Vijftig Helderse bomen geveld door de storm

3

Den Helder – Het stormachtige weer van de afgelopen maand heeft Den Helder zo’n vijftig bomen gekost. “En dan mogen we blij zijn dat de bomen niet in blad stonden”, benadrukt de gemeente. “In dat geval zou de schade nog wel groter zijn geweest.”

“Tegenwoordig worden we niet meer verrast door zware stormen. We weten het vaak al een paar dagen van tevoren. Daarom kunnen we ons ook goed voorbereiden en volgen vastgestelde procedures. Dit houdt onder andere in dat vooraf stormploegen worden samengesteld en er even contact is met de brandweer. Bij de eerste storm (Ciara) hadden zowel de brandweer als de gemeente bijvoorbeeld drie ploegen paraat. De stormen daarna waren minder heftig en was er dus minder inzet nodig.”

Het stormprotocol regelt niet alleen de inzet van stormploegen maar ook de inzet van materieel. De dag voor de storm los gaat, zorgt team Wijkbeheer voor een afgetankte auto per stormploeg. Daarop staan ook schrikhekken en zandzakken. Verder staan ook twee aannemers paraat met mobiele kranen met een sorteergrijper. De afstemming van de teams vindt plaats door het team Wijkbeheer op de Ambachtsweg. Daar worden de meldingen verwerkt en uitgezet.

Veel extra werk
“Flinke stormen doen dan ook een stevig beroep op de uren die wij als gemeente bezig zijn met het opruimen en veilig maken en houden van de openbare ruimte”, aldus een woordvoerster van de gemeente Den Helder. Tijdens de eerste twee stormen zijn 50 manuren ingezet om het grove werk te doen. Het gaat dan om het vellen van gevaarlijke bomen en verwijderen van gevaarlijke takken, omgewaaide borden, weggeblazen dakpannen, enzovoort. De dagen erna zijn hoveniers bijna 400 uur bezig geweest om alles weer te fatsoeneren. Ook is voor ongeveer 300 uur een aannemer aan het werk geweest.

“Op een veel later moment gaan we weer een aantal bomen herplanten. We zoeken eerst uit welke locaties daarvoor in aanmerking komen en wat voor soort boom het moet gaan worden.”

Gevaarlijke situaties
Wie tijdens stormachtig weer gevaarlijke situaties ziet waarbij het niet veilig is het zelf op te ruimen doet er verstandig aan dit door te geven. “U kunt 112 bellen of het algemene nummer van de gemeente 140223. Voel u niet bezwaard. Wij kunnen niet het hele gebied in de gaten houden. Bel dus gerust bij takbreuk, omgewaaide bomen, scheven of omgewaaide lantarenpalen of stoplichten!”

3 REACTIES

  1. scheelt de gemeente weer kappen……
    waren het niet 650 bomen die ze kwijt willen?
    en maar zeuren over stikstof en grondwaterpeil …

  2. 112 bellen mag alleen in noodgevallen als het levensbedreigend is, 0900–8844 lijkt me meer van toepassing. Juist bij de stormen van afgelopen weken werd er uitdrukkelijk gezegd: niet 112 bellen bij een omgevallen boom etc. Je houdt de lijn alleen maar bezet voor de werkelijke noodgevallen.

  3. Bezopen stormangst in deze winderige stad. Overdreven reacties, belachelijk namen voor stormen, Eerst Ciara dan Dennis. Deze geen naam? Alsof het tropische cyclonen zijn. Hoe achterlijk moet je zijn om februaristormen als iets abnormaals te zien. Dat krijg je met die gekke Greta Tunberg en de klimaatnonsense

Comments are closed.