‘’Schijnprobleem van de PVV verwerpelijke poging tot het verdelen van de samenleving’’

38

Den Helder – De gemeenteraad vergadert vanavond (24 februari) over een motie vreemd aan de orde, ingebracht door de lokale fractie van de PVV. In deze motie pleit de PVV voor het afschaffen van de voorrangsregeling voor statushouders bij de zoektocht naar een woning. Grondslag voor de PVV is het grote woningtekort en de lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Reden voor de jonge CDA-fractievoorzitter Krul om fel te reageren, die spreekt van een schijnprobleem.

“We kennen deze truc van de PVV. Eerst constateren dat er een tekort is voor sociale huurwoningen, dan constateren dat er een voorrangsregeling is voor statushouders, en vervolgens die twee koppelen met zogenaamd verband. Een verwerpelijk frame waar de PVV zich prettig bij voelt: Alles is de schuld van de statushouders.”

De waarheid zit anders in elkaar, aldus Krul: “De wachttijden in Den Helder voor sociale huur komen niet door statushouders. Een veel groter probleem is de doorstroom van senioren, die momenteel hun eengezinswoning niet uit kunnen omdat doorstromen naar een seniorenwoning te duur is. Dan raken ouderen hun huurtoeslag kwijt of halen zij de inkomenstoets niet.”

Woningstichting
Het CDA prijst de rol die de woningstichting speelt in de woningmarkt: “De woningstichting werkt zich een slag in de rondte om samen met gemeente en andere partijen de woningmarkt te verbeteren in Den Helder, er wordt de afgelopen jaar gebouwd juist ook in de segmenten waar nu de knel zit. Wat het CDA betreft doen we daar een schepje bovenop: Er moet meer sociale huur voor jongeren en senioren gebouwd worden. Daar zit de echte oplossing.”

De CDA’er eindigt met een áppel: “In een tijd waarin steeds meer om het ‘ik’ draait is het verbinden van de samenleving belangrijker dan ooit. We moeten strijdbaar blijven voor het ‘wij’. Daar horen initiatieven als deze, die voor verdeling zorgen, niet bij.

38 REACTIES

 1. Als dat de oplossing van het CDA is, hebben ze de afgelopen jaren zitten slapen, bijna alle woningen die nu gebouwd zijn en worden zijn koopwoningen, en wel in de duurdere segmenten. Weinig sociale huurwoningen. Dus ook geen doorstroming senioren.

 2. Zoveel schijn zit er niet in het aangehaalde probleem
  Maar men moet de kwalijke rol die de woning stichting en gem dh hier in spelen niet uitvlakken
  Tientallen flats gesloopt met sociale huurwoningen en op wat peperdure koopwoningen na niks terrugebouwd
  Dan wordt de spoeling dun en de gelukzoekers nemen dan met voorrang een flink deel wat beschikbaar is voor hun rekening

 3. “” Het segment , waar nu de knel zit”” ??? Pardon ?? Noemt u , huren van 800 tot 1000 euro “het segment waar de knel zit”” Deze huren , zijn gewoon niet op te brengen voor startende jongeren. Ook voor ouderen niet , omdat deze huren , niet meer in aanmerking komen voor huursubsidie. Ouderen , met een AOW en een klein pensioen kunnen dat domweg niet betalen. Dus die blijven zitten waar ze zitten. Er moet sociaal gebouwd worden Meneer Krul. En met sociaal, bedoel ik betaalbare huren , die jongeren en ouderen zonder in armoede te geraken kunnen betalen.

 4. geef de ouderen maar weer de schuld en steek je kop in het zand voor het echte probleem meneer Krul

 5. Wat mij opvalt in het relaas van de heer Krul, is dat hij alleen reageert, om de PVV onderuit te halen. Omdat de PVV hier nu benoemt wat landelijk allang bekend is . Nu komt meneer Krul in de lucht , met hoe zij er tegen aankijken. Zou het CDA ook met dit bericht in de lucht gekomen zijn , als de PVV dit probleem niet benoemd had ? Ik denk het niet. Dus is het alleen bedoeld , om de PVV in een kwaad daglicht te stellen. Verbinden met de samenleving ? de politiek , komt steeds verder van de samenleving af te staan meneer Krul.

