IJssalon Wim Laan officieel Hofleverancier

3

Den Helder – IJssalon Wim Laan mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Tijdens de receptie van het bedrijf, dat 125-jaar bestaat, overhandigde burgemeester Jeroen Nobel donderdag het predicaat en onthulde hij het bijbehorende wapenschild.

Het verhaal van het Laanijsje begint in 1894 bij Aris Laan. Hij was een koopman in groente en fruit en creëerde als eerste het recept voor het witte roomijsje. Vandaag de dag wordt dit ijs nog steeds met het traditionele geheime familierecept bereid.

Een van zijn zonen, Willem Laan, nam de ijssalon van zijn vader over. Ook zijn kinderen hielpen regelmatig in de zaak. Het verkopen van ijs leverde het gezin een goed bestaan op, maar de Tweede Wereldoorlog bracht hier verandering in. Bombardementen vernielden zowel de ijssalon als het huis. Al snel kreeg de familie een ander huis toegewezen en Wim Laan startte opnieuw met de bereiding van ijs vanuit een schuurtje achter het huis. Dit ijs werd later via ijskarren verkocht.

Na de oorlog bouwde zijn zoon Arie Laan, de derde generatie, de ijssalon aan de Keizerstraat. Sinds 1994 staat de vierde generatie, Wim Laan, aan het roer en hij maakt nog steeds op dezelfde ambachtelijke wijze, en met dezelfde passie, dagelijks vers ijs. Inmiddels is ook Jeffrey Laan, de vijfde generatie, regelmatig in de zaak van zijn vader te vinden.

3 REACTIES

 1. Voordeel als men archiefonderzoek verrichte men soms tot andere conclusies komt dan het jaartal 1890. Neemt niet weg dat het consumptie-ijs van de familie Laan van goede kwaliteit getuigt. Toch een paar opmerkingen mijnerzijds

  Marinus Vermooten (Helderse bedrijvencartotheek)
  Kamer van Koophandel
  Provinciaal Archief
  Regionaal Archief
  Helderse dagbladen 1894-1940

  De ijsbereiders Laan zijn inderdaad heel lang een begrip door de verkoop van hun veel geprezen consumptie-ijs. In de salons, op straat, aan het strand en bij feestelijke gebeurtenissen waren en zijn de ijsco’s en sorbets van Laan heerlijke traktatie. De in Zwaag geboren Adrianus Laan (1866-1946) vestigde zich op 29 oktober 1894 als groente- en zuivelhandelaar in de Oostslootstraat 2. Het ging hem financieel naar wens, in 1902 verhuisde het gezin naar Spoorstraat 32 en op 15 augustus 1906 werd het winkelpand Spoorstraat hoek Palmstraat betrokken. Op die plek zou hij bijna veertig jaar zijn bedrijf uitoefenen. Eind 1906 drukte ’t Vliegend Blaadje het onderstaand gedicht af waaruit het opgeruimde karakter van Adrianus Laan bleek.

  Behalve, groente, aardappelen en fruit, verkocht Laan Sr. bokking, gemarineerde haring
  en rolmops; het zuur in reepjes gesneden op geëmailleerde schalen. Voorts
  zelfgekarnde roomboter, karnemelk en tapte melk. Van consumptierijs was nog geen sprake.,
  Nadien ventte Laan ook met zijn klassieke “Rijdende IJssalon”. Ook zijn kinderen gingen grotendeels in de handel. Willem, Cor, Jozef en Jos verenigden zich in een vennootschap firma A. Laan, die hen in staat stelde een roomijsfabriekje te laten bouwen in de Basstraat. Tot mei 1930 geschiedde de ijsbereiding tamelijk omslachtig en primitief. Met de vervaardiging van 100 liter ijs was bijna een dag gemoeid. In het nieuwe bedrijf stond een roterende koelmachine zonder pakkingbussen, flensverbindingen, kranen, kleppen of manometers.
  Ontsnappen van gevaarlijke dampen en explosiegevaar was daardoor uitgesloten. Bovendien was er nauwelijks onderhoud. De machine bestond uit twee, door een holle as verbonden bronzen trommels, die in twee kussenblokken rustten en van een riemschijf was voorzien. Door deze in omwenteling te brengen verkreeg men onmiddellijk ijs.
  In speciale koelbussen konden tienduizend porties worden bewaard, zodat
  de firma aan alle aanvragen, ook van banketbakkers en caféhouders, voldeed. Behalve
  dat de installatie aan wettelijke voorschriften voldeed, is het duidelijk dat de bereiding
  vlugger geschiedde. Bovendien kwam het product niet in aanraking met de handen,
  daar vullen en aftappen van het gefabriceerde ijs geautomatiseerd plaats vonden. Het moet voor
  vader en moeder Laan een enorme voldoening zijn geweest, dat hun kinderen het zakelijk
  goed maakten. Zelf hadden zij hun gehele leven geploeterd en getobd het grote gezin
  in het leven te houden. De gebroeders Laan waren vindingrijk en zelfwerkzaam.
  ’s Winters bouwden zij biljarts en verhuurden deze aan particulieren voor twee gulden vijftig
  per avond. Ook repareerden zij aan geelgeschilderde ventkarren. Op deze
  fraaie wagen zaten o.a. Joop Teerink, Dirk Logeman, Frits Isaksson en Opa Beck. Een veel
  gehoorde uitroep was: “Zeven smaken ijs met slagroom voor een stuiver … ” en “Kom met
  borden en schalen onze plombières halen”. Tijdens de kermis bouwde Laan een ijspaleistuin
  op de Singel, recht tegenover de zijgevel van het raadhuis. Het muziekkorps
  Winnubst zette extra luister bij. Adrianus Laan keerde vanuit zijn evacuatie-
  adres in 1945 naar Den Helder terug, waar hij in augustus 1946 overleed. Zoon
  Willem opende eind 1947 een salon in de Keizerstraat en korte tijd daarna te Alkmaar, Cor
  verkocht ijs aan de Badhuisstraat en verhuisde in 1956 naar de Koningstraat. Jos had een
  kiosk aan het Koningsplein, Jozef leidde de zaak aan de Molenstraat 153, terwijl de dochters
  Griet en Geer in de Spoorstraat ijs bereidden. Momenteel zijn er hier nog de
  salons in de Keizerstraat (Willem) en Koningstraat

 2. Om het geheel van Marinus nog aan te vullen gezien de historie van de Fam. Laan en voor iedereen die dit niet weet. De IJssalon in de Koningstraat daar is nog steeds de beheerder Aris Laan. Heeft in het verleden zelfs nog ijsjes verkocht aan Juliana en Beatrix toen die een bezoek aan Den Helder brachten en het zou zelfs kunnen dat ook Willem hier nog van geproefd heeft gezien zijn lange verblijf in Den Helder. Dus je mag gerust zeggen en schrijven dat ook Aris Laan een Hofleverancier is gezien de hoogwaardigheidsbekleders die bij hem langs zijn geweest.

Comments are closed.