SBCE: stort Den Helder financieel niet in de afgrond

50

Den Helder – Nu er een diepe economische recessie voor de deur staat, is het voor een gemeente als Den Helder financieel niet langer meer verantwoord om tussen de 30 en 40 miljoen euro te gaan uitgeven aan de plannen om een nieuw stadhuis op het monumentale Willemsoordcomplex te gaan vestigen. Dat vindt de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) en die doet dan ook een dringend beroep op het gemeentebestuur om hiervan af te zien.

Ook Den Helder, één van de armste gemeentes van Nederland, gaat het volgens SBCE-voorzitter Paul Schaap de komende jaren door de coronapandemie financieel-economisch heel moeilijk krijgen. Elke euro zal drie keer moeten worden omgedraaid voordat deze kan worden uitgegeven. “Den Helder kan zich de komende jaren helemaal geen grote uitgaven meer permitteren. Stort onze stad daarom niet in de financiële afgrond, wees verstandig en toon leiderschap. Het kan en mag toch niet zo zijn dat de inwoners van Den Helder straks voor de kosten moeten opdraaien. Zij zullen het de komende jaren, net als het bedrijfsleven, al moeilijk genoeg krijgen. Daarom moet het gemeentebestuur onmiddellijk haar financieel onverantwoorde stadhuisplannen op Willemsoord afblazen.”

Volgens de SBCE-voorzitter kan Den Helder best verder gaan met alleen de vestigingen op Kooypunt en aan de Kerkgracht. Vooral Kooypunt is een ideale locatie omdat circa 60 procent van de ambtenaren van buiten Den Helder komt. Een ander voordeel is dat de unieke constructie van Gebouw 66, een rijksmonument uit 1825, dan geen geweld behoeft te worden aangedaan en dat het voortbestaan van Museumhaven Willemsoord niet in gevaar komt. De SBCE weet zich naar eigen zeggen gesteund door duizenden verontruste inwoners van Den Helder.

50 REACTIES

 1. De huidige huisvestingslasten, de tijdelijke huisvestingslasten icm met gebruik van de Kerkgracht locatie én de toekomstige huisvestingslasten zijn gewoon in het meerjaren perspectief van de begroting opgenomen.
  Hierin zijn financieringslasten, huurlasten en onderhoudskosten gewoon meegenomen.

  Als je van het ene huis naar het andere verhuisd ben je niet plotseling tonnen kwijt door de verhuizing.
  We betalen nu ook gewoon huur. Dat is straks niet plotseling een bedrag in 1 keer. We hoeven er niet voor te bezuinigen of lasten van de bewoners te verhogen. Dit is gewoon een onzin verhaal!

  We zijn druk bezig te inventariseren wat de tijdelijke crisis ons brengt. Veel zal gecompenseerd worden door het rijk. Maar ook in ons risico profiel zijn risico’s opgenomen tbv een groeiende vraag naar voorzieningen op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en WMO. Er zijn stevige bedragen voor opgenomen in onze algemene reserve.

  Dit is bangmakerij van de ergste soort.
  Met een begroting van jaarlijks 208 mln euro zijn we zeker geen arme gemeente en omdat we goed op de centen hebben gepast, en juist risico’s goed in kaart hebben gebracht hebben we voldoende vet op de botten om ook lokaal maatregelen te kunnen nemen tijdens de crisis.

  In deze onzekere tijden is stemmingmakerij wel het laatste waar onze inwoners, verenigingen en ondernemers op zitten te wachten!

  • Beste Kees,

   Als ik al gauw € 5.000 kwijt ben aan een simpele verhuizing, nieuwe vloerbedekking, verf, gordijnen, etc., etc.. En dan reken ik nog niet eens de verhuizers mee.

   Hoeveel zou het verhuizen van een heel gemeentehuis dan kosten ?

   ik denk dat dat wel in de tonnen Euro’s gaat lopen JA !

   Denk eerst eens na, wat je op schrijft.

