Raad komt indien noodzakelijk toch bijeen

6

Den Helder – Op basis van alle maatregelen van het kabinet, maar óók vanuit het verantwoordelijkheidsbesef van het gemeentebestuur, heeft het Presidium van Den Helder een aantal afspraken gemaakt over de komende vergaderingen van de raad en de raadscommissies. De belangrijkste hiervan zijn:

– Alle geplande fysieke raadsbijeenkomsten, zoals commissie- en raadsvergaderingen, vervallen tot in ieder geval maandag 11 mei 2020.
– Mocht besluitvorming door de raad vóór die tijd noodzakelijk zijn, dan zal de raad hiervoor bijeenkomen. Hierbij worden dan alle geldende richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus in acht genomen. Het is de raad immers alleen toegestaan om in een fysieke vergadering besluiten te nemen. Dit kan niet digitaal/op afstand.
– Momenteel wordt door de minister van BZK een spoedwet voorbereid. Op basis van deze spoedwet kan gemeenteraad wél op afstand besluiten nemen. Deze mogelijkheid wordt nauwlettend gevolgd en hiervan zal – indien noodzakelijk – gebruik worden gemaakt.
– De technische mogelijkheden worden geïnventariseerd om digitaal te vergaderen. Als er geen besluiten hoeven te worden genomen, dan is dit in de huidige situatie onder voorwaarden toegestaan.
– Over de behandeling en besluitvorming van lopende dossiers worden op korte termijn nadere voorstellen gedaan.

Het Presidium hecht veel waarde aan continuïteit, openbaarheid en zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen, maar is zich er terdege van bewust dat door de coronacrisis hierin concessies moeten worden gedaan. Het tegengaan van een verdere verspreiding van het coronavirus dient de allerhoogste prioriteit te krijgen.

6 REACTIES

 1. De gemeenteraad in zware tijden.

  De werkelijk verschrikkelijke rampspoed die Corona over ons afroept zal, naast veel menselijk leed, verstrekkende gevolgen hebben.
  Economisch en financieel gezien gaan we dat allemaal merken.
  Laten we er het beste van hopen!
  In het licht van deze gebeurtenissen en wat er allemaal nog op ons af gaat komen vraag ik als burger aan de raad, om reeds nu het besluit voor een Stadhuis op Willemsoord te heroverwegen.
  Los van het feit dat er geen draagvlak voor is bij de bevolking, gaan de kosten, pakweg
  30 miljoen, (een optimistische schatting), wringen en eens te meer pijn doen.
  Afgezien van wat er nog allemaal op ons af gaat komen.
  Als dat al niet al het geval was, komen de relatief goedkopere alternatieve locaties voor een nieuw stadhuis weer in beeld.
  Gemeenteraad, toon daadkracht en stap over uw schaduw heen, dit in het belang van de inwoners van Den Helder en niet in de laatste plaats vanwege de situatie waarin we komen te verkeren.
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

  Martien Rietveld

 2. Geheel volgens plan. De bevolking huisarest opgelegd. De lokale democratie buitenspel gezet. Nederland is overgenomen door de Globalisten.
  Dus beste Martien Rietveld waarom nog een stadhuis?
  Een Ortskommandatur is genoeg.
  Die staat al op Willemsoord. (het raadshuis)

 3. Indien noodzakelijk !!! En wie bepaalt , of het noodzakelijk is ?? Dus we kunnen wel raden , dat alles wat de coalitie niet noodzakelijk vind, wordt afgewezen.

 4. Het openbaar bestuur loopt zonder digitale vergader optie jaaaren achter. Zou 20 jaren geleden al moeten zijn ingevoerd.

  • Daar had u Heer Prins, daar dan al jaren achteraan kunnen lopen. U heeft immers JAAAREN deel uitgemaakt van die club !

 5. Dat heeft Prins ook jaaren gedaan. Maar de kopgroep Prins kon niet worden gevolgd door het peloton.

Comments are closed.