MV Geosea onderdeel van de marinevloot

2

Den Helder – De rood-witte kleur tussen de vele tinten marinegrijs is een feit. MV Geosea voer dinsdagmiddag de haven van Den Helder in en is voor vijf jaar onderdeel van de marinevloot. De Koninklijke Marine verwacht het eerste Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig in 2025. Om die periode te overbruggen, wordt de Geosea van de firma N-Sea gehuurd.

Aan boord gaat de civiele bemanning samenwerken met militairen van de Mijnenbestrijding Module Groep. De komende maanden krijgen zij onderdelen van de Mine Countermeasures-toolbox, waar ook de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen straks mee opereren. Denk daarbij aan onbemande onderwatersystemen (AUV’s), onbemande kleine vaartuigen (USV’s) en eventuele drones (UAV’s).

“De militairen van de Mijnenbestrijding Module Groep kunnen hier ervaring opdoen met de nieuwe systemen en de andere manier van opereren. Een perfecte periode om doctrines alvast te testen en te schrijven voor de komst van de nieuwe vaartuigen. Daarnaast worden logistieke en technische werkprocessen ingericht en onderwijsproducten ontwikkeld”, aldus kapitein ter zee Toebast, groepscommandant mijnendienst.

2 REACTIES

  1. Nou werk zat voor Zr. Ms. Hulpmijnenveger/ jager 2 ex Geosea

    Zowel na WO I als na WO II werden gigantische hoeveelheden oorlogsmateriaal gedeponeerd voor de kusten van Europa. De Oslo-Paris Convention (Ospar), die instaat voor de bescherming van het marine milieu in de Noordzee en het aan de Noordzee grenzende deel van de Atlantische Oceaan, lokaliseerde in totaal 80 dumpplaatsen, waarvan sommige voor gifgas zoals in België

    Op 16 plekken voor de Duitse kust werd sinds WO I bijvoorbeeld anderhalf miljoen ton chemische en conventionele munitie gelost. Tussen Ierland en Schotland ligt meer dan één miljoen ton oorlogsmateriaal. In de Baltische Zee werd na WO II zeker 50.000 ton chemische munitie gedumpt, met name in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Tussen Denemarken en Noorwegen, in het Skagerrak, werden na de jongste wereldoorlog honderdduizenden ton conventionele en chemische munitie gedumpt. Ook in Zuid-Europa, voor de kusten van Spanje en Portugal, bevinden zich meerdere dumpplaatsen van munitie. Het vermoeden is reëel dat een aantal dumpplaatsen nooit ontdekt is.

    Laat ze daar maar eens mee beginnen..succes

    • Er wordt druk geruimd…overal maar er ligt gewoonweg teveel om alles tegelijk aan te pakken

Comments are closed.