  • Trump heeft net een MILJOEN reservisten opgeroepen. We staan aan de vooravond van een wereldbrand die zijn weerga niet kent. Natuurlijk is Corona een ramp, maar de economische crisis die er nu onvermijdelijk aankomt, is vele maken erger en zal ons vermoedelijk in het stenen tijdperk storten. De bankencrisis van 2008 is nooit opgelost, er is alleen maar op krankzinnige schaal uit dunne lucht geld bijgedrukt en de schulden zijn tot in het oneindige gestegen. De wereldeconomie was al een wankelend kaartenhuis en daar komt nu nog een orkaan overheen. Alles en iedereen krijgt op dit moment een bailout van de overheid. Zoiets kan helemaal niet. De euro zal daardoor via hyperinflatie al zijn waarde verliezen. Het enige dat ons nog een heel klein beetje zou kunnen redden, zijn moedige bestuurders die de boel onder ogen durven te zien. Zonder juiste diagnose -hoe afschuwelijk die ook is- bestaat er zeker geen genezing. Ondertussen zit Den Helder opgezadeld met een dorpswethouder die het heeft over een tijdelijke crisis en voldoende reserves. Uiteraard gevolgd door een hol PR verhaal. Maar maakt u zich geen zorgen, het nieuwe stadhuis kan er niet meer komen. De bouwmaterialen zullen niet eens beschikbaar zijn en het is zelfs de vraag of de gemeente Den Helder over enige maanden nog bestaat…..

 2. Beste Kees,je maakt er weer een mooi vehaal van maar je draait er om heen nl we hebben helemaal geen stadhuis op Willemsoord nodig pure verkwisting.
  En verder ben je het Nautisch karakter en de geschiedenis van Den Helder om zeep aan het helpen .

  • Beste heer Jonas,

   De gemeente investeert veel in cultureel erfgoed.
   Naast de investeringen op Willemsoord ook in de stelling, de forten, de mooiste bibliotheek van de wereld ook een prijswinnende schouwburg.
   Er wordt een nieuwe erfgoedorganisatie opgericht om al het vastgoed op Willemsoord en de Stelling van Den Helder in stand te kunnen houden. Hier trekken we jaarlijks veel geld voor uit.

   Juist het gebruiken van de gebouwen en forten zorgt er voor dat de instandhouding geborgd kan worden. De gebouwen voor de toekomst behouden kunnen blijven!
   Een leeg gebouw of een gebouw dat slechts incidenteel wordt gebruikt raakt eerder in verval mede omdat in een leeg gebouw klimaatbeheersing lastig is. Ook zijn er geen opbrengsten om structureel bij te kunnen dragen aan het onderhoud. Letterlijk een schip van bijleg.

   Tevens dragen we aanzienlijke bedragen bij aan het varend erfgoed.
   Subsidie voor de Museumhaven, aanpassingen aan de Medemblikkerloods, subsidie voor diverse schepen zoals de Bonaire, voor het reddingsmuseum, we
   stellen kaderuimte beschikbaar, knappen de Boerenverdrietsluis op, co-financieren Waddenfondsaanvragen en we gaan een nieuwe kade aanleggen voor de Museumhaven ivm
   de omvaarroute welke aanstaande is.

   En van pure verkwisting is door het ingebruikname van twee gebouwen juist geen sprake. Het onderhoud van deze gebouwen is door slechts incidenteel gebruik niet te doen. inkomsten zijn/waren onvoldoende om simpelweg in het onderhoud te voorzien.
   Ook nu hebben we huisvestingslasten en dat is ook geen verkwisting. We huisvesten ca 400 ambtenaren op diverse lokaties. We huren nu van “derden” terwijl we zelf gebouwen beschikbaar hebben.

   Juist de vele investeringen van de lokale overheid in ons (varend) cultureel erfgoed zorgen ervoor dat we de geschiedenis van Den Helder met heel veel belastingcenten in stand houden.

   En dat als allemaal als “armlastige” gemeente…

   • beste heer Visser, u heeft het over 400 ambtenaren, zijn die eigenlijk wel nodig in een gemeente van 55000 inwoners? ik zou daar eens een behoorlijke bezem doorhalen, dan blijft er geld en ruimte over voor een leuk lief klein gemeentehuis op een centrale plaats en niet een gedrocht zo groot als uw ego op de meest onlogische plek in de gemeente…..

