PVV wil af van voorrangsregeling statushouders

12

Den Helder – De PVV wil af van de voorkeursbehandeling die statushouders krijgen bij de toewijzing van woningen. In een ‘wilde motie’, zoals de partij het zelf noemt, wil zij het college tijdens de komende raadsvergadering (24 februari) oproepen de voorrangsregeling te beëindigen.

De wettelijk verplichte voorrangsregeling voor statushouders is in juli 2017 afgeschaft, maar de gemeente Den Helder hanteert deze nog altijd. De PVV stelt dat het woningtekort in Den Helder een groot probleem is en er lange wachttijden zijn voor sociale huurwoningen. “Een speciale voorrangsregeling voor deze groep woningzoekenden is dan ook niet te verkopen aan de Helderse (jonge) woningzoekenden die al vele jaren op een wachtlijst staan”, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born.

Statushouders kunnen volgens de PVV ook worden gehuisvest in alternatieve woningen. “Gekeken kan worden naar de gemeente Castricum, die voornemens is tijdelijke flexwoningen (woonunits van 27 m2) te realiseren voor statushouders en ‘spoedzoekers’”. De partij wil dat het college nog voor het zomerreces komt met een wijziging van de gemeentelijke Huisvestingsverordening, waarbij de genoemde voorrangsregeling wordt geschrapt.

12 REACTIES

 1. Zal niet lukken PVV.Om het salaris van B&W op te schroeven en de gemeenteraad zal dit gewoon zo blijven.
  De meeste Helderse woningzoekers wonen toch bij hun ouders in en tellen al mee voor het inwonertal.
  Hier heeft de gemeente uiteindelijk GEEN voordeel aan.

  o

 2. Ja denk dat ze een goed punt hebben. jammer dat het in de derde alinea weer een extreem rechts verhaal wordt. 🙁

 3. Als ik PVV´er was zou ik stiekum hopen dat die voorkeursregeling bleef bestaan. Propaganda voor de PVV die de PVV van de andere partijen cadeau krijgt.

 4. De gemeente Den Helder heeft hierover goed nagedacht en heeft er ook alle belang bij om alles bij het oude te laten. Door op de huurmarkt voorrang te verlenen aan statushouders, wordt de autochtone bevolking die onderdak zoekt, gedwongen om zich te richten op een koopwoning, als ze zich dat al kunnen veroorloven. De vraag op de koopmarkt neemt daardoor toe en de waarde van de woningen, die Den Helder de laatste jaren fors is achtergebleven bij die in andere Nederlandse gemeenten, stijgt daardoor navenant. En dat heeft op zijn beurt weer positieve gevolgen voor de hoogte van de ozb, waarvan de revenuen in de gemeentekas vloeien. Kortom, wat de gemeente betreft verandert er niets, temeer omdat ze ook garen spint bij groter aantal inwoners..

 5. Ik zit al 4 jaar te wachten op een senioren woning.Woon al bijna 60 jaar in Den Helder ,altijd gewerkt en belasting betaald.

 6. Het linkse gedachtengoed is dat de toestand in de 2de en 3de wereld onze schuld is en dat wij boete moeten doen. Dat dat boete doen ook betekent dat wij zelf, onze kinderen en kleinkinderen, onze vrouwen en meisjes naar de knoppen gaan is bij hen niet van belang.
  Zelfs de Christelijke Zelfmoord Unie doet hier aan mee !

  • Sinds jaar en dag , worden er miljarden in de ontwikkelingslanden gepompt. Zoals het er nu naar uitziet , zijn we alleen bezig geweest , om daar de diverse oorlogen en opstanden te financieren, en mogen wij daar nu de vruchten van plukken, in de vorm van vluchtelingen.

 7. Landelijk heeft de PVV een ander standpunt. Hier in Den Helder is dit een zwaktebod. De PVV zou zich sterk moeten maken voor Sociale woningbouw. Sociale huurwoningen i.p.v. de stad opdelen in groenparken. De woningstichting die dure appartementen bouwt. Het woningbouw beleid in Den Helder is totaal niet op de toekomst voorbereid.
  Met de sloop van de galerijflats is een achterstand op het sociale woning-areaal ontstaan. Dat op geen enkele wijze adequaat is gecompenseerd.
  Voor zowel ouderen als starters. Hier ligt een kans voor de PPV om deze emissie op te lossen

Comments are closed.