Word Vriend van Odensehuis Den Helder

0

Den Helder – Half januari werd Odensehuis Den Helder geopend door wethouder Biersteker. Inmiddels wordt deze ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun directe omgeving steeds beter bezocht. Een gestaag groeiend aantal deelnemers ontmoet elkaar op dinsdag- en donderdagmiddagen.

De stoelen die mede dankzij sponsoring werden gekocht, zijn inmiddels al niet meer voldoende: er moeten stoelen bij. Ook voor de toekomst is nog geld nodig om de activiteiten te kunnen blijven aanbieden voor deze groeiende groep Nieuwediepers.

Gezamenlijk dragen de deelnemers zorg voor de dagelijkse organisatie en de inhoud van de activiteiten. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die een ieder heeft, worden benut. Dagelijks is er één coördinator aanwezig. Verder draait Odensehuis Den Helder volledig op de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met beginnende dementie zelf. Voor specifieke activiteiten of workshops werken ze met kunstenaars, organisaties en diverse andere aanbieders. Odensehuis Den Helder biedt een gevarieerd en wisselend programma.

Vriend
Om te zorgen dat het Odensehuis Den Helder een prettige plek blijft, waar deelnemers zich even kunnen ontspannen, gezamenlijke activiteiten organiseren of hun zorgen en vragen kunnen delen, kan een ieder Vriend van Odensehuis Den Helder worden. Dat kan tegen een jaarlijkse minimum donatie van € 25,-. Meer mag natuurlijk altijd. Ook eenmalige giften zijn meer dan welkom.

Het rekeningnummer van Odensehuis Den Helder is NL57ABNA0861198999. Bij eenmalige sponsoring graag “Stoelen” vermelden, bij een jaarlijkse bijdrage graag “Vriend” vermelden.

Inlichtingen over het Odensehuis via 06 51 11 00 14, 06 46 26 47 19‬, of per e-mail secretaris@odensehuisdenhelder.nl.