   • Beste Heer Visser ,die hele erfgoed club is een grote FARCE ! alleen in het leven geroepen om weer een geldbron aan te boren voor Willimsoord.Het samen gaan van “stichting stelling Den Helder (met een positief saldo) en Willimsoord (14 miljoen in de min ?).Ik hoor wethouder mvr Keur nog persoonlijk zeggen : dit jaar 2019 gaan we samen wat in ieder geval al 9 ton extra subsidie heeft opgeleverd.De beide directeuren van zowel de stelling als Willimsoord worden vervangen door een nieuwe.
    En als we samengaan hebben we recht op nog meer subsidie (Brussel ?) We worden de tweede vestingstad (zoiets als Naarden.)Nu 1 jaar verder : Dhr Broekmeulen regeert nog steeds als een dictator over Willimsoord.De vrijwilligers die met bloed zweet en tranen hun bunkers/projecten opknappen hebben geen extra cent gezien van die subsidie.Allemaal leugens ,bestemt om geld te blijven pompen in Willimsoord ,inclusief een nieuw gemeente huis.Niks geen inzage in de geldstromen cq waar de subsidies blijven.De gene die de uitgaven moeten controleren zijn zelf van de club.
    De slager keurt ook hier zijn eigen vlees.
    -Ik heb niks met Dik Berts ,maar zijn uitspraak :Den Helder is het Palermo van het Noorden,daar moet ik hem 100% gelijk in geven.
    -De burgerij zou jullie ingesmeerd met pek en veren over de stadsgrenzen moeten zetten !!

    • Ach we spreken het waddenfonds wel even aan.Dat is toch een eindeloze schatkist voor de Gemeente Den Helder.Als je eens wist wat daar allemaal uit gefinancieerd is.

 3. Beste Kees.Tijdelijke crisis? Wat noem jij een tijdelijke crisis? Denk je dat het eindeloos bijdrukken van Dollars en Euro’s zonder gevolgen blijft? Heb je enig idee hoe hyperinflatie wordt veroorzaakt en de rol van quantitative easing daarin speelt? Er is sinds de crisis van 2008 niks opgelost. Denk je dat de Deutsche Bank die al voor de corona crisis technisch failliet was niet zal omvallen? En zo ja, weet je wie dan onder het mom van Europese solidariteit die Deutsche Bank en andere Europese banken mag redden? Juist ja, de Nederlandse burger. Allemaal dankzij jouw partijgenoot Mark Rutte die heimelijk getekend heeft omdat Merkel daar op aandrong. Het wordt dat de de VVD en hun bancaire vrienden een toontje lager gaan zingen.

 4. Stadhuis,

  Het is holle retoriek van Kees Visser zijn reactie op het artikel van de stichting behoud cultureel erfgoed.
  Gewoon een realistisch betoog van de stichting, naast de reeds bekende en gemotiveerde bezwaren komt daar nu ook de corona crisis nog bij.
  De weerzin tegen het plan tot vestiging van het stadhuis op Willemsoord, is niet gering in de Helderse samenleving. Deze realiseert zich maar al te goed wat er kapot wordt gemaakt.
  Het gemeentebestuur heeft daar geen boodschap aan.
  De oproep van de stichting, als ‘’bangmakerij’’ te bestempelen door Kees Visser, is typerend voor de laakbare houding van de gemeente tegenover andere meningen.
  En dan de verantwoording van Kees Visser van de gemeentebegroting, deze kan dat allemaal aan!
  Dat zal allemaal wel kloppen Kees, cijfers kloppen altijd, maar leugenaars cijferen graag!
  Je wil de afgegeven boodschap niet horen of je begrijpt hem niet.
  De meerjarenbegroting zal omgebogen moeten worden en anticiperen op wat er komen gaat en dat is een ongekende economische en financiële crisis. Hoe ver deze reikt is thans niet te overzien.
  Als die er ooit is geweest, nu is er zeker geen financiële ruimte meer voor dat megalomane stadhuisproject.
  In een reactie op dit forum over de raad die digitaal gaat, doe ik een beroep op het gezonde verstand van de gemeenteraad.
  Dat is immers jouw baas Kees.

