Wethouder op werkbezoek naar Curaçao

12

Den Helder – Wethouder Peter de Vrij gaat, samen met twee ambtenaren, van 20 tot en met 27 maart op werkbezoek naar Curaçao. Ook vanuit Groningen, Leeuwarden en Delfzijl gaan politici en ambtenaren mee op reis. Doel van de trip is uiteindelijk een convenant af te kunnen sluiten die gegevensuitwisseling mogelijk maakt en verdere samenwerking borgt.

Daarnaast hoopt de gemeente met preventie op het eiland zelf de bewustwording voor toekomstige emigranten te vergroten. Duidelijk moet zijn dat Nederland geen paradijs is en dat woonruimte hier schaars is. Tijdens dit werkbezoek staat ook het uitwisselen van kennis centraal. Zo zijn er gesprekken gepland met de politie, het ministerie van Sociale Zaken, ministerie van Justitie, de Voogdijraad (Raad voor de Kinderbescherming), het Veiligheidshuis Curaçao en Jeugdzorg. Tot slot vinden op het eiland een aantal werkbezoeken plaats, waaronder aan de Koraal Specht gevangenis.

Den Helder is van oudsher één van de zogenoemde Antillianen gemeenten. De intensieve ketensamenwerking in Den Helder heeft er toe geleid dat de voormalige doelgroep ‘Antillianen’ niet méér negatief in beeld is dan andere inwoners of doelgroepen binnen de gemeente Den Helder. “Echter, door de economisch slechter wordende situatie op Curaçao, zien we in 2019 een toename van Caraïbische migranten”, zo meldt het college aan de gemeenteraad. “Vaak zonder enige voorbereiding zijn ze ‘opeens’ in Den Helder.”

Met de op handen zijnde sluiting van de raffinaderij op Curaçao, is de verwachting dat de toestroom richting Nederland en dus ook Den Helder enorm zal toenemen. De groep is grofweg onder te verdelen in:
1. Geschoolde migranten met kans op arbeid
2. Vrouwen met minderjarige kinderen
3. Ongeschoolde migranten

De gemeente Den Helder koopt al jaren met succes het project ‘Lanta Ariba’ in bij Parlan. Een preventiemedewerkster van Parlan heeft alle gezinnen in beeld en werkt nauw samen met het Ketenhuis van de gemeente om nieuwkomers zo snel als mogelijk onder te brengen. Stabiele gezinnen stromen na verloop van tijd uit naar andere gemeenten. In 2019 hebben zich bij de preventiemedewerker van Parlan in totaal 46 personen gemeld die vanuit Curaçao naar Nederland zijn geëmigreerd. Het gaat hierbij om 29 volwassenen en 17 minderjarigen. Van deze emigranten wonen nog 20 volwassenen en 13 kinderen in Den Helder. De overige zijn verhuisd naar Delfzijl, Den Haag, Tilburg , Rotterdam, Leeuwarden en Groningen.

Het duurt echter lang voordat emigranten zich in kunnen schrijven in de gemeente. Oorzaak hiervan is dat zij vaak bij familie aan komen waar zij zich niet in kunnen schrijven in verband met kortingen op uitkeringen/ toeslagen et cetera. “Indien je niet ingeschreven bent is het gevolg dat geen aanspraak gemaakt kan worden op een sociale huurwoning, waardoor deze immigranten vaak aangewezen zijn op de particuliere sector en huisjesmelkers.” Dit onderschrijft ook OCAN, het Overlegorgaan Cara1bische Nederlanders. “We zien echter door de toename en diversiteit in doelgroepen dat de huidige inzet aangepast moet worden en er een nauwere lijn moet komen met de andere gemeenten en met de lokale bestuurders op Curaçao.”