 6. Hahahh het CDA heeft een statement en de mensen met te veel tijd springen achter hun toetsenbord om ze zwart te maken. Ga toch lekker aan het werk jongens.

  Prima verhaal van de heer Krul en eindelijk een politicus die met een oplossing komt namelijk meer bouwen wel zorgen dat ook in de sociale huur meer huizen komen. mijn steun hebben ze

 7. Krul heeft geen benul… Snotneus! Geeft-ie een groot compliment aan Woningstichting, terwijl die, zoals hierboven al aangegeven, voortvarend bezig is om de voorraad sociale huurwoningen bijkans te halveren. En wat de PVV betreft: mijn partij is het niet, maar ze heeft natuurlijk wel groot gelijk dat die regeling om voorrang te verlenen aan statushouders van de zotte is.
  Als het de bedoeling is om die asielzoekers te integreren in de samenleving, dan zul je ze ook gelijk moeten behandelen als de autochtone inwoners. Van positieve discriminatie mag dan geen sprake zijn. Dat keert zich alleen maar tegen hen, zoals blijkt uit bovenstaande reacties…

  • Die regeling is er , om de AZC,s leeg te krijgen . Anders zitten verkregen statushouders te lang in zo,n AZC. De vrij gekomen plaatsen , kunnen dan ingenomen worden door nieuwe asielzoekers. SNAP DAT DAN !! Dat hierdoor onze jongeren geen kans krijgen om hun vleugels uit te slaan, en daardoor langer bij hun ouders moeten blijven wonen, zal Krul of het CDA een worst zijn . CDA… Waar staat de C ook alweer voor??

   • Sorry frdrk : Maar 2,5 jaar geleden is deze regeling voor statushouders door de tweede kamer afgeschaafd. Dat de gemeente Den Helder er mee doorgaat is om aan het aantal inwoners van 60.000 te komen. Dus wettelijk moeten zij gewoon op de wachtlijst komen als ieder ander. Dat deze regel er nog is in Den Helder komt door de samenspraak van gem Den Helder,WSDH en het COA. Van de vrij komende woningen in Den Helder gaat 75 % naar statushouders. Ik denk dat de hr Krul alleen maar zijn eigen straatje schoon praat en niet het landelijk beleid wil uitvoeren.

    • alleen al daarom wil Krul al die Polen hier heen hebben…..
     omhoog moet dat inwonersaantal