  Martien Rietveld

 5. Na jaren zoeken in de raad en vorige wethouders is er nu een wethoudersbestand wat elkaar 1 belofte heeft gedaan.

  We zijn het altijd eens met elkaar en staan achter onze besluiten. Na de volgende verkiezingen zien we wel weer.

 6. Beste Kees,ouwe woordentovenaar er was eens veel geld voor de forten idd…Is dat er ook aangekomen?

 7. Laten wij als burgers elkaar ook een belofte doen : de laatste dag van deze zittende kliek worden ze ten aanschouwen van de hele bevolking.Op het Julianaplein in gesmeerd met pek en veren en dan over de gemeente grens gejaagd.

  • we hebben geen julianaplein meer daar is voor ettelijke tonnen een scheve bomen park van gemaakt met hier en daar een plak asfalt

 8. Nu ben ik wel heel benieuwd wat er allemaal met het waddenfonds is gefinancierd

 9. Beste Kees, als wethouder weet jij precies wat de jaarlasten de komende 30 jaar zullen zijn als de gemeente blijft huren op Kooypunt en het oude stadhuis op de Kerkgracht weer gaat betrekken.
  Wees eens transparant naar de burgers en noem deze gevraagde jaarlasten op de site.

 10. De heer P. Schaap vraag niets meer en minder op redelijk gronden om een begrotingswijziging. Dit vanwege veranderende omstandigheden. M.A.W. voortschreidend inzicht zoals dit heet, Dat KiesKees.NL cg de VVD in de stress schiet is voorspelbaar, Tuurlijk is het bangmakerij. Het hele Coronagedoe is bangmakerij. De gemeenteraad heeft budgetrecht en kan om een begrotingswijziging vragen, Of zij van dit recht gebruik maakt of de oren naar Ferdinand Vreugdenhil en Edso Bindels laat hangen is de vraag. Het is niet de eerste keer dat een stadhuisproject is afgeblazen, Het zou me verbazen als, het er nu wel zou komen.
  Ach meneer Reenders u als z.g. VVDer was toch ook niet transparant?

 11. De heer P. Schaap vraag niets meer en minder op redelijk gronden om een begrotingswijziging. Dit vanwege veranderende omstandigheden. M.A.W. voortschreidend inzicht zoals dit heet, Dat KiesKees.NL cg de VVD in de stress schiet is voorspelbaar, Tuurlijk is het bangmakerij. Het hele Coronagedoe is bangmakerij. De gemeenteraad heeft budgetrecht en kan om een begrotingswijziging vragen, Of zij van dit recht gebruik maakt of de oren naar Ferdinand Vreugdenhil en Edso Bindels laat hangen is de vraag. Het is niet de eerste keer dat een stadhuisproject is afgeblazen, Het zou me verbazen als, het er nu wel zou komen.

 12. Nederland staat in de brand, er gebeuren allerlei zaken die invloed hebben op de komende jaren. En Dhr. Visser is gewoon aan het doel redeneren, volledig “lost” van wat er werkelijk gebeurt. Ik denk dat het nu tijd is voor bezinning en even flink op de handen te gaan zitten. Vergeet de plannen voor de komende tijd maar even.

 13. tik maar even in op je zoekmachine : waddenfonds/de groene amsterdammer/den helder
  enkele citaten:
  -Krimpgemeente maar Willimsoord moet weer alure brengen;subsidie 4,7 miljoen
  -3,5 miljoen voor restauratie oorlogserfgoed bunkers opknappen.(bedoeld wordt hier de realisatie van het Atlantik wal informatie centrum)
  -8 miljoen voor stadsvernieuwing,door Zeestad BV
  Zeestad is in handen van de gemeente en de provincie NoordHolland.De provincie is naast toekenner dus ook ontvanger van het Waddenfonds geld.
  NoordHollands geduputeerde Cees Loggen die als bestuurslid over de subsidie aanvragen beslist:sinds 2019 ZELF namens de provincie in de aandeelhoudersvergaderingen van Zeestad
  JA DE SLAGERS KEUREN HUN EIGEN VLEES

  -Wethouder Wouters : Het is volstrekt logisch dat Zeestad geld krijgt voor dit soort projecten uit het waddenfonds.We kijken altijd nadrukkelijk naar de Historische waarde van Den Helder voor het waddengebied.Als haven is Willimsoord letterlijk de poort naar de wadden.
  “Zeestad is nou eenmaal een vehicle met ervaring op het gebied van subsidie aanvragen bij het waddenfonds”.–einde citaten,Bron: de groene Amsterdammer.

