen worden voor: Veiligheid, Isolatie en Energiebesparing, Transport Hub, Van afval tot grondstof, Parkeren buiten het dorp, Meeliftbankje, Vervoer naar het centrum, Boodschappenservice, Begaanbaarheid voor ouderen, Deelauto’s en Elektrisch vervoer.

Carin Biegnolé woont nog maar twee maanden op Huisduinen en komt als geroepen op de bijeenkomst. In het dagelijks leven is zij adviseur duurzaam vervoer en logistieke infrastructuur bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Zij heeft ervaring met transportaspecten en kan wellicht een goede bijdrage leveren.

Voedselbos
Een van de ideeën die onderzocht wordt door de Inholland studenten is de mogelijke komst van een voedselbos op Huisduinen. Een terrein waar voedsel kan worden verbouwd. Dit zal door de bewoners worden onderhouden en wordt zo een verbindend element in het dorp. Het wordt ook gezien als een mogelijkheid om eenzaamheid te bestrijden.

Het project Thuisduinen2050 is nu een half jaar onderweg en bruist van de ideeën. Er is een nieuwe website gemaakt waar alle informatie op geplaatst gaat worden. Donderdagmiddag geven de studenten een Posterpresentatie van de projecten die zij aan het uitwerken zijn. Het team nodigt alle bewoners van het dorp uit te komen naar het Dorpshuis Huisduinen, Badhuisstraat 25. Het programma begint om 13.30 uur.

2 REACTIES

  1. Een voedselbos lijkt me ook geweldig binnen de linie. Voor en door stadsbewoners. Dan zal ik zeker van de partij zijn!

  2. Leuk dat jullie denken op deze manier de eenzaamheid te kunnen bestrijden.
    Helaas gaat dit niet op als je te ziek bent om aan dingen deel te kunnen nemen!
    Ik ben 55 en heb een ernstige neurologische aandoening. En ben zeker eenzaam, juist omdat ik veel op bed lig en geen mensen om mij heen kan verdragen. Dus ook geen vrijwilliger oid!!
    Als je gezond bent kun je kiezen om wel of niet de deur uit te gaan. Die keuze heb ik niet.

Comments are closed.