 8. Meneer Krul is een politiek talent en van politieke talenten kunt je verwachten dat ze een verhaal op welke manier dan ook naar hun hand kunnen zetten.
  De structuren daartoe maakt iemand die dat talent bezit zich makkelijk eigen: het één tegenover het ander zetten bijvoorbeeld.
  Alhoewel ik zelf de motie van de PVV liever op principiële gronden had ingediend gezien worden weet iedereen ook dat diezelfde motie dan geen schijn van kans zou hebben gemaakt.
  Het CDA reageert overigens precies zoals de PVV … ´de pot verwijt de ketel´ dus.
  Zij reageert namelijk impulsief via haar gedachtegoed reflex en eigent zich aldus onmiddellijk en bovenal ´de algemene sociale eerbaarheid´ toe, waar de PVV zich inzet voor de autochtoon, wanneer haar dat uitkomt natuurlijk.
  De heer Krul is, onrijp als hij nog is, zich zo zeker van zijn suprematie, dat zelfs de oneliner ´Álles is de schuld van een ander´ nét te overhaast wordt gebruikt bij het benadrukken van het door het CDA verwerpelijke bevonden gedachtegoed van een andere partij waar eigenlijk nu juist ´de hand in eigen boezem steken´ past. Het benoemen of aanwijzen van een groep senioren die door jarenlang slecht en ondoordacht beleid momenteel doodlopen op de woningmarkt helpt daarbij ook al niet.
  Want wie regeerde er mee tijdens het ontstaan van de huidige problematiek? Nee, de schreeuwerigheid van een jong talent is hier wel te begrijpen maar toch ook misplaatst.
  En dan die ´echte´ oplossing die meneer Krul vermeldt: ´meer woningen bouwen´ voor bepaalde groepen, dat is toch niets nieuws, er zou tevens gebouwd worden voor ´knelpunt segmenten´, maar hoeveel dan en welke precies en waar? Mensen werken zich ergens in Den Helder schijnbaar ´een slag in de rondte´, ook zo’n lege phrase want hoe dan, waarom, waar, en vooral, op welke manier?
  En uiteindelijk prijst meneer Krul nog even zijn eigen partij en terwijl hij zichzelf stevig op de borst klopt zegt hij: ´wíj zijn de partij van het ´wij´ gevoel!´, wíj doen er een schepje bovenop, wíj willen meer, meer, meer woningen enz. Hoeveel dan meneer Krul en waar en over hoeveel jaar? En bovendien, u knalt binnenkort wellicht door naar Den Haag terwijl de inwoners van Den Helder dan weer naar de saaie, nietszeggende politieke beloften van uw opvolger moeten luisteren.
  Nee, u werkt op deze manier slechts mee aan het nog onverschilliger maken van de burger in zijn algemeenheid en zeker over de Helderse politiek en we weten allemaal waar dat uiteindelijk eindigt. Noem toch eens man en paard, steek uw nek eens uit in plaats van te blijven hangen in uw reeds lang verloren strijd om ´het wij´.Je moet maar durven, niet?
  En nu maar hopen dat meneer Krul dit hem onwelgevallige betoog niet denkt op te lossen, c.q dat hij zich hier niet uit wil wurmen via ellenlange voor de gemiddelde burger (waaronder ikzelf) onbegrijpelijke ambtelijke stukken.
  Een onbegrijpelijk bewijs is namelijk geen bewijs en wanneer je het talent hebt zoals meneer Krul dat overduidelijk en onomstreden bezit moet dat met goede cijfers en argumenten toch in een paar eenvoudige regels samen te vatten en aldus aan te tonen zijn.
  Zou je toch denken.

  • Cda wil bruggen bouwen en de PVV wil bruggen ophalen..ik vind wel dat ieder aan de zelfde regels moet voldoen om een sociale huurwoning te krijgen /dus 10 jaar ingeschreven staan en zeker niet trouwe om na 10 jaar te scheiden..begin dan een LAT verbinding en de woningmarkt is niet echt in balans zo zie ik veel ouderen alleen in een gezinswoning .vandaar dit id laat in de schooten meer sociale constructies verzinnen ..toen mn vader overleed zat ma ook opeens in een te groot huis dus na een paar jaar verkocht ze t en nam een aanleunwoning te Jdorp geschikt voor ouderen..Als je dit slim aanpakt zijn er zoveel mogelijkheden om de woningmarkt soepeler te maken en zo sneller over een geschikte woning te kunnen beschikken…ik heb zelf bijna 30 jr in een ellen vogelaarswijk gewoont en dat wil je echt niet

 9. Probleem is in feite de groeiende overbevolking (wereldwijd) waar veel politici al generatie lang voor gewaarschuwd hebben en in allerlei debatten steeds weer op terugkomt. De bouwgronden worden steeds schaarser en dat kan uiteraard niet grenzeloos doorgaan. Nederland telde kort na de tweede wereldoorlog ongeveer de helft minder inwoners en toen sprak men overigens al over een overbevolkt land.. Talrijke Hollanders trokken naar Canada en Australië om er een toekomst op te bouwen. Op Den Helder terugkomend is het veel te grote tekort aan sociale huurwoningen een probleem dat al lang bestaat en waar onvoldoende aan is gewerkt om die achterstanden weg te werken. Senioren met een AOW en soms een klein pensioen kan je misschien als mede oorzaak zien maar het echte probleem is en blijft de schaarste aan bouwgrond, gerelateerd aan het snel stijgende inwoneraantal waardoor geschikte huisvesting een luxe is geworden. Het voorrang bieden aan statushouders boven inwoners, die hier al vele jaren voor een woning op de wachtlijst staan, zal tot ongewenste wrijvingen kunnen leiden en daar zit niemand op te wachten .