  Die laatste uitspraak van Wouters is natuurlijk begrijpelijk als je even goed nadenkt over de rol van bv dhr Loggen,als bestuurslid.

  Persoonlijk zou het mij dan ook niet verbazen dat er voor de bouw van een nieuw stadhuis op Willimsoord goed in de subsidie pot is gegraaid.

 14. dus,60 procent van de amtenaren die hier in den helder werken en hun geld hier ook verdienen wonen niet in deze gemeente en geven dan ook geen cent hier uit en dragen hun geld de stad uit,wonen waar je werkt verplichten en geld ook voor ander bedrijven.

  • Dit is de grootst mogelijke onzin die ik ooit heb gelezen. Dat zou immers betekenen dat alle Helderse forenzen hun geld buiten de stad moeten uitgeven. Echt kolder!

   • ik heb meer respect voor mensen die onder hun echte naam reageren en zich niet verschuilen achter een fake naam.gr van a.klomp pikmans

    • Beste Anne,
     toen je je aanmeldde bij deze site heb je de spelregels geaccepteerd.
     Toen je deze reactie plaatste stond er nog expliciet vermeld of deze volgens de spelregels was.
     Ik zou ze toch nog eens doorlezen als ik jou was.

 15. Na jaren van diep stil zwijgen van alle zittende wethouders van deze stad is er een die die zijn mond open doet,n.l dhr K.Visser.
  Met hoofdzakelijk een kern,, het is bangmakerij van de ergste soort.,,
  Wethouder van een gemeente waarvan het inwoneraantal niet groeit,waar enige transparantie naar raadsleden en burgers praktisch volledig ontbreekt.
  Vragen van raadsleden worden met niets zeggende antwoorden beantwoord.
  Zeker als deze vragen inhoudelijk gaan over ,,Zeestad,,
  Waarvan de constructie al schaamteloos is,als enige gemeente in dit land.
  Burgers die een beroep op de WOB doen worden met kul antwoorden beantwoord,en/of met beroep algemeen belang/concurrentie beding geweigerd,zo is o.a de huur Rabo geheim gebleven.
  Cijfers cq ,,Zeestad worden niet openbaar gemaakt en/of met de bekende niets zeggende antwoorden behandeld.
  Aankopen en verkopen van het ene gemeentebedrijf naar het andere gemeentebedrijf om de cijfers maar kloppend te houden.
  Grote en kleine aanbestedingen vinden praktisch om het even plaats binnen de cirkel van de grote vrienden club.
  Als je alleen maar het spoor volgt kwestie stadhuis,vanaf het punt we gaan de locatie Bijlweg renoveren tot heden wordt je dan niet misselijk van je zelf mijnheer Visser?
  Als je bovenstaand commentaar van jou leest kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat je een uiterst zelfvoldane monoloog bent,samen met je collega,s.
  Jullie beleid ook van de afgelopen jaren mist draagkracht Kees.