Afstemming
Vanuit meerdere gemeenten {Groningen, Delfszijl, Friesland en Den Helder) is behoefte om afspraken te maken met het lokale bestuur van Curaçao om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. “Indien dat geformaliseerd is kunnen wij emigranten vanuit Curaçao beter en sneller helpen daar waar nodig. Met een betere informatie-uitwisseling kunnen wij als gemeente, samen met de ketenpartners ook veel sneller de moeders met kinderen helpen met basisvoorzieningen; geschoold personeel sneller door laten stromen naar werk in plaats van een uitkering en kunnen de ‘probleemgevallen’ eerder herkend worden en in de persoonsgerichte gerichte aanpak opgenomen worden. Hiermee kan worden voorkomen dat deze personen zich in de criminaliteit gaan begeven.”

“Daarnaast komt het regelmatig voor dat multiprobleem gezinnen volledig op Curaçao in beeld zijn, vluchten naar Nederland waar vervolgens alle onderzoeken opnieuw gebeuren alvorens er gerichte hulp ingezet kan worden. Dit legt niet alleen beslag op de tijd van onze medewerkers, maar kost ook veel (extra) geld.”

12 REACTIES

 1. tsja.. de Vrij. Bij alles wat maar voor niks is, staat dit figuur al z’n hele leven vooraan in de rij.
  Waarschijnlijk met een handje vol gratis zakgeld. Links graaien heeft hij het boek over geschreven.

 2. “Oorzaak hiervan is dat zij vaak bij familie aan komen waar zij zich niet in kunnen schrijven in verband met kortingen op uitkeringen/ toeslagen et cetera.”. . .
  .
  dus dat komt hier heen om direct de bijstand in te rollen en geen enkele bijdrage leveren aan deze maatschappij. (behalve drugs dealen en de crimi-cijfers ophogen)
  En dan sturen ze een PvdA piloot heen om dát op te lossen ??? De linkse club die zo graag ziet dat NL de deuren wagenwijd open zet voor economische uitbuiters….. zucht.

  • de huidige burgemeester is volgens mij ook PvdA dus we kunnen ons opmaken voor Grevelingenstraat 2.0 “the sequel” ……

  • Inderdaad, te triest voor woorden dit. En dit wordt allemaal gefinancierd door de Nederlander die een normale baan heeft en dus belasting moet betalen.

 3. voor zulk eeuwig steeds terugkerend geleuter van Ad word ik niet doodziek , want zo nuchter ben ik nog wel als geboren en getogen Jutter, maar hij moet wel bij de feiten blijven en niet zonder achternaam alsmaar in het luchtledige kletsen. Het is voor het laatst dat ik nu op anonieme mededelingen reageer.

  • heer Vermooten het is ook t slimste om niet op die praatjesmakers te reageren,af en toe moet ik ook wel reageren op ultra domme opmerkingen en gebral uit de ruimte vooral als het persoonlijk wordt.
   Wat betreft onze mede nederlanders uit Curacao ik wens ze sterkte in dit rare jutters dorp

  • lees de spelregels eens door en u zilt zien dat de namen niet geverifieerd zijn en of worden dus uw eigen reacties zijn net zo anoniem als die van een ander

  • Over geleuter gesproken vermooten. Ik heet gewoon Ad… niks anoniem en heb een eigen mening.
   geen eeuwig dom knip-plak werk uit één van je blaadjes, of dat slappe gezwam dat het in e”en van doe boekjes staat.
   straks begint de juttersmarkt weer… kun je daar mooi met je oud papier gaan staan en hele stukken voor gaan lezen. Over luchtledig gesproken. (of stond dit antwoord ook in een boekje)
   .
   en ach…het “licht”. reageren niet eens waard… iets met spiegeltje spiegeltje….

 4. PvdA wethouder. Die verpleger kan echt helemaal niks. Daarom moeten die ambtenaren mee op snoepriijs. Net als Paul Kraght ook zo’n wethouder, die niet zonder ambtenaren kon poepen. Wat is het resultaat van deze gemeentelijke braspartij? Nog meer statushouders. Nog meer crimineeltjes. Mogelijk instroom van venezolanen. Daar kunnen de autochtonen voor opdraaien. zolang zij zelf niet emigreren.

 5. Ken je die van de Wethouder die naar Curacao zou gaan, mooi niet. Vanaf vandaag geen vluchten meer van en naar de antillen.

Comments are closed.