  • Marinus Vermooten. Om even op je reactie te reageren i.v.m. schaarste bouwgrond ben ik het niet met je eens. De Woningstichting Den Helder heeft in Nieuw-Den Helder veel hoogbouw c.q. flatwoningen (sociale woningen) gesloopt deze terreinen zouden nu bebouwd kunnen worden als voorbeeld: “Jan Verfailleweg en Meidoornstraat” Dus in mijn ogen is er grond genoeg om te bouwen.

   • grond zat alleen idiote vooral groene regeltjes die het hele land naar de filistijnen helpen

 10. Schets een algemeen beeld en vervolgens situatie Den Helder. Ook hier zijn de grondprijzen onderhevig aan de bevolkingsgroei, ook al is Den Helder qua aantal inwoners in de loop der jaren met ruim tienduizend gezakt.

 11. Het schiet natuurlijk ook niet op , als je grond , waar huizen neergezet kunnen worden, vol zet met zonnepanelen. Bouw daar eerst huizen , en zet die zonnepanelen op die huizen. Nu ben je die zeldzame grond kwijt.

  • Bedoelt u dat stuk grond bij de dogger, wat nu vol zonnepanelen staat?
   Die grond is namelijk eigendom van het ziekenhuis, niet van de gemeente. En die hebben op eigen initiatief een zonnepark gebouwd, omdat het al tijden leeg stond.

 12. Simpel mensen. Krul solliciteert hier nu al naar een mooie functie bij de woningstichting of elders…….in Den Haag?? Daar zitten ook mensen die zich niet constructief op stellen en alleen maar doordrammen. En maar een ander proberen te framen. Zielig betoog van zo’n jochie. De truc van Krul.

 13. Wellicht een bijdrage aan de discussie, dit pleidooi is reeds in het bezit van de fractievoorzitters!

  Oostvleugel Noord West Ziekenhuis slopen?

  Niet meer nodig dus slopen maar, weer eens een staaltje van onnodige kapitaal vernietiging.
  De directie van het NWZ en raad van commissarissen beslissen, ik stel me zo voor vanuit Alkmaar.
  Ik stel voor om de beoogde Oostvleugel in stand te behouden, niet slopen dus en om niet over te dragen aan de woningstichting.
  Sloop- en herinrichtingskosten worden het NWZ hiermee bespaard.

  Waarvoor behouden?
  Voor het huisvesten van alleenstaande ouderen vanaf bijvoorbeeld 65 jaar uit onze gemeente.
  Alleenstaande ouderen, fysiek in orde, die eenzaam zijn of gaan vereenzamen.
  Eenzaamheid bestaat helaas en is een maatschappelijk probleem.
  Huisvesting voor deze doelgroep hoe mooi kan het zijn!
  Realisering van dit idee kan bijdragen aan een begin van een oplossing voor een deel van het probleem.
  Deze doelgroep woont her en der verspreidt over Den Helder, dikwijls aan het oog onttrokken.
  Vaak in woningen en/of appartementen die te groot zijn.
  Steeds moeilijker wordt het om goed voor zichzelf te kunnen zorgen,
  Het huis uitgaan, boodschappen doen en/of op bezoek gaan wordt steeds lastiger.
  Thuis komt er weinig of geen bezoek.
  Altijd afhankelijk van de zorg van anderen, kinderen wonen niet zelden ver uit de buurt.
  De zorgvraag van deze ouderen neemt alleen maar toe, hoe hard de mensen in de zorg ook werken. Feit is dat we handen te kort komen in de zorg.