 16. Heer Visser, uw opmerking over het te veel leeg staan van de gebouwen 66 en 72 i (dus geen huurders en daardoor te weinig huuropbrengsten) is voor u een reden om rond de 40 miljoen uit te geven aan de vestiging van een stadhuis in die gebouwen? En dan ook nog huur betalen? Wat een drogreden, een actieve directeur van Willemsoord had natuurlijk allang landelijk de boer op moeten gaan om huurders te vinden, maar ja daar heeft mijnheer kennelijk geen zin in dus dan moeten de burgers van Den Helder aan Willemsoord B.V. (de gemeente 100% aandeelhouder) -naast de reeds genoemde kosten- maar huur gaan betalen. En wie is Den Helder? De burgers van Den Helder. Heer Visser, de burgers van Den helder zijn het spuugzat als melkkoetje te worden gebruikt, Dat ronddraaien van INTERN geld -van de gemeente naar Willemsoord en vice versa- is een vorm van volksverlakkerij en van onbehoorlijk en onverantwoord bestuur. De gebouwen hadden gewoon in de afgelopen jaren goed onderhoud moeten hebben dan waren er natuurlijk met een actieve directeur EXTERNE huurders geweest. Nu zijn de burgers van Den Helder op alle fronten de klos. Wanneer u denkt met wollige verhalen de burgers in te kunnen pakken, hebt u het mis. Er zijn nog altijd betrokken en intelligente burgers die uw verhaaltje doorhebben en er totaal geen waarde aan hechten. En nog een vraag? Hebt u de 2 miljoen euro die betaald moet worden in de zaak van de onkruidbestrijding gereserveerd en opgenomen in de komende begroting? Dat deze zaak volkomen onterecht bij de Hoge Raad is gedeponeerd doet niet ter zake, de Hoge Raad beoordeelt de zaak niet meer inhoudelijk, maar kijkt alleen of de juiste rechtsregels zijn toegepast. De heer Wouters zei als (ex) fractie-voorzitter van Behoorlijk Bestuur destijds tegen mij: Ik wil helemaal niet dat dit bij de Hoge Raad komt, ik ga praten met de tegenpartij om iets van dat bedrag af te krijgen. Ook zei hij toen: de gemeente heeft geen geld, daarom maar naar de Hoge Raad, het is gewoon een vorm van uitstel van betaling!! Enige tijd geleden mijn misnoegen hierover nog tegenover de heer Wouters uitgesproken, alweer ruim anderhalf jaar bij de Hoge Raad, weer hoge advocaatkosten terwijl de zaak zo kan worden teruggenomen bij de Hoge Raad.. Hoe zit het met deze zaak of is het gemakshalve nog steeds: uitstel van betaling omdat de gemeente hier geen geld voor heeft. Dan toch maar de advocaatkosten weer laten oplopen. Als betrokken burger word ik van dit amateuristische en onverantwoordelijke gedoe zo verdrietig te meer omdat al dat geld op een veel meer zinvolle wijze kan worden uitgegeven vooral in deze wellicht langdurige crisisperiode. Speciaal zou ik veel aandacht willen vragen en geld willen uitgeven aan (vooral nu) extra steun aan onderwijs, ook muziekonderwijs. Ook het onderhoud van verlichting, trottoirs en straten in de wijken dient grondig te worden aangepakt, niet alleen in het centrum. Men kan in vele wijken niet met goed fatsoen op de trottoirs lopen, overal slecht onderhouden en levensgevaarlijke bestrating,
  Heer Visser, nog altijd geldt het gezegde: het is beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen, het zou u in ieder geval sieren……. .

  • Het lijkt mij verstandig om bij het onderwerp te blijven; stadhuis op Willemsoord. Verbazingwekkend om te lezen dat het inmiddels al 40 miljoen wordt. Waar baseert u dat bedrag op.
   Daarnaast weet u vast wel dat er een commissie is geweest onder leiding van oud Burgemeester en oud Staatssecretaris Hoekzema om een hotel in gebouw 72 (want dat was de bedoeling in het oorspronkelijk door Pia Bruin gepresenteerde plan) te vestigen. Na 10 jaar lobbyen hebben die de handdoek in de ring gegooid. Voor gebouw 66 is nooit een huurder gevonden. Mooi dat de stichting daar gebruik van wil maken maar daar staan geen huurinkomsten tegenover.
   Nog een ps. (ik kan het toch niet laten); mocht u ergens “levensgevaarlijke” bestrating aantreffen dan is de makkelijk melden app. van onze gemeente een uitkomst. Er wordt doorgaans zeer accuraat op de melding gereageerd.

