Ingezonden: stadhuis verdeelt de stad, politici dienen extra oplettend te zijn

16

1. Het is een bekend folkloristisch verschijnsel in de politiek om, gebruik makend van andere belangrijke zaken, waarmee mensen zich bezighouden, omstreden onderwerpen geruisloos door een besluitvorming heen te drukken.

Vóór de feestdagen, vóór de vakantie en tijdens een pandemie (komt die even goed uit) is er alle reden om als politicus extra oplettend te zijn. Het onderwerp stadhuis op Willemsoord speelt vandaag Het is een onderwerp dat de stad compleet verdeelt. ‘Het is slechts een beeldvormende vergadering, niets aan de hand’ probeert men degenen, die bezwaar maken, te sussen.

Dat de raadsvergadering slechts beeldvormend is, duidt er niet op dat men de gemeenteraad serieus neemt. Het zou minstens merkwaardig zijn als een serieus overdachte en gegeven beeld een maand later volledig tegengesteld zou zijn. Ik ga niet verder in op de argumenten, die ten grondslag liggen aan de verdeeldheid, die zijn bekend. Ook de wijze van raad geven is bedenkelijk. Welke nieuwe zaken maken die vergadering en vooral dat onderwerp zo urgent?

2. De methodiek, die gekozen is, is op dit moment eveneens nog discutabel. Meerderen in en buiten de gemeenteraad hebben moeite met de daarvoor benodigde computerkennis, maar willen daar liever niet voor uit te komen. Wat de raadsleden betreft weerhoudt dit hen om hun taak ten volle en naar behoren uit te voeren terwijl de insprekers al helemaal kopschuw worden.

Een bedrijf dat -of een instelling die- zichzelf respecteert, gaat niet over op een nieuwe methode voordat een keer proef draaien geslaagd is. Een korte gezamenlijke bijscholing is bv een goede manier om de overgang te maken. Om een omstreden onderwerp als het stadhuis de eerste keer op de digitale agenda te zetten verraadt het psychologisch inzicht van een mud aardappelen. Meerdere fracties staan op het punt volledig te splijten op het onderwerp. De onderlinge werkrelaties van meerdere Collegeleden in de luxe set van zeven zijn ronduit slecht en belemmeren de kwaliteit van het werk, die toch al matig is.

De oppositieleden van de vorige coalitie, die de terreur van de meerderheid terecht veroordeelden, hanteren nu zelf deze methode. Voor ambtenaren, die de kennis van zaken bezitten, is het moeilijk werken. Terwijl er meerdere bezwarende procedures lopen duwt men gewoon door,( waar bescheidenheid gepast zou zijn), bv door een architect te benoemen.Het is zeer de vraag of de besluiten tot nu toe geldig waren gezien een diepgaande belangenverstrengeling bij meerdere partijen, zowel in het College als in de Gemeenteraad. De geplande financiering is opportunistisch en bezijden de realiteit van deze periode voorafgaand aan een diepe recessie.

3. Bij alle goede zaken, die de herstructurering van de stad heeft gebracht is er gedurende meerdere jaren nog steeds geen sprake van samenhangend monumentenbeleid gebaseerd op gedegen kennis. Landelijke aanbevelingen qua monumenten worden in de wind geslagen. Resultaten van plaatselijke onderzoeken in een la gefrommeld als dat zo uit komt. Monumenten verdwenen geruisloos van een lijst naarmate de jaren verstreken. Bij een zo omstreden onderwerp verdient het aanbeveling om een stevige commissie van professionals het omstreden geheel te laten bestuderen . Te denken valt hierbij aan leden van de WRR (wetenschappelijk raad voor het regeringsbeleid) aangevuld met bv Francien Houben van bureau Mecanoo.

Van de drie miljoen euro, die ten onrechte op het sociaal domein zijn bezuinigd gaat 2 miljoen naar de gedupeerden van de coronapandemie. 1 miljoen zou goed besteed zijn aan dit onderzoek. Huiswerk voor de gemeenteraad zou intussen moeten zijn: het lezen van de jaarlijkse rapportages over ‘de staat van het land’ van het SCP (sociaal cultureel planbureau).