  Wat moet er gebeuren?
  Allereerst, niet slopen, maar restylen en de Oostvleugel geschikt maken voor huisvesting van de genoemde doelgroep.
  Maak er een pilot project van, dat navolging kan krijgen in heel Nederland.
  Voor de bestaande gevels kan men balkons plaatsen, en het gebouw geschikt maken voor appartementen, een goed voorbeeld is de aanpak bij o.a. het Heiligharn.
  De woningstichting heeft de expertise in huis.
  De Oostvleugel een gebouw dat zijn functie heeft verloren wordt hiermee van de sloop gered.
  Een prachtige locatie met aan de Oostzijde uitzicht op het Timorpark en aan de Westzijde richting de Zeezijde.

  Gehuisvest in een mooi gebouw, kan de doelgroep een wandelingetje maken in het Timorpark en in het woongebouw elkaar kunnen ontmoeten.
  Indien nodig, is de zorg nabij, niet onbelangrijk voor de nieuwe bewoners.
  De voorgestelde wijze van huisvesting zal mensen weer doen opleven, ze kunnen elkaar makkelijk ontmoeten dat is het doel.
  Realiseer in het gebouw een ontmoetingsruimte voor de doelgroep, met een TV kamer en biljart etc.
  Als de Stichting afgestoft dat zou willen, is het wellicht mogelijk, deze permanent op de begane grond te vestigen.
  De doelgroep zal er veel te zien zijn en er zal belangstelling van anderen zijn, na of voor bezoekuren van het ziekenhuis.
  Succes verzekerd en niet alleen voor afgestoft, de nieuwe bewoners raken niet uitgekeken en uitgepraat!
  De eenzaamheid voorbij, dat is de gedachte van mijn pleidooi, dat willen wij toch?
  Hoe mooi kan het zijn en bovendien een uitgelezen kans!
  Vrijkomende woningen en appartementen komen vrij voor starters en 50 plussers.
  Een win-win situatie!
  Of toch maar slopen, eigenlijk te gek voor woorden.

  Martien Rietveld

  • Klinkt op papier allemaal leuk, maar ik denk niet dat u inhoudelijk iets over bouwdeel oost weet. Er is met de bouwplannen uiteraard gekeken naar vernieuwbouw i.p.v. slopen. Maar dit bouwdeel is zo verouderd dat slopen de meeste kostenbesparende optie is. Verbouw en in stand houden kost je klauwen met geld, soms is het beter om gewoon opnieuw te beginnen.

 14. Dit pleidooi is reeds bekend bij de fractievoorzitters en past m.i wel in de discussie.
  Ik schat dat het hier een capaciteit betreft van 100 wooneenheden!

  Oostvleugel Noord West Ziekenhuis slopen?

  Niet meer nodig dus slopen maar, weer eens een staaltje van onnodige kapitaal vernietiging.
  De directie van het NWZ en raad van commissarissen beslissen, ik stel me zo voor vanuit Alkmaar.
  Dit is een pleidooi om de Oostvleugel van het NWZ in stand te behouden.
  Niet slopen dus en om niet over dragen aan de woningstichting, onaanzienlijke sloop- en herinrichtingskosten worden het NWZ hiermee bespaard.

  Waarvoor behouden?

  Voor het huisvesten van alleenstaande ouderen vanaf bijvoorbeeld 65 jaar uit onze gemeente.
  Alleenstaande ouderen, fysiek in orde, die eenzaam zijn of gaan vereenzamen.
  Eenzaamheid bestaat helaas en is een maatschappelijk probleem.
  Huisvesting voor deze doelgroep hoe mooi kan het zijn!
  Realisering van dit idee kan bijdragen aan een begin van een oplossing voor een deel van het probleem.
  Deze doelgroep woont her en der verspreidt over Den Helder, dikwijls aan het oog onttrokken.
  Vaak wonen zij in woningen en/of appartementen die te groot zijn.
  Steeds moeilijker wordt het om goed voor zichzelf te kunnen zorgen,
  Het huis uitgaan, boodschappen doen en/of op bezoek gaan wordt steeds lastiger.
  Thuis komt er weinig of geen bezoek.
  Altijd afhankelijk van de zorg van anderen, kinderen wonen niet zelden ver uit de buurt.
  De zorgvraag van deze ouderen neemt alleen maar toe, hoe hard de mensen in de zorg ook werken.
  Feit is dat we handen te kort komen in de zorg.