   • Een reactie: Het bedrag van rond de 40 miljoen is gebaseerd op feiten: in het betreffende besluit over een financieel onderzoek van vorig jaar staat duidelijk vermeld: 1. tijdelijke huisvesting: rond de 5 miljoen, 2. definitieve huisvesting rond de 16 miljoen, 3. overige kosten rond de 9 miljoen, Bij de punten 4, 5, en 6 in genoemd besluit staan gemakshalve geen bedragen, ergo in punt 6 staat ook een vermelding over geheimhouding. Tot heden zijn de kosten al hoger omdat er meer ruimte is gehuurd op Kooypunt en ook de kosten voor de huisvesting aan de Kerkgracht hoger zijn dan gepland. En hoe denkt u over de komende hoge advocaatkosten omdat er vele bezwaren en daardoor kostbare procedures volgen welke zeer langdurig zijn? De kosten in de 7 jaar durende procedure in de zaak van de onkruidbestrijding tot aan het Gerechtshof heeft zeker een miljoen aan juridische kosten gegeven. In deze zaak zijn vijf tussenvonnissen gewezen. Dus een bedrag van 40 miljoen is een zeer realistisch bedrag. In deze nare periode van corona en de ernstige gevolgen in het gehele land dus ook in de arme stad Den Helder is het gewoon onaanvaardbaar zulke idiote bedragen uit te geven voor een stadhuis terwijl er andere zeer goedkopere opties zijn. Dan kan er geld bespaard blijven. De heer Visser zegt wel het is allemaal begroot etc. etc. maar als je het niet hoeft uit te geven door een toontje lager te zingen wordt er toch geld overgehouden voor veel belangrijker zaken. Tenslotte: Natuurlijk zijn er straten die wel goed zijn maar het openbaar groen in b.v. oud Den Helder, Tuindorp en Visbuurt is slecht en de verlichting op het Julianaplein is vele maanden gewoon niet aan geweest, ondanks vele telefoontjes en gesprekken met de gemeente. En gaat u eens op het trottoir lopen in de Hector Treubstraat, voor ouderen met eventueel een rollator is dat gewoon gevaarlijk. Ondanks diverse meldingen hierover.En zo is er nog veel te melden.. Ik hoop inhoudelijk te hebben gereageerd waaruit blijkt dat ik een betrokken burger ben met liefde voor de stad Den Helder. De opmerkingen van degenen die op dit forum hebben gereageerd met de mededeling: dan vertrek je toch, vind ik volkomen misplaatst , oppervlakkig en niet inhoudelijk ….en dus eigenlijk overbodig…

    • Een zinvolle , steekhoudende reactie die bovendien het niveau van de discussie weer wat omhoog haalt . Want inderdaad , kreten als “ dan vertrek je toch “ zijn geen verrijking . Daarmee sla je een discussie dood en maak je het meneer Visser alleen maar naar de zin .
     Natuurlijk zijn er ook positieve dingen . Den Helder knapt zichtbaar op . Weliswaar is het eerste failliet al te betreuren aan de Beatrixstraat , en zal V&D nog wel een tijdje leeg blijven , maar de straat is lekker opgeknapt met mooie gevels . Foodplaza aan de Spoorstraat begint al aardig vorm te krijgen , zodat de overkant , het nog lang niet oude Kroonpassage , getransformeert kan worden tot parkeerplaats als gevolg van een overschot aan winkelruimte . En ons stadspark aan de Prins Hendriklaan geeft al een duidelijk beeld van de perceptie van de bestuurders van onze stad , de bomen , ze staan allemaal weer scheef , allemaal volledig los gezongen van de werkelijkheid …..
     Maar geeft dit ons bestuur nu ook het fiat om iets dramatisch als een nieuw stadhuis op Willemsoord door te drukken tegen al het gezonde verstand in ? Hopelijk niet . Want zoals al eerder werd genoemd in deze discussie , is de crisis die aan onze deuren klopt er niet eentje die zomaar voorbij gaat . De exponentiele groeicurve omhoog die nu geld voor patienten , geld in omgekeerde evenredige richting voor de economische gevolgen . In een bijna loodrechte lijn naar beneden . En daar zit je dan als gemeente , opgezadeld met een geldverslindend project , een lege kade bij gebrek aan energie behoefte , en een binnenstad die duidelijk laat zien waarom die energie niet meer zo nodig is …..Bezint eer gij begint . Alstublieft . Toch ?