Door: Marie-Louise Rouffaer

16 REACTIES

 1. Als deze dame, oud CDA raadslid met defensie bindingen, uit de tijd, dat de melkboerenhonden nog uit hun achterste blaften. Als deze dame geen opiniestukje meer mag schrijven in het NHD onder vrindje Ronald den Boer, doet ze het toch hier?
  Inhoudelijk is mij veel reeds bekend. Slechts dit: Dat de, daar is ie weer, oliedomme PVV een voorstel doet voor een noodfonds en opdraagt dit uit de Algemene Reserve te halen, Word dit noodfonds doodleuk gefinancierd uit het Sociaal Domein. Ongekend asociaal, hetgeen ook te verwachten is in bananenstad als Den Helder.

  • De spontane reactie van Mandy Seinstra bevat veel waars:
   Ik ben oud-CDA lid en ben geruime tijd geleden van partij veranderd.
   Ik had en heb, nog steeds tot mijn genoegen, bindingen met defensie.Ik heb Ronald den Boer altijd hooggeacht om zijn journalistieke objectiviteit en zijn kennis van zaken en zijn werklust. Daartegenover staan enkele zaken die niet kloppen, namelijk: Van niet mogen schrijven in de HC is geen sprake, vanwege diezelfde journalistieke objectiviteit van de huidige redactie. Over de inhoud van een stukje over een actueel onderwerp is gedurende het weekend goed overleg geweest met zowel de chef redactie als de betreffende redacteur. Niettemin waren er wat zaken niet duidelijk in de krant gekomen door plaatsgebrek Ik heb de chef redacteur en de redacteur bericht gestuurd dat ik vanwege de actualiteit DHA gevraagd had een verduidelijking te mogen geven, hetgeen gebeurde.
   Volgens mij is het niet verboden met beide kranten een goede relatie te hebben; dat hebben zij zelf namelijk ook. Niets vriendjespolitiek; daar doen we niet aan en dat hebben we niet nodig. Argumenten en betrokkenheid en wellevendheid tellen. Met het ‘uit de tijd dat de honden nog uit hun achterste blaften’ duidt Mandy kennelijk op mijn leeftijd, hoewel ik dat verschijnsel nooit meegemaakt heb. Inderdaad, ik ben oud, 86, en er natuurlijk aan gewend dat daar denigrerend over wordt gedaan. Ik nodig je van harte uit om eens langs te komen en over zaken wat verder van gedachten te wisselen. (tel. 624301) en nee, ik doe geen middagdutje.

   • Mandy Seinstra is volgens mij licht dementerend; waar eerst James Meijer werd weggezet als stratenmaker wordt nu de bij Woningstichting werkende Ronald den Boer weggezet als iemand die nog steeds banden heeft met het NHD.

    • Ah de Rotary man Jeroen Bodewes, die alles goed praat, en als een soort moderator optreed, wtf is James Meier? nu daar heb ik totaal lak aan. De beuk in die bakbananenstad!

     • @ Marie-Louise Rouffaer-van Dongen. helaas doe ik geen huisbezoek, zeker niet in deze tijd. Ik wens u niet te min het allerbeste toe.

 2. Stadhuiskosten á 35 miljoen euro verdeelt over de 26.500 huishoudens van Den Helder kost een huishouden gemiddeld 1.300 euro. M.i. is dat een bedrag, waarover een gemeenteraad die – i.v.m. de coronacrisis – via experimentele technologie vergadert, geen definitieve besluiten kan nemen.

 3. Mandy Seinstra, ik constateer dat je slechts reageert op één puntje van mijn vrij uitgebreide reactie op je stukje. Ook dat schept duidelijkheid.

  • Marie-Louise, negeren geeft meer rust.
   Wat betreft dit stuk, we zullen het nooit helemaal eens worden maar het is uitstekend verwoord. En dat is tegenwoordig hard nodig. Groet, Jeroen