  Wat moet er gebeuren?

  De Oostvleugel restylen en de geschikt maken voor huisvesting van de genoemde doelgroep.
  Maak er een pilot project van, dat navolging kan krijgen in heel Nederland.
  Voor de bestaande gevels kan men balkons plaatsen, en het gebouw geschikt maken voor appartementen, een goed voorbeeld is de aanpak bij o.a. het Heiligharn.
  De woningstichting heeft de expertise in huis!
  De Oostvleugel een gebouw dat voor het NWZ zijn functie heeft verloren wordt hiermee van de sloop gered.
  De doelgroep krijgt hiermee huisvesting op een plek die passend is en in een omgeving waar zorg primair wordt verleend.
  Een prachtige locatie met aan de Oostzijde uitzicht op het Timorpark en aan de Westzijde richting de Zeezijde.

  Gehuisvest in een mooi gebouw, kan de doelgroep een wandelingetje maken in het Timorpark en in het woongebouw elkaar ontmoeten.
  Indien nodig, is de zorg nabij, niet onbelangrijk voor de nieuwe bewoners.
  De voorgestelde wijze van huisvesting zal mensen weer doen opleven, ze kunnen elkaar makkelijk ontmoeten, dat is het doel.
  Realiseer in het gebouw een ontmoetingsruimte voor de doelgroep, met een TV kamer en biljart etc.
  Als de Stichting Afgestoft dat zou willen, is het wellicht mogelijk, deze permanent op de begane grond te vestigen.
  Voor de doelgroep zal er veel te zien zijn en er zal belangstelling van anderen zijn, na of voor de bezoekuren van het ziekenhuis.
  De eenzaamheid voorbij, dat is de gedachte van mijn pleidooi, dat willen wij toch wel voor deze mensen?
  Hoe mooi kan het zijn en bovenal een uitgelezen kans!
  Vrijkomende woningen en appartementen van deze mensen komen vrij voor starters en 50 plussers.
  De doorstroming in het woningbestand van de WSDH wordt hiermee bevorderd!
  Mogelijk en dat zou mooi zijn gaan de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg omlaag.
  Een win-win-win situatie!
  Slopen is te gek voor woorden.

  Martien Rietveld

 15. Tot een aantal jaren geleden had je hier veel meer “bejaardenhuisjes”.Velen inmiddels gesloopt omdat ze niet meer aan de eisen voldeden ? Ik moest door omstandigheden in 2016 mijn huis verkopen.Sinsdien probeer ik een woning te krijgen en sta ingeschreven bij woningstichting.Dus nu al 4 jaar.Inmiddels ben ik bijna 60 en heb nog steeds geen woning.Hele leven gewerkt en belasting betaald.Dan zie ik allerlei import op straat lopen en in de Lidl met boodschappen doen waan ik me in het buitenland.
  Toch niet gek dat ik op de PVV stem ?

 16. Kan de heer Krul eens duidelijk aangeven waar op dit moment nieuwe huizen worden gebouwd in Den Helder / Julianadorp voor de sector “sociale huur” ?