     • de binnenstad wordt opgeknapt door woningstichting toch?
      ik kan echt niets positiefs over de gemeente zelf vinden, helaas 🙁

    • Mevrouw Vermeer-Lagerveld;
     Citaat; “1. tijdelijke huisvesting: rond de 5 miljoen, 2. definitieve huisvesting rond de 16 miljoen, 3. overige kosten rond de 9 miljoen”.
     Dat is bij elkaar 30 miljoen.
     Als in de overige punten geen kosten staan vermeld dan kan dat meerdere redenen hebben. Het is even muggenziften maar ze kunnen dan niet tot feiten benoemd worden.
     En wat de hoge advocaatkosten en lange procedures betreft; ook dat zijn aannames, geen feiten.
     Blijft natuurlijk dat de wethouder open kaart kan (moet) spelen over genoemde punten inclusief het vermelden van de werkelijke kosten van de verhuizing.

     Voor wat betreft de zaak over onkruidbestrijding, ik ken die ten dele maar is in deze niet relevant.

     • Het juridische wereldje is mij zeer bekend. De zaak van de onkruidbestrijding heb ik helemaal bestudeerd en daarin gezien wat er allemaal in de 7 jaar durende procedure is gebeurd, in welke procedure o.a. 5 tussenvonnissen zijn gewezen om dan nog maar niet te spreken over alle aktes, conclusies en overige handelingen. Bij een uurtarief van zeker rond de 250.– euro per uur ex BTW hoop ik dat u van mij kunt aannemen dat de proceskosten zeker zo rond de miljoen euro zijn geweest. Mijn reactie is wel zeker relevant want het gaat met alle juridische zaken om gemeenschapsgelden, dus straks ook in het dossier “Stadhuis op Willemsoord” waar vele juridische procedures tot in hoogste instantie zullen worden gevoerd. Het bestuur van Den Helder gaat wel heel gemakkelijk om maar niet te zeggen, onbehoorlijk en onverantwoordelijk met deze gemeenschapsgelden om. Er is geen ambtenaar of wethouder die daar persoonlijk op kan worden aangesproken helaas. Ware dat wel zo, zouden er ongetwijfeld minder juridische procedures zijn….Bent u soms een van de ambtenaren dan wel een persoon uit het gemeentebestuur of uit de coalitie die tot in het oneindige dit idiote plan wilt doordrukken?

 17. ik snap nog steeds niet waarom al deze zeurende mensen nog in deze prachtige stad wonen. Ik zou als ik hun was snel vertrekken

 18. als je het er niet mee eens bent gewoon vertrekken, is tenslotte een democratisch gekozen bestuur.
  Je zou ze ook eens een bloemetje kunnen sturen en ze bedanken voor de dingen die wel goed gegaan zijn.

  • nooit en te nimmer, trouwens je hebt makkelijk praten met je “gewoon vertrekken”, dat is voor velen niet te doen om diverse redenen

   trouwens wat hebben ze dan wel goed gedaan?

  • dat jij als steuntrekker kan gaan en staan waar je wilt is anders dan mensen die wel een verantwoordelijkheidsgevoel hebben

   komt ook niet terug op de vraag wat het huidige bestuur nu eigenlijk wel voor elkaar hebben gekregen, weet je niet he omdat er niets van de grond is gekomen

 19. Vandaag gelezen in de krant :H Broekmeulen de Kim il Jung van Willimsoord : de huren worden gewoon geint,en pas bij 3 maanden achterstand kan ik Juridisch wat doen.
  Ja Ja gaat allemaal lekker daar.

 20. Even ter herinnering mbt het verhaal van Visser: de algemene reserve is het verschil tussen de bezittingen en de verplichtingen. Een soort overwaarde dus op grond waarvan de gemeente geld kan lenen. De algemene reserve kan op een en dezelfde dag van positief in negatief veranderen.

Comments are closed.