 4. Stadhuis op krediet .

  Een kapitaal waar op zeker moment eeen dienst of terugbetaling met rente voor verlangt wordt .
  Dat is , kort en krachtig , een omschrijving voor “ Krediet “ .
  Als we deze definitie los laten op het Helderse stadhuis , dringen zich een paar vragen op .
  Welke diensten worden verlangt of , als daar geen sprake van is , waar haalt de gemeente dan 40 miljoen vandaan ?
  Krediet is een financiele constructie die alleen in urgente gevallen wordt gehanteerd .
  Met een mooi stadhuis , in een statig , zojuist gerenoveerd beeldbepalend pand aan de Kerkgracht nummer 1 , compleet met het wapen van Den Helder prominent op de voorgevel alsof het zeggen wil “ hallo , ik ben er allang , zien jullie mij wel ? “ .
  Met een bushalte vlakbij , een plantsoen met een gerenoveerd monument annex carillon er tegenover , kortom , in een entourage een stadhuis waardig , waar menig ander stadhuis in Nederland jaloers op zou wezen , vraag je jezelf af waaruit voor deze gemeente de urgentie bestaat om desondanks een krediet aan te gaan , dat iedere inwoner straks als een steen om de nek hangt .
  En afgezien van de context m.b.t. krediet , waarom moet er vanavond , 20 april ,notabene digitaal opnieuw vergaderd worden over dit rare plan , waarbij publiek omwille van corona niet aanwezig kan zijn , en de raadsleden met het fenomeen “ digitaal vergaderen “ nog niet veel ervaring hebben .
  Waarom kan verdere besluitvorming niet worden uitgesteld tot het stadhuis aan de Kerkgracht een jaar draait en mensen zodoende , in alle objectiviteit en met een betere inschatting van de financiele gevolgen voor de gemeente door corona , zich een beter oordeel kunnen vormen .
  Boven aan deze brief staat “ Stadhuis op krediet “ , dit is een analogie op een boektitel van meneer Celine , het wordt nog altijd gelezen en geroemd om de onderliggende fileine boodschap over kleinmenselijke geldingsdrang en zijn grote gevolgen . Het boek heet “ dood op krediet “ . Lees het eens .

 5. Welke diensten worden verlangt of , als daar geen sprake van is , waar haalt de gemeente dan 40 miljoen vandaan ?

  dat mogen de inwoners gaan bekostigen, hoop dat ze het nieuwe stadhuis nog zo goed plan vinden als ze weten wat het ze gaat kosten, € 40.000.000 delen door aantal huishoudens 26.485 (Google) is net even over de € 1.500 wat er per huishouden mag worden afgedragen voor dit totaal onzinnige plan in een tijd van digitalisering en thuiswerken (Corona nog niet eens meegerekend) ik kan niet in andermans portemonnee kijken maar dit is voor mij een berg geld wat ik liever niet het raam uit smijt

 6. Wanstaltige vertoning van de gemeenteraad.

  Wat een trieste digitale raadsvergadering. Het ging weer eens over het stadhuis, of stadskantoor? De coalitie partners brachten in, niet meer dan dat, deze knoop moet nu maar eens worden doorgehakt.
  Het kan wel weer na een jaartje of 30 gesteggel! Daar valt wat voor te zeggen maar speel open kaart.
  Niet anders dan het terugdringen van de verliezen op Willemsoord zijn de eigenlijke argumenten voor de vestiging aldaar.
  Daar omheen is een verhaal opgetuigd, vol met drogredenen dat aan alle kanten rammelt.
  Van de oppositie voor zover te volgen had ik meer verwacht.
  Beide partijen althans mijn stellige indruk is weten nu nog niet, of geven dat niet toe, of het plan wel of niet in strijd is met het bestemmingsplan.
  Ik zeg u de race is nog niet gelopen.
  Het was weer eens een waar stukje powerplay van de coalitiepartijen.
  Opvallend was het ontbreken van de hoofdrolspeler Wouters in de vergadering. Of was ik toen al afgehaakt?
  De bijeenkomst van de raad was amper te volgen en voor de geïnteresseerde luisteraar ook nog eens moeilijk te verstaan!
  Al met al een onwaardige raadsvergadering met een ongeldig karakter die naar mijn idee door de burgemeester had moeten worden gestaakt en tot nader order had moeten worden uitgesteld.
  Niet eerder vergaderen tot dat de techniek in orde is en de raadsleden het snappen.
  Het zag me bij de regionale omroep zwart voor de ogen!
  Tot slot, het heeft mij verbaasd dat het al of niet realiseren van een stadhuis in het algemeen en de kosten daarvan, niet in verband is gebracht met het heersende coronavirus.
  De impact hiervan is niet te overzien maar zal financieel verder reiken dan de kosten die gemoeid zijn met het realiseren van een stadhuis. Met alle gevolgen van dien.

  Martien Rietveld

  • ik heb geprobeerd te kijken maar vond het zo amateuristisch en chaotisch gaan dat ik niet anders kon dan afhaken, hele shows werden er opgevoerd halve halve tot ongeschoren gezichten in beeld, haperende verbindingen, slechte verlichting en gelui en nog maar even een showtje ingelast met een vallende camera, toen kon ik het niet langer aanzien en ben ik overgegaan naar de tv, toen ik vanochtend het stukje las met de opmerkingen van Asorgia en consorten zakte m’n broek me helemaal op de enkels, wat een arrogantie

Comments are closed.