 17. Zoals dhr Vermooten al aangeeft :alles is te wijten aan de overbevolking.En daar heeft hij natuurlijk wel een puntje.
  Gelukkig is het Corona Virus hard op weg om een wereldwijde pandemie te worden.
  Alle problemen zijn straks opgelost.
  Even geduld aub

 18. In ”gelul, memeer Krul kan je niet wonen, een citaat van een Amsterdamse woningbouw wethouder. Sociale woningbouw is wat deze stad totaal mist. We zitten nu met parkjes en scheve bomen opgescheept. Opgedrongen door de groene mafia. Met prestigeprojecten. De grond is helemaal niet schaars, meneer Ed de Boekhouder, bestuurslid van de slapende Stadspartij Den Helder. Den Helder heeft heeft zitten slapen meneer Bierens, bestuurslid van Behoorlijk Bestuur. U heeft zitten slapen met Trots op Den Helder. Natuurlijk kan je een lulverhaal ophangen mereer Vernooten en dieren gaan huisvesten van schimmige donaties. Verbloemen dat jullie verkeerde keuzes hebben gemaakt
  De PVV moet doorpakken en met voorstellen komen voor een groter areaal sociale woningbouw, dan maar wat groen minder. Bij de volgende verkiezing de PVV en Forum voor Democratie de kans geven en de snoeischaar in de slapende politieke corrupte rorzooi te zetten. .

  • Mandy Seinstra, Hierbij adviseer ik U om mijn reactie even terug te lezen naar aanleiding van de reactie van de Hr. Vermooten want u schrijft iets of legt mij de woorden in de mond: “De grond is helemaal niet schaars, meneer Ed de Boekhouder (Ed Schotman)” wat ik nooit geschreven heb i.v.m. schaarste bouwgrond. Zelfs integendeel. Advies eerst goed lezen en dan pas reageren lijkt mij meer op zijn plaats i.v.m. allerlei opmerkingen die U nu maakt.

   • Ach, meneer Schotman, wat maakt het uit. Alles is toch incestueus, Ieder hopt van partij naar partij. Of richt weer een filiaaltje op Je ziet tussen de bomen het bos niet, zelfs als ze scheef staan, Als u stelt dat bouwgrond niet schaars is, doe er dan wat aan als bestuurslid van uw twee zetelige ministadspartijtje. Ik eindig maar weer; In gelul kan je niet wonen”, meneer Schotman

 19. Volgens het nieuws hedenmorgen :Corona virus is officieel Pandemie.Kwestie van tijd voor het in Nederland komt. Bevolking niet goed voorbereid en voorgelicht. Het hele probleem met overbevolking,woning tekort ,immigratie ,werkeloosheid,depressies en noem maar op is binnenkort verleden tijd.
  Ziekte,voedsel tekorten,plunderen zal ons deel zijn.Het is inmiddels 5 over 12 !!
  Ik zou me maar ergens anders druk over gaan maken dan de politiek.

   • Ik rook niet en drink alleen kruidenbitter.Daar ga je niet van hallucineren.
    Verder volg ik het nieuws,onafhankelijke bronnen en geen social media.
    Ik voel me heel goed,iets wat je van die besmette mensen op 20 km vanaf de Nederlandse grens niet kan zeggen.
    Er komt een dag dat u mijn woorden nog wel zal herinneren………………

    • Absint

     Soort drank: kruidenbitter met anijs, absintalsem (Artemisia absinthium), venkel en andere kruiden

     Land van herkomst: Frankrijk

     Alcoholpercentage: 40-70%

     • Sybrandy Kruidenbitter volgens origineel recept uit Friesland.
      Heden in 2020 bestaat het 100 jaar.Geen suiker of andere toevoegingen. 30% alcohol .De enige echte.Gebotteld en gebrouwen in de Stelling Den Helder.
      “Sybrandy een oud recept bewaard voor de toekomst”

 20. De PVV is goed in oproerkraaien en niets bereiken. Gelukkig dat VVD en D66 permanente bewoning van vakantieparken binnenkort mogelijk gaan maken, waar de PVV stemmers blij mee zullen wezen om hun woonproblemen op te lossen.

  • ja geweldig idee, we weten allemaal hoe dat ging met vakantiepark fort oranje nietwaar,
   ze snel mogelijk alle vakantieparken openstellen voor permanente bewoning …. nog meer waanideeën?

Comments are closed.